ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11/9/15

Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπουργείου Υγείας και ΕΚΑΒ


Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Με απόφαση (Α1β/Γ.Π. 4520/12-06-2015)  του Γ. Γραμματέα Σπ. Κοκκινάκη συγκροτήθηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών φορέων υπάγονται σε αυτό το οποίο συστάθηκε με την αριθμ.Α1β/Γ.Π. 23591/28-05-2015 Υπουργική Απόφαση σύστασης.
Δείτε την απόφαση εδώ


Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα πειθαρχικά θέματα του προσωπικού, είναι πενταμελές, συνεδριάζει δημόσια και αποτελείται από τα κατωτέρω πρόσωπα:
Α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
Β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.
Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.


Με νέα απόφαση (27/8/2015 A1β/Γ.Π.οικ.: 65241) του Γ. Γραμματέα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η προηγούμενη, και ορίστηκαν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό, τους κατά φορέα δύο αιρετούς εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, όπου υπάρχουν, οι οποίοι είναι μέλη του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4325/2015.

Αιρετοί εκπρόσωποι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα ΕΚΑΒ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
Αιρετοί εκπρόσωποι μόνιμων υπαλλήλων:
Α) ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που υπηρετεί Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟ, Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών.
Β)  ΜΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών, με αναπληρωτή τον ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου Κρήτης.
Αιρετοί Εκπρόσωποι των Υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεν υπάρχουν.

Δείτε την απόφαση εδώ


Με νέα απόφαση (11/09/2015 A1β/Γ.Π.: 69823) αντικαταστάθηκε η Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Δείτε την απόφαση εδώ


Τελευταία ενημέρωση 21/10/2015, 07:45

Με νέα απόφαση (20/10/2015 A1β/Γ.Π.οικ.: 77553) αντικαταστάθηκε η Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 4520/12-06-2015 Απόφασης, με θέμα «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας και τους λοιπούς φορείς που υπάγονται σε αυτό» (ΑΔΑ: 6792465ΦΥΟ-0Λ4))

Δείτε την απόφαση εδώΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews