ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6/4/15

Διοικητική Αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ (πιθανά σενάρια)


Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015
ΕΚΑΒNews

Γράφει ο Αλέξης Κιτσόπουλος
Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Κ.Υ. ΕΚΑΒ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Α. Ξανθός στις προγραμματικές δηλώσεις για την υγεία στην Βουλή, αναφέρει τα εξής για το ΕΚΑΒ:
Επισπεύδουμε τις διαδικασίες για την ενίσχυση του γερασμένου στόλου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της ψηφιακής αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος του.
Είναι απαραίτητη επίσης η διοικητική αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ και η αναβάθμιση της επιχειρησιακής του παρέμβασης στο ζωτικό πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.


Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψη στο Υπουργείο Υγείας στις 2/4/2014 αναφέρει τα εξής για το ΕΚΑΒ:
Πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης αποτελεί όμως και  η πλήρης και άμεση αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού.
Στο πρώτο Ν/Σ του Υπουργείου, θα υπάρχουν διατάξεις επείγοντος χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, ήδη επεξεργαζόμαστε ρυθμίσεις για την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων που έχουν συντελέσει στη διάλυση του ΕΣΥ,
για την ανασυγκρότηση του ΕΚΑΒ,
Εύλογο το ερώτημα που δημιουργείται στους εργαζόμενους. Τι σημαίνει διοικητική αναδιάρθρωση ή αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ;
Ποιο είναι το σχέδιο για το ΕΚΑΒ το οποίο είναι έτοιμο και θα κατατεθεί στο πρώτο νομοσχέδιο για την υγεία;
Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία;
Ποιος θα μας απαντήσει στα ερωτήματα αυτά;

Τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ (Σεπτέμβρης 2014) μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
Συγκροτούμε:
Α. Ολοκληρωμένο Ενιαίο Σύστημα Υγείας με κεντρικό άξονα και πυλώνα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και λειτουργική διασύνδεση όλων των βαθμίδων του. Στο σύστημα εντάσσεται η οδοντιατρική φροντίδα υγείας και πρόληψη, καθώς και μονάδες αποκατάστασης.
Β. Πλήρες δίκτυο Κέντρων Υγείας σε όλη την επικράτεια με βάση γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Η δικτύωση παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΠΦΥ.

Υλοποίηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ
Άμεσα πρώτα βήματα
Η υλοποίηση της πρότασης δομείται πάνω σε μια συγκεκριμένη λογική. Η λογική αυτή συνίσταται στην ολοκληρωμένη δικτύωση υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική/πληθυσμιακή μονάδα αναφοράς.
Κάθε τέτοια «μονάδα» γίνεται «αυτάρκης» σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια κλπ (με τις αυτονόητες πιθανές εξαιρέσεις, πχ μεταμοσχεύσεις, σπάνια γενετικά νοσήματα, αποκατάσταση).
Ως γεωγραφική/πληθυσμιακή μονάδα αναφοράς προτείνεται η αιρετή Περιφέρεια. Η ταύτιση διοικητικά, αιρετής και υγειονομικής περιφέρειας προτείνεται γιατί είναι μικρότερη «μονάδα» από τις υφιστάμενες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).
Επομένως ο σχεδιασμός είναι πιο κοντά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο γενικότερος σχεδιασμός (ανάπτυξη, υποδομές, συγκοινωνίες κλπ) έχει την ίδια βάση αναφοράς.

Η διοικητική δομή που προτείνεται, πέραν του Υπουργείου Υγείας και των διευθύνσεών του, έχει το σχήμα: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Περιφερειακά Συμβούλια Υγείας σαν θεσμοθετημένα συμβουλευτικά όργανα και Δ/νσεις Υγείας στις διοικητικές περιφέρειες που εποπτεύουν τη λειτουργία τοπικά των υγειονομικών μονάδων (υπόκεινται στο Υπουργείο) .

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
Το σύστημα ΠΦΥ έχει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά:
2. Είναι οργανωμένο στη βάση του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) σε πόλεις και αγροτικές περιοχές. Τα ΚΥ διασυνδέονται λειτουργικά με τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχει η ΠΦΥ είναι:
Η 24ωρη εφημερία – διασύνδεση με ΕΚΑΒ.

Οργάνωση της ΠΦΥ
Περιγραφή της δομής και λειτουργίας του Κέντρου Υγείας (ΚΥ)
Για κάθε πληθυσμιακό μέγεθος 10.000 – 40.000 κατοίκων δημιουργείται ένα ΚΥ.
Στην ολοκληρωμένη του μορφή, το δίκτυο ΠΦΥ θα καλύπτει όλο τον πληθυσμό της χώρας, με ενιαίο τρόπο. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι προϊόν ενιαίου σχεδιασμού σε τοπική κλίμακα, με βάση τις πανελλαδικές γενικές κατευθύνσεις και αρχές λειτουργίας.

Πρώτα μέτρα σε μια διαδικασία μετάβασης
Βάση για το νέο σύστημα ΠΦΥ θα αποτελέσουν οι δημόσιες μονάδες υγείας που υπάρχουν ήδη και υπολειτουργούν, δηλαδή οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ και τα κέντρα υγείας. Στην αρχική φάση της συγκρότησης των δομών ΠΦΥ, θα αξιοποιηθούν επίσης και άλλες δομές που ήδη λειτουργούν υποκαθιστώντας το έλλειμμα υπηρεσιών που θα έπρεπε να παρέχονται από το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, με τελικό στόχο το δίκτυο παροχής εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών να αποκτήσει ενιαία μορφή ως πυλώνας του ΕΣΥ.

Υπάρχει επίσης άμεση ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης του ΕΚΑΒ με απαιτούμενες προσλήψεις ιδιαίτερα για τους διασώστες από τη δεξαμενή των αποφοίτων του ΙΕΚ διασωστών και ανανέωσης του στόλου των οχημάτων του.

Η διαθεσιμότητα στελέχωσης του νέου θεσμού
γ) η εσωτερική δυναμική του όλου εγχειρήματος σε συνδυασμό με τον συνολικό βηματισμό της κοινωνίας, στις δεδομένες συνθήκες (μιλάμε για την ανάληψη της διακυβέρνησης από την αριστερά), βάσιμα θα πούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιαστική επίδραση.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Προτείνεται σε κάθε πληθυσμιακή/γεωγραφική μονάδα αναφοράς (εκτός από τα ΚΥ και τις άλλες εξωνοσοκομειακές δομές) να υπάρχει ένα μεγάλο γενικό νοσοκομείο (500 - 800 κλίνες), που κατά κανόνα φιλοξενεί και πανεπιστημιακές κλινικές (σε περιφέρειες που υπάρχουν και ιατρικές σχολές) . Το νοσοκομείο αυτό έχει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας (τέως νομός) υπάρχει ένα μικρότερο γενικό νοσοκομείο (με 300 - 400 κλίνες) με όλες τις βασικές ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τις υγειονομικές ανάγκες (και ΜΕΘ) με εξαίρεση κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη κάποιων εξειδικευμένων υπηρεσιών στα μικρότερα νοσοκομεία, εφόσον αυτό είναι κοινωνικά αναγκαίο και μπορεί να υποστηριχθεί από την υπόλοιπη υποδομή ( πχ έγκαυμα, πλαστική χειρουργική κλπ ).

Ως προς τον τίτλο, προτείνεται να είναι «περιφερειακό γενικό» και απλά «γενικό» αντίστοιχα (αποφεύγουμε την διάκριση «δευτεροβάθμια» και «τριτοβάθμια») .

Η λειτουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
Τα Τ.Ε.Π. θα λειτουργούν σε όλα τα νοσοκομεία σε καθημερινό πρωινό ωράριο και μετά τη λήξη αυτού θα συνεχίζεται η λειτουργία τους μόνο στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Θα αποτελούν δε αυτά την πύλη εισόδου επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, περιστατικών που θα διακομίζονται με το ΕΚΑΒ ή θα παραπέμπονται από το εφημερεύον ΚΥ (τα ιατρεία επειγόντων των ΚΥ λειτουργούν σε 24ωρη βάση).

Από την στιγμή που σε όλα τα νοσοκομεία έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν αυτόνομα ΤΕΠ και ταυτόχρονα έχει τεθεί σε εφαρμογή η εφημερία των αστικών ΚΥ, ο προγραμματισμός της εφημερίας σε κάθε νομό που υπάρχουν περισσότερα από ένα νοσοκομεία ή στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επαναπροσδιοριστεί.

Αξίζει να εξετασθεί η δημιουργία τραυματολογικών κέντρων κοντά στις εθνικές οδούς. Επίσης, για τα νησιά του Αιγαίου θα υπάρξει αναβάθμιση όλων των μικρών νοσοκομείων για να καλύπτουν βασικές ανάγκες .

Ψυχιατρική περίθαλψη παιδιών και εφήβων
Γενικές Αρχές του σχεδιασμού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων (Υ.Ψ.Υ.Π.Ε)
1. Με την παρούσα διοικητική οργάνωση του Υπουργείου Υγείας προτείνεται η λειτουργία δικτύου Υ.Ψ.Υ.Π.Ε ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Σε κάθε Υγειονομική περιφέρεια (Υ.Πε) αναπτύσσονται επί μέρους Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε) .

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Πρόληψη της Εξάρτησης
Δημιουργούμε αποκλειστικά δημόσιο πυλώνα Πρόληψης με πάγια τακτική χρηματοδότηση σύμφωνα με την Πρόταση Νόμου, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 20/12/2010 και την επικαιροποίησή της με κατάθεση τροπολογίας στη διαδικασία ψήφισης του νόμου «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις» (ν. 4193/2013). Τα υπάρχοντα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων γίνονται Τοπικά Παραρτήματα δεκατριών ΝΠΔΔ - ενός ανά Διοικητική Περιφέρεια - υπαγόμενα στο Υπουργείο Υγείας και με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε Δήμους, οι οποίοι σήμερα δεν καλύπτονται ουσιαστικά από Κέντρα Πρόληψης.

Οργάνωση υπηρεσιών δημόσιας υγείας
Η οργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας υγείας πρέπει να είναι σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές υγείας κυρίως με τη ΠΦΥ.
Σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την οργάνωση των γενικών κατευθύνσεων δημόσιας υγείας .
Σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, των συμμετεχόντων υπηρεσιών.
Σε τοπικό επίπεδο γίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων αλλά και ο σχεδιασμός και υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο.


Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα:
  • της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης-Αναδιάρθρωσης του ΕΚΑΒ από τα πιο επίσημα χείλη (Πρωθυπουργός- Αναπληρωτής Υπουργός) και
  • την δικτύωση των υπηρεσιών υγείας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική/πληθυσμιακή μονάδα αναφοράς, την περιφέρεια.

Η υπάρχουσα διοικητική δομή του ΕΚΑΒ είναι:
·         Διοίκηση-Διοικητικό Συμβούλιο
·         12 Παραρτήματα σε όλη την  επικράτεια
·         75 τομείς περίπου σε όλα τα παραρτήματα

Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ


Πως θα αναδιοργανωθεί το ΕΚΑΒ;
Αυτό μπορεί να γίνει με την διοικητική και λειτουργική ένταξη του ΕΚΑΒ και των υπηρεσιών του, μαζί προφανώς με την υλικοτεχνική του υποδομή και το προσωπικό του, στις υπάρχουσες περιφέρειες.
Εάν επιλεγεί η εναρμόνιση του ΕΚΑΒ με την υπάρχουσα διοικητική κατανομή των Μονάδων Υγείας-Υγειονομικές Περιφέρειες, τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ γίνονται 7  (εκ των οποίων τα 2 με έδρα την Αττική, 1η ΥΠΕ Αττικής και 2η ΥΠΕ Πειραιώς).
Τα 7 νέα Παραρτήματα θα μετασχηματιστούν σε Περιφερειακές Διοικήσεις και θα υποκαταστήσουν τα 12 Παραρτήματα που είναι σήμερα με αποτέλεσμα να γίνει αναδιάταξη των τομέων και σύνδεση τους με τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

Ένα άλλο σενάριο είναι η πλήρη ένταξη του ΕΚΑΒ στις αντίστοιχες ΥΠΕ μέσα από τα κατά τόπους Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας με τα οποία ήδη συνεργαζόμαστε πολύ στενά.

Βέβαια στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί ένα από τα παραπάνω σενάρια διότι τα νοσοκομεία είναι πολλά με προγράμματα εφημεριών και δεν θα υπάρχει συντονισμός.

Και στις δύο περιπτώσεις όμως θα πρέπει να υπάρχει κεντρική διοίκηση σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ:
Σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την οργάνωση των γενικών κατευθύνσεων δημόσιας υγείας.

Αυτό σημαίνει την διοικητική ένταξη σε όλη την περιφέρεια, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, όλου του συστήματος παροχής Άμεσης Βοήθειας και Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής, μαζί με τα μέσα και τους εργαζόμενους, στις αντίστοιχες ΥΠΕ μέσα από τα κατά τόπους Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Όποια πάντως και εάν η πρόταση της πολιτικής ηγεσία θα πρέπει να έχει προηγηθεί τεκμηριωμένη μελέτη, με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους, τις ωφέλειες που θα προκύπτουν, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και κυρίως να ενημερωθούν και να αποφασίσουν και οι εργαζόμενοι που θα υποστούν πολλές αλλαγές στην καθημερινότητά τους.

Το «τυρί» θα είναι οι «ωφέλειες» που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους από τα παραπάνω σενάρια. Δηλαδή η δυνατότητα ευκαιριών για αξιοποίηση τους, η ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων για μεταθέσεις και μετατάξεις στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της περιφέρειας καθώς και η «εξέλιξη» τους!

Εάν ισχύσει ένα από τα παραπάνω σενάρια, παύει πλέον το ΕΚΑΒ να είναι εθνικός οργανισμός, χάνει την αυτοτέλεια του και γίνεται «ένα» με το υπόλοιπο σύστημα υγείας με ότι αυτό συνεπάγεται.


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης ΚιτσόπουλοςAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews