ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα θέματα

21/9/18

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ για 104 διασώστες στο ΕΚΑΒ και 36 στα ΚΦΠΜ- ΚΥΤ
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Οι θέσεις αφορούν 104 διασώστες για το ΕΚΑΒ και 36 διασώστες για τα ΚΦΠΜ (Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών) και ΚΥΤ (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης)


Υποέργο 4 (ΥΠ4) – Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (104)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ε.4. ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) (104 Θέσεις)
Ε.4.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα ΑσθενοφόρωνΔιασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
γ) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 1486/16-7-2015/τ.Β΄ και Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/8-5-2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρων Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης τουλάχιστον του Α΄ εξαμήνου του ΙΕΚ της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρων - Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή βεβαίωση αποφοίτησης από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Υποέργο 3 (ΥΠ3) - Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο
 ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36)

Οι 36 διασώστες θα κατανεμηθούν στα ΚΦΠΜ (Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών) και ΚΥΤ (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης)

1η ΥΠΕ (ΚΦΠΜ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΚΦΠΜ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ, ΚΦΠΜ ΛΑΥΡΙΟΥ)  2 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

2η ΥΠΕ (ΚΦΠΜ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΚΦΠΜ ΣΧΙΣΤΟΥ, ΚΦΠΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 2 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

2η ΥΠΕ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ, ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ, ΚΥΤ ΧΙΟΥ, ΚΥΤ ΚΩ, ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ 8 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

3η ΥΠΕ ΚΦΠΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΗΜΑΘΙΑ), ΚΦΠΜ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΒΕΡΟΙΑ), ΚΦΠΜ ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΚΦΠΜ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ, ΚΦΠΜ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΦΠΜ ΣΙΝΔΟΥ, ΚΦΠΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

4η ΥΠΕ ΚΦΠΜ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ, ΚΦΠΜ ΛΟΥΤΡΩΝ ΒΟΛΒΗΣ, ΚΦΠΜ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΦΠΜ ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΦΠΜ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΦΠΜ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΦΠΜ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ 6 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

5η ΥΠΕ (ΚΦΠΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, ΚΦΠΜ ΡΙΤΣΩΝΑΣ, ΚΦΠΜ ΘΗΒΑΣ, ΚΦΠΜ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΦΠΜ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ, ΚΦΠΜ ΒΟΛΟΥ,ΚΦΠΜ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΦΠΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 8 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

6η ΥΠΕ ΚΦΠΜ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΚΦΠΜ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΚΦΠΜ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΚΦΠΜ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΦΠΜ ΚΑΤΣΙΚΑ 6 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ε.3. ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36 Θέσεις)
Ε.3.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρων Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
γ) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015, ΦΕΚ 1486/16-7-2015/τ.Β΄ και Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/8-5-2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα ΑσθενοφόρωνΔιασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή άλλο ισότιμο δίπλωμα σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ η Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των θέσεων
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει)
β) οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 


Εκπαιδευτικό σεμινάριο ΕΟΔ-ΕΚΑΒ στην Κομοτηνή. Η ΚΑΡΠΑ σώζει ζωές
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Η ΚΑΡΠΑ σώζει ζωές
xronos.gr

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Η απαραίτητη ενημέρωση σε ενημερωτικό σεμινάριο της ΕΟΔ Ροδόπης σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας

Πολίτες κάθε ηλικίας (ο καθένας για τους δικούς του λόγους) παρακολούθησαν το σεμινάριο

Διονύσης Βοργιάς

Οι νεότεροι πήγαν προληπτικά ώστε να έχουν μία απαραίτητη ικανότητα για όλη τους τη ζωή. Οι μεγαλύτεροι πήγαν είτε έχοντας σοκαριστεί από κάποιο περιστατικό είτε αντιλαμβανόμενοι πως ...κάλλιο αργά παρά ποτέ όταν μιλάμε για την υγεία μας, όπως μας είπαν. Πρόκειται για περίπου 30 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν το πεντάωρο σεμινάριο που διοργάνωσε την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ Ροδόπης) σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα του σωματείου εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, υπό την αιγίδα του Πανευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC). Όλοι τους έλαβαν πιστοποιημένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών – Βασικής Υποστήριξης Ζωής και - φεύγοντας, όπως μας είπε και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Καβάλας Τάσος Κοσατζής - "ένιωσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη ζωή τους γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα".

Η εκπαίδευση περιελάμβανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕΑ), αντιμετώπιση πνιγμονής, και θέση ανάνηψης τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση παροχέα πρώτων βοηθειών, πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένη."Ήρθαμε να εκπαιδεύσουμε 30 ακόμη συμπολίτες μας σε θέματα πρώτων βοηθειών, και ιδίως στην αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής", μας εξήγησε ο διασώστης του ΕΚΑΒ Καβάλας Τάσος Κοσατζής. Κατόπιν μας ενημέρωσε πως "κάποιοι που έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν και κάποιοι άλλοι θυμούνται αυτά που ήξεραν ή είχαν ακούσει παλιά, τα οποία όμως με τις σημερινές γνώσεις έχουν αποδειχθεί λανθασμένα. Γι' αυτό εμείς δείχνουμε τον σημερινό τρόπο, δηλαδή με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης".

Μεταφέροντας - στο μέτρο του εφικτού και όσο πιο απλά γίνεται - τις βασικές εντολές, ο διασώστης μας ενημερώνει τα εξής: "Αν ένα άτομο έχει καταρρεύσει, πρέπει να δεις αν αναπνέει. Αν αναπνέει και έχει επαφή με το περιβάλλον, το ρωτάς το πρόβλημα και προσπαθείς να βοηθήσεις. Αν αναπνέει αλλά δεν έχει επαφή τον βάζεις στο πλάι και καλείς βοήθεια. Αν δεν αναπνέει είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) που ξέραμε παλιά ως τεχνητή αναπνοή και φιλί της ζωής".

Ο διασώστης δεν έκρυψε πως ο κόσμος πολλές φορές καταβάλλεται από τον πανικό του σε τέτοιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα "να μας έχουν πάρει στο ΕΚΑΒ για πυρκαγιά και το αντίστροφο".

Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί πως το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από την ΕΟΔ Ροδόπης και το ΕΚΑΒ Καβάλας. Το κόστος συμμετοχής αφορούσε τα λειτουργικά έξοδα, την πιστοποίηση και το catering.


Πηγή: xronos.gr

20/9/18

Ένα μικρό θαύμα! Ναυαγοσώστης και ΕΚΑΒίτες «επανέφεραν» νεαρή ξενοδοχοϋπάλληλο στον Σταυρό Ακρωτηρίου!


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Ένα μικρό θαύμα! Ναυαγοσώστης και ΕΚΑΒίτες «επανέφεραν» νεαρή ξενοδοχοϋπάλληλο στον Σταυρό Ακρωτηρίου!
parakritika.gr

Ένα μικρό θαύμα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για περιστατικό ανακοπής καρδίας σε μία 20χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής, η οποία βρέθηκε λιπόθυμη μέσα στο ασανσέρ.

Συνάδελφοί της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και ο ναυαγοσώστης για να προσφέρει τις α’ βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στον Σταυρό και μετέφεραν την κοπέλα στο Νοσοκομείο Χανίων, καταβάλλοντας προσπάθειες να την επαναφέρουν μέσα στο ασθενοφόρο.

Πράγματι, το θαύμα έγινε! Η νεαρή ξενοδοχοϋπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και επανήλθε και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να παίρνουν τη… σκυτάλη.

Ένα θαύμα από αυτά που κάνουν σχεδόν καθημερινά τα παιδιά του ΕΚΑΒ, αλλά και οι ναυαγοσώστες, για τα οποία, όπως βλέπετε και στην φωτογραφία, είναι άριστα εκπαιδευμένοι!

Ολόψυχα περαστικά στη νεαρή κοπέλα και να επιστρέψει γρήγορα στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής της.

Πηγή: parakritika.gr


Λάρισα: Τον έψαχνε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική κι αυτός είχε πάει… για ύπνοΠέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Απίθανο τροχαίο έξω από τη Λάρισα: Τράκαρε, τον έψαχναν κι αυτός κοιμόταν… σπίτι του!
onlarissa.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης τόσο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας όσο και στο ΕΚΑΒ, μετά από ειδοποίηση πως λίγο έξω από το Βλαχογιάννι, στη γέφυρα, είχε πέσει σε κανάλι ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ξεκινώντας έρευνες για την ανεύρεση τυχόν τραυματιών, αλλά και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Λίγο μετά, έκπληκτοι οι πυροσβέστες είδαν να καταφθάνει στο σημείο ένας άντρας ο οποίος δήλωσε… οδηγός του οχήματος!

Όπως τους εξήγησε, είχε το τροχαίο χθες το βράδυ, αλλά εφόσον ήταν καλά στην υγεία του, εγκατέλειψε το όχημα και πήγε για… ύπνο!

Και κάπως έτσι, η επιχείρηση έλαβε… τέλος.

Πηγή: onlarissa.gr

Ευχαριστήρια επιστολή του ΕΚΑΒ προς το Δήμαρχο Μυκόνου
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Ευχαριστήρια επιστολή του ΕΚΑΒ προς το Δήμαρχο Μυκόνου
koinignomi.gr

Με μια λιτή αλλά άκρως περιεκτική και ουσιαστική του επιστολή, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - το γνωστό σε όλους μας ΕΚΑΒ - αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Δημοτικής Αρχής Μυκόνου στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, επ’ ωφελεία των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της Μυκόνου.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, για ακόμη μια χρονιά, εξασφάλισε, με τη συνδρομή επιχειρηματιών του νησιού, διαμονή και διατροφή στα αποσπασμένα μέλη των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας για ακόμη μια φορά τα σημαντικά κενά της Πολιτείας.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν προέκυψαν κενά στις βάρδιες του ΕΚΑΒ, οι οποίες λειτούργησαν υποδειγματικά και πλήρως στελεχωμένες, παρέχοντας απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου και κατά τη φετινή τουριστική περίοδο.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, με αφορμή την ευχαριστήρια επιστολή του ΕΚΑΒ δήλωσε:

«Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το καθήκον μου, ως Μυκονιάτης Δήμαρχος, το οποίο και υπερβαίνει τα στενά πολιτικά, κομματικά ή γραφειοκρατικά γρανάζια του Κεντρικού Κράτους.

Η Μύκονος έπρεπε να έχει στελεχωμενες βάρδιες του ΕΚΑΒ και για να γίνει αυτό, θα  έπρεπε κάποιος να εξασφαλίσει σε αυτούς τους ανθρώπους, που στην κυριολεξία χαρίζουν ζωή με το έργο τους, τα αυτονόητα, στέγη και διατροφή!

Αφού δεν το έπραξαν τα συναρμόδια Υπουργεία, το έκανα εγώ, όπως άλλωστε συμβαίνει με πληθώρα αποσπασμένων στα σώματα ασφαλείας και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, που καλούνται να εργαστούν στη Μύκονο.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόσο τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που εργάστηκαν και εργάζονται με ζήλο και αυταπάρνηση στη Μύκονο, καθώς η συμβολή τους στη διάσωση ανθρωπίνων ζώων είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, όσο και το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης - το οποίο αποτελεί το συντονιστικό κέντρο για το ΕΚΑΒ στο Αιγαίο - για την άψογη συνεργασία.»


Πηγή: koinignomi.gr

Προβλήματα και ελλείψεις στην λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ ΧίουΠέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews


Αθήνα 19/09/2018
Αρ. πρωτ.: 253ΠΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΕΚΑΒ


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ

ΣΧΕΤ.: α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ 08/10-07-2018 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ

Με σχετική επιστολή έχετε ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον Τομέα ΕΚΑΒ Χίου και οι οποίες επηρεάζουν σε μέγιστο βαθμό τον σκοπό του ΕΚΑΒ που είναι η άμεση παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες σε έκτακτες περιπτώσεις και η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα που επηρεάζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ Χίου.

Στελέχωση Τομέα
Η συνολική δύναμη του τομέα σήμερα είναι 19 διασώστες εκ των οποίων οι 4 είναι με συμβάσεις μέσω ΚΕΕΛΝΠΟ. Σε καθημερινή βάση επιχειρούν 2 ασθενοφόρα Πρωί-Απόγευμα και 1 την Νύχτα. Με την λήξη των συμβάσεων στις 19/10/2018 θα μειωθεί η δύναμη του ΕΚΑΒ κατά 1 ασθενοφόρο. Ποιος θα καλύψει αυτό το κενό;
Η καθυστέρηση ανταπόκρισης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ λόγω έλλειψης διασωστών και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση ενός ασθενή στον χώρο συμβάντος μπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Αυτό δυστυχώς επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στην Κάλυμνο με την τραγική κατάληψη περιστατικού λόγω κενής βάρδιας του ΕΚΑΒ μετά την λήξη των συμβάσεων 2 διασωστών μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.
Η κατάσταση επιδεινώνεται με την συνεχή ροή περιστατικών από το Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη ΒΙΑΛ καθώς δεν υπάρχει οργανωμένο ιατρείο για την αξιολόγηση των περιστατικών.

