ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα θέματα

18/12/18

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 17/12/2018Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

Ημερήσια διάταξη

Θέμα 1ο : Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ για τον Προϋπολογισμό την Τρίτη 18.12.2018
Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2019 η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει  Συλλαλητήριο την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30, Πλατεία Κοραή. Ο Προϋπολογισμός του 2019, παρ’ ότι χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση «μεταμνημονιακός, έχει στο …«DNA» του όλα τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων, δεδομένου ότι κινείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του νέου «άτυπου» Μνημονίου που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο 2018, για το διάστημα 2019-2022. Ωστόσο για την κυβέρνηση, λες και δεν …«τρέχει τίποτα», εμφανίζει τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές ως απαλλαγή από τη «Λιτότητα» και την «Επιτροπεία».
Απόφαση
Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ για τον Προϋπολογισμό την Τρίτη 18.12.2018-Να βγει ανακοίνωση

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 2ο
Α) Μεταθέσεις από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η:4/05-12-2018)  προχώρησε σε ενδυνάμωση Τομέων του ΕΚΑΒ με μεταθέσεις.
Επειδή, Οι περισσότεροι μετακινούμενοι υπάλληλοι είναι από το ΕΚΑΒ Αθήνας παρά τις αρνητικές εισηγήσεις που έχουν γίνει από την αρμόδια Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στα αιτήματα μεταθέσεων λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη από το ΥΣ. Αποτέλεσμα αυτών είναι η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της επιχειρησιακής λειτουργίας με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μην ανταποκρίνεται στον ρόλο του-την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας – προς τον πάσχοντα.
Επειδή, έχουν μετακινηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα με αποφάσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ συνολικά 35 υπάλληλοι ΔΕ Πληρωμάτων από το ΕΚΑΒ Αθήνας σε άλλους τομείς του ΕΚΑΒ και δεν έχουν επιστρέψει στις οργανικές τους θέσεις (ΕΚΑΒ Αθήνας). Αποτέλεσμα αυτών είναι η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της επιχειρησιακής λειτουργίας με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μην ανταποκρίνεται στον ρόλο του-την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας – προς τον πάσχοντα.
Επειδή, αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η πρόσληψη 13  μόνιμων υπαλλήλων ΔΕ Πληρωμάτων στο ΕΚΑΒ Αθήνας και συνολικά 40 σε Τομείς του ΕΚΑΒ πανελλαδικά.
Επειδή, αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η πρόσληψη 10 υπαλλήλων ΔΕ Πληρωμάτων στο ΕΚΑΒ Αθήνας και συνολικά 104 σε Τομείς του ΕΚΑΒ πανελλαδικά με σύμβαση 18 μηνών μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.
Επειδή, οι μεταθέσεις που έγιναν με την μοριοδότηση των κριτηρίων  που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 19/19-06-2018 (Θ.107) απόφαση του Δ.Σ.  αξιολογήθηκαν και καθορίστηκαν από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου χωρίς να αναφέρονται πουθενά στην κείμενη νομοθεσία.
Επειδή, ζητάμε την έκδοση κανονισμού μεταθέσεων (Προεδρικό Διάταγμα ή Νόμος).
Επειδή, έχει γίνει παράνομη μοριοδότηση στο κριτήριο του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή (Τομέας ΕΚΑΒ Λευκάδας) η οποία συνιστά φωτογραφική και μεροληπτική διάκριση.
Επειδή, στην «Ενίσχυση ΕΚΑΒ με θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων» έχουμε την ΚΥ του ΕΚΑΒ η οποία χρήζει άμεσης ενίσχυσης με 10 θέσεις από τις οποίες δεν καλύφθηκε καμία καθώς οι αιτούντες (7) υπηρετούν σε νησιά (με 10 υπαλλήλους) και σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος «η επιλογή αναχώρησης να μην αφορά την Νησιωτικότητα και τις Επιχειρηματικές Βάσεις με διαθεσιμότητα Υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, μικρότερη των -10- (δέκα) Υπαλλήλων». Αποτέλεσμα αυτού είναι η μη πραγματοποίηση καμίας μετάθεσης προς το ΕΚΑΒ Αθήνας,  αν και υπήρχαν 7 αιτούντες από Τομείς του ΕΚΑΒ στα νησιά του Αιγαίου
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν και δεν μετατέθηκε κανένας υπάλληλος στο ΕΚΑΒ Αθήνας από Τομείς του ΕΚΑΒ στα νησιά, μετατέθηκε υπάλληλος από το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης-Τομέας Σαντορίνης στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας η οποία συνιστά φωτογραφική και μεροληπτική διάκριση.
Θα πρέπει να προσληφθεί η απόφαση αυτή με κάθε πρόσφορο νόμιμο τρόπο καθώς:
  • Με την εν λόγω απόφαση αποδυναμώνεται και δεν ενισχύεται το ΕΚΑΒ Αθήνας από προσωπικό αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του και τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η υγεία των πολιτών
  • Αδικούνται υπάλληλοι του ΕΚΑΒ μέλη μας με την υπάρχουσα παράτυπη μοριοδότηση των κριτηρίων

Αποφασίζεται να γίνει:
  1. Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
  2. Μηνυτήρια αναφορά σε όλα τα υπηρεσιακά και διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία
  3. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης αυτής.
Β) Μετατάξεις
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7) προχώρησε σε μετατάξεις υπαλλήλων με σύσταση θέσεων και κατάργηση θέσεων με την αιτιολογία της επιτακτικής ανάγκης σημαντικών διοικητικών δομών.
Μεταξύ των μετατασσομένων περιλαμβάνεται και μεγάλος αριθμός υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, δηλαδή του μάχιμου επιχειρησιακού κλάδου που επιφορτίζεται με την διεκπεραίωση της αποστολής του ΕΚΑΒ.
Επειδή, η μεταφορά θέσεων πληρωμάτων στον διοικητικό κλάδο θα αποδυναμώσει την επιχειρησιακή ικανότητα του ΕΚΑΒ.
Επειδή, το αμέσως επόμενο διάστημα θα προσληφθούν 79 υπάλληλοι ΤΕ και ΠΕ με σύμβαση 1+1 έτος μέσω ΟΑΕΔ από τους οποίους οι 26 στο ΕΚΑΒ Αθήνας

Απόφαση
Να γίνει αίτηση ακύρωσης της απόφασης και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης αυτής.
ενδυνάμωση Τομέων του ΕΚΑΒ με μεταθέσεις, με εξαίρεση τους υπάλληλους από ΔΕ Διοικητικού σε Ανώτερη Κατηγορία.

Κατά πλειοψηφία απόφαση

Θέμα 3ο : Αξιολόγηση έτους 2017
Το Σωματείο συμμετείχε στην ΑΠΕΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την Αξιολόγηση. Είχε σταλεί εξώδικο. Η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες Δ/νσεις δεν σεβάστηκαν την ΑΠΕΡΓΙΑ η οποία αποτελεί νόμιμο και συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα.
Απόφαση
Εναρμόνιση με αποφάσεις ΑΔΕΔΥ/ΠΟΕΔΗΝ-Να βγει ανακοίνωση-καταγγελία.

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 4ο : Επιστολή διαμαρτυρίας συμβασιούχων διασωστών μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ
Απόφαση
Να βγει Ανακοίνωση-Καταγγελία

Ομόφωνη απόφαση

Επιμέλεια θέματος: Κιτσόπουλος Αλέξιος - Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ: Η γνώση μπορεί να σώσει μία ζωή!, Βίντεο


Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Για να μην χάσουμε άλλους αγαπημένους μας ανθρώπους από άγνοια των Βασικών Πρώτων Βοηθειών.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΕΚΑΒ - 166Δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκ 2018

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την συνάδελφο Σπυριδούλα Ζώβα καθώς και όλους τους συντελεστές που βοήθησαν για την δημιουργία αυτού του υπέροχου βίντεο.Καταγγελία-Συμπαράσταση στους Συμβασιούχους διασώστες σε ΕΚΑΒ/Δομές Φιλοξενίας στα νησιά του ΑιγαίουΤρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews


Αθήνα 18/12/2018
Αρ. πρωτ.: 323


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  Καταγγελία-Συμπαράσταση στους Συμβασιούχους διασώστες σε ΕΚΑΒ/Δομές Φιλοξενίας στα νησιά του Αιγαίου

Οι συνάδελφοι διασώστες που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε νησιά του Αιγαίου με έντονο προσφυγικό πρόβλημα σε τομείς του ΕΚΑΒ/Δομές φιλοξενίας συμπληρώνουν στις 19/12 δύο μήνες απλήρωτοι! Τον επόμενο μήνα στις 19/1/2019 λήγουν και οι δίμηνες παρατάσεις των συμβάσεων τους!. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν δικαιούνται από τον ασφαλιστικό τους φορέα άδεια κανονική, άδεια αναρρωτική, άδεια λοχείας (για τις γυναίκες)! Δεν δικαιούνται πρόσθετες αμοιβές. Καλούνται επίσης να φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ καθώς παραμένει άλυτο το πρόβλημα που έχει προκύψει όσον αφορά την ένταξη τους στις παροχές υπηρεσιών προς το δημόσιο όπως είχε εξαγγελθεί εξ αρχής από το ΚΕΕΛΠΝΟ πράγμα που καθιστά ασύμφορη την εργασία τους.
Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ συμπαρίσταται στους συνάδελφους διασώστες (από 19 απέμειναν 17 στα νησιά Χίος, Λέσβος, Σάμος, Κως και Λέρος) καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους με συμβάσεις στις Δομές Φιλοξενίας, καταγγέλλει τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες οι συνάδελφοι αυτοί προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους (απόφοιτοι ΙΕΚ ΕΚΑΒ κ.α.) και στηρίζει την κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από τα εργασιακά τους καθήκοντα που έχουν εξαγγείλει από αύριο 17/12/2018.
Με σχετικές επιστολές (Αρ. πρωτ.:182/20-06-2018 «Άμεση και επαρκής στελέχωση με εξειδικευμένους διασώστες των τομέων ΕΚΑΒ στα νησιά του Αιγαίου - Παράταση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη Επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση-PHILOS», Αρ. πρωτ.: 229/26-07-2018 Παράταση συμβάσεων έργου μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και των φυσικών προσώπων (Διασωστών στο ΕΚΑΒ) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Δημόσιες Δομές Υγείας της χώρας.)
έχουμε επισημάνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται στην ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου με την υποστελέχωση και την τακτική των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οι διασώστες προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση των αναγκών του προσφυγικού/μεταναστευτικού το οποίο θα υφίσταται για πολλά χρόνια. Η έλλειψή τους από την δύναμη των κατά τόπων Τομέων ΕΚΑΒ, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην επιχειρησιακή μας ικανότητα. Με λιγότερους διασώστες πια, το ΕΚΑΒ πρέπει να διαχειριστεί τα επείγοντα περιστατικά, προγραμματισμένες ή έκτακτες διακομιδές, εξιτήρια, αλλά και τα περιστατικά που θα προέρχονται από τα Κέντρα Φιλοξενίας (πρόσφυγες και μετανάστες).
Από τις 17 Ιανουαρίου 2018 και μετά που λήγουν οι συμβάσεις θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα καλύψει το κενό;
Η καθυστέρηση ανταπόκρισης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ λόγω έλλειψης διασωστών και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση ενός ασθενή στον χώρο συμβάντος μπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.
Καλούμε τους Υπουργούς Υγείας να δώσουν άμεσες λύσεις στα οικονομικά προβλήματα των διασωστών και όλων των εργαζομένων με συμβάσεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και να υλοποιήσει επιτέλους τις προτάσεις μας για επαρκή στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό σε όλα τα νησιά μας αλλά και σε όλη την χώρα.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος
Ο Γ. ΓραμματέαςΜαθιόπουλος Γεώργιος
Κιτσόπουλος Αλέξιος
Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας κο Ξανθό Ανδρέα
                      Αν. Υπουργό Υγείας  κο Πολάκη Παύλο


Μυτιλήνη: Η βασική υποστήριξη και η ασφάλεια ζωής στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του Φορέα Τουρισμού ΜολύβουΤρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Η βασική υποστήριξη και η ασφάλεια ζωής από το ΕΚΑΒ στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του Φορέα Τουρισμού Μολύβου
lesvospost.com


Η βασική υποστήριξη και η ασφάλεια ζωής και βοηθείας των μελών του δικτύου ήταν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε η Ομάδα Κοινωνικής Προσφοράς του Φορέα Τουρισμού Μολύβου το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου.

Το πρωί στο σεμινάριο κατάρτισης που πραγματοποίησε το ΕΚΑΒ στο Συνεδριακό Κέντρο της Πέτρας είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δημότες και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής Μολύβου – Πέτρας σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, την βασική υποστήριξη ζωής(BLS) και την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Μέσα από τις εισηγήσεις τους και την πρακτική άσκηση ο κ. Χαμαλέλλης Παναγιώτης, ο κ. Χρόνης Πιέρρος και ο κ. Βερβέρης Ασημάκης από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Λέσβου βοήθησαν τους καταρτιζόμενους να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν πλήρως όλα όσα χρειάζονται για να προσφέρουν την βοήθειά τους όταν παραστεί ανάγκη.

Κύριος στόχος του Φορέα ξέχωρα από την κατάρτιση και την εκπαίδευση που αφορούσε το σεμινάριο, ήταν να σταλεί το μήνυμα σε όλους τους συνδημότες μας ότι με στοιχειώδη εκπαίδευση σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και με μόνο εργαλείο τα χέρια τους μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επανεκκίνηση μίας καρδιάς που έχει σταματήσει να λειτουργεί. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστεί η εκπαίδευση και άλλων πολιτών και παράλληλα θα αναληφθεί η πρωτοβουλία για την τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε κεντρικά σημεία των οικισμών Μολύβου και Πέτρας καθώς και σε σημεία εκπαίδευσης, αθλητισμού και χώρων μαζικής διέλευσης κοινού.

Το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Δελφίνια στον Μόλυβο ο κ. Ντούτσης Κωσταντίνος από την Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλειών της INTERAMERICAN μαζί με τον συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων κ.Παύλο Παπουτσάνηενημέρωσαν τα μέλη του δικτύου πάνω σε θέματα που αφορούν την χρήση του ομαδικού συμβολαίου, την κάρτα υγείας, την ανάλυση των καλύψεων, την επέκταση του συμβολαίου κλπ. Το δίκτυο έχει συνάψει από το καλοκαίρι ομαδικό συμβόλαιο ασφάλειας ζωής και βοηθείας με την INTERAMERICAN προσφέροντας αυτό το προνόμια στα μέλη του. Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν οι ειδικές κάρτες των μελών που έχουν εγγραφεί στο ομαδικό συμβόλαιο.

Στο κλείσιμο των δύο παραπάνω εκδηλώσεων ο Πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Μολύβου κ. Μόλβαλης Νίκοςευχαρίστησε τους εκπαιδευτές και τους εισηγητές των εκδηλώσεων, το ΕΚΑΒ και την INTERAMERICAN για την συνεργασία και υποστήριξη, την Δημοτική Κοινότητα Πέτρας και το ξενοδοχείο Δελφίνια για την παραχώρηση των χώρων τους.

Ανέφερε ότι αυτές οι ενέργειες κοινωνικής προσφοράς θα συνεχιστούν και με άλλες πρωτοβουλίες και τόνισε πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια επιμόρφωσης για την βασική υποστήριξη ζωής η οποία αποτελεί μια πηγή απόκτησης νέων δεξιοτήτων και μια κίνηση αλληλοβοήθειας, παροχής στήριξης και ελπίδας προς τον συνάνθρωπό μας.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό από την Ημερίδα στο κάτωθι link:

Δημοσιεύτηκε 17/12/2018

Πηγή: lesvospost.com

Αντισυνταγματικές οι περικοπές δώρων και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων - το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕΤρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Αντισυνταγματικές οι περικοπές δώρων και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων - το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ
capital.gr

Tου Παναγιώτη Στάθη

Η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Αδείας και Πάσχα, οδηγεί "σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των υπαλλήλων, κάτω του επιπέδου της αξιοπρεπούς διαβίωσης", αποφαίνεται η 7μελής σύνθεση του ΣΤ' τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας κρίνοντας αντισυνταγματικές τις περικοπές στα εν λόγω επιδόματα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή οδηγεί λόγω μείζονος σπουδαιότητας την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει οριστικά την υπόθεση.   

Η δημοσίευση της απόφασης αποκαλύπτει το σκεπτικό, το οποίο εν ολίγοις αναφέρει ότι ο νομοθέτης δύναται για λόγους δημοσίου συμφέροντος να προβαίνει σε περικοπές αλλά το γεγονός ότι αυτό έγινε κατ' επανάληψη και χωρίς καμία αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών ουσιαστικά οδηγεί σε ξεκάθαρη αντισυνταγματικότητα, αφού παραβιάζονται τα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και οι απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, οι επίμαχες περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/12 (δεύτερο μνημόνιο) είναι αντισυνταγματικές.

Το σκεπτικό

Οι επίμαχες περικοπές άρχισαν να "τρέχουν" από 1.1.2013 και σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές "ο νομοθέτης όφειλε αποφαινόμενος τεκμηριωμένα για την αναγκαιότητα του μέτρου να εξετάσει την ύπαρξη τυχόν εναλλακτικών επιλογών και να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας για τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό της δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς και εάν οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης περικοπής αποδοχών στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων, αθροιζόμενες με τις επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, και συνδυαζόμενες με τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των υπαλλήλων, κάτω του επιπέδου της αξιοπρεπούς διαβίωσης… Με την επίμαχη διάταξη επιχειρείται νέα, για πολλοστή φορά περικοπή την αποδοχών, της ίδιας ακριβώς ομάδας θιγόμενων, ειδικότερα δε, θεσπίζεται πλέον με αυτήν, όχι περαιτέρω μείωση, αλλά κατάργηση των ετήσιων αποδοχών". Και προσθέτουν ότι, επιδόματα, εορτών και αδείας, συνδέονται από τη φύση τους με τις αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν κατά τις εορταστικές περιόδους και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, οι οποίες ανάγκες συντρέχουν για όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από το μισθό του καθενός… Ο νομοθέτης δεν δικαιολογείτο πλέον να προχωρήσει στην υιοθέτηση του επίμαχου καταργητικού μέτρου, χωρίς προηγουμένως να έχει εκτιμήσει την προσφορόρητα του μέτρου ενόψει και της διαπίστωσης, ότι τα αντίστοιχα μέτρα που είχε λάβει έως τότε δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα, και ότι η οικονομική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέψεις".

Δημοσιεύτηκε 17/12/2018

Πηγή: capital.gr


Εκπαιδευτική εκδήλωση στην Καστοριά από το ΕΚΑΒ Δυτ. Μακεδονίας


Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Σύντομα θα τοποθετηθούν 35 Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AED) σε όλη την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΚΑΒ θα συνεργαστεί σε αυτό σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Η εκδήλωση του ΕΚΑΒ στην Καστοριά και η είδηση της ημέρας (φωτογραφίες)
fouit.gr

Στα πλαίσια των δράσεων της 6ης Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης, ως φόρο τιμής στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, το ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ και ο ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ πραγματοποίησαν σήμερα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης πολιτών στην πόλη της Καστοριάς που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Νομαρχίας.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που βοήθησαν και συνέβαλαν στην διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης αλλά, το μεγαλύτερο Ευχαριστώ πηγαίνει στους Πολίτες που με αφοσίωση και μεγάλο ενδιαφέρον αγκάλιασαν την προσπάθεια μας και έδειξαν ότι διψούν για ενημέρωση και εκπαίδευση.
Σε όλους αυτούς λοιπόν δίνουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε εκπαιδευτικό αίτημα.
Η είδηση της ημέρας έρχεται από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας Πασχάλη Βασσου που δήλωσε ότι σύντομα θα τοποθετηθούν 35 Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AED) σε όλη την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΚΑΒ θα συνεργαστεί σε αυτό σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.Δημοσιεύτηκε 17/12/2018 

Πηγή: fouit.gr


Συλλαλητήριο για τον Προϋπολογισμό Τρίτη 18.12.2018Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

EKABNews


Αθήνα 17/12/2018
Αρ. πρωτ.: 322


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ για τον Προϋπολογισμό Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2019 η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει  Συλλαλητήριο την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30, Πλατεία Κοραή.
Ο Προϋπολογισμός του 2019, παρ’ ότι χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση «μεταμνημονιακός, έχει στο …«DNA» του όλα τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων, δεδομένου ότι κινείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του νέου «άτυπου» Μνημονίου που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο 2018, για το διάστημα 2019-2022. Ωστόσο για την κυβέρνηση, λες και δεν …«τρέχει τίποτα», εμφανίζει τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές ως απαλλαγή από τη «Λιτότητα» και την «Επιτροπεία».
Η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβερνητική προπαγάνδα, αφού:
Το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού μειώνεται κατά 1,3 δις ευρώ.
Οι κρατικές δαπάνες για την Υγεία διατηρούνται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα 3.824 εκατ. ευρώ, ποσοστό μόλις 2% του ΑΕΠ.
Οι δαπάνες για την Παιδεία, στο νέο προϋπολογισμό εμφανίζονται ακόμα περισσότερο μειωμένες.
Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις μειώνεται κατά 275 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά το κονδύλι για τις κύριες συντάξεις μειώνεται κατά 348 εκατ. και η επιχορήγηση στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 935 εκατ.
Οι παλιές συντάξεις, διασώζονται προσωρινά για το 2019, από τις τελευταίες περικοπές, οι νέες έχουν ήδη δραματικά συρρικνωθεί.
Σημαντικές είναι επίσης οι περικοπές στη μισθοδοσία των εργαζόμενων στο Δημόσιο. Οι δαπάνες μισθοδοσίας περιορίζονται κατά 3,8% (από 13,5 δις σε 13 δις).
Η φορολογική αφαίμαξη κλιμακώνεται. Συγκεκριμένα τα καθαρά ποσά φόρων θα απογειωθούν κατά 1 δις. Προβλέπεται αύξηση εσόδων από ΦΠΑ κατά 200 εκατ. € και από ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά 140 εκατ. €.
Στο μεγάλο θέμα του Χρέους, ο νέος Προϋπολογισμός συνεχίζει την πολύμορφη καταλήστευση του ελληνικού λαού για πληρωμή των τοκοχρεολυσίων (13-14 δις ετησίως) με «αιματηρά πλεονάσματα». Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι εξελίξεις στα χρέη φορολογούμενων προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και «κόκκινα δάνεια» στις τράπεζες.
Η κυβέρνηση «επαίρεται» για την επίτευξη υψηλών «πρωτογενών πλεονασμάτων». Ωστόσο δεν πρόκειται για «παραγωγικά πλεονάσματα», αλλά «πλεονάσματα φτώχειας» μέσω της φορολεηλασίας των λαϊκών στρωμάτων, μείωσης μισθών-συντάξεων, ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, κά. Κατά συνέπεια το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα» είναι προϊόν άγριας «φτωχοποίησης» (παίρνουν από τη μια τσέπη 10 και επιστρέφουν στην άλλη 1)!
Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που διοργανώνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, στις 6:30μμ, στην Πλατεία Κοραή και στην πορεία προς τη Βουλή που θα ακολουθήσει.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ο Γ. ΓραμματέαςΜαθιόπουλος Γεώργιος
Κιτσόπουλος Αλέξιος


Ευχαριστήρια επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θράκης προς την ΕΤΠΑ PACKAGING S.A. για δωρεά στο ΕΚΑΒ ΚομοτηνήςΤρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Ευχαριστήριο των ΕΚΑΒιτών Κομοτηνής προς την ΕΤΠΑ PACKAGING S.A.
inkomotini.news

«Το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ -9 Θράκης και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι του παραρτήματος Κομοτηνής, νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά την εταιρία ΕΤΠΑ PACKAGING S.A. και ιδιαίτερα τον εκπρόσωπό της στην Κομοτηνή κύριο Χαρίση Γεώργιο, για την ευγενική χορηγία μιας οικοσυσκευής, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της βάσης μας.

Κύριοι σας ευχαριστούμε από καρδιάς, και ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευημερία και εργασιακή ανάπτυξη κατά το πως την επιθυμείτε.

Με ευγνωμοσύνη

Το Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ -9 Θράκης».

Δημοσιεύτηκε 17/12/2018

Πηγή: inkomotini.news


Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδειξαν στους Πατρινούς πώς να σώζουν ζωέςΔευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
EKABNews

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδειξαν στους Πατρινούς πώς να σώζουν ζωές
thebest.gr


Διασώστες από το Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, δείχνοντας στους Πατρινούς πως μπορούν να σώσουν συνανθρώπους μας. Συγκεκριμένα έγινε επίδειξη της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED).

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο των δράσεων με σύνθημα «Μια εβδομάδα μπορεί, κυριολεκτικά, να κρατήσει μια ζωή», το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) διοργανώνει από τις 12 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2018, την «6η Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης», η οποία είναι αφιερωμένη σε όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Σκοπός είναι η παροχή βασικών γνώσεων για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών αλλά και η ανάδειξη του πολύπλευρου κοινωνικού έργου του Ε.Κ.Α.Β., που δεν περιορίζεται στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα αλλά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πολίτες και την κοινωνία.


Πηγή: thebest.gr
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΒΙΝΤΕΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 
Copyright © 2013 EKABNews