ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2/3/15

Ε.Κ.Α.Β. και Ε.Κ.ΕΠ.Υ.


Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015
ΕΚΑΒNews

Η «απόσπαση» από το ΕΚΑΒ
Με την Υ.Α. Αριθ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080 «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις» συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου εφημερίας του Υπουργείου Υγείας με την ονομασία Υ.Υ.Κ.Α./ΣΟΤΥ. Η επιτροπή σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ συντονίζει, ελέγχει και τροποποιεί τις εφημερίες των νοσοκομείων.


Το ΣΟΤΥ γίνεται Κέντρο Επιχειρήσεων ΣΟΤΥ
Με το άρθρο 15 του Ν. 3370/2005 συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας το Κέντρο Επιχειρήσεων Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας (Κ.ΕΠΙΧ. Σ.Ο.Τ.Υ) με σκοπό τον συντονισμό των φορέων  που έχουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στον χώρο της υγείας και την παρακολούθηση και συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων.
Εκπονεί επίσης σε συνεργασία με άλλους φορείς επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.Το Κέντρο Επιχειρήσεων ΣΟΤΥ γίνεται Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ)
Με το άρθρο 8  του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
Το Κέντρο Επιχειρήσεων Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας (Κ.ΕΠΙΧ.Σ.Ο.Τ.Υ) μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ). Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Κ.ΕΠΙΧ.Σ.Ο.Τ.Υ νοείται πλέον το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 3370/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συντονίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ διοικείται από Διοικητή και Υποδιοικητή, πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ύψος των αποδοχών του Διοικητή και του Υποδιοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»


Είναι ολοφάνερο ότι η μια υπηρεσία συμπληρώνει την άλλη. Πολλές από τις αρμοδιότητες του ΕΚΕΠΥ υλοποιούνται ήδη και από το ΕΚΑΒ και μάλιστα με ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ. Κατά συνέπεια, δεδομένου του περιορισμένου εύρους της επιχειρησιακής του βάσης και την επικάλυψη των δραστηριοτήτων του από τους βασικούς τομείς δράσης του ΕΚΑΒ, καθίσταται απόλυτα σαφής η αναγκαιότητα «απορρόφησης» του εν λόγω οργανισμού από το ΕΚΑΒ, καλύπτοντας ταυτόχρονα τομείς που αφορούν τόσο θέματα οικονομικής δυσπραγίας, όσο και επιχειρησιακής δράσης.

Δράσεις ΕΚΕΠΥ

Θα μπορούσε λοιπόν το ΕΚΑΒ που είναι ένας πανελλαδικός οργανισμός με 4.500 υπαλλήλους, με κτιριακή υποδομή και βάσεις-τομείς σε όλη την επικράτεια,  σε αντίθεση με το ΕΚΕΠΥ των 20 υπαλλήλων, με πολύ μικρή χρηματοδότηση να αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων.
Εξάλλου το ΕΚΑΒ έχει εξειδικευμένα τμήματα για την διαχείριση Μαζικών Απωλειών Υγείας σε καταστάσεις Κρίσεως και Μαζικών Καταστροφών όπως:
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ)
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Τ.Ι.Κ.)

Η συμμετοχή μας σε αποστολές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι πολλές. Η συμμέτοχη μας επίσης σε ασκήσεις προσομοίωσης είναι σε μηνιαία βάση.

Σεισμοί Τουρκία 1999

Λόγω δε της στρατηγικής θέσης του ΕΚΑΒ στο ΕΣΥ μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως φορέας διαχείρισης κρίσεων αλλά και ως φορέας παρέμβασης στην καθημερινότητα των πολιτών.
 
Η λύση λοιπόν είναι η επιστροφή του ΕΚΕΠΥ στο ΕΚΑΒ το γρηγορότερο δυνατόν έστω και με την συστέγαση που πρότεινε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Συστέγαση του ΕΚΕΠΥ στο ΕΚΑΒ
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κου Κουρουπλή στις 30-1-2015 συστάθηκε πενταμελής επιτροπή με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για την μετεστέγαση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ..
Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων, μετά από αυτοψία στους χώρους του ΕΚΑΒ, για την μετεστέγαση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. με τον πλήρη εξοπλισμό του.
Η επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση, θα έπρεπε να υποβάλει μέχρι την Τετάρτη 4-2-2015 το πόρισμα της στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό.
Από τότε πέρασε σχεδόν ένας μήνας. Η αυτοψία της επιτροπής στους χώρους του ΕΚΑΒ έχει γίνει.


Στην συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο Ξανθό στις 20-2-2015 τέθηκε το ερώτημα αλλά απάντηση δεν υπήρξε.. παρά τα διάφορα δημοσιεύματα όπως:
Links προς ενημέρωση και σκέψη:

«ΕΚΕΠΥ τέλος! Έρχεται υπερ-ΕΚΑΒ με εντολή Κουρουμπλή, 5-2-2015» είτε εδώ)

«ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ: Και έσονται οι δύο εις κτήριο ένα!, Έρχεται το υπέρ… ΕΚΑΒ, 13-2-2015» είτε εδώ)
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Στις 13-02-2015 οι κ.κ. Κουρουμπλής και Ξανθός συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Παναγιώτη Ευσταθίου  και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου και έδωσαν οδηγία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου να ολοκληρωθεί η μεταφορά των γραφείων των υπηρεσιών του ΕΚΕΠΥ, στο ΕΚΑΒ!
Ήρθε η ώρα να συνενωθούν οι δύο υπηρεσίες που αλληλοσυμπληρώνονται...

Αλλά ενώ σκοπός της ηγεσίας του υπουργείου ήταν να γίνει και διοικητική συγχώνευση των δύο φορέων, οι αντιδράσεις από το ΕΚΕΠΥ μάλλον θα οδηγήσουν προσωρινά σε απλή συστέγαση... Διοικητής και υποδιοικήτρια του ΕΚΕΠΥ μάλιστα έλαβαν εντολή από τον κ. Κουρουμπλή να επισκεφτούν το συντομότερο τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ για να του μεταφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους.

Εύλογο λοιπόν το ερώτημα:
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ληφθεί η απόφαση συστέγασης μια υπηρεσίας σαν το ΕΚΕΠΥ, με λιγότερους από 20 υπαλλήλους, σε έναν Εθνικό Οργανισμό σαν το ΕΚΑΒ με 4.500 υπαλλήλους; 
Και μάλιστα όταν η επιχειρησιακή δραστηριότητα του ΕΚΕΠΥ μπορεί να υλοποιηθεί σε μια αίθουσα στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.
Πιστοποίηση ISO 9001:2008, Συντονισμός Υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και Διακομιδής, Επιχειρησιακό Κέντρο Κ.Υ. ΕΚΑΒ.

Τίθεται θέμα ολοκλήρωσης του διαχειριστικού ελέγχου και εν συνεχεία μετεγκατάστασης του ΕΚΕΠΥ;
Στις 5 Φεβρουαρίου το Γραφείο Τύπου Υπουργού με δελτίο τύπου αναφέρει:
«Εντολή Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή για διαχειριστικό έλεγχο σε ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ-ΕΚΕΠΥ» (δείτε εδώ)

Σε άλλο δημοσίευμα το ΕΚΕΠΥ αναφέρεται ως άντρο αδιαφάνειας... εδώ και χρόνια.
«Εισαγγελέας στο ΕΚΕΠΥ!» είτε εδώ)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΝ, 8-2-2015
«Πάρτι γινόταν και συνεχίζει να γίνεται στο ΕΚΕΠΥ… Επενέβη ο Εισαγγελέας» είτε εδώ)


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews