ΕΙΔΗΣΕΙΣ

16/5/15

Σχόλια επί της διαβούλευσης για την Άδεια άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου»Σάββατο,16 Μαΐου 2015
ΕΚΑΒNews

Τέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Άδειας άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
(Αναρτήθηκε στις 4 Μαΐου 2015, 13:00 / Ανοικτή σε σχόλια έως 12 Μαΐου 2015, 14:00  ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε).
Στην διαδικασία υπεβλήθησαν συνολικά 82 σχόλια. Συγκεντρώσαμε τα σχόλια επί της διαβούλευσης και τα παραθέτουμε:

Άρθρο 01: Φορείς χορήγησης Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου
Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.

16 Σχόλια επί του Άρθρου 01

Σχόλιο 1
θα ήθελα να σας προτείνω την έκδοση της εν λόγω άδεια, την διαδικασία αλλά και την τήρηση όλων των στοιχείων που προκύπτουν να την αναλάβει ο ενδιαφερόμενος φορέας, εν λόγω το ΕΚΑΒ.

Σχόλιο 2
Καλημέρα σας. Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο.
Μετά λοιπόν από 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθώριο πρακτικής εξάσκησης, σε οποιοδήποτε ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, να χορηγείται η παραπάνω άδεια. Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου, ας ορίσετε χρονικό περιθώριο π.χ. δέκα ετών, με την πάροδο του οποίου θα δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Ευχαριστώ πολύ.

Σχόλιο 3-συνέχεια του 2
συγγνώμη έχω κάνει ένα λάθος. αντί της έκφρασης «εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο», παρακαλώ διορθώστε με «εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο..
Θέλετε να ξαναστείλω την πρόταση από την αρχή;

Σχόλιο 4 - συνέχεια του 2-3
Καλημέρα σας . Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο..
Μετά λοιπόν από 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθώριο πρακτικής εξάσκησης, σε οποιοδήποτε ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, να χορηγείται η παραπάνω άδεια. Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου, ας ορίσετε χρονικό περιθώριο π.χ. δέκα ετών, με την πάροδο του οποίου θα δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Ευχαριστώ πολύ το διόρθωσα και το ξαναστέλνω ολόκληρο.

Σχόλιο 5
Ένας πρέπει να είναι ο Φορέας χορήγησης Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου κι αυτός είναι Ο ΕΟΠΠΕΠ ο οποίος και πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο.
Ο ΕΟΠΠΕΠ να ορίσει το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται ως πρακτική εξάσκηση (για τους απόφοιτους μη εργαζόμενους) και τα έτη προϋπηρεσίας που απαιτούνται για τους ήδη εργαζόμενους(εννοείται απόφοιτους της σχολής)

Σχόλιο 6
ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΑ ΉΤΑΝ Ο ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΚΔΏΣΕΙ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

Σχόλιο 7
Ο φορέας χορήγησης της άδειας πρέπει να είναι ο επίσημος δημόσιος φορέας παροχής τέτοιων υπηρεσιών, εν προκειμένω, το ΕΚΑΒ.

Σχόλιο 8
Να ξεφύγει η διαδικασία από τη σφαίρα ελέγχου του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος αν χρειαστεί.

Σχόλιο 9-συνέχεια 2-3-4
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Θεωρώ ότι, φορέας χορήγησης της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου θα πρέπει να είναι ο ίδιος (ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ) που εξέδωσε μετά από εξετάσεις πιστοποίησης το «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», το οποίο είναι αυτό που πιστοποιεί την γνώση στο αντικείμενο..
Μετά λοιπόν από 3μηνο, 6μηνο ή οποιοδήποτε άλλο περιθώριο πρακτικής εξάσκησης κρίνει το υπουργείο σας, σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα αποδεδειγμένα μπορεί να προσφέρει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, να χορηγείται η παραπάνω άδεια σε όσους απόφοιτους έχουν πιστοποιηθεί με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης». Για τους μόνιμους υπαλλήλους, που είναι και απόφοιτοι του ΙΕΚ Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου και ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», να δίδεται αυτομάτως η εν λόγω Άδεια. Για οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο να απαιτείται η κτήση πιστοποίησης «Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» ώστε να δοθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σχόλιο 10
Δεν γίνεται πουθενά την έκδοση της άδειας να την χορηγήσει ο εμπλεκόμενος φορέας και ο λόγος είναι πολύ απλός το ΚΡΑΤΟΣ έχει δημιουργήσει την αρμοδία Υπηρεσία για αυτήν την δουλειά εκτός αν θέλουμε να δημιουργήσουμε διαπλοκές και αλισβερίσι

Σχόλιο 11
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων, αναρωτιέμαι όμως εάν είναι σωστό και δίκαιο να δοθεί και στους οδηγούς των νοσοκομείων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην δύναμη του εκαβ, η συγκεκριμένη ομάδα δεν είχε επαφή με το επείγον, τουλάχιστον να κάνουν το ταχύρυθμο. Αντίθετα τα πληρώματα των κέντρων υγείας πρέπει και είναι δίκαιο αφού αυτοί πάνε σε επείγον και συντονίζονται από το εκαβ.

Σχόλιο 12
Γιατί να μην χορηγείται από την Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και ο έλεγχος να γίνεται από τους ΟΤΑ (α΄ & β΄ βαθμίδος);

Σχόλιο 13
Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πρέπει να την χορηγούν αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας μετά από την προσκόμιση της Πιστοποίησης από τον ΟΕΕΚ ή/και ΕΟΠΠΕΠ. Αυτές είναι οι εντεταλμένες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών και την τήρηση των αρχείων.
Να σημειωθεί ότι η ειδικότητα ΔΕΝ αφορά μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτήν την ειδικότητα στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ιδιωτικά ασθενοφόρα)

Σχόλιο 14
Στις περιφέρειες καταθέτουν χαρτιά και οι νοσηλευτές για την άδεια άσκησης επαγγέλματος τους, εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχω ακούσει κάτι αρνητικό, οπότε δεν με προβληματίζει η συγκεκριμένη επιλογή (η περιφέρεια να είναι ο φορέας χορήγησης)

Σχόλιο 15
Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε ότι μέσω της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης απαιτείται πρώτα και κύρια, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και ιδιαίτερα εκείνων των ασθενών που είναι άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμός εγκεφαλική παράλυση) και άτομα με ψυχικές αναπηρίες. Δυστυχώς όμως και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 62/2007 και ν. 2900/1992), οι διασώστες – πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, μη εξαιρουμένων και των διασωστών ιδιωτικών ασθενοφόρων, δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στη μεταφορά ασθενών που είναι άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και έχοντας γνώση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους.
Η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης των διασωστών, που αποτελούν το πλήρωμα των ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ επί της μεταφοράς των ασθενών – ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, είναι ολοκληρωτική και αφορά όλους τους διασώστες, ανεξαρτήτως του διπλώματος που διαθέτουν, είτε είναι κάτοχοι διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου» είτε του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Τραυματιοφορέων και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το ανωτέρω δίπλωμα, πλην όμως διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία.
Επίσης, καθολικό αίτημα που τίθεται από το χώρο των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους αποτελεί η μεταφορά των ψυχικά ασθενών για νοσηλεία μέσω των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και όχι μέσω των περιπολικών της αστυνομίας, ακόμα και όταν αυτό απαιτείται βάσει εισαγγελικής παραγγελίας. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας (μεταφορά με περιπολικά, φύλαξη ψυχικά πασχόντων σε κρατητήρια κ.λπ.) συνιστούν σοβαρή απόκλιση από τον σεβασμό στην προσωπικότητα και αξιοπρέπεια του ψυχικά πάσχοντα, σεβασμό τον οποίο ρητά επιτάσσουν το Σύνταγμα, η ΕΣΔΑ, το πλαίσιο του ν. 2071/1992 όπως και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012).
Από τα προαναφερθέντα, κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο να περιληφθεί μεταβατική διάταξη στο ΠΔ 62/2007, σύμφωνα με την οποία θα καθορισθεί ως απαιτούμενη πράξη στο άρθρο 4 του ανωτέρω Π.Δ. η λήψη κατάλληλων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ψυχικές παθήσεις, ειδικά κατά την ακούσια μεταφορά των τελευταίων σύμφωνα με εισαγγελική παραγγελία.
Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί με ευθύνη του Ο.Ε.Ε.Κ, η υποχρεωτική επιμόρφωση όλων των διασωστών που αποτελούν πληρώματα ασθενοφόρων ανεξαρτήτως της επαγγελματικής κατάρτισής τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην ασφαλή μεταφορά των ασθενών ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και ατόμων με ψυχικές αναπηρίες.

Σχόλιο 16
Θερμή θερμότατη παράκληση προς όλους τους συναδέλφους. Είδαμε και πάθαμε μέχρι να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία. Ας βοηθήσουμε όλοι να ολοκληρωθεί. Υπάρχει διχογνωμία αν πρέπει να την πάρουν όλοι. Ή γνώμη μου είναι η εξής, Είναι τραγικό ότι δουλεύαμε τόσο καιρό χωρίς άδεια. Αν είναι να μας τη δώσουν, ας τη πάρει και η γιαγιά μου, δε με νοιάζει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, πολλές φορές ωφελούνται κάποιοι άνθρωποι που δεν έπρεπε να ωφεληθούν. Ας ωφεληθούν για άλλη μια φορά και άνθρωποι που δε πρέπει, αρκεί να γίνει η δουλειά. Με εκτίμηση στη γνώμη όλων σας.Άρθρο 02: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος
Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος «Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου» ως κατωτέρω:
α. αίτηση απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της χώρας
β. αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή Βεβαίωσης Πιστοποίησης του Ν.2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή Διπλώματος ή Πτυχίου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου ως ισότιμο και αντίστοιχο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ. παράβολο δημοσίου ταμείου όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δ. παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
ε. αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης (τρίμηνης ισχύος)
στ. φωτοτυπία επικυρωμένη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ζ. πιστοποιητικό υγείας
η. δύο (2) φωτογραφίες
2.α. Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άδεια διαμονής και εργασίας.
γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου κα το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών.
δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/91.

12 Σχόλια επί του Άρθρου 02

Σχόλιο 1
Καλό είναι να διευκρινιστεί η έννοια του Πιστοποιητικού Υγείας.

Σχόλιο 2
Το πιστοποιητικό υγείας και οι εξετάσεις που αυτό περιλαμβάνει δεν καλύπτει επαγγελματίες υγείας. Οι εν ενέργεια διασώστες έτσι και αλλιώς έδωσαν συνέντευξη
στον γιατρό εργασίας που μας όρισε η υπηρεσία ο οποίος πρέπει να έκανε και τον φάκελο μας.
Η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου ταυτότητας δεν έχει καταργηθεί για τη συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες?

Σχόλιο 3
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, κάποιοι από τους ήδη υπηρετούντες στο ΕΚΑΒ (π.χ. οδηγοί, τεχνικοί των νοσοκομείων που εντάχθηκαν με τη κινητικότητα στο ΕΚΑΒ με το πολυνομοσχέδιο του Απρίλη του 2014) δεν έχουν τις προϋποθέσεις να βγάλουν τη συγκεκριμένη άδεια . Πώς θα αντιμετωπιστεί η παραπάνω περίπτωση; Μήπως πρέπει να επιστρέψουν στα νοσοκομεία που είναι και απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία τους; Όσον αφορά τους οδηγούς των Κ.Υ., όταν θα ενταχθούν στο ΕΚΑΒ, όλοι θα έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κινείται κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ή ακόμα και ιδιωτικό που το πλήρωμα του δεν θα έχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σχόλιο 4
Αντίγραφο ποινικού μητρώου βάση Νομού το παίρνει η δημόσια αρχή η οποία και θα βγάλει την άδεια άρα δεν χρειάζεται να προσκομιστεί από τον πολίτη, επίσης αντίγραφο ταυτότητας έχει καταργηθεί, όσο για το πιστοποιητικό υγείας που ακριβώς χρειάζεται ; Οι εργαζόμενοι οι οποίοι λόγο ηλικίας έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας δεν περνούν την άδεια ; Άσχετα αν έχουν τα προσόντα σίγουρα θέλει μελέτη αυτό το σημείο.

Σχόλιο 5
Όλοι οι εν ενέργεια διασώστες έτσι και αλλιώς έδωσαν συνέντευξη στον γιατρό εργασίας που μας όρισε η υπηρεσία ο οποίος έκανε και τον φάκελο μας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω ηλικίας έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας? Με αυτούς τι θα γίνει? Και εάν το πρόβλημα που έχουν το πάθανε από την δουλειά? Δεν πρέπει να το δούμε προσεχτικά αυτό το θέμα?

Σχόλιο 6
Ίσως ο Ιατρός εργασίας θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία

Σχόλιο 7
Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΏΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟΔΊΚΑΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ ΜΌΝΟ ΜΕ ΔΎΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΆΓΓΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ ΔΙΌΤΙ ΑΝ ΥΠΟΘΈΣΟΥΜΕ ΌΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΘΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΈΝΑ ΣΩΜΑΤΙΚΌ Η ΨΥΧΙΚΌ ΝΌΣΗΜΑ ΕΝΏ ΠΡΙΝ ΔΈΚΑ ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΉΦΘΕΙ ΥΓΙΕΊΣ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ ΆΡΡΩΣΤΟΣ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΚΆΤΙ ΜΊΚΡΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΝΏΣΟΥΝ ΜΠΟΡΕΊ ΆΝΕΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΆ ΝΑ ΑΞΊΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙ. ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ Η ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΆ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΎΣ. ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΏΝΟΥΝ ΤΟ Ι.Ε.Κ. Η ΌΛΟΙ Η ΔΙΑΣΏΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΑ Η ΠΕΚΠΑ Η ΙΕΚ Η ΑΠΌΦΟΙΤΗ ΛΥΚΕΊΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ. ΩΣ ΠΛΉΡΩΜΑ Η ΟΔΗΓΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ Η ΚΑΝΕΝΑΣ !!

Σχόλιο 8
Στον 21ο αιώνα η υποβολή αίτησης σε χάρτινη μορφή είναι αρχαία πρακτική περασμένων αιώνων. Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής-έγκρισης στα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών (όπως το Σ.ΗΛ.Υ.Α. της ΕΕΤΤ) κεντρικά στην Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ακόμη καλύτερα: για όλα τα επαγγέλματα όπου απαιτείται αδειοδότηση, ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Μεταρρύθμισης)

Σχόλιο 9
Σωστό εάν και εφόσον ως πιστοποιητικό υγείας νοείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό για τα καταστήματα π.χ. υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη μεταδιδομένων νοσημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα θιγούν όσοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται ήδη σε αυτήν την ειδικότητα στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
Το ποινικό μητρώο αποτελεί δικαιολογητικό το οποίο περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα αναζητούμενα από την υπηρεσία.
Η ταυτότητα μπορεί να είναι και απλή φωτοτυπία αφού ο έλεγχος της γνησιότητα της εντάσσεται στο νόμο περί απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών της 26/3/2014 (κατάργηση επικυρωμένων αντιγράφων κλπ κλπ)

Σχόλιο 10
Θα ήθελα να προτείνω το εξής:
Άρθρο 02:
Το 1. ζ. «πιστοποιητικό υγείας» να είναι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή εφόσον δεν απασχολείται στους τομείς απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 62 άρθρο 2/2007. Η τρέχουσα απασχόληση να πιστοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του ΕΚΑΒ και το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Σχόλιο 11
Στις περισσότερες, εάν όχι σε όλες τις άδειες άσκησης επαγγέλματος υπάρχει ένα σύνολο εγγράφων που χρειάζεται να κατατεθούν και κάποια χαρτόσημα να πληρωθούν. Καλά θα ήταν να καταργηθούν για όλες τις άδειες (έγγραφα και χαρτόσημα), δεν γίνεται να καταργηθούν μόνο για την δική μας άδεια. Λογικά για να υπάρχουν τόσα χρόνια αυτές οι προϋποθέσεις κάποιος λόγος θα υπάρχει.

Σχόλιο 12
Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί κάποιος πρέπει να πηγαίνει σε ένα ΙΕΚ για να πάει οδηγός ασθενοφόρου.
Αν και οι Κ.Κ. σύμβουλοι του ΥΠΕΠΘ κάνουν τον χαζούλη όταν πρόκειται για τα ΙΕΚ, εξαιτίας της πολύ στενής τους σχέσης με τα πανεπιστήμια, και με κάποιο μαγικό τρόπο τα μετατρέπουν ακαδημαϊκά σε σεμινάρια , θα υπενθυμίσω σε κάποιους που το ξέρουνε… γιατί το ξέρουνε, ότι η φοίτηση σε ένα ΙΕΚ βάσει ωρολογίου προγράμματος είναι 2 έτη (όχι πρόγραμμα σπουδών-έχουν λόγο), η πιστοποίηση που αποτελείται από ύλη μη διδακτέα, και με το όλο στρεβλό σύστημα των ΙΕΚ, θέλει ακόμα ένα χρόνο προετοιμασία (λογιστές), και αν μετρήσουμε και 6 μήνες η πρακτική πάμε στα 4 χρόνια παρά έξι μήνες, ωρολόγιο πρόγραμμα ξαναυπενθυμίζω σπουδών.
Σε τόσο χρόνο δεν παίρνουν κάνα δάνειο να πάνε για γιατροί κατευθείαν. Αμ οι παλιοί γνωρίζουν ότι στο υπεπθ κουμάντο κάνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι, για αυτό και διακομματικά έχουμε πλήρη απαξίωση των ΙΕΚ σαν θεσμό, οι καινούργιοι γιατί συνεχίζουν και χαλάνε τόσο χρόνο από την ζωή τους για ένα μισθό μέχρι ένα χιλιάρικο, αν το βρούνε και αυτό ενώ ένας απόφοιτος ΤΕΙ που σε αυτούς αναγνωρίζουνε πλασματικά 4 χρόνια φτάνει τα 2000.
Απαξιώστε τα ΙΕΚ με την μη συμμετοχή σας σε αυτά να κλείσουν, καταστρέψουν ζωές με τα ψευδοπτυχία.
Άρθρο 03: Τήρηση Μητρώου
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος μητρώα, στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2 Σχόλια επί του Άρθρου 03

Σχόλιο 1
Σωστό και χρόνια έπρεπε να έχει γίνει

Σχόλιο 2
Γιατί να μην υπάρχει ΕΝΙΑΙΟ (ηλεκτρονικό) ΜΗΤΡΩΟ στο Υπουργείο και on-line έλεγχος από τις κατά τόπους Περιφέρειες κλπ. ΟΤΑ;
Άρθρο 04: Ανάκληση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη –Πληρώματος Ασθενοφόρου
Ανακαλείται η Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες περιπτώσεις :
1.στην περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. κιβδηλεία, παραχάραξη του νόμου περί χάραξης, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2646/98.
2. στην περίπτωση στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω καταδίκης
3. στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων
4. στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας καταστεί μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας σωματικής βλάβης ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος.

10 Σχόλια επί του Άρθρου 04

Σχόλιο 1
Στην παρ. 4 αναφέρει «στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας καταστεί μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας σωματικής βλάβης ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος» αυτό πως θα ελέγχεται ή θα πιστοποιείται; Καλό είναι να προβλεφθεί η υποχρεωτική ανανέωση του πιστοποιητικού υγείας κάθε 5 χρόνια ή /και γνωμάτευση-έκθεση Α’ ή Β’ Υγειονομικής Επιτροπής για την καταλληλότητα.

Σχόλιο 2
Αν ασθενήσεις η επιτροπή σου βγάζει τι να κάνεις, π.χ αποφυγή χειρωνακτικών εργασιών, όχι κυλιόμενο ωράριο κ.λ.π. Σε αυτές τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κρίνεται ότι οριστικά πλέον δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα που προβλέπονται από την άδεια τι θα γίνετε?
Όταν ο υπάλληλος έχει σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και υπάρχουν αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων με τις οποίες τίθεται
σε αργία η διαθεσιμότητα δεν πρέπει να αναστέλλεται και η άδεια του? Εξ όσων γνωρίζω σε άλλες χώρες, Αγγλία, αυτό ισχύει.

Σχόλιο 3
Η σωματική βλάβη γνωρίζω ότι δεν καθιστά ανίκανο ένα Διασώστη να προσφέρει σε άλλο τομέα της υπηρεσίες του άρα η γνώση του να μπορεί να είναι χρήσιμη στον κόσμο.

Σχόλιο 4
Πρέπει να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία στα ασθενοφόρα αλλά με ποιο τρόπο? Μόνο με δελτία ασθενοφόρων που έχει εργαστεί ο υπάλληλος και με βεβαίωση του αρμόδιου Διευθυντή ότι έχει εργαστεί τόσα έτη στο Ασθενοφόρο Α, τόσα έτη στο Ασθενοφόρο Β, τόσα έτη στο Ασθενοφόρο Γ. Πάντοτε όμως με διαφανείς και Νόμιμες διαδικασίες που δυστυχώς στο ΕΚΑΒ δεν ισχύουν και δεν υπάρχουν……

Σχόλιο 5
Ποια θα είναι η σωματική βλάβη που θα οδηγήσει σε ανάκληση της άδειας;
Ξέρουμε πολύ καλά στο χώρο του Ε.Κ.Α.Β ότι η δουλειά του διασώστη οδηγεί μετά από κάποια χρόνια σε σημαντικές, επαγγελματικές θα τις χαρακτήριζα, νόσους π.χ. κήλες στη σπονδυλική στήλη, τενοντίτιδες, κ.λ.π.
Ένας τέτοιος, άξιος κατά τα άλλα διασώστης, θα χάσει την άδεια ασκήσεως;
Κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να χάσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να υπάρξει μέριμνα για τοποθέτησή τους σε άλλο πόστο εντός Ε.Κ.Α.Β. ή ακόμα και σε άλλη υπηρεσία.

Σχόλιο 6
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ;;;
ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΡΙΘΗΚΑΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Η ΤΟ ΠΕΚΠΑ, ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 15ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ;;.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ;;;.
ΠΟΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ;;
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΔΕ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ;;; ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ;;;
ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΟΥΜΕ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΙΔΡΩΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ!!!!!!!!!

Σχόλιο 7
Να περνάμε από τακτικό έλεγχο ανανέωσης (π.χ. ανά 5ετια) ώστε να πρέπει να είμαστε σε συνεχή επανεκπαίδευση. Για την άρση της, ότι ισχύει και για τις λοιπές παραϊατρικές άδειες άσκησης επαγγέλματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχόλιο 8
Στην λογική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 21ου αιώνος (και όχι παρωχημένων διοικητικών πρακτικών περασμένων αιώνων) η ανάκληση θα πρέπει να γίνεται αυτόματα με διαλειτουργικότητα μεταξύ της Η.Β. δεδομένων αδειοδότησης και αντίστοιχων Β.Δ. των Δικαστικών Αρχών (παράγραφοι 1 & 2) και μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας για την 4η παράγραφο (η περίπτωση πλάνης αποκλείεται εφ’ όσον στηθεί το σύστημα κεντρικά-ηλεκτρονικά με διασύνδεση με αντίστοιχη Β.Δ. επαγγελματικών πτυχίων που πρέπει να διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας)

Σχόλιο 9
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ; ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σχόλιο 10
Θα ήθελα να προτείνω, Να προστεθεί παράγραφος ως εξής:
5. στην περίπτωση που δεν εργάζεται πέρα από 6 μήνες ανά έτος στους τομείς απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 62 άρθρο 2/2007.Άρθρο 05: Μεταβατικές διατάξεις
1. Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επιπλέον:
α. στους κατόχους Άδειας παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή ) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων.
β. στους κατόχους Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (5ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων, δεδομένου ότι με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία εκ της μακρόχρονης απασχόλησης ως πλήρωμα ασθενοφόρου αναπληρώνεται η εκπαίδευση που παρέχεται με τη φοίτηση και αποφοίτηση στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ.
γ. στους εργαζόμενους με ειδικότητα Πληρώματος Ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς.
2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πληρούν την οριζόμενη προϋπηρεσία από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι την 30-06-2015.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

42 Σχόλια επί του Άρθρου 05

Σχόλιο 1
Οι εργαζόμενοι με ειδικότητα Πληρώματος Ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς. Και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία π.χ (10) έτη και όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται στα Κέντρα Υγείας στα ασθενοφόρα και απασχολούνται στα επείγοντα περιστατικά τόσα χρόνια τι θα γίνει.
Τόσα χρόνια που εργαζόμαστε στα επείγοντα ήμασταν ικανοί και τώρα όχι.

Σχόλιο 2
Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία π.χ (10)έτη και όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται στα Κέντρα Υγείας στα ασθενοφόρα και απασχολούνται στα επείγοντα περιστατικά τόσα χρόνια τι θα γίνει???
Τα είκοσι (20) έτη είναι πάρα πολλά… πρέπει να το αλλάξετε… Τόσα χρόνια που εργαζόμαστε στα επείγοντα ήμασταν ικανοί και τώρα όχι…
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ…ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΤΑ (20) ΕΤΟΙ … ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…

Σχόλιο 3
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 2/1997 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 18/10-04-1997 ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΠΟΙΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΙΤΛΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΚΠΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ 17 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ. 1 ΕΔΑΦ Γ ΩΣ ΕΞΗΣ » στους εργαζόμενους με ειδικότητα Πληρώματος Ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς».
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ. 2 ΩΣ ΕΞΗΣ «Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πληρούν την οριζόμενη προϋπηρεσία από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι την 31-12-2015″.

Σχόλιο 4
Ας γίνει ξεκάθαρο ότι η οποία άδεια δίνεται στους κατόχους της σχολής λογο και των υποχρεώσεων που πρέπει να αναλάβει αυτός που την κατέχει π.χ φλεβοκέντηση, υπεργλωττιδικές συσκευές ,χρήση συσκευών Μονάδων, συνεργασία και εξειδικευμένη βοήθεια αν χρειαστεί σε Ιατρό κλπ κανένας δεν το σκέφτηκε αυτό σε σχέση με τους νόμους φυσικά και όλοι πρέπει να πάρουν άδεια αλλά με διαβαθμίσεις Ώστε να προστατευθούν και αυτοί που δεν έχουν την γνώση που παρέχει η σχολή με την ίδια λογική οι νοσοκόμοι μετά από κάποια χρόνια μπορούν να γίνουν νοσηλευτές με της ίδιες υποχρεώσεις και άδεια επαγγέλματος

Σχόλιο 5
Καλά οι διασώστες που δουλεύουν στα Ασθενοφόρα, αυτοί αποδεικνύουν άνετα την προϋπηρεσία τους πολύ απλά με τα δελτία Ασθενοφόρων που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν. Οι άλλοι που λέγονται διασώστες και έχουν μετακινηθεί σε γραφεία, αποθήκες, στεγάσεις κ.λ.π. πως θα αποδείξουν την προϋπηρεσία τους στα Ασθενοφόρα? Μην στενοχωριέστε υπάρχει τρόπος…!!! Τόσα χρόνια έβρισκαν τρόπους για να βολέψουν κάτι κουρασμένους λεβέντες σε διάφορες θέσεις άλλοι βόλεψαν τις γυναίκες τους και το τσιφλίκι συνεχίζεται.
Το τραγελαφικό της όλης υπόθεσης όμως είναι το πως μπήκαν σε αυτή την υπηρεσία και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν μπορούν να βλέπουν αίμα άκουσον άκουσον, σε υπηρεσία εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών που δεν υπάρχει περίπτωση 1 στο εκατομμύριο να μην δεις αίμα. Και όμως υπάρχει σε θέσεις που δεν θα το δεις ποτέ….
Εύχομαι η άδεια να πάει σε άτομα που αξίζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, έχουν γεννηθεί γι αυτή τη δουλειά γιατί είναι επαγγελματίες.

Σχόλιο 6
ΕΧΩ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΡ.ΦΕΚ63 22-03-2002.ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 13,5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΩΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΕΚΠΑ ΚΑΙ ΙΕΚ ΕΚΑΒ.
ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΧΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ.


Σχόλιο 7
Η ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤ’ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ-ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ.
ΔΡΙΜΥ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΑΝ ΟΛΟΥΣ-ΟΛΕΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΕΚΠΑ- ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΑΝ ΑΔΙΚΩΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΖΑΝ ΝΑ ΠΑΝΕ.
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΚΡΙΝΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΞΙΖΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΕΚΠΑ- ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΑΛΤΕ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Σχόλιο 8
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΦΕΚ 63 22-03-2002 ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΙΤΛΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΚΠΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ 13,5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ, ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ, ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ, 1ΕΔΑΦ ΩΣ ΕΞΗΣ «ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ (12)ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

Σχόλιο 9
Τι θα γίνει με όσους πιασαν καρέκλα τηλεφωνητή από την πρώτη μέρα διορισμού και δεν ξέρουν πώς είναι ένα ασθενοφόρο από μέσα, ακόμα κι αν έχουν ΙΕΚ, θα πάρουν κι αυτοί Άδεια???

Σχόλιο 10
στο άρθρο 5 παρ.1γ τα έτη να γίνουν 15 και όχι 20

Σχόλιο 11
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισύρει αναβαθμισμένες υποχρεώσεις και δεξιότητες, αλλά και μισθολογικά δικαιώματα. Υπάρχει ο κίνδυνος όσοι την επιζητούν χωρίς να έχουν τα προσόντα να εκτεθούν ανεπανόρθωτα.
Μια λύση που θα μπορούσε να σκεφτεί το Υπουργείο, πιστεύω ότι είναι η διαβάθμιση της άδειας με διακριτό καθηκοντολόγιο και πλεονεκτήματα, αναλόγως την προϋπηρεσία και τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης όπως λόγου χάρη το 9μηνο Π.Ε.Κ.Π.Α. Ευχαριστώ πολύ

Σχόλιο 12
Πως είναι δυνατόν ένας που δεν έχει τελειώσει τη σχολή να πάρει την άδεια όταν δεν έχει εκπαιδευτεί; Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισύρει αναβαθμισμένες υποχρεώσεις και δεξιότητες,(π.χ φλεβοκέντηση, υπεργλωττιδικές συσκευές ,χρήση συσκευών Μονάδων, συνεργασία και εξειδικευμένη βοήθεια αν χρειαστεί σε Ιατρό κλπ) αλλά και μισθολογικά δικαιώματα. Να γίνει ξεκάθαρο ότι η, οποία, άδεια δίνεται στους απόφοιτους της σχολής λόγω και των υποχρεώσεων που πρέπει να αναλάβει αυτός που την κατέχει.
Υπάρχει ο κίνδυνος όσοι την επιζητούν χωρίς να έχουν τα προσόντα να εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Κι απ’ ότι διαβάζω καταλαβαίνω ότι οι οδηγοί της ΕΘΕΛ που δουλεύουν στην υπηρεσία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και θα πρέπει να γυρίσουν ή να υπαχθούν σε άλλη Δημ. Υπηρεσία.

Σχόλιο 13
ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ β ΚΑΙ ΤΟ γ!
ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΘΕΛΗΣΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.
ΜΕ ΣΤΟΙΧΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΩΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Κ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΩΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ!!!

Σχόλιο 14
Η άδεια να δοθεί σ΄ όσους διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, πρέπει όμως να υπάρξει κι ένας τρόπος αξιολόγησης του διασώστη. Δουλεύει 20 χρόνια, έχει και το δίπλωμα γ’ κατηγορίας ή είναι απόφοιτος του ΙΕΚ. Μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς το περιστατικό του; Έχει τις δεξιότητες που απαιτούνται; Ο καλός, ο μέτριος, ο άριστος, ο λουφαδόρος, όλοι ίσα κι όμοια πάλι;
Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό.

Σχόλιο 15
Δεν υπάρχει λόγος για αντιπαράθεση. Όποιος ενδιαφέρεται για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης μπορεί να παρακολουθεί τη μονοετή φοίτηση του ΙΕΚ που προσφέρεται για όλους τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ να αναβαθμίσει τις γνώσεις του και να αποκτήσει και την Άδεια. Αν και πιστεύω θα έπρεπε να δίνετε με διαβαθμίσεις όπως υποστηρίζει και ο Φώτης ο Μπαξεβάνης.

Σχόλιο 16
Διαφωνώ πλήρες με το άρθρο β και το γ.
Δεν είναι δυνατόν να δίνετε άδεια άσκησης επαγγέλματος σε εκείνους που ΔΕΝ έχουν πιστοποίηση του ΟΕΕΚ με ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου. Έτσι θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την προνοσοκομειακή φροντίδα του ασθενή και θα μας σέβονται. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Τώρα για την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ στην πράξη θέλει πολύ δουλειά αφού είναι στις παρεχόμενες υπηρεσίες του καθενός Διασώστη προς τους ασθενείς.
Πως είναι δυνατόν κάποιος που φοιτάει μόνο στην γ’ Λυκείου να μπορεί να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο και στα ΤΕΙ.
Τώρα για τους συναδέλφους που δεν έχουν πάρει πιστοποίηση πρέπει άμεσα να την αποκτήσουν αν θέλουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά σαν Υπηρεσία και να μην έχουμε υπαλλήλους 2 ή 3 ταχυτήτων. Όλοι να είμαστε με τα ίδια προσόντα.
Καλώ την κυβέρνηση να μην υποπέσει σε παράπτωμα.
Ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε να εισακουστούμε.

Σχόλιο 17
Διαβάζοντας τα σχόλια θέλω να σας υπενθυμίσω αλλά και να προτείνω κάποια πράγματα. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν πάνω από 15-20 χρόνια εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ αλλά «δεν κατάφεραν για δικούς τους λόγους» να φοιτήσουν στο ταχύρυθμο , άλλοι που δεν πιστοποιήθηκαν για τα προσόντα τους (για ποιο λόγο?) και κάποιοι άλλοι που το κατάφεραν και πήγαν μπροστά.
Είναι άλλοι που τους πήγαν στο ΕΚΑΒ για να μην απολυθούν αλλά έκαναν «ταχύρυθμα μαθήματα» λίγων ημερών και μετά βγήκαν στην κίνηση, άλλοι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα «ως οδηγοί» σε εταιρίες και κλινικές χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις και χωρίς ευθύνες, και φυσικά είναι και τα σεμινάρια που κάνουν κάποιοι και μετά αυτοαποκαλούνται διασώστες.
Ποιος όμως από τους παραπάνω, με γνώση των διεθνών προτύπων αλλά και λειτουργίας αντίστοιχων φορέων ευρωπαϊκών χωρών, μπορεί να λέγεται «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ» και να κάνει όσα έχει σπουδάσει και είναι υποχρεωμένος νομικά να κάνει? Γιατί εδώ δεν θέλουμε την γνώση μαζί με την εμπειρία και αλλού το αποζητάμε με μανία?
Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες όταν δεν καλύπτεται νομικά? Πιστεύω ότι την άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να την πάρουν μόνο οι πιστοποιημένοι σύμφωνα με την νομοθεσία (γνώσεις-υποχρεώσεις - κατάρτιση - νομική κάλυψη).
Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ (ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει για την αναβάθμισή τους) , να δοθεί για ακόμη μια φορά η ευκαιρία για ένταξή τους στο ταχύρυθμο ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να πιστοποιηθούν και να πάρουν και αυτοί την άδεια. Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι και καθηλωμένοι στο παρελθόν. Άλλα στοιχεία-επίπεδα μόρφωσης παλαιότερα άλλα σήμερα και άλλα αύριο.
Μέχρι τότε , οι έχοντες την άδεια να φέρουν τον τίτλο «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ», ενώ όλοι οι άλλοι να φέρουν τον τίτλο «ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗ» με δυνατότητα αναβάθμισης. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι-υποχρεώσεις και διαφορά στο μισθολογικό.

Σχόλιο 18
Οι διασώστες απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΚΑΒ που εργάζονται ανελλιπώς στα ασθενοφόρα, είναι αδιαμφισβήτητα εκείνοι που δικαιούνται εκ των πραγμάτων την άδεια. Όσοι διορίστηκαν πληρώματα αλλά εκτελούν επί μακρόν αλλότρια καθήκοντα, φυσικά όχι. Όσοι εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, αλλά δεν έχουν εμπειρία ασθενοφόρου, προτείνω όχι. Όσοι προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν το ταχύρυθμο, προτείνω όχι. Κακά τα ψέματα, το ξέρουμε όλοι στη δουλειά μας. Η εμπειρία μόνο δε φτάνει. Ούτε και μόνο η θεωρία. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πρώτα εμείς, για να καταφέρουμε να πείσουμε και τους υπόλοιπους. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μείνουμε για πάντα τραυματιοφορείς, αλλά με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος!
Όσοι φυσικά από τους παραπάνω, παρακολουθήσουν επιτυχώς το ταχύρυθμο ΙΕΚ και αποκτήσουν και εμπειρία στα ασθενοφόρα, φυσικά και δικαιούνται την άδεια ισότιμα. Επίσης προτείνω όταν ο διασώστης μετακινείται από πλήρωμα σε άλλα καθήκοντα, να διακόπτεται η ισχύ της. Η παππάς παππάς η ζευγάς ζευγάς.

Σχόλιο 19
MONO ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΙΑ!!!
ΜΗΝ ΤΟ ΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ!!! ΑΛΛΑ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ!!!
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2015, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΜΑΤΑ!!!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΟΤΙ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ (ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΧΙ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ!!!!
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΤΟΠΟ!!!!!

Σχόλιο 20
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ … ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΕΚ ΕΚΑΒ (ΤΑΧΥΡΙΘΜΟ) ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ,ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ..

Σχόλιο 21
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΜΟΝΟ σε πιστοποιημένους αποφοίτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ!
Δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια άδεια, ανεκπαίδευτοι με καταρτισμένους. Το ΕΚΑΒ ξεκίνησε σε λάθος βάση την στελέχωση του με προσωπικό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίζεται ένα λάθος επειδή ξεκίνησε έτσι.
Ευχαριστώ

Σχόλιο 22
στους κατόχους Άδειας παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον ……………………. δεκαπενταετή (15ετή) ……………………. προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων. + ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ Π.Ε.Κ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ…ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΕΞΩ…ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ…
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ : (((((ΔΕΚΑΕΤΗΣ (10) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ))))).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Σχόλιο 23
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ, 1ΕΔΑΦ ΩΣ ΕΞΗΣ : «Άρθρο 05: Μεταβατικές διατάξεις1. Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επιπλέον:
α. στους κατόχους Άδειας παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον ………..δεκαετή (10ετή)…….. προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων..

Σχόλιο 24
Η προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου είναι εντελώς σχετική στο ΕΚΑΒ.
Υπάρχει πληθώρα υπαλλήλων του ΕΚΑΒ, που διορίσθηκαν ως πληρώματα ασθενοφόρου, αλλά ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους, στη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, είναι από ανύπαρκτος έως αμελητέος, κατά συνέπεια και η εμπειρία τους στο εν λόγω επάγγελμα.
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ;
Πραγματικά, και με όλη την ευθύνη των όσων αναφέρω, αυτό συμβαίνει στο ΕΚΑΒ κατά κόρον. Την εμπειρία στο επάγγελμα του <> μπορούν να την επικαλεσθούν μόνο όσοι έχουν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Μπορεί όντως να είσαι διορισμένος στο ΕΚΑΒ ως «πλήρωμα ασθενοφόρου» αλλά έχεις εξασκήσει αυτό το επάγγελμα; Αυτό βεβαιώνεται μόνο με αντίστοιχο έγγραφο της υπηρεσίας μας, το οποίο αναφέρει ρητά το χρονικό διάστημα που ήσουν στη διάθεση του γραφείου κινήσεως και αποδεικνύει άσκηση εργασίας σε ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΑΠΛΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις, στις οποίες απασχολεί το ΕΚΑΒ πληρώματα ασθενοφόρου, πως να αποκτηθεί ΕΜΠΕΙΡΙΑ;;; στο γραφείο; πίσω από το τηλέφωνο; πίσω από τον ασύρματο; στις αποθήκες; ως φύλακες; στις στεγάσεις; και άλλες πολλές θέσεις… Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα δυο εξάμηνα που φοιτούν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ τα ήδη μόνιμα πληρώματα ασθ/ρου του ΕΚΑΒ, ο μέγιστος όγκος εκπαίδευσης αναφέρεται στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και όχι στη χρήση ασυρμάτου ή τηλέφωνου του συντονιστικού κέντρου του ΕΚΑΒ. Ιδιαίτερη προσοχή στην εμπειρία, πρέπει επίσης να δοθεί και στα «ασθενοφόρα των χρονίων». Εκεί η εργασία περιλαμβάνει απλούστατες μεταφορές ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνοι τους. Καμία σχέση με παροχή α’ βοηθειών, ουδεμία σχέση με αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, ουδεμία σχέση με απόκτηση εμπειρίας στο επάγγελμα.
Η απόκτηση εμπειρίας στο επάγγελμα μας δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία εργασ/κης ασφάλισης μας ως πληρώματα ασθενοφόρου στον φορέα ΕΚΑΒ, και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι όσοι εργαζόμαστε εκεί.
Από προσωπική εμπειρία, η φοίτηση στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ αποτελεί αληθινή γνώση και βαθιά γνωριμία με το επάγγελμα του «διασώστη-πλήρωμα ασθενοφόρου».
Η απόκτηση του διπλώματος, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι κάτι έμαθες τελικά στη σχολή. Αν πάλι δεν τα καταφέρεις, τότε μπες σ’ ένα ασθενοφόρο (όχι των χρονίων) για όσα χρόνια θέλεις. Μπορεί να μην γίνεις ποτέ καλός διασώστης αλλά τουλάχιστον θα ξέρεις να αναγνωρίσεις το επείγον περιστατικό.

Σχόλιο 25
Ελληνικό… Command, Control, Communicate, Computer and Intelligence (C4I)
14 Δεκεμβρίου 2009 στις 1:10 π.μ.
Ταϊλάνδη: αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα σύστημα προνοσοκομειακής φροντίδας.
Prehospital trauma care systems. Geneva, World Health Organization, 2005
Scott Sasser, Mathew Varghese,Arthur Kellermann, Jean-Dominique Lormand
Κάθε χρόνο, υπάρχουν περισσότερες από 12 εκατομμύρια επισκέψεις σε τμήματα επειγόντων περιστατικών της Ταϊλάνδης. Αυτές είναι αποτέλεσμα περιστατικών σοβαρών τραυματισμών και καταστάσεων επείγουσας ιατρικής φροντίδας . Το 1994, το υπουργείο δημόσιας υγείας αναγνώρισε τη σημασία της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συστήματος προνοσοκομειακής φροντίδας για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης καθώς και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών περίθαλψης. Ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο εγκρίθηκε και στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε τρεις φάσεις.
• Φάση I. Διήρκεσε από το 1994-2000 και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του μοντέλου. Στη φάση αυτή διαμορφώθηκαν τέσσερις σημαντικές συνιστώσες:
1. Διοίκηση και διαχείριση. Θέσπιση τοπικών συμβουλίων, κανονισμών και πρότυπα ορθής πρακτικής, καθώς και ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης.
2. Προσωπικό. Πιστοποίηση προσωπικού ως paramedic, emergency medical technician ενδιάμεσου επίπεδου EMT-I, emergency medical technician EMT, emergency medical technician βασικού επίπεδου EMT-B, καθώς και first responder. Οριοθέτηση εργασιακού πλαισίου, ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής καθώς και συστήματος αξιολόγησης.
3. Ασθενοφόρα. Καθιέρωση απαραίτητου εξοπλισμού και διαδικασίες συντήρησης.
4. Σύστημα επικοινωνίας. Καθιέρωση συστήματος κλήσεων ανάγκης χρησιμοποιώντας ενιαίο εθνικό νούμερο. Ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού στη χρήση του και ανάπτυξη του συστήματος.
• Φάση IΙ.(2000-2004). Ένας οργανισμός, γνωστός ως Εθνικό Συμβούλιο, δημιουργήθηκε με σκοπό να αναπτύξει το γενικό σχέδιο εφαρμογής της προνοσοκομειακής φροντίδας και να διαμορφώσει έναν προϋπολογισμό (εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας ένα ποσό περίπου 0,2 Ευρώ ανά άτομο).
• Φάση IΙΙ. (2004). Κατά τη φάση αυτή έμφαση δόθηκε στην ανάλυση της εφαρμογής του μοντέλου σε επαρχιακό επίπεδο. Μια αρχική ανάλυση δεδομένων από την επαρχεία Khon Kaen (με πληθυσμό 1,7 εκατομμύρια) το 2003 έδειξε πως 7835 επείγουσες κλήσεις διευθετήθηκαν από 1000 άτομα προσωπικού και 80 ασθενοφόρων. Συνολικά 90% των κλήσεων διεκπεραιώθηκαν σε λιγότερο από 10 λεπτά και ο χρόνος παραμονής στο σημείο (χρόνος που χρησιμοποιείται στη σκηνή ενός συμβάντος, μετά την άφιξη και πριν την αναχώρηση) ήταν λιγότερος από 10 λεπτά.Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και η προνοσοκομειακή φροντίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Ταϊλάνδη. Παρόλα αυτά υπάρχουν περαιτέρω θέματα προς διευθέτηση : η καθιέρωση μιας εθνικής νομοθεσίας για την προνοσοκομειακή φροντίδα, η περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, η καθιέρωση εθνικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού καθώς και η εφαρμογή ενός οικονομικά σταθερού συστήματος.
Συμπέρασμα: Κάθε προσπάθεια σύγκρισης είναι απογοητευτική και συνάμα εξοργιστική. Το ελληνικό εγχείρημα εφαρμογής ενός αντίστοιχου συστήματος, μοιάζει με την προσπάθεια κάποιου να κτίσει μια πολυκατοικία ….ξεκινώντας με το ΡΕΤΙΡΕ….. πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε ένα σύστημα command, control, communicate, computer and intelligence (C4I) μερικών Δις Ευρώ… αλλά πρέπει να ντρεπόμαστε επειδή… οι κάτοικοι της επαρχίας Khon Kaen, απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες προνοσοκομειακής φροντίδας σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη…

Σχόλιο 26
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ !

Σχόλιο 27
Διορίστηκα σαν πλήρωμα ασθενοφόρου Δ.Ε στο Νοσοκομείο Νάξου τον Γενάρη του 2002. Αυτά τα 14μιση χρόνια περίπου λειτουργώ στα ασθενοφόρα. Με προσωπικό ενδιαφέρον για το επάγγελμα αλλά και με κάποια σεμινάρια μονοήμερα νομίζω ότι δεν διαφέρω πλέον, στην γνώση και στην ικανότητα μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, από κάποιον που έχει βγάλει το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ.
Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσω τα παιδιά που έχουν πτυχίο ,απεναντίας είμαι υπέρ της συνεχούς επιμόρφωσης όλων των εργαζομένων. Άλλο αυτό όμως και άλλο σύμφωνα με το καινούργιο σχέδιο νόμου να με βάζει σε διαδικασία δοκιμασίας μετά από τόσα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Άλλωστε το ίδιο το κράτος μας ενσωμάτωσε πέρσι με τον βίαιο τρόπο της διαθεσιμότητας στο ΕΚΑΒ κρίνοντας μας προφανώς ισότιμους με τους συναδέλφους που έχουν τελειώσει το ΙΕΚ. Μην μας βάζετε ξανά σε επαγγελματικές και κοινωνικές περιπέτειες .
Άδεια άσκησης επαγγέλματος λοιπόν σε όλα τα πληρώματα ασθενοφόρου ΔΕ που έχουν μεταταχθεί από πέρσι στο ΕΚΑΒ χωρίς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτου χρόνου υπηρεσίας.

Σχόλιο 28
ΕΓΩ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΙΣΩ ΜΕ ΤΗΝ 20 [ΕΤΗ] ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΜΙΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΒΙΟ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΤΑ ΕΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 15 ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕ-ΠΡΟΛΑΒΕ]
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2-3 ΕΤΩΝ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΩΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ.
Υ.Γ.  ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΕΙΟ ΠΡΙΝ 1 ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΦΕΡΕ 17 ΕΤΟΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ.

Σχόλιο 29
Πρώτιστα θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ θα πρέπει να λάβουν άμεσα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εφόσον στην απόφαση προβλεφθεί να λάβουν τη συγκεκριμένη άδεια και οι έχοντες προϋπηρεσία, θεωρώ ότι τα 12 είναι αρκετά να προσυπογράψουν ότι ο διασώστης μπορεί να ασκεί επάξια το καθήκον του, δεδομένου του ότι έτσι καλύπτει και τους τελευταίους νόμιμα προσληφθέντες μέσω του ΑΣΕΠ.
Εφόσον πάλι ισχύσει η εικοσαετία, θα ήταν ορθότερο να παραμείνει χωρίς ημερομηνία λήξης της δυνατότητας αυτής και όποιος συμπληρώνει την εικοσαετία να μπορεί να εντάσσεται στο μέτρο αυτό.
Επίσης διερωτώμαι ποιά θα είναι τα καθήκοντα εκείνων που θα λάβουν την άδεια και ποιά εκείνων που δεν θα τη λάβουν. Θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο ή ο ένας θα είναι απλά οδηγός και ο άλλος θα φλεβοκεντεί ? Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η διαταραχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων με ανάλογα ζεύγη πληρώματος και ο αποσυντονισμός του οργανισμού, με αποδέκτη φυσικά της όλης κατάστασης τον ασθενή.

Σχόλιο 30
ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ?
ΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ?
ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ? ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 2014?
ΔΟΘΗΚΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ?

Σχόλιο 31
Πρώτιστα θα πρέπει να αποκλειστεί η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε οποιονδήποτε δεν έχει λάβει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ με «Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης». Όποιος επιθυμεί να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς να έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, να λάβει μια διαβαθμισμένη άδεια, με περιορισμένες υποχρεώσεις αλλά και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (όπως συμβαίνει σε άλλα επαγγέλματα, βλέπε ηλεκτρολόγοι ή στο ίδιο επάγγελμα σε χώρες του εξωτερικού).

Σχόλιο 32
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αφορά σε ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – Πληρώματα ασθενοφόρων. Οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι σε φορείς όπως το ΕΚΑΒ και ειδικά οι προσληφθέντες πριν το 2007 οπότε και ορίστηκε η άδεια ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ είναι πληρώματα ασθενοφόρων χωρίς να εμπεριέχεται η ειδικότητα του ΔΙΑΣΩΣΤΗ. Για να λάβει κάποιος την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ΠΕΚΠΑ και κάποια έτη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας ή την πιστοποίηση της ειδικότητας μέσω ΟΕΕΚ/ΕΟΠΠΕΠ και μόνον!!!
Η παρακολούθηση του ΙΕΚ και η λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (όπως και σε κάθε άλλη ειδικότητα) ΔΕΝ αποδεικνύει την πιστοποίηση της επάρκειας αλλά αποτελεί το διαβατήριο για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας.
Όσοι δεν έχουν πιστοποίηση μπορούν να συνεχίσουν να απασχολούνται ως πληρώματα ασθενοφόρου αλλά όχι ως διασώστες!!! Διασώστης μπορεί να είναι μόνον κάποιος που έχει λάβει και την πιστοποίηση.

Σχόλιο 33
Θα ήθελα να προτείνω τα εξής:
Από το 2008, έτος έκδοσης του Π.Δ., θα πρέπει να υπάρχει προϋπηρεσία ΜΟΝΟ στους τομείς απασχόλησης που αναφέρονται στο Π.Δ. Εναρμόνιση δηλαδή με το Π.Δ. 62/2007 “Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών».
Στο Π.Δ. 62/2007 Άρθρο 2 «Τομείς απασχόλησης» αναφέρει τα εξής:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε:
α) Ασθενοφόρα οχήματα.
β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες.
γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές.
δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης.
ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς.
στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς.
ζ) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας.
η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες.
Προτείνω:
Στο 1 α), η αποδεδειγμένη (15ετή ) «προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων» να περιλαμβάνει ως προϋπηρεσία από το 2008 έως το 2015 μόνο όσους εργάστηκαν στους τομείς απασχόλησης που αναφέρεται παραπάνω και όχι σε βοηθητικές ή άλλες θέσεις.
Στο 1β), Το ίδιο και εδώ για την αποδεδειγμένη (5ετή ) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου.
Στο 1γ) Το ίδιο και εδώ για την αποδεδειγμένη (20ετή ) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου.
Επίσης προτείνω στο 2. Η πλήρωση της οριζόμενης προϋπηρεσίας , από 30-06-2015 να γίνει 30-06-2017, εφόσον ισχύσει η εναρμόνιση με το Π.Δ. 62/2007 άρθρο 2 τομείς απασχόλησης.

Σχόλιο 34
Θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου όσον αφορά την 20 (έτη) προϋπηρεσία.
1(ον): Τα χρόνια είναι πολλά.
2(ον): Στα έτη που θα ισχύουν ως προϋπηρεσία να υπάρχει μεταβατική περίοδος 2-3 έτη ώστε να είναι δίκαιο και να μην αποκλείει εργαζόμενους με την ίδια σχεδόν υπηρεσία. Ένα πλήρωμα που ο ένας από τον άλλον έχει διαφορά στην προϋπηρεσία του 1 ή 2 χρόνια ή και λιγότερο με ποια κριτήρια ο ένας από τους δύο θα κριθεί ανεπαρκής και δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να πάρει την άδεια άσκησης επαγγέλματος όταν συμπληρώσει τα χρόνια.
3(ον): Στην επαρχεία δεν δόθηκε η ευκαιρία στα πληρώματα να παρακολουθήσουν τα ταχύρρυθμα όπως άλλοι την είχαν.
Καλώ το υπουργείο να μην προβεί σε μια τόσο άδικη απόφαση εις βάρος των εργαζομένων και να μην βάλει στο περιθώριο ανθρώπους που έχουν δώσει τόσα πολλά και σε τόσο αντίξοες συνθήκες για την καλή λειτουργία του ΕΚΑΒ.

Σχόλιο 35
Δεν μπορώ να κατανοήσω το β: αρκεί να έχεις πτυχίο οποιασδήποτε ειδικότητας ιέκ και 5 έτη προϋπηρεσία ως πλήρωμα(σε ιδιωτικό ή δημόσιο) για να πάρεις άδεια?
εάν κατάλαβα καλά τότε:
1. θεωρώ ότι με αυτό το τρόπο νομιμοποιείτε τις ιδιωτικές κλινικές να προσλαμβάνουν ανειδίκευτους ως πληρώματα ασθενοφόρων.(ένας από τους λόγους που θέλουμε την άδεια είναι για να μην υπάρχει στο δρόμο ασθενοφόρο του οποίου το πλήρωμα να μην είναι από τα ΙΕΚ ΕΚΑΒ)
2. τα άτομα με την ειδικότητα ΙΕΚ ΕΚΑΒ θα μπορούν να απορροφηθούν μόνο απο το ΕΚΑΒ(λίγες θέσεις και οι προκηρύξεις σπανίζουν) με μικρες πιθανότητες πρόσληψης γιατί οι προαναφερόμενοι οδηγοί θα έχουν ισότιμη άδεια και μεγαλύτερη εμπειρία-προϋπηρεσία που θα αυξάνει τα συνολικά τους μόρια.
3. Πως ακριβώς εκπαιδεύεται ο συγκεκριμένος οδηγός?
-Δουλεύουν ως οδηγοί με συνοδηγό έναν νοσηλευτή (εαν η κλινική είναι «ευσυνείδητη»)
ο οδηγός δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με τον ασθενή. τα κάνει «όλα» ο συνοδηγός.
-τα ασθενοφόρα των ιδιωτικών κλινικών απαγορεύεται να διακομίσουν επείγοντα περιστατικά(αρμοδιότητα ΜΟΝΟ του ΕΚΑΒ, οπότε σε τι θα εκπαιδεύονται?)
-Μέσα στο ιδιωτικό ασθενοφόρο δεν γίνεται καμία νοσηλευτική παρέμβαση. Απλά ο ασθενής μεταφέρεται.
4.Εχω πιστοποίηση ειδικότητας διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου και εργάζομαι στο τμήμα επειγόντων ιδιωτικής κλινικής. μετά από 5 χρόνια προϋπηρεσίας θα δικαιούμαι να καταθέσω στην περιφέρεια για άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή? Γενικότερα θεωρώ ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πέρα από προνόμια-δικαιώματα έχει και υποχρεώσεις. οπότε όποιος αποφασίσει να καταθέσει τα απαιτούμενα για την άδεια θα έχει ήδη διαβάσει για να βγει στο δρόμο και να δουλέψει γιατί αυξάνονται οι υποχρεώσεις του και οι κυρώσεις που θα έχει. Η συνείδηση και ο επαγγελματισμός δεν έχει να κάνει με Π.Ε.Κ.Π.Α ή ΙΕΚ αλλά με τον κάθε διασώστη χωριστά. Όπως ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα.
Μπορούν και οι κατά τόπους υπηρεσίες να δώσουν οποιαδήποτε παροχή (άδειες, ελαστικά ωράρια κ.τ.λ) ώστε οι παλαιότεροι να καταρτιστούν και οι νεώτεροι να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα της προνοσοκομειακής φροντίδας

Σχόλιο 36
Υπάρχουν πολλά κενά και ενστάσεις. σίγουρα δε μπορούμε να μπαίνουμε σε εργασιακές αντιπαραθέσεις άλλα και να τα τσουβαλιάζουμε όλα δεν είναι εξίσου σωστό. Δηλαδή κάποιος που δουλεύει σε κέντρο υγείας (έστω και αν έχει τον απαιτούμενο χρόνο) και δεν έχει κάτσει ΠΟΤΕ του στην καμπίνα να δώσει πρώτες βοήθειες κατά τη διακομιδή ασθενή, θα δικαιούται άδεια ασκήσεως ενώ κάποιος με λιγότερα χρόνια ως πλήρωμα ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ δεν θα δικαιούται? ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΕΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, και νομίζω μια από τις ορθότερες προτάσεις είναι (αναδημοσιεύω)
6 Μαΐου 2015, 10:43 | ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ.  
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισύρει αναβαθμισμένες υποχρεώσεις και δεξιότητες, αλλά και μισθολογικά δικαιώματα. Υπάρχει ο κίνδυνος όσοι την επιζητούν χωρίς να έχουν τα προσόντα να εκτεθούν ανεπανόρθωτα.
Μια λύση που θα μπορούσε να σκεφτεί το Υπουργείο, πιστεύω ότι είναι η διαβάθμιση της άδειας με διακριτό καθηκοντολόγιο και πλεονεκτήματα, αναλόγως την προϋπηρεσία και τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης όπως λόγου χάρη το 9μηνο Π.Ε.Κ.Π.Α.

Σχόλιο 37
ΔΕΝ ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΙΕΚ. ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΑ ΙΕΚ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1993. ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ

Σχόλιο 38
ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ, ΤΑ ΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΤΙΛΙΣΕΙ, ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ.
ΛΕΝΕ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΙ ΨΕΥΔΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
ΤΑ ΕΚΑΒ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΧΟΛΕΣ 3 ΕΤΩΝ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ.
ΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΘΕΣ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.
ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΦΤΑΙΧΤΗ ΤΟ ΥΠΕΠΘ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

Σχόλιο 39
Ας ακολουθήσουμε τα πρότυπα του εξωτερικού αλλά και άλλων επαγγελμάτων εντός π.χ. νοσηλευτική, τα οποία διακρίνουν τους υπαλλήλους ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα. Θα ήθελα λοιπόν, να σας προτείνω την έκδοση μιας άδειας η οποία όμως θα διαβαθμίζεται σε δυο κατηγορίες ώστε να αναδεικνύουν την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη θα αναφέρεται σε αυτούς που με κάποιο τρόπο έχουν πιστοποιήσει τις επαγγελματικές - θεωρητικές και πρακτικές- δεξιότητες και θα χαρακτηρίζονται ως διασώστες-πλήρωμα ασθενοφόρου ως αναγράφει το πτυχίο ΟΕΕΚ – εδώ θυμίζω ότι πρόκειται για μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η δεύτερη σε εκείνους που δεν έχουν την παραπάνω πιστοποίηση και έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας -π.χ. οδηγοί- με τον φορέα, και θα χαρακτηρίζονται ως πληρώματα ασθενοφόρου-απολυτήριο λυκείου και Γ κατηγορίας δίπλωμα οδήγησης.

Σχόλιο 40
Για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος γενικά ισχύει ότι:
1) χορηγείται σε κατόχους τίτλου σπουδών μετά από εξετάσεις
2) υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις ανά κλάδο (π.χ. νοσηλευτές, βοηθός νοσηλευτή) ανάλογα με το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) από την οποία αποφοίτησε
3) στόχος είναι η ανάπτυξη του επαγγέλματος και η αναβάθμιση του
4) η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις (όπως περιγράφονται στο ΠΔ)
Η άδεια «Διασώστη – πλήρωμα ασθενοφόρου» πρέπει να χορηγείται στους πιστοποιημένους απόφοιτους ΙΕΚ και ως μεταβατική διάταξη να δίνεται η δυνατότητα στους ήδη εργαζομένους στο ΕΚΑΒ που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ταχύρυθμο τμήμα ΙΕΚ. Για τους υπολοίπους θα πρέπει να υπάρχει άλλη διαβάθμιση (π.χ. πλήρωμα ασθενοφόρου). Στο μέλλον μπορεί να έχουμε αποφοίτους από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης – αυτοί τι άδεια θα πάρουν?

Σχόλιο 41
η άδεια άσκησης επαγγέλματος κατοχυρώνει όσους ασκούν το επάγγελμα έναντι του νόμου. θα δώσει την δυνατότητα να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι αγωγών στους εργαζόμενους. να μειωθούν τα χρόνια εμπειρίας που ζητούνται. μετά την έκδοση της άδειας να γίνει διαβάθμιση των πληρωμάτων σε βασικό διασώστη σε ενδιάμεσο διασώστη και σε τεχνικό διασώστη, μετά από αξιολόγηση και ανάλογα το επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρίας κλπ. φυσικά να δοθεί δυνατότητα σε όλους να εκπαιδευτούν στο ταχύρυθμο ιεκ του εκαβ. υπάρχουν εργαζόμενοι που έκαναν αίτηση και απορρίφθηκε γιατί έχουν τίτλο σπουδών α κύκλου καθώς και γιατί δεν μπορούν λόγω απόστασης να βρεθούν όπου λειτουργούν τα ιεκ του εκαβ.

Σχόλιο 42
Είμαι διασώστης εδώ και 12 χρονιά έχω τελείωση ΙΕΚ ΕΚΑΒ θα ήθελα να πω ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισύρει αναβαθμισμένες υποχρεώσεις και δεξιότητες σας παραθέτω μερικά από το προεδρικό διάταγμα ασθενούς με:
α) χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου),
β) χρήση σανίδας πολυτραυματία,
γ) χρήση στρώματος πολυτραυματία,
δ) χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου,
ε) χρήση φορείου τροχήλατου,
στ) χρήση καρέκλας τροχήλατης,
ζ) χρήση σκελετικής έλξης,
η) χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού,
θ) διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει αναλόγου πρωτοκόλλου,
ι) χρήση αεροναρθηκών.
7.Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται.
8. Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς.
9. Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση).
10. Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
11. Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων.
12. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη.
13. Μέτρα ασηψίας−αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής.
14. Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξοπλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών.
15. Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής.
16. Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
17. Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και παροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες.
18. Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο.
19. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ιατρού.
20. Βοήθεια στο γιατρό:
α) σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.),
β) σε χορήγηση φαρμάκων,
γ) σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής και άλλες τεχνικές.
Όλα αυτά θέλουν γνώση άρα ΙΕΚ ΕΚΑΒ και δουλειά καμπίνας και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εντός και εκτός. Οι διασώστες απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΚΑΒ που εργάζονται ανελλιπώς στα ασθενοφόρα, είναι αδιαμφισβήτητα εκείνοι που δικαιούνται εκ των πραγμάτων την άδεια για όλους τους υπολοίπους συναδέρφους να υπάρχει διαβάθμιση της άδειας με διακριτό καθηκοντολόγιο και πλεονεκτήματα ανάλογα με την αντιστοίχηση βεβαίωση (ΠΕΚΠΑ) και προσόντα. Τέλος να υπάρχει επιπλέον για όλους όσους φέρουν την άδεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος επάρκειας της άδειας του.


Τα σχόλια έχουν επεξεργαστεί μόνο για ορθογραφικά λάθη. Η αρίθμηση είναι ανάλογη με την ημερομηνία δημοσίευση τους.


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

2 σχόλια :

  1. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πρέπει να χορηγηθεί, λόγω της εφαρμογής πρωτοκόλλων στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση. Επειδή βλέπω κάποια σύγχυση επί του θέματος, ο κάτοχος της άδειας δεν θα κατοχυρώνεται να εφαρμόσει ιατρικές πράξεις, πολύ απλά γιατί δεν είναι γιατρός.Τώρα για το θέμα των συναδέλφων από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, λόγω του ότι είδα αναφορές επί του θέματος, ποιος μπορεί να πει ότι δεν θα χορηγηθεί η άδεια σε κάποιον ο οποίος τον τελευταίο χρόνο, έχει συμμετάσχει στην εφαρμογή των εν λόγω πρωτοκόλλων δεκάδες φορές ενώ αντίθετα θα χορηγηθεί σε κάποιον που απλά τα έχει εφαρμόσει σε προπλάσματα? Χρειάζεται λίγο περισσότερη σκέψη και συζήτηση επί του θέματος πριν καταλήξουμε σε παχιά λόγια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Δεν υπαρχει καμια συγχυση φιλε Θρασυβουλα απο το 2007 με βαση προεδρικο διαταγμα υπαρχει το καθηκοντολογιο του διασωστη δηλαδη τι πρεπει και τι του επιτρεπετε να κανει ο διασωστης.Απο το 2007 που βγηκε το καθηκοντολογιο θεωρητικα ολοι οι διασωστες ηταν παρανομοι διοτι ειχε βγει καθηκοντολογιο για ποιους?Ελλαδα του 2015, πρωτα ορισανε το καθηκοντολογιο και μετα ειπανε οτι αυτο θα το εφαρμοζουν πλεον ως εππαγελματιες υγειας οι διασωστες πληρωματα ασθενοφορου με πιστοποιηση απο το ιεκ εκαβ.Γιατροι δεν ειμαστε οπως και το αντιθετο οι γιατροι δεν ειναι διασωστες.Μη ξεχνας οτι και οι γιατροι το πτυχιο τους το πηρανε κανωντας εξασκηση σε προπλασματα.Οπως τα λες θα μπορουσε καποτε ενας μονιμος υπαλληλος της βουλης να γινει πρωθυπουργος επειδη βρισκεται στη βουλη 30 χρονια ενω ενας βουλευτης μπορει μονο 4.Δεν υπαρχει λογικη σ αυτο σιγουρα η εμπειρια ειναι σημαντικοτερη απο την θεωρια ομως για να φτασεις στην εμπειρια πρεπει να περασεις απο την θεωρια.Ως προσωπικη εμπειρια θα σου πω οτι οδηγοι νοσοκομειου που μεταταχθησαν στο ΕΚΑΒ και δουλεψα μαζι τους δεν ξερανε ουτε στοματοφαρυγγικο να τοποθετησουν ουτε ακινητοποιηση με αεροναρθηκες να κανουν. Οσο εμπειρια και να ειχανε απλως τσουβαλιαζανε και μεταφερανε τα περιστατικα.

      Διαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews