ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα θέματα

26/2/17

Εργαζόμενοι ΕΚΑΒ Κρήτης: Να αποσύρει η διοίκηση την αγωγή για την επίσχεση εργασίας και να καθίσει στο «τραπέζι» του διαλόγου!Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας Κρήτης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ»


«Τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο διάλογος και η καλή θέληση είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά».

«Τα συλλογικά όργανα και η διοίκηση είναι υποχρεωμένοι θεσμικά να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου».

«Καλούμε τον αναπληρωτή υγείας τον κ Π Πολάκη να πάρει την πρωτοβουλία και να αποσύρει την αγωγή για την επίσχεση εργασίας δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ομαλοποίηση της  υπάρχουσας κατάστασης».
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


Μπόνους αλλά και πέναλτι σε δημοσίους υπαλλήλους προβληματικών περιοχών


Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Μπόνους αλλά και πέναλτι σε δημοσίους υπαλλήλους προβληματικών περιοχών (ρύθμιση)
aftodioikisi.gr

Επιβράβευση και ποινές σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές και έχουν λάβει επιδότηση από το Δημόσιο για αγορά κατοικίας θεσμοθετούνται με ρύθμιση ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ του υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας και άλλες διατάξεις», που ψηφίσθηκε χθες από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

-Από την μια πλευρά για την (υποχρεωτική) δεκαετή παραμονή στην περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος αποχής του από την υπηρεσία λόγω άδειας ανατροφής τέκνου

-Από την άλλη, με υπαιτιότητα του ίδιου του υπαλλήλου δεν συμπληρώσει τη δεκαετία παραμονής, τότε του καταλογίζεται αχρεωστήτως το ποσό της επιδότησης.


Τι ισχύει για αγορά κατοικίας από δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές:

Ν 3320/2005 (Αρθρο 10)

Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών

Η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2085/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“4. Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η μεν αγορά να έχει πραγματοποιηθεί, οι δε εργασίες να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωση της. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο περιέρχεται ποσοστό συγκυριότητας της κατοικίας, που αγοράζεται ή ανεγείρεται, ως αξία της κατοικίας λαμβάνεται η αξία του ποσοστού αυτού, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, μέχρι εμβαδού 50 τ. μ. για τον άγαμο και 70 τ. μ. για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους, που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξης τους, στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν και βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή.

Στους υπαλλήλους, που έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξης τους στην προβληματική περιοχή ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν, καταβάλλεται το 40% της διαφοράς της αξίας της κατοικίας που έχουν και της αξίας της επιδοτούμενης κατοικίας, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια φορολογική αρχή κατά το χρόνο αγοράς ή περάτωσης των εργασιών ανέγερσης της επιδοτούμενης κατοικίας.

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλεόντων νομίμων τόκων.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

Δημοσιεύτηκε 24/2/2017

Πηγή: aftodioikisi.gr
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

25/2/17

Με 50% λιγότερο προσωπικό λειτουργεί το ΕΚΑΒ Δυτ. Μακεδονίας-Μόλις 9 ασθενοφόρα σε 4 νομούς!!


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Συνέντευξη στο e-ptolemeos.gr ο πρόεδρος του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας Θωμάς Σαραφίδης.

Η συνολική δύναμη σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς της Δυτ. Μακεδονίας είναι 4 στην Κοζάνη/Πτολεμαΐδα, από 2 σε Γρεβενά και Φλώρινα και 1 στην Καστοριά!

Λειτουργεί με 50% λιγότερο προσωπικό το ΕΚΑΒ Δυτ. Μακεδονίας – Μόλις 9 πληρώματα βγαίνουν στους δρόμους, αλλά δεν επαρκούν
e-ptolemeos.gr

Σημαντική έλλειψη προσωπικού παρατηρείται στο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, η οποία φτάνει στο 50% των αναγκών του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στη λειτουργία του και τα πληρώματα που εξυπηρετούν τα επείγοντα περιστατικά να μην επαρκούν.

Σε επίπεδο Περιφέρειας ο αριθμός των υπαλλήλων ανέρχεται σε 107 άτομα, εκ των οποίων οι 95 είναι διασώστες, μέλη των πληρωμάτων, ενώ οι υπόλοιποι είναι διοικητικοί. «Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός και επαρκεί να βγαίνουν μόνο 9 ασθενοφόρα ανά βάρδια σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά αυτά τα ασθενοφόρα που βγαίνουν στους δρόμους σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, Θωμάς Σαραφίδης. Λόγω μάλιστα του κακού σχεδιασμού, σύμφωνα με τον οποίο το ΕΚΑΒ είναι υποχρεωμένο να κάνει τις ενδονοσοκομειακές διακομιδές, όπου παρατηρείται μία αλόγιστη χρήση ασθενοφόρων, για να καλυφθούν οι κλήσεις που δέχεται το ΕΚΑΒ, θα έπρεπε να υπάρχει διπλάσιος αριθμός διαθέσιμων πληρωμάτων ανά βάρδια, δηλαδή 18 ασθενοφόρα.

Βεβαίως, «με το υπάρχον προσωπικό, αυτό είναι αδύνατο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλες 50 προσλήψεις για το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, αλλά δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για προσλήψεις, πράγμα που σημαίνει αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται», υπογράμμισε ο Θ. Σαραφίδης. Τα 9 πληρώματα που βγαίνουν σε κάθε βάρδια, ανά τομέα αντιστοιχούν: 3 στον τομέα Κοζάνης, από 2 στους τομείς Φλώρινας και Γρεβενών και από 1 στους τομείς Πτολεμαΐδας και Καστοριάς. Ο αυξημένος φόρτος του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, εν πολλοίς υπάρχει λόγω της κακής κατάστασης που έχουν περιέλθει τα νοσοκομεία της περιοχής. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 70% των διακομιδών του ΕΚΑΒ, είναι διακομιδές από τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας σε μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων. Αυτός όλος ο φόρτος δουλειάς για το ΕΚΑΒ δεν θα υπήρχε αν τα νοσοκομεία ήταν αξιόπιστα και δεν είχαν αφεθεί στην τύχη τους.

Επίσης, καταλογίζεται ακόμη στα νοσοκομεία και στους γιατρούς, ότι με πολύ μεγάλη ευκολία ζητούν διακομιδή για εξιτήρια ασθενών, χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη. «Στην περίπτωση αυτή το ασθενοφόρο ουσιαστικά μετατρέπεται σε ταξί. Αν δεν υπήρχε αυτή η κατάχρηση θα μειώνονταν κατά δύο τρίτα οι διακομιδές για τις οποίες υπάρχει πραγματική ανάγκη», σημείωσε ο πρόεδρος του σωματείου του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας.

Η κατάσταση των ασθενοφόρων βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφού έχει ανανεωθεί ο στόλος τα τελευταία χρόνια, ενώ μόλις πέρυσι έγινε η προμήθεια μιας μεγάλης παρτίδας ασθενοφόρων. Το πρόβλημα που παρατηρείται εδώ είναι ότι απουσιάζουν οι Κινητές Μονάδες. Υπάρχει μόνο μία Κινητή Μονάδα στην Κοζάνη, η οποία μάλιστα μετρά 20 χρόνια και θεωρείται γερασμένη. Όλα τ’ άλλα ασθενοφόρα είναι τύπου Β΄ με τον βασικό εξοπλισμό για «βασική υποστήριξη ζωής». Αντιθέτως οι κινητές μονάδες είναι εξειδικευμένες με πρόσθετο εξοπλισμό και γιατρό, ικανές να αντιμετωπίσουν τα πιο σοβαρά περιστατικά. «Τέτοιες μονάδες κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν από μία σε κάθε τομέα, δηλαδή σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά», υπογράμμισε ο συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα επειδή δεν υπάρχει ραδιοκάλυψη στην περιοχή και η επικοινωνία καθίσταται δύσκολη. Ειδικότερα, η περιοχή της Κοζάνης έχει καλή ραδιοκάλυψη, στη Φλώρινα και στα Γρεβενά η κάλυψη είναι πολύ μικρότερη, ενώ στην Εορδαία σε πολύ λίγα σημεία υπάρχει κάλυψη.  Το θέμα αναμένεται να λυθεί με την τοποθέτηση αναμεταδότη στη Σαμαρίνα, για τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε σχετικό κονδύλιο.Πηγή: e-ptolemeos.gr


Δείτε στο ΕΚΑΒNews
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

Πάτρα: Σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Ομαλά κύλησε η νύχτα της Παρασκευής, χωρίς κρούσματα μέθης…

Σε ετοιμότητα βρίσκονται στο ΕΚΑΒ της Πάτρας εν όψει της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού και των χιλιάδων νεαρών επισκεπτών που έχουν φτάσει στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ η νύχτα της Παρασκευής ήταν σχετικά ομαλή, αφού δεν υπήρξαν περιστατικά μέθης, τουλάχιστον σε σημείο τέτοιο που να χρειαστεί να κληθεί ασθενοφόρο.

Ωστόσο, το προσωπικό του ΕΚΑΒ βρίσκεται σε επιφυλακή αφού ο κόσμος που έχει έρθει στην Πάτρα είναι αρκετός και ορισμένοι από τους νεαρούς που έχουν φτάσει, δείχνουν να… βράζει το αίμα τους και να έχουν «άγριες» διαθέσεις.

Κάτι που μεταφράζεται σε πιώμα και μέθη. Πάντως, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, είναι σε ετοιμότητα εν όψει των δύο μεγάλων παρελάσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, εκεί όπου συνήθως υπάρχουν περιπτώσεις μέθης από νεαρούς καρναβαλιστές.

Πηγή: patrasevents.gr


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


Απάντηση της διοίκησης του ΕΚΑΒ για την προσφυγή κατά των επισχέσεων εργασίας ή ο «θρίαμβος» των επισχέσεων εργασίας στο ΕΚΑΒ


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Δελτίο τύπου της διοίκησης του ΕΚΑΒ κατά της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 17 πρωτοβάθμιων σωματείων του ΕΚΑΒ -ΠΟΠ ΕΚΑΒ.
Αναμένεται η απάντηση των εργαζομένων!ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ή
Ο «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» ΤΩΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2017: Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, έχοντας ως κυρίαρχη προτεραιότητα την απρόσκοπτη και καθημερινή κάλυψη των αναγκών της Κοινωνίας, για Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και θέλοντας να λύσει άμεσα και πολιτισμένα τη διαφωνία της με όσους από τους εργαζομένους θεωρούν ότι οι επισχέσεις εργασίας των τελευταίων ημερών στο ΕΚΑΒ είναι σύννομες, έθεσε, ως όφειλε, το θέμα προς κρίση στην ελληνική δικαιοσύνη.

Η επιβεβλημένη αυτή όμως αντίδραση της Διοίκησης, εκτός των άλλων, έγινε και η αιτία να αποκαλυφθεί το μέγεθος του συνδικαλιστικού Φαρισαϊσμού της ηγεσίας της Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ. Αναφερόμαστε βέβαια στη χθεσινή «θριαμβολογία» για νίκη κατά της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, μετά την απόφαση του δικαστηρίου για αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης για της 5/4/2017, την οποία, άκουσον-άκουσον, ζήτησαν οι ίδιοι χθες, μέσω της δικηγόρου τους.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το μέγεθος του ψεύδους της ηγεσίας της ΠΟΠΕΚΑΒ, μετά το αίτημα που υπέβαλε η συνήγορός τους για αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Έσπευσαν να ανακοινώσουν στους «παραπλανημένους» από τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ συναδέλφους τους, ότι κέρδισαν την πρώτη μάχη και ότι ως μόνο στόχο έχουν την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Αυτό όμως που «ξέχασαν» να εξήγησαν στους συναδέλφους τους, είναι κάτι που οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά. Ότι δηλ. οι επισχέσεις εργασίας στον Δημόσιο Τομέα είναι μη σύννομες, διότι τα δεδουλευμένα τους τα εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο και ότι ήδη είχε δρομολογηθεί η καταβολή τους από το Υπουργείο. Όπως βέβαια γνωρίζουν πολύ καλά αλλά το αποκρύβουν, ότι η καταβολή αποζημίωσης των 50.000 € η οποία γίνεται μόνο σε περίπτωση που οι επισχέσεις εργασίας κριθούν μη σύννομες και εφ’ όσον συνεχισθούν, προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν είναι σε καμιά περίπτωση απαίτηση καμιάς Διοίκησης του ΕΚΑΒ, όπως επικαλέστηκαν σε ένα κρεσέντο πραγματικού εμπαιγμού και παραπληροφόρησης των συναδέλφων τους και της κοινής γνώμης, για της οποίες τάχα μου κόπτονται.

Είναι πράγματι εντυπωσιακό και ταυτόχρονα λυπηρό, πως κάποιοι για χάρη των προσωπικών τους συμφερόντων και επιδιώξεων, δεν διστάζουν να εμπαίζουν με θρασύτητα τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την κοινωνία.

Το χθεσινό αίτημα της Π.Ο.Π ΕΚΑΒ για αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης των επισχέσεων εργασίας, κατέδειξε περίτρανα ότι οι πρόσφατες κινητοποιήσεις δεν ήταν τίποτε παραπάνω από ωμός συνδικαλιστικός εκβιασμός και προπαγάνδα, εις βάρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και εις βάρος της Κοινωνίας.

Και τούτο διότι οι ίδιοι γνώριζαν πολύ καλά ότι παραβίαζαν ανοιχτές θύρες :
Γνώριζαν πολύ καλά ότι ήδη το θέμα των εξαιρεσίμων, οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο σε νομοτεχνικό πρόβλημα και ότι ήταν θέμα λίγου χρόνου να λυθεί – όπως και έγινε! Είναι άραγε τυχαίος ο χρόνος προκήρυξης της επίσχεσης εργασίας ;
Γνώριζαν πολύ καλά, ότι ποτέ δεν ήταν στις προθέσεις της Διοίκησης και του Υπουργείου η περικοπή του «επιδόματος ιματισμού εργασίας (στολής)». Αντίθετα γίνεται κάθε προσπάθεια για την καταβολή του, και σύντομα θα τελειώσει το όλο θέμα.
Εκεί δε που ο Φαρισαϊσμός, η υποκρισία και ο εμπαιγμός των συναδέλφων «χτυπάει κόκκινο», είναι το θέμα της Υγιεινής και Ασφάλειας. Γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, ότι ήδη υπάρχει κάλυψη όλων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ με Ιατρό εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, εδώ και μήνες. Επίσης ότι ήδη για πρώτη φορά, θεσμοθετήθηκε στο ΕΚΑΒ Γρ. Υγιεινής και Ασφάλειας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, δείχνοντας έτσι την σοβαρότητα με την οποία επιλαμβάνεται η Διοίκηση τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Αντίθετα, ας εξηγήσουν κάποιοι στους συναδέλφους, γιατί όταν πριν χρόνια ετίθετο επιτακτικά το ζήτημα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε Γενικές Συνελεύσεις Εργαζομένων, αυτοί που σήμερα είναι «διαπρύσιοι υπερασπιστές», τότε, «έκαναν τον Κινέζο», γιατί προφανώς, τότε, «δεν είχε συνδικαλιστικό ενδιαφέρον» γι’ αυτούς (ε, Ανέστη;) Προφανώς κάτι άλλο κρύβεται !

Ως Διοίκηση του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι, δεν πρόκειται να ανεχθούμε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές από συνδικαλιστικά κατεστημένα, οι οποίες πλήττουν βάναυσα τον ευαίσθητο χώρο της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας.

Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στην προσπάθειά μας αυτή !Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

Ξανθός: Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται δημόσιοι υπάλληλοι στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, Βίντεο


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Ξανθός: Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται δημόσιοι υπάλληλοι στις υποστηρικτικές υπηρεσίες
ergasianet.gr

Μετά την επιχείρηση των ΜΑΤ, την Πέμπτη 23/2, έξω από το υπουργείο Υγείας κατά τη συγκέντρωση των εργολαβικών, όπου προπηλάκισαν εργαζομένων και εκπροσώπους σωματείων, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει μια εργαζόμενη από ΓΝ «Ευαγγελισμός», τελικά, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αναγκάστηκε να δεχθεί αντιπροσωπεία από διοικητικά συμβούλια σωματείων και εργαζομένων. Και εκεί βγήκε το… λαβράκι.

Όπως ενημερώνει, μεταξύ άλλων, το ΜΕΤΑ Υγειονομικών:


Αναγνώρισε ότι οι ρυθμίσεις που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, υπό το βάρος της κατακραυγής που οδηγεί η εφαρμογή της πολιτική της, επιχειρεί να «διαφύγει» δηλώνοντας ότι η ίδια θέλει να τροποποιήσει τα κριτήρια μοριοδότησης, αλλά σε αυτή την προσπάθεια στέκεται εμπόδιο το ΑΣΕΠ. Το κίνημα που γιγαντώνεται πλέον στα νοσοκομεία για την αποτροπή των απολύσεων ανάγκασε τον υπουργό Υγείας να δηλώσει ότι θα μελετήσει μαζί με το ΑΣΕΠ ρύθμιση που θα επιτρέψει να περιοριστεί ο αριθμός των απολύσεων.

Ανέφερε ότι το επόμενο χρονικό διάσημα θα καταθέσει την σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία. Αρνήθηκε όμως να δώσει στους εκπροσώπους των Σωματείων το περιεχόμενο της ακόμα και να περιγράψει τι θα περιέχει. Ο υπουργός Υγείας αρνήθηκε επίσης και την πρόταση των Σωματείων να δώσει εντολή να «παγώσουν» μέχρι τότε οι διαδικασίες των προκηρύξεων που έχουν βγάλει τα νοσοκομεία για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας.

Από τη συζήτηση, μάλιστα, φάνηκε καθαρά ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις ατομικές συμβάσεις εργασίας ως ένα επικοινωνιακό όπλο, ενώ αδιαφορεί για την διασφάλιση της δουλειάς και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας Α. Ξανθός στην παρατήρηση εργαζομένων ότι μετά το τέλος των ατομικών συμβάσεων απολύονται και στην απαίτηση του εκπροσώπου του ΜΕΤΑ να δοθεί μόνιμη λύση με την υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου, δήλωσε ότι «δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες αυτές». Αντί γι΄ αυτό, πρότεινε ουσιαστικά την επιστροφή στις εργολαβίες, με πρόσχημα ότι στους σχετικούς διαγωνισμούς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα δημιουργήσουν εργολαβικοί εργαζόμενοι.


«Είναι προφανές ότι παρά τη δήλωση του κ. Ξανθού ότι σκοπεύει να φέρει κάποια ρύθμιση, το τοπίο παραμένει θολό για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αρνείται να παγώσει τις διαδικασίες υπογραφής συμβάσεων στα Νοσοκομεία με ορατό τον κίνδυνο οι απολύσεις να γίνουν πραγματικότητα», σχολιάζει το ΜΕΤΑ Υγειονομικών.
Να σημειωθεί ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν αρκετά σωματεία από την Αθήνα και την Κρήτη. Από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ εξαγγέλθηκε νέα κινητοποίηση την επόμενη Πέμπτη έξω από το Υπουργείο. Οι εκπρόσωποι των σωματείων αλλά και εργαζόμενοι στις εργολαβίες δήλωσαν αποφασισμένοι να συντονίσουν τις δράσεις τους και να εντείνουν τον αγώνα για την αποτροπή των απολύσεων και να διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Μακρής: Κοινός ο αγώνας εργολαβικών και μονίμων στα νοσοκομεία
ΜΕΤΑ Συνδικαλιστική Παράταξη


Γ. Μανουσάκης Υπ Υγείας 23_2_2017
Γιώργος Μανουσάκης 

Δημοσιεύτηκε 24/2/2017

Πηγή: ergasianet.gr

Δείτε στο ΕΚΑΒNewsΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης ΚιτσόπουλοςΕνημερωτική συνάντηση για το πλωτό ασθενοφόρο της Αίγινας


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Ενημερωτική συνάντηση για το πλωτό ασθενοφόρο της Αίγινας.
aeginaportal.gr

Με πρωτοβουλία της Ομάδας Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική και της "Πρωτοβουλίας Κατοίκων της Αίγινας για το Κοινωφελές Πλωτό Ασθενοφόρο", πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου Κυψέλης, ενημερωτική συνάντηση με κατοίκους του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε αναφορά στο ιστορικό της πρωτοβουλίας, αναγνώστηκε ένα εκτενές fag με τις κυριότερες απαντήσεις και ερωτήσεις για το σχεδιασμό της απόκτησης και χρήσης του πλωτού ασθενοφόρου. Παρουσιάστηκαν προσωπικές μαρτυρίες από κατοίκους του νησιού που λόγω τραυματισμού ή ασθένειας έπρεπε να ταξιδέψουν προς τον Πειραιά και ακολούθησε συζήτηση.

Συντόνισαν την συζήτηση και παρουσίασαν τα επιμέρους ζητήματα ο κύριος ο Παναγιώτης Μουτσάτσος, πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κραουνάκης πρώην δημοτικός σύμβουλος, η ιατρός κυρία Παναγιώτα Χατζηαλεξιάδη και ο πολιτικός αναλυτικής κύριος Νίκος Καραβαζάκης.

Ακολουθούν οι ερωτοαπαντήσεις, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση.

1. Γιατί χρειαζόμαστε πλωτό μέσο μεταφοράς ασθενών στο νησί μας;
Για την άμεση, ασφαλή, αξιοπρεπή διακομιδή επειγόντων και βαρέων ιατρικών περιστατικών.

2. Γιατί πλωτό – κι όχι ιπτάμενο;
Ελλείψει χρήματος και ιπτάμενων μέσων. Οι αεροδιακομιδές έχουν συγκριτικά πολύ ασύμφορο κόστος.

3. Σε ποια και πόσα περιστατικά αναφερόμαστε; Διαβάστε περισσότερα...
Βαρέα ή/και επείγοντα ιατρικά περιστατικά. Ετησίως είναι σχεδόν 200, εξ’ αυτών νυχτερινά περίπου 60.

4. Αγορά ή μίσθωση «πλωτού»;
Η αγορά προτιμάται, αφού το «πλωτό» θα ανήκει αποκλειστικά στην Αίγινα ενώ η μίσθωση γίνεται απαγορευτικά ασύμφορη εξαιτίας του μικρού αριθμού διακομιδών. Τα θαλάσσια ταξί που τώρα εθελοντικά εξυπηρετούν με αμοιβή στο κόστος τους, δεν έχουν αποκλειστική ασχολία τους τις διακομιδές.

5. Για τι είδους σκάφος μιλάμε;
Σκάφος μήκους 10-12  μέτρων, με πλήρωμα δύο ατόμων (χειριστής-βοηθός), με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, με δύο ειδικά υδραυλικά φορεία, με χώρο για έως τρεις συνοδούς. Επιθυμητή είναι η συνοδεία από ιατρό είτε ιδιώτη είτε του Δημοσίου καθώς το πλήρωμα έχει καθήκοντα ναυτικά και μόνο.

6. Τίνος ιδιοκτησία να είναι το «πλωτό»;
Να είναι ιδιοκτησία μιας εταιρίας ευρείας λαϊκής βάσης δημοτών της Αίγινας με καταστατική πρόβλεψη αποκλεισμού ομάδων χειραγώγησης δηλ. μία ψήφος ανά μέτοχο ανεξαρτήτως πόσων μεριδίων κατέχει.

7. Γιατί όχι του Δήμου;
Έως σήμερα, ο Δήμος δεν έχει κινηθεί, παρά την αρχική ομοφωνία του. Προσβλέπουμε στο μέλλον.

8. Πώς διοικείται η εταιρία;
Από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ετησίως από την Γενική Συνέλευση, χωρίς κόμματα-παρατάξεις.

9. Ποιο είναι το κόστος του «πλωτού»;
Κόστος κτήσεως: 150~200.000 ευρώ περίπου.
Λειτουργικό (καύσιμα, συντήρηση, αμοιβές, ασφάλιστρα κ.λ.π.): 60~70.000 ευρώ ετησίως, περίπου.

10. Πώς καλύπτονται τα κόστη και τα έξοδα;
Ή α) Με καθολική εφάπαξ αναλογική καταβολή από κάθε νοικοκυριό, ύψους 1 έως 30 ευρώ για την απόκτηση. Και με ετήσια αναλογική επιβάρυνση ύψους 1 έως 12 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα. Δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Εφόσον αποφασιστούν με δημοψήφισμα, από τους δημότες.
Ή β) Με χορηγία από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Ή γ) Με μικτό σχήμα χορηγιών, ιδιωτών και θεσμικών. Δωρεάν για τους μετόχους και την οικογένειά τους, ενώ οι μη μέτοχοι θα καταβάλουν το κόστος (όχι μεγαλύτερο του αγοραίου). Με ελάχιστο απαραίτητο αριθμό χιλίων (1000) μετόχων ώστε να είναι ελκυστικά συμφέρουσα η συμμετοχή. Με πρωτοβουλία της Ομάδας Πολιτών Αίγινας για την Ελληνική Πολιτική και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων της Αίγινας για το Κοινωφελές Πλωτό Ασθενοφόρο, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου Κυψέλης, ενημερωτική συνάντηση με κατοίκους του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε αναφορά στο ιστορικό της πρωτοβουλίας, αναγνώστηκε ένα εκτενές fag με τις κυριότερες απαντήσεις και ερωτήσεις για το σχεδιασμό της απόκτησης και χρήσης του πλωτού ασθενοφόρου. Παρουσιάστηκαν προσωπικές μαρτυρίες από κατοίκους του νησιού που λόγω τραυματισμού ή ασθένειας έπρεπε να ταξιδέψουν προς τον Πειραιά και ακολούθησε συζήτηση.

Συντόνισαν την συζήτηση και παρουσίασαν τα επιμέρους ζητήματα ο κύριος ο Παναγιώτης Μουτσάτσος, πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κραουνάκης πρώην δημοτικός σύμβουλος, η ιατρός κυρία Παναγιώτα Χατζηαλεξιάδη και ο πολιτικός αναλυτικής κύριος Νίκος Καραβαζάκης.

Πηγή: aeginaportal.gr


Δείτε στο ΕΚΑΒNews
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

Νέα διευθύντρια στο ΕΚΑΒ Κρήτης η Μάγδα Ζεάκη


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Νέα διευθύντρια στο ΕΚΑΒ Κρήτης η Μάγδα Ζεάκη
neakriti.gr

Αλλαγή σκυτάλης στο ΕΚΑΒ Κρήτης καθώς τα ηνία ως διευθύντρια αναλαμβάνει η γιατρός πληρώματος με ειδικότητα αναισθησιολόγου Μάγδα Ζεάκη.

Επί 16 συναπτά έτη εργάζεται στο ΕΚΑΒ Κρήτης. Διαθέτει εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά όλα τα θέματα που απασχολούν την υπηρεσία.

Η επιλογή της Διοίκησης για τη νέα Διεύθυνση στο ΕΚΑΒ Κρήτης έχει γίνει δεκτή με θέρμη από τους συναδέρφους της στους οποίους ανακοινώθηκε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σε πρόσφατο ταξίδι στο Ηράκλειο από μέλος της κεντρικής Διοίκησης του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ο επίσημος διορισμός της, ενώ θεωρείται ένα κοινώς αποδεκτό πρόσωπο και κατά κοινή ομολογία πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του ΕΚΑΒ.

Η Μάγδα Ζεάκη διαδέχεται τον Νίκο Γιαννακουδάκη, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του ΕΚΑΒ αμέσως μετά τον τραγικό θάνατο του Δημήτρη Βουρβαχάκη σε τροχαίο το 2012.

Η επιλογή Γιαννακουδάκη τότε ήταν ενωτική και είχε θεωρηθεί ότι μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη δυνατή συνέχεια στο εξαιρετικά επιτυχημένο έργο του αείμνηστου Δ. Βουρβαχάκη.

Ρεπορτάζ: Λευτέρης Συμβουλάκης


Πηγή: neakriti.grΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΒΙΝΤΕΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 
Copyright © 2013 EKABNews