ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22/6/15

Δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλους τους κατοίκους της χώρας


Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Δεν θα απαιτείται ούτε ασφαλιστική κάλυψη ούτε οικονομική επιβάρυνση

Ένα απλό άθροισμα διάσπαρτων όσο και αδύναμων δομών και υπηρεσιών της συμβατικής εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας είναι το ισχύον σήμερα δεδομένο στη χώρα μας, το οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας φιλοδοξεί να αντικαταστήσει με ένα πραγματικό εθνικό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με επίκεντρο το άτομο και την οικογένεια και με πεδίο εφαρμογής πρωταρχικά την ευρύτερη γειτονιά.
Το τελικό σχέδιο για την ανάπτυξη του ως άνω εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παραδόθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 17 Ιουνίου στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό από τον συντονιστή της αρμοδίας ομάδας εργασίας Αλέξη Μπένο. Το τελικό σχέδιο παρουσιάζει σήμερα κατ' αποκλειστικότητα η "Αυγή" της Κυριακής.
Με το σχέδιο της ομάδας εργασίας το κέντρο της παροχής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταφέρεται, από τις μονάδες Υγείας του σημερινού Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και τα Κέντρα Υγείας, δίπλα στον πολίτη, δηλαδή στη Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον και στο Περιφερειακό Ιατρείο στο αγροτικό περιβάλλον.
Σε δεύτερο επίπεδο αναπτύσσεται η Μονάδα Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής, στην οποία εντάσσονται οι λειτουργίες των μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας.
Το λειτουργικό κύτταρο της ολοκληρωμένης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η Ομάδα Υγείας, με διεπιστημονική σύνθεση, ενώ στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνον γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Υγείας της Γειτονιάς ή της περιοχής διαμονής του πολίτη, και μόνον αυτοί θα μπορούν να παραπέμπουν σε γιατρό άλλης ειδικότητας και σε άλλες δομές του δημοσίου συστήματος Υγείας.
Η πρόσβαση στο ΕΣΥ θα διασφαλίζεται με την εγγραφή και την ηλεκτρονική καταχώρηση των κατοίκων στις Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς / Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής τους, από όπου θα μπορούν να επιλέξουν τον οικογενειακό τους γιατρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι καθολική και ισότιμη για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση και χωρίς να απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη ή οικονομική επιβάρυνση, ενώ οι εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι ενιαίες, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως ακριβώς σε ολόκληρο το ΕΣΥ της χώρας μας.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επεξεργάστηκαν και κατάρτισαν, υπό τον συντονισμό του Αλέξη Μπένου, οι Ιωάννα Αντωνιάδου, Αντώνης Κούτης, Χρήστος Λιονής, Θάνος Μυλωνέρος και Τάκης Παναγιωτόπουλος.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Δημοσιεύθηκε 22/6/2015


Μονάδα σε κάθε γειτονιά για 5.000 κατοίκους
21/6/2015

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της ομάδας εργασίας, συστήνονται οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον και τα Περιφερειακά Ιατρεία στο αγροτικό περιβάλλον, οι οποίες είναι οι μικρότερες μονάδες Υγείας και αποτελούν το επίκεντρο και το θεμέλιο του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Συγκεκριμένα, συστήνεται μία Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς ή ένα Περιφερειακό Ιατρείο για κάθε πληθυσμό ευθύνης 5.000 ατόμων.
Σε κάθε Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και σε κάθε Περιφερειακό Ιατρείο δημιουργείται, από όλους τους εργαζόμενους, η Ομάδα Υγείας, η οποία, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί την παροχή ολιστικής φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης της.
Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία προσφέρουν υπηρεσίες πρώτης επαφής, δηλαδή ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών υγείας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, καταγραφή των επιθυμιών και των προσδοκιών των ασθενών, καθώς και υπηρεσίες αντιμετώπισης χρονίων και συχνών προβλημάτων υγείας με την αρωγή ενός βασικού και πλησίον του ασθενή εργαστηριακού εξοπλισμού, εκτίμηση των επιλεγμένων κινδύνων υγείας με τη συμβολή προτυποποιημένων και εύχρηστων εργαλείων, υπηρεσίες πρόληψης, υπηρεσίες συμβουλευτικής και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται από την Ομάδα Υγείας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και των Περιφερειακών Ιατρείων, αλλά και την Ομάδα Υγείας της Μονάδας Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην ίδια την μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα.
Οι Ομάδες Υγείας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και των Περιφερειακών Ιατρείων στελεχώνονται ενδεικτικά με:
- 2 γιατρούς γενικής ιατρικής (ή παθολογίας, εάν δεν υπάρχουν γενικοί γιατροί), 1 νοσηλευτή και 1 επισκέπτη υγείας, 1 παιδίατρο για κάθε δύο Μονάδες, 1 μαιευτή / μαία για κάθε δύο Μονάδες, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 οικογενειακή βοηθό για κάθε δύο μονάδες, 1 γραμματέα.
Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στη Μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα.


Η διασύνδεση όλων των μονάδων
21/6/2015

Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία διασυνδέονται λειτουργικά με την οικεία Μονάδα Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες Υγείας, τις δομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης, τις εθελοντικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τις σχολικές μονάδες, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
Από την πλευρά τους, οι Μονάδες Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διασυνδέονται επίσης λειτουργικά με τις οικείες Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα οικεία Περιφερειακά Ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία του οικείου νοσοκομείου αναφοράς, τις δομές Ψυχικής Υγείας, τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, τους ιδιώτες γιατρούς και τις ιδιωτικές δομές Υγείας.


Πηγή: avgi.gr

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews