ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6/3/15

Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Θεσσαλία (3-4-5/3/2015)


Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., κος Παπαευσταθίου Νίκος, συνεχίζοντας ενεργά τις προσπάθειες τόσο για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων όσο και για την επιχειρησιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Παραρτημάτων και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. στην περιφέρεια, στις 3, 4 και 5 Μαρτίου 2015 πραγματοποίησε προγραμματισμένη περιοδεία στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας.



∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 5 Μαρτίου 2015

Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Θεσσαλία (3-4-5/3/2015).

Ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., κος Παπαευσταθίου Νίκος, συνεχίζοντας ενεργά τις προσπάθειες τόσο για την επίλυση χρόνιων προβληµάτων όσο και για την επιχειρησιακή αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των Παραρτηµάτων και των Τοµέων του Ε.Κ.Α.Β. στην περιφέρεια, στις 3, 4 και 5 Μαρτίου 2015 πραγµατοποίησε προγραµµατισµένη περιοδεία στους νοµούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας.

Ο κος Παπαευσταθίου είχε πληθώρα συναντήσεων µε τους εργαζοµένους και αντιπροσώπους των σωµατείων τους στο Παράρτηµα του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας και στους αντίστοιχους Τοµείς του Οργανισµού σε Ελασσόνα, Φαρκαδόνα, Καλαµπάκα, Πύλη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Σοφάδες και Βόλο, όπου και έγιναν εκτενείς αναφορές στις επικείµενες προσλήψεις ∆ιασωστών, σε περιορισµένο αριθµό µεταθέσεων αλλά και στη προµήθεια των νέων ασθενοφόρων µέσω Ε.Σ.Π.Α., όπου κατόπιν ενεργειών της παρούσας ∆ιοίκησης διαφαίνεται η απεµπλοκή των διαδικασιών ολοκλήρωσης του γνωστού διαγωνισµού. Τέλος, οι εργαζόµενοι ενηµερώθηκαν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα κονδύλια κάλυψης διαφόρων σηµαντικών οικονοµικών χορηγήσεων (στολή, εκτός έδρας κλπ).

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., στα πλαίσια των επίσκεψης του στη Θεσσαλία και υπό το πρίσµα της ανάπτυξης συνεργασιών για την αναβάθµισης της δηµόσιας υγείας, πραγµατοποίησε ανάλογες επισκέψεις και στις άµεσα εµπλεκόµενες µε την επιχειρησιακή λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. δοµές υγείας όπως τα Κέντρα Υγείας Καλαµπάκας, Πύλης, Σοφάδων αλλά και το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, το Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων, ενώ είχε αντίστοιχες συναντήσεις τόσο µε τον ∆ιοικητή του Γενικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας κο Μητσιό Θανάση όσο και µε τον ∆ιοικητή του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου κου Καραµπάτσα Κώστα.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Βόλο, που εκτός του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου κου Καραµπάτσα Κώστα συµµετείχαν τόσο ο ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου κος Σπυρόπουλος Κώστας όσο και ο ∆ιευθυντής του Παραρτήµατος του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας κος Παπαγγελής ∆ηµήτρης, ο ∆ιευθυντής του Τοµέα του Ε.Κ.Α.Β. Βόλου κος Σταµνάς Κώστας, ο πρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων του Ε.Κ.Α.Β. κος Γούλας Γιάννης αλλά και ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων Ε.Κ.Α.Β. κος Χατζησταµατίου Κώστας, αναλύθηκε η συνολική επιχειρησιακή δράση του Τοµέα Ε.Κ.Α.Β. Βόλου, δεδοµένου ότι εκτός του ότι στεγάζεται σε νέο κτίριο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, διαθέτει παράλληλα δύο ακόµη σταθµούς βάσης – ένα στο κέντρο της πόλης και ένα στο λιµάνι, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άµεση ανταπόκριση του στα περιστατικά.

Συνεχίζοντας την τριήµερη περιοδεία του, ο κος Παπαευσταθίου, αποσκοπώντας στη συνολική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας προς τους κατοίκους όλων των περιοχών της Θεσσαλίας, συναντήθηκε και µε τους ανάλογους τοπικούς αλλά και περιφερειακούς θεσµικούς φορείς. Βάσει αυτού, συνεπικουρούµενος από τον ∆ιευθυντή του Παραρτήµατος του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας κο Παπαγγελή ∆ηµήτρη αλλά και τον πρόεδρο του σωµατείου εργαζοµένων κο Γούλα Γιάννη, επισκέφτηκε την Ι.Μ. Βαρλαάµ όπου συναντήθηκε µε τον Καθηγούµενο Αρχιµανδρίτη Τσιατά Ισίδωρο αλλά και τους µοναχούς της αδελφότητας της Μονής έτσι ώστε να τους ενηµερώσει σχετικά µε την πορεία της χρηµατικής δωρεάς τους προκειµένου να αγοραστεί ένα ασθενοφόρο που θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών των χωριών του δήµου Καλαµπάκας.

Εποικοδομητική ήταν και η συνάντηση του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Αγοραστό Κώστα, όπου συζητήθηκαν σοβαρά θέµατα αναφορικά µε την παροχή προνοσοκοµειακής φροντίδας στην περιφέρεια. Με τον Περιφερειάρχη, εξετάστηκαν αναλυτικά τόσο η απεµπλοκή της εξέλιξης της προµήθειας 13 νέων ασθενοφόρων µέσω του Ε.Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και η πορεία των ενεργειών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το αρµόδιο Υπουργείο, προκειµένου να διασφαλιστεί η απαιτούµενη «ειδική παράταση» για την προµήθεια 19 επιπλέον ασθενοφόρων. Υπό συζήτηση τέθηκε και το ενδεχόµενο για την προµήθεια του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των ασθενοφόρων µέσω Ε.Σ.Π.Α. ενώ ταυτόχρονα ο κος Παπαευσταθίου παρουσίασε ένα πλήρες σχέδιο ενεργειών της ∆ιοίκησης του Οργανισµού µε στόχο την άρτια ολοκλήρωση της προµήθειας των νέων ασθενοφόρων για όλη την Ελλάδα µέσα στο 2015. Αξιοσηµείωτο είναι πως ο κος Παπαευσταθίου στηριζόµενος στο ότι µέσω του προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α. της συγκεκριµένης Περιφέρειας τα όµορα Κ.Υ., που υπάγονται οργανικά στις Υγειονοµικές Περιφέρειες, προµηθεύτηκαν µε νέα ασθενοφόρα, ανέφερε ότι προτίθεται να προτείνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τη συνολική ένταξη (τουλάχιστον προς χρήση) αυτών των οχηµάτων στο Ε.Κ.Α.Β..

Επίσης σε πολύ θετικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε και συνάντηση του κου Παπαευσταθίου µε τον ∆ήµαρχο Λάρισας, κο Καλογιάννη Απόστολο, όπου µε την παρουσία του Αντιδηµάρχου Αστικής Ανάπτυξης, Πολεοδοµίας και Υποδοµών κου Μαβίδη ∆ηµήτρη αλλά και του πρόεδρου και του γενικού γραµµατέα του συλλόγου εργαζοµένων Ε.Κ.Α.Β. κ.κ Γούλα Γιάννη και Μακρυγιάννη Γιάννη αντίστοιχα, συζητήθηκαν λειτουργικά ζητήµατα συνεργασίας του δήµου µε το παράστηµα του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δηµιουργία σταθµού του Ε.Κ.Α.Β. στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου δεδοµένου ότι ο χώρος των γραφείων για το πλήρωµα του ασθενοφόρου έχε ήδη εξασφαλιστεί (και είναι υπό παραχώρηση), σύντοµα θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για τη κατοχύρωση θέση στάθµευσης οχήµατος. Παράλληλα εξετάστηκε και η πιθανότητα ο ∆ήµος Λαρισαίων να είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Α.Β., σε οικόπεδο του οργανισµού, στη συνοικία Λιβαδάκι που θα ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
Πηγή: ekab.gr


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος



About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews