ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα θέματα

30/1/15

Ανασυγκρότηση μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ


Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια στις 30-1-2015

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

Ε.Κ.Α.Β., Ανακοίνωση σχετικά με αναφερόμενο περιστατικό λιποθυμίας στην περιοχή του Τυρνάβου

ΕΚΑΒNews
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.Α.Β.

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2015

Ε.Κ.Α.Β.: Ανακοίνωση σχετικά με αναφερόμενο περιστατικό λιποθυμίας στην περιοχή του Τυρνάβου

Κατόπιν χθεσινής δημοσίευσης σχετικά με περιστατικό λιποθυμίας γυναίκας στην περιοχή του Τυρνάβου και των αναφορών περί μη ύπαρξης ασθενοφόρου στην περιοχή για την κάλυψη του περιστατικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο αποκλειστικός δημόσιος φορέας παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας είναι το Ε.Κ.Α.Β., το οποίο και ουδέποτε εκλήθη για το προαναφερόμενο συμβάν ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη μέριμνα του συντονισμού των ανάλογων δομών υγείας της περιοχής.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης ΒοήθειαςΕΚΑΒNews
Το Δελτίο Τύπου αναφέρεται σε περιστατικό στον Τύρναβο: «Αιμόφυρτη στον δρόμο για μισή ώρα!»
Πηγή: kosmoslarissa.gr/blog

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

Υ.Α., Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικαιολογητικών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία


Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015
ΕΚΑΒNews

ΦΕΚ 27Β, 14-1-2015
Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137 (5)
Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ.172 τ.Α΄) «περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».
2. Το υπ’αριθμ.106/14 Π.δ/γμα (ΦΕΚ/173 τ.Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
3. Την υπ’ αριθμ.Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ/3016 τ.Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο».
4. Τις αριθμ.Υ10δ/οικ.58451/05 (ΦΕΚ/797 τ.Β΄), Υ10δ/ οικ.43440/06 (ΦΕΚ/507 τ.Β΄), Y10δ/οικ.38059/07 (ΦΕΚ/433 τ.Β΄), Υ10δ/οικ.88604/07 (ΦΕΚ/1257 τ.Β΄), Υ10δ/οικ. 167174/08 (ΦΕΚ/2558 τ.Β΄), Υ10δ/οικ. 15222/10 (ΦΕΚ/140 τ.Β΄), Υ10δ/οικ.123102/10 (ΦΕΚ/1650 τ.Β΄), Υ10δ/οικ. 110053/11 (ΦΕΚ/2282 τ.Β΄), Υ10δ/οικ.15130/12 (ΦΕΚ/431 τ.Β΄), Υ10δ/οικ.87660/13 (ΦΕΚ/2503 τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.− Όπου στα Π.δ/γματα 415/94 (ΦΕΚ.236 τ.Α΄) «περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» και 204/98 (ΦΕΚ.162 τ.Α΄) «καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας» και στο άρθρο 22 του Ν.4272/14 (ΦΕΚ.145 τ.Α΄) «Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», αναφέρεται άσκηση πριν τη βασική εκπαίδευση στην κύρια ειδικότητα, προηγείται αυτής και γίνεται με ξεχωριστή τοποθέτηση, με εξαίρεση τις ειδικότητες:
Ιατροδικαστική: Παρέχεται η δυνατότητα της αντίστροφης άσκησης (έναρξη της ειδίκευσης είτε με Ιατροδικαστική είτε με Παθολογική Ανατομία).
Νευροχειρουργική: Η προβλεπόμενη και προτασσόμενη 6/μηνη άσκηση στην ειδικότητα της Νευρολογίας, μπορεί να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση στη Νευροχειρουργική, αλλά πάντοτε πριν από αυτή, ακόμη και σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα για μερική άσκηση στη Νευροχειρουργική.
Παθολογική Ανατομία: Για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας, η άσκηση στην Κυτταρολογία (5° έτος ειδίκευσης) θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο τέλος της ειδίκευσης με ξεχωριστή τοποθέτηση, κατόπιν υποβολής αίτησης για σειρά προτεραιότητας, μετά την τοποθέτηση στο πλήρους άσκησης νοσοκομείο για ειδίκευση στην Παθολ.Ανατομία.
Παθολογική Ογκολογία: Για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας, η άσκηση του θμήνου της Αιματολογίας θα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στο προαπαιτούμενο στάδιο της Παθολογίας.

2.− Η άσκηση των γιατρών για την απόκτηση του τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων: Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Ιατρικής της Εργασίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας), Νευρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παθολογίας, Παιδοψυχιατρικής, Πνευμονολογίας−Φυματιολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Χειρουργικής και Ψυχιατρικής, θα πραγματοποιείται με ενιαία τοποθέτηση.
Για τις ειδικότητες αυτές, επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, μία σε μερικής και μία σε πλήρους άσκησης νοσοκομεία, εκτός των ειδικοτήτων της Παθολογίας και της Χειρουργικής. Στις ειδικότητες αυτές, η υποβολή αίτησης σε πλήρους άσκησης νοσοκομείο θα πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση στο μερικής άσκησης νοσοκομείο.
Όσον αφορά την Πυρηνική Ιατρική, ο χρόνος άσκησης των γιατρών στην Παθολογία, στα πλαίσια της ενιαίας τοποθέτησης, δεν θα αναγνωρίζεται για καμιά άλλη ειδικότητα.

3.− α) Η άσκηση των γιατρών στα επιμέρους, επόμενα ή κατ' επιλογή τμήματα της κύριας ειδικότητας (δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα, ΜΕΘ, κλπ) γίνεται με ενιαία τοποθέτηση σε αντίστοιχες της κύριας ειδικότητας μονάδες που είναι αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για πλήρη άσκηση γιατρών στη βασική ειδικότητα, με ευθύνη και μέριμνα των οικείων Δ/ντών, οι οποίοι − ύστερα από συνεννόηση και συνεργασία με τους Δ/ντές των άλλων τμημάτων των αυτών Νοσοκομείων ή των πλησιέστερων προς αυτά (εφ' όσον τα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται οι γιατροί δεν παρέχουν το συγκεκριμένο απαιτούμενο στάδιο ειδικότητας) − κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους γιατρούς, για τον απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση χρόνο ειδίκευσης. Τα κατ’ επιλογήν της βασικής ειδικότητας τμήματα, πραγματοποιούνται στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος αυτής, κατά την κρίση των εκπαιδευτών τους, με γνώμονα την πιο σωστή εκπαίδευση των ειδικευόμενων, σε συνδυασμό και με κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της μονάδας τους.
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ η ειδικότητα της Ορθοπεδικής, για την οποία τα δύο (2) κατ’ επιλογήν 6μηνα δεν θα πραγματοποιούνται στο τελευταίο έτος της ειδίκευσης.
β) Η άσκηση 10 μηνών σε Κέντρο Υγείας που απαιτείται για την ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή και υποχρεωτικά στο τέλος της εκπαίδευσης.
γ) Το εξάμηνο (Παθ/μία, Κυττ/γία και Ενδοκρινολογία) που απαιτείται για την ειδικότητα της Μαιευτικής−Γυναικολογίας, μπορεί να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση και στα Γυναικολογικά Τμήματα Νοσοκομείων που χορηγούν άσκηση (21 μήνες) στη Γυναικολογία.
δ) Στις περιπτώσεις γιατρών που έχουν ολοκληρώσει το βασικό χρόνο άσκησης στην κύρια ειδικότητα, η τοποθέτηση για άσκηση στα Τμήματα που έπονται αυτής, μπορεί να πραγματοποιείται:
1)μεμονωμένα,
2) με ενιαία τοποθέτηση σε ένα από αυτά και
3) με ενιαία τοποθέτηση στην προκαταρκτική ειδικότητα, όπου αυτή υπολείπεται, εφ’ όσον το συγκεκριμένο Νοσοκομείο παρέχει τα επόμενα τμήματα της βασικής εκπαίδευσης και η 2η λύση απαιτεί μεγάλο χρόνο αναμονής.
ε) Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι γιατροί θεωρούνται ότι κατέχουν και δεσμεύουν την οργανική θέση όπου αρχικά τοποθετήθηκαν, τις δε εφημερίες θα πραγματοποιούν στα τμήματα στα οποία έχουν μετακινηθεί για την περαιτέρω ειδίκευσή τους των αυτών ή άλλων Νοσοκομείων, από τα οποία καταβάλλεται και η σχετική αποζημίωση.
στ) Ειδικότερα, προκειμένου για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφημεριών θα πραγματοποιείται, όπως ορίζεται στο αριθμ. 415/94 Π.δ/γμα (ΦΕΚ.236 τ.Α΄). Σε Νοσοκομεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα για μερική άσκηση των γιατρών στην Αναισθησιολογία, αλλά έχουν εξειδικευμένα μόνο χειρουργικά τμήματα, δεν γίνεται τοποθέτηση γιατρών για ειδίκευση.

4.− Η υποβολή αίτησης για απόκτηση σειράς προτεραιότητας προκειμένου να αρχίσουν την ειδίκευσή τους στην κύρια ειδικότητα, γίνεται πάντοτε μετά την τοποθέτηση των γιατρών στο προκαταρκτικό στάδιο ειδικότητας.

5.− Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας ή διακοπή αυτής για τη συνέχιση σε άλλο νοσοκομείο που παρέχει τον ίδιο ή λιγότερο χρόνο άσκησης και πάντοτε περισσότερο από τον ήδη διανυθέντα, για την υποβολή νεότερης αίτησης για σειρά προτεραιότητας σε άλλη ειδικότητα ή άλλο νοσοκομείο αντίστοιχα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραίτηση του γιατρού από τη θέση που κατέχει και η προσκόμιση μετά των δικαιολογητικών του σχετικής βεβαίωσης παραίτησης.

6.− Μαζί με την αίτηση, υποβάλουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί την απόφαση πρόσληψης−τοποθέτησης, την θέση που έχουν τοποθετηθεί, τη μη υποβολή άλλης αίτησης για ειδίκευση, την τυχόν προϋπηρεσία τους στην ίδια ή άλλη ειδικότητα, τον χρόνο λήξης της προκαταρκτικής άσκησης (οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης που χορηγεί το εκ του Νόμου εξουσιοδοτημένο όργανο του οικείου Νοσοκομείου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία νέας τοποθέτησης όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις) και την κατοχή της Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή υπηκόου κράτους−μέλους Ε.Ε. ή κατόχου άδειας Μόνιμης Διαμονής ή Επί Μακρόν Διαμένοντος (άρθρα 83,85,88,90, 97 παρ.3 του Ν.4251/2014).

7.− Οι γιατροί που ειδικεύονται σε προκαταρκτικό στάδιο ειδικότητας, εφ’ όσον εκφράσουν επιθυμία να αποκτήσουν τελική ειδικότητα διάφορη της αρχικά τελικής επιλεγόμενης και για την οποία:
α) απαιτείται λιγότερος χρόνος άσκησης στο προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για σειρά προτεραιότητας για το κύριο στάδιο ειδίκευσης της νέας τελικής επιδιωκόμενης ειδικότητας, μόνο μετά την υπογραφή της απόφασης μερικής τροποποίησης της αρχικής απόφασης τοποθέτησης,
β) απαιτείται περισσότερος χρόνος άσκησης, τον οποίο παρέχει το νοσοκομείο της οργανικής θέσης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το ίδιο νοσοκομείο και τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου της τελικής επιδιωκόμενης ειδικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται σε παραίτηση και υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για άλλο νοσοκομείο της επιλογής τους.

8.− Προκειμένου για σειρά προτεραιότητας για ειδίκευση, επιτρέπεται εκτός των εξαιρέσεων να εκκρεμεί μία αίτηση για μία ειδικότητα (προκ/κό στάδιο ή κύριο) και για ένα Νοσοκομείο. Με την υποβολή νεότερης αίτησης, ακυρώνεται αυτοδίκαια κάθε προγενέστερη.
Όπου προβλέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων (σε μερικής και πλήρους άσκησης νοσοκομεία), με την υποβολή νεότερης αίτησης, ακυρώνεται αυτοδίκαια η αντίστοιχη προγενέστερη.
Για τυχόν αιτήσεις που υποβάλλονται αυθημερόν σε διαφορετικούς Νομούς και σε νοσοκομεία που παρέχουν τον ίδιο χρόνο άσκησης και δεν προκύπτει η προτεραιότητα από τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτών, ισχυρή παραμένει μόνο μία, αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο απορρόφησης.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
α) Επιτρέπεται η υποβολή και δεύτερης αίτησης για την κύρια ειδικότητα, σύμφωνα με την σειρά εκπαίδευσης, από γιατρούς που υπηρετούν σε άγονα Π.Ι., οι οποίοι μπορούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας σε αυτά (σε εκτέλεση σχετικής Υπουργικής Απόφασης), να υποβάλουν αίτηση για ειδίκευση, (προσκομίζοντας ταυτόχρονα και βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας) και για το κύριο στάδιο ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια που υπηρετούν οι εν λόγω γιατροί στο άγονο ιατρείο, μπορούν να διαφοροποιούν τις αιτήσεις τους ως προς το Νοσοκομείο και την ειδικότητα.
Σε περίπτωση διακοπής της ενιαυσίου υπηρεσίας στο άγονο ιατρείο, οι γιατροί χάνουν το ευεργέτημα των αιτήσεων εκτός αν συνεχίσουν αυτή σε άλλο άγονο, ώστε να συμπληρώσουν σ’ αυτό ένα χρόνο. Μετά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου του γιατρού στο άγονο ιατρείο, οποιαδήποτε μεταβολή των αιτήσεων για σειρά προτεραιότητας, επισύρει τη διαγραφή κάθε προγενέστερης αίτησης που έχει υποβληθεί κατά την διάρκεια της θητείας στο άγονο,
β) Η αίτηση γιατρού για σειρά προτεραιότητας στο κύριο στάδιο ειδικότητας που υποβλήθηκε κατά την έναρξη ειδικότητας στην προκαταρκτική άσκηση, παραμένει ισχυρή, στην περίπτωση κατά την οποία ο γιατρός διακόπτει την προκαταρκτική του άσκηση για να συνεχίσει αυτή σε άλλο Νοσοκομείο.
Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει για ένα νοσοκομείο και όχι καθ’ έξιν.

9. i. Προκειμένου να συνταχθεί υπουργική απόφαση τοποθέτησης−πρόσληψης γιατρών για ειδίκευση, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: (α) σειρά προτεραιότητας, (β) κένωση θέσης, (γ) πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης στο προκαταρκτικό στάδιο (το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο γιατρό τουλάχιστον μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κένωσης θέσης, εύλογο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού).
Στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση, δεδομένου ότι από τους αναμένοντες στη σειρά προτεραιότητας δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης−πρόσληψης και υποβληθεί μεταγενέστερη αίτηση μαζί με το πιστοποιητικό ευδόκιμης προκαταρκτικής άσκησης, θα συνταχθεί Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης του γιατρού που υπέβαλε τη μεταγενέστερη αίτηση, μόνον εάν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες − από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του − δεν προσκομίσει γιατρός από τους ήδη αναμένοντες στη σειρά προτεραιότητας το πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης στην προκαταρκτική ειδικότητα.
Σημείωση:
α) Ο χρόνος προεκπαίδευσης των ιατρών στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου προσμετράται ως χρόνος άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας και κατά την έναρξη αυτής.
β) Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη ειδικότητας το χρονικό διάστημα που ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου αποσπάται με Υπουργική Απόφαση σε τμήμα νοσοκομείου το οποίο είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) Στους εκπληρώσαντες την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, εκτός της ειδικότητας της Γεν. Ιατρικής.

ii.α. Αντίγραφο της απόφασης τοποθέτησης−πρόσληψης γιατρών για ειδίκευση, αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ταχυδρομικά, στη διεύθυνση κατοικίας την οποία έχει δηλώσει ο γιατρός στην αίτησή του, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει και κοινοποίηση στην Υπηρεσία που τοποθετείται.
Με την απόφαση αυτή, τάσσεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών − από την παραλαβή της − για σύναψη σύμβασης και ανάληψη καθηκόντων.
Μετά την πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας και εφ’ όσον δεν εκτελεσθεί η απόφαση τοποθέτησης-πρόσληψης, αυτή ανακαλείται και συντάσσεται Υπουργική απόφαση για τοποθέτηση−πρόσληψη των επόμενων στη σειρά προτεραιότητας γιατρών.
β. Αν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση αντιγράφου της απόφασης τοποθέτησης−πρόσληψης με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και εάν ο τοποθετούμενος είναι αγνώστου διαμονής, η απόφασηαυτή, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, αναρτάται αμελλητί από τη Δ/νση Διοικητικού του Νοσοκομείου, στο οποίο τοποθετείται ο γιατρός, στο κατάστημα της υπηρεσίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο πλαίσιο των Ανακοινώσεων και συντάσσεται πρωτόκολλο.
Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης και εφ' όσον ο τοποθετούμενος γιατρός δεν προσέλθει προς σύναψη σύμβασης και ανάληψης καθηκόντων, τεκμαίρεται αμαχητί η γνώση της τοποθέτησης−πρόσληψής του και η μη αποδοχή της και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας − κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το νοσοκομείο − προχωρεί στην ανάκλησή της και στην τοποθέτηση−πρόσληψη των επόμενων στη σειρά προτεραιότητας γιατρών.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
α. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μόνον για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας του γιατρού, οι οποίοι αποδεικνύονται μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης της Α΄βαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφ’ όσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από της παραλαβής της σχετικής Υπουργικής απόφασης τοποθέτησης−πρόσληψης.
β. Χρονολογική παράταση πρόσληψης μπορεί επίσης να εγκριθεί και στους στρατευμένους γιατρούς, οι
οποίοι κατά το χρόνο επίδοσης της απόφασης τοποθέτησης−πρόσληψης εκπληρώνουν αποδεδειγμένα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κι εφ’ όσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση εντός της 15θήμερης προκαθορισμένης ημερομηνίας από της παραλαβής της σχετικής Υπουργικής απόφασης τοποθέτησης−πρόσληψης. Οι στην κατηγορία αυτή ενδιαφερόμενοι γιατροί, υποχρεούνται, εντός μηνός από της απόλυσής τους από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση και τοποθετούνται −εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (σειρά προτ/τας κλπ) − στην πρώτη θέση που θα κενωθεί μετά την ημερομηνία προσκόμισης της βεβαίωσης αυτής.
γ. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, μπορεί επίσης να εγκριθεί και για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αυτός είτε δεσμεύεται συμβατικά με νοσηλευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής, είτε παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής κι εφ’ όσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση, επίσημα μεταφρασμένη, προκειμένου για ιδρύματα του εξωτερικού. Η διάρκεια της χρονολογικής παράτασης προσδιορίζεται από τον ενδιαφερόμενο γιατρό με δήλωσή του, η οποία δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται και δεν δύναται να υπερβεί την τριετία ούτε να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών. Η χρονολογική αυτή παράταση εγκρίνεται για μία φορά, κατά τη διάρκεια όλου του εκπαιδευτικού βίου του γιατρού. Επίσης, γιατροί οι οποίοι είχαν αιτηθεί (μέχρι τις 7−10−2013, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’αριθμ.Υ10δ/οικ.87660/20−9−2013 υπ. απόφασης) και είχε εγκριθεί σ’ αυτούς χρονολογική παράταση λιγότερη των τριών (3) ετών, μπορούν επίσης να ζητήσουν χρονολογική παράταση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα και πάντως όχι λιγότερο των έξι (6) μηνών.
δ. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, χορηγείται επίσης στους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούν σε Π.Ι. που έχει χαρακτηρισθεί ΑΓΟΝΟ.
ε. Το αίτημα για χρονολογική παράταση υποβάλεται στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. − Τμήμα Δ΄ του Υπ. Υγείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α) Στην περίπτωση που εγκριθεί χρονολογική παράταση στο προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης (και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάληψη καθηκόντων), η τυχόν υποβληθείσα αίτηση για την κύρια ειδικότητα παύει να ισχύει.
β) Στην περίπτωση που γιατρός δικαιούται αναβολή κατάταξης στον ελληνικό στρατό για απόκτηση ειδικότητας, το νοσηλευτικό ίδρυμα συνυπογράφει σύμβαση εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο όρος ότι, αυτή θα ισχύει εφ’ όσον ο γιατρός προσκομίσει το προβλεπόμενο στην παρούσα απόφαση πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ότι τελεί σε ισόχρονη της τοποθέτησής του αναβολή στράτευσης και εντός πενθημέρου από της υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης χρονολογικής παράτασης:
Α) ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΕΟΠΥΥ.
3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης.

Β) ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
1. Υπεύθυνη Δήλωση
2. Βεβαίωση Στρατιωτικής Μονάδας
3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης

Γ) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση
2. Επίκαιρη βεβαίωση του ιδρύματος επίσημα μεταφρασμένη.
3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης.

Δ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
1. Υπεύθυνη Δήλωση
2. Επίκαιρη βεβαίωση του Α.Ε.Ι. της χώρας ή του ιδρύματος της αλλοδαπής (επίσημα μεταφρασμένη)
3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης.

Ε) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ ΑΓΟΝΟ Π.Ι.
1. Υπεύθυνη Δήλωση
2. Βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας υπαίθρου και ο χαρακτηρισμός του Π.Ι. ως αγόνου.
3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα συνοδεύονται απαραιτήτως από εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου ιατρού.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
α) Οι συμβάσεις εργασίας των ειδικευομένων γιατρών, οι οποίοι τοποθετούνται και ειδικεύονται σε τμήματα νοσοκομείων που παρέχουν μερική άσκηση, στην περίπτωση κατά την οποία το τμήμα αναγνωρισθεί να παρέχει πλήρη άσκηση στην ειδικότητα, μπορούν να παραταθούν − κατόπιν έγγραφης δήλωσης των γιατρών εντός μηνός από της δημοσίευσης της απόφασης αναγνώρισης − ώστε να συνεχίσουν και ολοκληρώσουν την άσκησή τους στο νοσοκομείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται αυτοδίκαια η εκκρεμούσα αίτηση για πλήρη άσκηση.
Επίσης, οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο συμβάσεις, μπορούν να παραταθούν και στην περίπτωση που το τμήμα στο οποίο ειδικεύονται αναγνωρισθεί να παρέχει περισσότερο χρόνο άσκησης. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων γιατρών εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Η δε αίτηση για τοποθέτηση−πρόσληψη σε Νοσοκομεία που παρέχουν πλήρη άσκηση στην ειδικότητα, παραμένει σε ισχύ.
β) Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν, πριν τη λήξη της σύμβασης που συνάπτουν με τα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται για ειδίκευση, να υποβάλουν αίτηση παραμονής σε αυτά, υπογράφοντας σχετική σύμβαση παράτασης παραμονής και μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον επόμενο στη σειρά γιατρό, οπότε και διακόπτεται αυτοδίκαια η σύμβαση της παράτασης παραμονής. Η διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής είναι εξάμηνη με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά κι εφ’ όσον εξακολουθεί να υφίσταται κενή θέση στην ειδικότητα.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης. Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσής τους − εφ’ όσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις − μπορούν επίσης να παραμείνουν με παράταση στην οργανική τους θέση και μέχρι την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
Το χρονικό διάστημα της σύμβασης παράτασης παραμονής δεν αναγνωρίζεται, εκτός εάν α) κατά τη διάρκειά της αυξηθεί ο χρόνος άσκησης που η μονάδα ήταν αναγνωρισμένη να χορηγεί, β) ο γιατρός που έχει τοποθετηθεί για μέρος της παρεχόμενης από το τμήμα άσκησης, μετά την αποχώρησή του, επιλέξει να συνεχίσει στην ίδια ειδικότητα και γ) ο γιατρός που έχει τοποθετηθεί για μέρος της παρεχόμενης από το τμήμα άσκησης, μετά την αποχώρησή του, επιλέξει να συνεχίσει σε άλλη ειδικότητα στην οποία τόσο ο χρόνος άσκησης του ιατρού στην προηγούμενη ειδικότητα όσο και ο χρόνος παράτασής του απαιτείται για την απόκτησή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Οι θέσεις που συνιστώνται το πρώτον για ειδίκευση, σε πρώτη εφαρμογή, καλύπτονται ύστερα από κλήρωση, συγκροτούμενης επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία, με συμμετοχή και υποψηφίων.
Στην κλήρωση συμμετέχουν γιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, έστω και αν έχουν υποβάλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας, στην ίδια ειδικότητα, σε άλλο Νοσοκομείο και εφ' όσον δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία τοποθέτησης−πρόσληψής τους.
Η σειρά προτεραιότητας − μετά την κλήρωση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και νοσοκομείο − διαμορφώνεται από τη σειρά ανάδειξης των επιθυμούντων να παραμείνουν υποψηφίων.

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Γιατροί που ειδικεύονται σε νοσηλευτικά τμήματα των οποίων αίρεται η καταλληλότητα ή μειώνεται ο παρεχόμενος χρόνος άσκησης ή αναστέλλεται η λειτουργία τους, μεταφέρονται σε άλλα Νοσοκομεία για συνέχιση της ειδίκευσής τους και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου της αρχικής σύμβασης.
Οι τακτικές αποδοχές των γιατρών, παρέχονται από το νοσοκομείο που αρχικά είχαν τοποθετηθεί και οι εφημερίες καταβάλλονται από τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρονται οι γιατροί.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στη σειρά προτεραιότητας (και έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω απόφασης καταλληλότητας για άσκηση των γιατρών της νοσηλ/κής μονάδας), έως ότου ολοκληρωθεί, στην περίπτωση άρσης καταλληλότητας, η διαδικασία μεταφοράς των θέσεων.

10.− Για την παραλαβή αιτήσεων για σειρά προτεραιότητας και την ικανοποίηση αιτημάτων ομογενών εξ Αλβανίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ, απ' όπου θα προκύπτει η Εθνική καταγωγή και στη δεύτερη περίπτωση προξενική θεώρηση εισόδου εξάμηνης παραμονής στο διαβατήριο του κατόχου της, με πολλαπλά ταξίδια και ανώτατο όριο την πενταετία.

11.− Στην περίπτωση που γιατρός δικαιούται αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, το νοσηλευτικό ίδρυμα συνυπογράφει σύμβαση εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο όρος ότι αυτή θα ισχύει εφόσον ο γιατρός προσκομίσει − εντός πενθημέρου από της υπογραφής − την προβλεπόμενη στην παρ. 14 της παρούσης Βεβαίωση ότι τελεί σε ισόχρονη της τοποθέτησής του αναβολή στράτευσης.

12.− Οι γιατροί που έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας ένεκα του αγόνου ιατρείου, δεν χάνουν τη σειρά τους, εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα, λόγω λήξης της αναβολής στράτευσης.

14.− Καθορίζουμε εφεξής τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ως εξής:
• Απόφαση τοποθέτησης−πρόσληψης.
• Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για μέλη οικογένειας Έλληνα ή υπηκόου κράτους−μέλους Ε.Ε.) ή άδεια Μόνιμης Διαμονής ή επί Μακρόν Διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 83,85,88,90 παρ.3 του Ν.4251/14).
• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή βεβαίωση ΔΟΑ− ΤΑΠ ή (προκειμένου για γιατρούς που απεφοίτησαν από Ιατρικές Σχολές κράτους−μέλους της Ε.Ε.) αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και επίσημη μετάφραση αυτού.
• Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι ο γιατρός πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου (για τους εκπληρώσαντες) και πιστοποιητικό υποχρεωτικής προεκπαίδευσης.
• Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α΄ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
• Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γεν. Ιατρού και Ψυχιάτρου.
• Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
• Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησής τους αναβολή στράτευσης. (Δεν ισχύει για πολίτες κρατών−μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών).
• Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία).
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Α9γ/38800/98 υπ. απόφαση, καθώς και κάθε άλλη συμπληρωματική ή τροποποιητική αυτής, εκτός της Υ10δ/οικ.97174/18−10−2013, η οποία παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
    
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ                                    ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ


Για να δείτε την Υ.Α. πατήστε εδώ

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

29/1/15

Νέοι Γ. Γραμματείς στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΠέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Γ. Γραμματέας Υπουργείου Υγείας ο Σπύρος Κοκκινάκης
Γ. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ο Γιάννης Μπασκόζος
Γ. Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δείτε μέσα από το onmed.grΓ. Μπασκόζος γ.γ Δημόσιας Υγείας αλλά με διευρυμένες αρμοδιότητες
29/01/2015, 14:33
Πηγή: onmed.gr

Ένα έμπειρο στέλεχος από τον χώρο της ιατρικής κοινότητας και της υγείας, τον αντιπρόεδρο του ΠΙΣ και επικεφαλής του τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Μπασκόζο ενδοκρινολόγο, επέλεξε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την θέση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
Και μπορεί να μην εξελέγη στην Β΄Αθήνας ο κ. Μπασκόζος, ωστόσο το Μαξίμου εκτιμά ότι το συγκεκριμένο στέλεχος, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στα σοβαρά και επείγοντα ζητήματα της υγείας και της περίθαλψης.
Μάλιστα ο κ. Μπασκόζος είναι επιλογή του Μαξίμου, καθώς από εκεί δέχθηκε το τηλεφώνημα την Τετάρτη να αναλάβει την θέση αυτή. Ωστόσο ο κ. Μπασκόζος δέχθηκε με τον όρο, οι αρμοδιότητές του να είναι αυξημένες. Δηλαδή ο ρόλος του δεν θα εξαντληθεί μόνο σε ζητήματα Δημόσιας Υγείας, αλλά θα έχει και συγκεκριμένη χάραξη πολιτικής υγείας. Αυτό μήπως σημαίνει, ότι ο επόμενος γενικός γραμματέας, θα έχει ίσως περιορισμένα καθήκοντα; Ίδωμεν. Να θυμίσουμε ότι γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας μέχρι και χθες, ήταν η κυρία Χριστίνα Παπανικολάου, στέλεχος πολύ αποτελεσματικό και χαμηλών τόνων παράλληλα, όπως εκτιμούν πολλοί από τον χώρο της υγείας.
Πάντως το παζλ συμπληρώνεται στην Αριστοτέλους και είναι φανερό πλέον, ότι μέχρι στιγμής, πρόκειται για μία κόκκινη ομάδα πέρα για πέρα, η οποία ανυπομονεί να ξεκινήσει το έργο της!Ανακοινώθηκαν οι δύο νέοι γ.γ Υγείας και Ασφαλιστικού
29/01/2015, 19:06
Πηγή: onmed.gr


Κλείδωσαν οι δύο νέοι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Υγείας και Εργασίας, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή αλλά και τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη.
Πρόκειται για τον κ. Σπύρο Κοκκινάκη, νέο γενικό γραμματέα στο υπουργείο Υγείας και τον κ. Γιώργο Ρωμανιά, γενικό γραμματέα Ασφαλιστικού.
Ο κ. Κοκκινάκης, είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον κ. Κουρουμπλή, όταν ο σημερινός υπουργός Υγείας, υπηρετούσε ως γ.γ. Πρόνοιας επί Ανδρέα Παπανδρέου (1993-1996).
Ο κ. Γιώργος Ρωμανιάς από την πλευρά του, είναι οικονομολόγος -ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εν τω μεταξύ, όπως έγινε νωρίτερα την Πέμπτη γνωστό, ο αντιπρόεδρος του ΠΙΣ και επικεφαλής του τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ενδοκρινολόγος  κ. Γιάννης Μπασκόζος αναλαμβάνει γ.γ. Δημόσιας Υγείας.


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


Και με μας (το ΕΚΑΒ) τι θα γίνει;


Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Προσπερνώ γρήγορα την προηγούμενη ανάρτηση, γιατί όπως πάει θα αναγκαστώ να καταπιώ την γλώσσα μου και να ζητήσω συγνώμη επειδή δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί οι πρώτες ενέργειες της Κυβέρνησης με έχουν εντυπωσιάσει, όπως και οι δηλώσεις των νέων Υπουργών. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι, να αλλάξουν την Χώρα για χάρη των παιδιών μας και στις επόμενες εκλογές, από εδώ μέσα να ανακοινώσω ότι ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ με τα δύο χέρια. Εγώ και πολλοί άλλοι, να πάρουν 180 έδρες και να ξαναγράψουν και το Σύνταγμα.
Ύστερα από κάθε σχηματισμό νέας Κυβέρνησης και απευθυνόμενος στους συναδέλφους μου, γράφω πάντα το ίδιο πράγμα: "ο Δημόσιος Υπάλληλος, δεν χρειάζεται να έχει στραμμένο το βλέμμα στην Κεντρική Πολιτική σκηνή. Του αρκεί να βλέπει στην ίδια του την Υπηρεσία. Άλλαξε κάτι; βελτιώθηκε κάτι; Τότε όλο το Κράτος πάει καλά. Αν το ΕΚΑΒ πάει χάλια, δεν μπορεί το υπόλοιπο Δημόσιο να πάει καλά, ούτε το ίδιο το Κράτος. Γιατί μοχλός ανάπτυξης του Κράτους είναι το Δημόσιο". Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την πρόοδο που θα συντελεστεί στην ίδια μας την Υπηρεσία, επειδή δεν πιστεύω ότι η Κυβέρνηση θα βελτιώσει όλους τους άλλους και θα ξεχάσει εμάς.
Για να δούμε όμως που βρισκόμαστε.
Το ΕΚΑΒ είναι η μοναδική Υπηρεσία στον Πλανήτη, που:
 • Δεν έχει Οργανισμό αντίστοιχο του αντικειμένου, αλλά κακέκτυπο του Κρατικού Αθηνών και μάλιστα της προπερασμένης δεκαετίας.
 • Αντίστοιχα δεν έχει Κανονισμό λειτουργίας, γενικό και επιμέρους δραστηριοτήτων.
 • Δεν είναι ένστολη Υπηρεσία.
 • Δεν έχει εναέρια μέσα και δεν πραγματοποιεί πρωτογενείς επεμβάσεις.
 • Δεν έχει σε καθημερινή λειτουργία, ειδικό Τμήμα αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων και καταστροφών.
 • Δεν έχει Τοπικό σχέδιο Δράσης, ούτε Εθνικό.
 • Δεν έχει χαρτογραφήσει τις ανάγκες του σε προσωπικό και μέσα.
 • Δεν έχει διαχωρίσει το προσωπικό σε βαθμίδες.
 • Έχει ασθενοφόρα μίας κατηγορίας που κάνουν όλες τις δουλειές.
 • Έχει Κινητές Μονάδες στο δρόμο, ενώ σε όλα τα Κράτη αυτές ανήκουν στα Νοσοκομεία.
 • Δεν έχει Ιατρική Εποπτεία.
 • Δεν έχει καθιερωμένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικού.
 • Δεν έχει πρωτόκολλα στο Συντονιστικό.
 • Δεν έχει επικοινωνίες.
 • Δεν έχει αναπτύξει τηλεματικές εφαρμογές.
 • Δεν έχει αναπτύξει εθελοντικό Τμήμα.
 • Δεν έχει στατιστικές.
 • Δεν έχει μελέτες.
 • Δεν έχει εργασίες.

Δεν έχει, δεν έχει, ή ότι έχει είναι μοναδικό στον Κόσμο.

Τι θα φτιάξει λοιπόν η νέα Κυβέρνηση για το ΕΚΑΒ; Ελπίζω όχι αυτό που θα της ζητήσουμε. Τι θα της ζητήσουμε; Ότι ζητάμε πάντα: "Φέρτε ασθενοφόρα, προσλάβετε προσωπικό, δώστε μεταθέσεις". Και μόλις μας τα φέρουν θα προκόψουμε. Όχι σαν τους χαζούς τους Αστυνομικούς που ζητάνε Πανεπιστημιακές σπουδές και δημιουργία νέων κλάδων εγκληματολογίας και πολιτικών επιστημών.
Εγώ από τη μεριά μου, ένα πράγμα ελπίζω σαν πρώτο βήμα. Να ακυρώσει τον αμαρτωλό διαγωνισμό προμήθειας ασθενοφόρων και να αναθέσει την κατασκευή τους στην ΕΛΒΟ.

Αναρτήθηκε από Κυριάκος Σιδηρόπουλος
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου


Συναντήθηκε με το Δ.Σ. ΕΚΑΒ Κέρκυρας ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων


Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Συνάντηση με το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Κέρκυρας είχε χθες ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ παρέθεσαν  στον περιφερειάρχη τα αιτήματα τους για ενίσχυση του κέντρου με μόνιμο προσωπικό, θέση μόνιμου γιατρού, μεταστέγαση του ΕΚΑΒ, κ.ά ενώ κατέθεσαν και σχετικό υπόμνημα.
Ο περιφερειάρχης εξέφρασε τη συμπαράσταση του στον αγώνα  των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ ενώ έκανε λόγω για την ανάγκη οργάνωσης του κέντρου σε επίπεδο Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων.

Πηγή: lefkadatoday.gr

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κος Γαλιατσάτος Θεόδωρος

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από Διασώστες του ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας


Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα σεμινάριο από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας την Τετάρτη28-1-2915 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.
Την εκπαιδευτική ομάδα αποτελούν οι Τάσης Παναγιώτης, Κατσιμάνης Ευάγγελος, Παύλου Στυλιανός και Παπαδόπουλος Παναγιώτης όλοι εργαζόμενοι Διασώστες στο ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας.
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΒΙΝΤΕΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 
Copyright © 2013 EKABNews