Ασθενοφόρα οχήματα
Η συνολική δύναμη των ασθενοφόρων στον Τομέα ΕΚΑΒ Χίου είναι 5 οχήματα. Τα 2 είναι ακινητοποιημένα λόγω βλάβης επί μακρό χρονικό διάστημα και 1 έχει παραχωρηθεί στο ΚΥ Πυργίου. Έχουν απομείνει μόλις 2 τα οποία επιχειρούν σε καθημερινή βάση. Δεν υπάρχει κανένα εφεδρικό ασθενοφόρο σε περίπτωση βλάβης.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε άμεσα:
Την έκδοση προκήρυξης  για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, αποφοίτων ΙΕΚ ΕΚΑΒ στα νησιά του Αιγαίου για να ενισχυθεί επαρκώς και σε μόνιμη βάση το ΕΚΑΒ.
Την παράταση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση-PHILOS» μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και την μετατροπή των συμβάσεων των διασωστών που έχουν απομείνει σε μόνιμη σχέση εργασίας με τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με όλους τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ.
Την άμεση αποκατάσταση βλαβών των ακινητοποιημένων ασθενοφόρων οχημάτων και την αγορά νέων προκειμένου να ενισχυθεί ο στόλος του ΕΚΑΒ.
Τον Συντονισμό δράσης όλων των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υγειονομική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το ΕΚΑΒ στο έργο του.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γ. Γραμματέας

Μαθιόπουλος Γεώργιος       Κιτσόπουλος Αλέξιος

Δείτε στο EKABNews


Με Δημάρχους της Ηλείας συναντήθηκε η Δ/ντρια του ΕΚΑΒ Πάτρας Β. ΚαφαντάρηΠέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

ΗΛΕΙΑ – Επίσκεψη της Διευθύντριας του ΕΚΑΒ (παράρτημα Πάτρας) Βασιλική Καφαντάρη
iliakanea.gr

Η αξιοποίηση ασθενοφόρων που έχουν παραχωρηθεί σε Δήμους σε συναντήσεις της Βασιλικής Καφαντάρη, Διευθύντριας του ΕΚΑΒ με Δημάρχους

Επισκέφθηκε σήμερα το νομό Ηλείας η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ (παράρτημα Πάτρας) Βασιλική Καφαντάρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπήρξε συνεργασία με τους Δημάρχους Ανδραβίδας Κυλλήνης Ναμπίλ Μοράντ, Ήλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο και Ανδρίτσαινας Κρεστένων Σάκη Μπαλιούκο με σκοπό την αξιοποίηση ασθενοφόρων που έχουν παραχωρηθεί στους αντίστοιχους Δήμους από ιδιώτες και παραμένουν ανενεργά!

Είναι η πρώτη φορά σε επίπεδο νομού που οι δύο πλευρές, τοπική αυτοδιοίκηση και ΕΚΑΒ, κάθονται στο ίδιο τραπέζι με απόλυτο σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από το χάρτη διακομιδών του ΕΚΑΒ.
Δημοσιεύτηκε 19/9/2018

Πηγή: iliakanea.gr

19/9/18

Ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας στο Κέντρο Υγείας Σιάτιστας-Τα κενά σε οδηγούς/πληρώματα ασθενοφόρου επιβαρύνουν το ΕΚΑΒ ΚοζάνηςΤετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Κενά υπάρχουν και σε οδηγούς, επιβαρύνοντας το ΕΚΑΒ Κοζάνης (τα προβλήματα των εργαζομένων στην 11η Περιφέρεια του ΕΚΑΒ ανέδειξε το ΚΚΕ με σχετικές Ερωτήσεις 3528/14-2-18, 4617/22-3-18, 5882/11-5-18).

Ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας στο Κέντρο Υγείας Σιάτιστας
902.gr

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας για τα προβλήματα λειτουργίας στο Κέντρο Υγείας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου στην ΠΕ Κοζάνης κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής.

Η Ερώτηση έχει ως εξής:

«Προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας, εξαιτίας της πολιτικής υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της Υγείας, που εφαρμόστηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει και η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Το κτίριο που στεγάζεται το ΚΥ, παραχωρήθηκε από την ΙΜ Σισανίου και Σιατίστης εδώ και 33 χρόνια και παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του τόσο από τις διαχρονικές ελλείψεις του ιατρικού προσωπικού και όχι μόνο, αλλά και λόγω προβλημάτων στη στατικότητα του κτιρίου, που κρίθηκαν όμως επισκευάσιμες χωρίς να έχει γίνει εδώ και οκτώ χρόνια καμιά παρέμβαση.

Συγκεκριμένα τμήματα όπως το Παιδιατρικό, το Οδοντιατρικό και το Ακτινολογικό έχουν κλείσει, ενώ ακόμη και αυτές οι ειδικότητες που έχουν ορισθεί ως επισκέπτες ιατροί από τα Γενικά Νοσοκομεία της περιοχής, όπως χειρουργός, καρδιολόγος και γυναικολόγος σταμάτησαν να παρέχουν υπηρεσίες. Με αφορμή και τα προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου αφαιρούν λειτουργίες από το ΚΥ και καλύπτουν τα κενά σε άλλες δομές Υγείας της περιοχής.

Κενά υπάρχουν και σε οδηγούς, επιβαρύνοντας το ΕΚΑΒ Κοζάνης (τα προβλήματα των εργαζομένων στην 11η Περιφέρεια του ΕΚΑΒ ανέδειξε το ΚΚΕ με σχετικές Ερωτήσεις 3528/14-2-18, 4617/22-3-18, 5882/11-5-18).

Τελικά όσες ιατρικές υπηρεσίες εξακολουθούν και παρέχονται από το ΚΥ Σιάτιστας, οφείλονται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του υφιστάμενου ιατρικού - νοσηλευτικού προσωπικού και όλων των εργαζομένων σε αυτό, που εύλογα ανησυχούν τόσο για την ασφάλεια τη δικιά τους όσο και των ασθενών που προσέρχονται σε αυτό.

Να σημειωθεί πως το ΚΥ Σιάτιστας εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 100 ασθενείς και ασφαλισμένους καθημερινά, σε τακτικά και επείγοντα περιστατικά, σε μια ορεινή περιοχή με αρκετά χωριά (συνολικά 11.000 κάτοικοι) και με ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται ο κ. υπουργός σε ποιες επείγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε:

Να γίνει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών του υφιστάμενου κτιρίου, που καθυστερούν εδώ και οκτώ χρόνια, για να λειτουργήσει το ΚΥ με ασφάλεια για εργαζόμενους και ασθενείς μέχρι την ανέγερση και ολοκλήρωση του νέου του κτιρίου;
Να καλυφθούν άμεσα τα κενά ώστε να λειτουργήσει το Παιδιατρικό, Ακτινολογικό και Οδοντιατρικό Τμήμα του ΚΥ καθώς και όλα τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με προσλήψεις μονίμων και πλήρους απασχόλησης εργαζομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών της περιοχής;
Να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και οι ανάγκες θέρμανσης;
Να αρχίσει άμεσα η ανέγερση και η ολοκλήρωση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Υγείας;».

Πηγή: 902.gr

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε πολίτες στην Κρεμαστή Λακωνίας

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Με καθυστέρηση δημοσιεύουμε την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ Μολάων και Σπάρτης στις 12 Αυγούστου σε πολίτες στην Κρεμαστή Λακωνίας.

Το σεμινάριο αφορούσε θέματα «καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ / αντιμετώπιση τραυματισμών καθώς και την παροχή  Α΄ Βοηθειών σε επείγοντα παθολογικά  περιστατικά».

Υπενθυμίζουμε ότι στο Αγροτικό ιατρείο του χωριού έχει τοποθετηθεί ένας σύγχρονος Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, δωρεά της εταιρείας ΔΡΙΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕΕ. Ο κύριος Δρίβας είναι χωριανός και υποκινήθηκε από την αγάπη του και προσφορά στον τόπο από τον οποίο κατάγεται.Η παρουσίαση έγινε από την Εκπαιδευτική Ομάδα του ΕΚΑΒ Λακωνίας και τους διασώστες/εκπαιδευτές Δρίβα Κων/νο, Ευαγγελάκο Σπύρο, Γιαννόπουλο Κων/νο και Αλεξίου Γρηγόρη.
Δείτε στο EKABNews

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΒΙΝΤΕΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 
Copyright © 2013 EKABNews