ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19/4/15

Συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ με την Αν. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θ. Φωτίου, κατάθεση υπομνήματος και απαντήσεις ΥπουργούΠΟΕΔΗΝ
ΑΘΗΝΑ 17/04/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 237

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ με την Αν. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θ. Φωτίου την Παρασκευή 17.04.2015. Το υπόμνημα που κατατέθηκε και οι απαντήσεις της Υπουργού.

Σε περίοδο οικονομικής ύφεσης με τους περισσότερους συμπολίτες μας να βρίσκονται σε δυσχερή θέση (Άνεργοι, 1.500.000 συσσίτια, ανασφάλιστοι κ.λ.π. ) το Κοινωνικό Κράτος έπρεπε να είναι προτεραιότητα και να ενισχύεται συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες.
Εντούτοις συρρικνώνονται οι Προνοιακές Μονάδες που είναι ο θεμέλιος λίθος του Κοινωνικού Κράτους και εξαιρετικά αναγκαίες.
Οι 38 μονάδες κοινωνικής φροντίδας συγχωνεύτηκαν σε 12 περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ν.4109/13) και όχι 13 γιατί δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο καμία κρατική Μονάδα (μήπως κάτι ετοιμάζεται από ιδιώτη)?
Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις (πρώτα μέχρι 30/6/13 και μετά έως 30/9/13) τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4109/13 .
Έτσι δημιουργήθηκαν 12 αντίστοιχα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για κάθε μία από τις Περιφέρειας πολλαπλασιάζοντας τα υπάρχοντα προβλήματα.
Σε κάθε Κ.Κ.Π.Π. περιθάλπονται ταυτόχρονα Χρόνιες Παθήσεις, Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Παιδί και Οικογένεια. Έτσι "Σαλαμοποιούνται" τα περιστατικά. Τα ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ με το ν. 4093/12 εντάχθηκαν στα νοσοκομεία. Η φυσική αποκατάσταση δεν είναι πια αρμοδιότητα της Πρόνοιας.
Η παρούσα κατάσταση οδηγεί τις προνοιακές μονάδες σε τέλμα, καθώς χρειάζονται αλλεπάλληλες τροπολογίες νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να λειτουργήσει ο "υδροκέφαλος" ν.4109/13. Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες κλίνες.
Παρά τις παρεμβάσεις μας δεν συστήθηκαν οι Οργανισμοί τους. Οι Μονάδες Πρόνοιας υποφέρουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Δεν διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο για τις μετακινήσεις των οχημάτων τους. Δεν μπορούν να προμηθευτούν υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Τρομακτικές είναι οι ελλείψεις προσωπικού με δεδομένες τις νέες συνταξιοδοτήσεις. Δεν υφίσταται η αναγκαία αναλογία 1:2 μεταξύ ασθενών και εργαζομένων. Η λειτουργία των μονάδων οφείλεται αποκλειστικά στο φιλότιμο των εργαζομένων καθώς δουλεύουν εικοσιτέσσερις ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο, (συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών). Τους οφείλονται δεκάδες ρεπό και κανονικές άδειες. Αναγκάζονται καθημερινά να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα. Οφείλονται δεδουλευμένα, νυχτερινά, αργίες αρκετών μηνών παρελθόντων ετών.
Διεκδικήσαμε σε κάθε Κ.Κ.Π.Π. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο Μονάδες ώστε τα περιστατικά να κατανέμονται έστω ανάλογα με την ηλικία τους.
Διεκδικήσαμε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Παιδικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) με μοναδικό σκοπό την Αναδοχή και Υιοθεσία ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους οι συγκεκριμένοι θεσμοί που λόγω της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, κωλυσιεργούν .
Η συγχώνευση ελλειμματικών μονάδων δημιούργησε μεγάλους ελλειμματικούς και υδροκέφαλους φορείς, πολλαπλασιάζοντας τα προβλήματα της Πρόνοιας, που τόσο έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας.
Η ΠΟΕΔΗΝ, τα Σωματεία, οι εργαζόμενοι της Πρόνοιας μαζί με τους πολίτες όλης της Χώρας αγωνιστήκαμε για ένα Αναβαθμισμένο Δημόσιο και Δωρεάν Προνοιακό Σύστημα που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών (ανεξαρτήτου χρώματος και θρησκείας ).
Με τις ασκούμενες Μνημονιακές πολιτικές η ΠΡΟΝΟΙΑ συρρικνώθηκε, απαξιώθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε στα πλαίσια μείωσης των κοινωνικών δαπανών.
Με τη συγχώνευση των Μονάδων σε ένα Νομικό πρόσωπο ανά Περιφέρεια. επιδιώχθηκε η αξιολόγηση και η κατάργηση πολλών από αυτών. Προσωπικό μετακινείται από τη μία Μονάδα σε άλλη σε μεγάλες αποστάσεις για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.
Οι συγκεκριμένες Διοικητικές πράξεις μετακίνησης είναι οικογενειακή και οικονομική καταστροφή για τους μετακινούμενους εργαζόμενους.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
1. Με το Ν. 4052/2012 η ΠΡΟΝΟΙΑ μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας από το Υπουργείο Υγείας. Προτίθεται η κυβέρνηση να επαναφέρει τη ΠΡΟΝΟΙΑ στο Υπουργείο Υγείας, όπως άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Υγείας στη πρόσφατη συνάντησή μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Δεν εξετάζεται η μεταφορά των Μονάδων ΠΡΟΝΟΙΑΣ στο Υπουργείο Υγείας.

2. Με το Ν. 4025/2011 οι Μονάδες Αποκατάστασης διασυνδέθηκαν με τα Νοσοκομεία των πόλεων που είναι ανεπτυγμένες. Το αποτέλεσμα είναι οι αθρόες μετακινήσεις προσωπικού προς τα Νοσοκομεία και η διάλυση των Μονάδων Αποκατάστασης. Διεκδικούμε την αποσύνδεσή τους και τη λειτουργία τους ως αυτόνομα Νομικά πρόσωπα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Εξετάζουμε την Διοικητική αποσύνδεση, των Μονάδων Αποκατάστασης από τα Νοσοκομεία. Μάλιστα έχουμε εισηγήσεις για μεταφορά τους στην ΠΡΟΝΟΙΑ.

3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Πρόνοιας που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πληθυσμιακών ομάδων αναφοράς (ευπαθείς ομάδες, παιδί – οικογένεια, χρόνιοι πάσχοντες, ΑΜΕΑ)
Κατάργηση του Ν.4109/2012 και αυτόνομη λειτουργία των μονάδων (ξεχωριστά Νομικά Πρόσωπα)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Εξετάζουμε την Διοικητική ανασυγκρότηση των Μονάδων ΠΡΟΝΟΙΑΣ, στα πλαίσια συγκρότησης Εθνικού Συστήματος ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Θα βάλουμε κανόνες λειτουργίας και αυστηρούς ελέγχους στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και θα λάβουμε υπ' όψιν τις προτάσεις σας.
Στην ερώτηση της Υπουργού για τη γνώμη μας στο Διοικητικό μον΄τελο των Προνοιακών Μονάδων, επαναφέραμε τη πρότασή μας για αντικατάσταση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ή Διοικητή, από Γενικό Διευθυντή της υπαλληλικής ιεραρχίας και Διοικητικό Συμβούλιο που να αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές Υπηρεσιών και αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων.

4. Έκδοση Οργανισμών των Μονάδων, σύμφωνα με τις προτάσεις των Σωματείων. Κατάργηση του Ν.4301/2014 που παραπέμπει την έκδοση των Οργανισμών στις καλένδες.
Σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να συσταθεί ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πλαίσιο Οργάνωσης Προνοιακών Μονάδων», με βάση το οποίο θα διαρθρώνονται οι υπηρεσίες της κάθε Μονάδας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Μετά τη Διοικητική ανασυγκρότηση των Μονάδων, θα ασχοληθούμε με τους Οργανισμούς των Μονάδων. Συμφωνούμε με την πρότασή σας για ομάδα εργασίας σύστασης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

5. Προσλήψεις επαρκούς αριθμού μόνιμου προσωπικού.
Καταγραφή των συνταξιοδοτηθέντων την τελευταία πενταετία (απεχώρησαν 1.200 και σήμερα υπηρετούν 2.400 αφού έχουμε μηδενικές προσλήψεις) και προκήρυξη αντίστοιχου αριθμού υπαλλήλων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Γνωρίζουμε τις ελλείψεις προσωπικού και θα επιδιώξουμε προσλήψεις στα πλαίσια όμως των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την ιεράρχηση των αναγκών σε προσωπικό, που έχει το Υπουργείο Εργασίας και συνολικά ο Δημόσιος Τομέας. Θα πάρουμε έναν αριθμό προσωπικού (δεν γνωρίζω το νούμερο) από τους επαναπροσληφθέντες.

6. Κάλυψη λειτουργικών δαπανών που τα τελευταία τέσσερα έτη μειώθηκαν πάνω από 50%.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Συμφωνούμε για τις μεγάλες μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες. Θα καταγράψουμε τις ανάγκες και ανάλογα τους διαθέσιμους πόρους, θα καλύπτουμε τις ανάγκες με προτεραιότητες.

7. Χορήγηση δεδουλευμένων Νυχτερινών – Αργιών. Οφείλονται δεδουλευμένα αρκετών μηνών παρελθόντων ετών και το σύνολο των εφετινών. Διεκδικούμε στη ΠΡΟΝΟΙΑ αντίστοιχη ρύθμιση, όπως του Υπουργείου Υγείας για την εξόφληση των δεδουλευμένων των ετών 2012, 2013, 2014 και τροποποίηση της διαδικασίας (Ν.4316/2014 άρθρο 12).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Συμφωνούμε για εξόφληση των δεδουλευμένων νυχτερινών και αργιών παρελθόντων ετών και των εφετινών. Θα συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Υγείας για να ρυθμίσουμε το ζήτημα χορήγησης κρατώντας τα θετικά του Ν. 4316/2014 (άρθρο 12).

8. Να εκδιωχθούν οι εργολάβοι που παρέχουν φτηνή ανασφάλιστη εργασία στις Υπηρεσίες στήριξης των Μονάδων Πρόνοιας, καθ' ότι στη ΠΡΟΝΟΙΑ είναι ανεπτυγμένη η έννοια της θεραπευτικής ομάδας, που διαταράσσεται με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Συμφωνούμε με την εκδίωξη των εργολάβων από τις Προνοιακές Μονάδες. Θα δούμε πως θα το πράξουμε

9. Με το Ν.3252/2004 άρθρο 35 παρ.1 (ΦΕΚ 132/τευχ.Α/16.7.2004) οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας που αποκτούν πτυχίο Ιατρικής τους δίδεται το δικαίωμα να πραγματοποιούν ειδικότητα ως υπεράριθμοι χωρίς αναμονή.
Η διάταξη αυτή ίσχυε και για τους εργαζόμενους στις Δημόσιες Μονάδες Πρόνοιας έως 28.2.2012.
Με τη μεταφορά εποπτείας της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας (Ν.4052/2012 άρθρο 9 παρ.5) η διάταξη αυτή έπαψε να ισχύει για τους Προνοιακούς Υπαλλήλους.
Ως εκ τούτου χρειάζεται νέα Νομοθετική Ρύθμιση επέκταση του αυτονόητου δικαιώματος με δεδομένο ότι οι Προνοιακές Μονάδες παρέχουν αποκλειστικά Νοσηλευτική και Ιατρική φροντίδα στους περιθαλπόμενους Ασθενείς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Θα επιδιώξουμε Νομοθετική ρύθμιση.

10. Σύσταση Ειδικού Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ανά Νομικό Πρόσωπο για να εξετάζονται ταχύτερα οι υπηρεσιακές μεταβολές και αιτήματα των εργαζομένων. Σήμερα λειτουργεί ένα για το σύνολο των εργαζομένων στη Πρόνοια και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Εάν ιδρύσουμε περισσότερα Νομικά Πρόσωπα, πως μπορούμε να συστήσουμε αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συμβούλια;
Αντιτείναμε τη δημιουργία 12 Κοινών Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με περισσότερα του ενός Νομικού προσώπου στην εποπτεία τους (όπως στα Νοσοκομεία).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ: Θα σκεφτώ την πρότασή σας.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Πηγή: poedhn.gr
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews