ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4/10/15

ΕΣΚΕ ΕΚΑΒ, Ενημερωτική Ανακοίνωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, Εκλογές στις 20 Οκτωβρίου


Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Στις 20 Οκτωβρίου 2015 θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη των δύο αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ. Ενός εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην των ιατρών) και ενός εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ..
Το ΕΚΑΒNews θα δημοσιεύσει όλες τις ανακοινώσεις των συνδυασμών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία εφόσον σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Κ.Α.Β.

4-10-2015Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με την παρούσα ανακοίνωση θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα πεπραγμένα της διοίκησης του ΕΚΑΒ σχετικά με τους συνδυασμούς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα ενόψει των εκλογών στις 20/10/2015.

Στις 17 Αυγούστου, σύμφωνα με την προκήρυξη των εκλογών (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΑΒ Αρ. Πρωτ.: 28570/28-7-2015), κατατέθηκαν στην αρμόδια Δ/νση του ΕΚΑΒ οι συνδυασμοί υποψηφίων για την ανάδειξη των δύο αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ. Ενός εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην των ιατρών) και ενός εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ.

Στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα πάντα με την προκήρυξη, έγινε η ανάρτηση, από την αρμόδια Δ/νση του ΕΚΑΒ, των δύο από τους τρείς συνδυασμούς υποψηφίων που συμμετείχαν στην διαδικασία. Οι δύο συνδυασμοί ήταν η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και η «ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ».
Ο τρίτος συνδυασμός (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) αποκλείστηκε ορθώς από την αρμόδια Δ/νση διότι, σύμφωνα με την απόφαση, δεν ήταν έγκυρη, η υποβολή και η κατάρτιση του, λόγω του ότι δεν περιλαμβάνονταν στην υποβληθείσα αίτηση, οι 32 γραπτές δηλώσεις των υποψηφίων που τον απαρτίζουν με τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης δεν είχε υποβληθεί κοινή δήλωση των υποψηφίων για τον ορισμό εκπροσώπου του συνδυασμού σύμφωνα πάντα με την προκήρυξη και την κείμενη νομοθεσία. Και τέλος, υπήρχαν πολλά λάθη στα ονόματα των υποψηφίων καθώς και ένα ονοματεπώνυμο λάθος!!. Συνέπεια όλων αυτών των παραλείψεων ήταν ο αποκλεισμός και η απόρριψη του συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» από την εκλογική διαδικασία.
Την ίδια ημέρα αναρτήθηκε και ο μοναδικός συνδυασμός των ιατρών του ΕΚΑΒ χωρίς να περιλαμβάνεται και σε αυτόν, ιατρός από την περιφέρεια, λόγω μη υποβληθείσας αίτησης από τον ίδιο.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με την προκήρυξη των εκλογών και την κείμενη νομοθεσία, έγινε η οριστική ανάρτηση, από την αρμόδια Δ/νση του ΕΚΑΒ, που όπως θα αποδειχθεί παρακάτω μόνο αρμόδια και οριστική δεν ήταν!!,  των συνδυασμών υποψηφίων χωρίς να κάνει δεκτή την ένσταση του συνδυασμού που υποβλήθηκε αναρμοδίως στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και αποκλείστηκε λόγω των πολλών παραλείψεων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου όμως, με την υπ΄ αριθμ. 26/23-09-2015 (θέμα 56) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκε η συμπλήρωση του οριστικού πίνακα υποψηφίων, που μόνο οριστικός δεν ήταν…, καθώς το διορισμένο από το Υπουργείο Υγείας Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (το οποίο έχει ως ιδιαίτερο καθήκον την διαφύλαξη της νομιμότητας και τη χρηστή διοίκηση) έκρινε ως τυπικά και ουσιαστικά βάσιμη την ιεραρχική προσφυγή του συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» που κατά σύμπτωση είναι και η κυβερνητική παράταξη. Επίσης κατά σύμπτωση «κυβερνητικό στέλεχος» του συνδυασμού, το οποίο αντικαταστεί και διορίζει… προέδρους, διευθυντές, προϊσταμένους και υπευθύνους, διατυμπάνιζε την επομένη των εθνικών εκλογών ότι «Κυβέρνηση είμαστε, ότι θέλουμε θα γίνει, άρα και θα συμμετέχουμε και θα πάρουμε την έδρα και θα τελειώνουμε με όλους αυτούς…».

Η ειδική και παράνομη όμως αυτή μεταχείριση που έγινε για τον συνδυασμό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, δεν είχε την ίδια εφαρμογή με αποδέκτη και τον ιατρό του ΕΚΑΒ (Παράρτημα Λάρισας)  ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί εξ αρχής ως υποψήφιος με το ίδιο περίπου σκεπτικό απόρριψης. Φαίνεται ότι για αυτόν, ήταν τυπικά και ουσιαστικά βάσιμη η αρχική του απόρριψη κατά σύμπτωση... «Δύο μέτρα και δύο σταθμά» από το διορισμένο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ!!

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης και η στάση του απερχόμενου εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (εκλεγμένος με την «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»), ο οποίος είναι και πρόεδρος του σωματείου και ως εκ τούτου από την θέση αυτή είναι ηθικά υποχρεωμένος να προασπίζει το δίκαιο των εργαζομένων και των συνδυασμών, χωρίς παρωπίδες και προσδοκώμενα οφέλη. Ως πάγια τακτική του όμως, αποφασίζει κατά περίπτωση. Τον «βόλευε» όπως φαίνεται η συμμετοχή και τρίτου συνδυασμού σε αυτές τις εκλογές. Όπως «βολεύει» και άλλους!! Είναι ο ίδιος εκπρόσωπος που σε αντίστοιχη περίπτωση αποκλεισμού συνδυασμού το 2008 δεν έφερε το θέμα ως όφειλε στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ και κράτησε αντίθετη στάση.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το 2008 αποκλείστηκε για τους ίδιους λόγους ο συνδυασμός «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» διότι σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.37.12/862/οικ.21585 με θέμα: «Σχετικά με αποκλεισμό συμμετοχής συνδυασμού από την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ» κατόπιν ερωτήματος της αρμόδιας Δ/νσης του ΕΚΑΒ (Δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Α.Π.:23839/31-7-2008) το Υπουργείο Εσωτερικών απαντάει ότι ορθώς η Υπηρεσία απέκλεισε την υποψηφιότητα του εν λόγω συνδυασμού από την εκλογική διαδικασία.

Πολλά τα ερωτήματα που δημιουργούνται με την εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ η οποία καταλύει κάθε θεσμοθετημένη διαδικασία και συνιστά ωμή παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία πράγμα που δεν έχει προηγούμενο στο ΕΚΑΒ από την ημέρα της ίδρυσης του. Τελικά ποιο είναι νόμιμο και ποιο δεν είναι; Είναι σύννομη η διαδικασία που ακολουθήθηκε; Οι Διευθύνσεις του ΕΚΑΒ θα αποφασίζουν πλέον με βάση την κείμενη νομοθεσία και ότι ήταν νόμιμο μέχρι σήμερα ή θα υποκαθιστούνται από τις πολιτικές αποφάσεις του εκάστοτε διορισμένου Δ.Σ. του ΕΚΑΒ; Εκτός εάν έχουμε περισσότερη δημοκρατία σήμερα απ’ ότι το 2008…

Το ΕΚΑΒ ανήκει στον ελληνικό λαό και υπηρετεί την κοινωνία. Καμία ανοχή στα μικροκομματικά συμφέροντα και στις προσωπικές στρατηγικές.

Εάν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ υπερισχύουν της κείμενης νομοθεσίας ή μπορούν περιστασιακά και για μικροκομματικά συμφέροντα τα μέλη του, μέσα από διαφανείς και δημοκρατικές όπως διατείνονται, διαδικασίες να ερμηνεύσουν όπως τους «βολεύει» τους νόμους, τότε ας μας λύσει χρόνια και σημαντικά προβλήματα που έχουμε τόσο ως υπηρεσία όσο και ως εργαζόμενοι που για ευνόητους λόγους δεν αναφέρουμε!!!. Αφού μπορούν με μεγάλη ευκολία να παρακάμπτουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να μην στέκονται αυστηρά στο γράμμα του νόμου.

Η Ε.Σ.Κ.Ε. ΕΚΑΒ ενημερώνει μεν και καταγγέλλει στους εργαζόμενους, την απόφαση αυτή του διορισμένου Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, αλλά σε καμία όμως περίπτωση δεν θα ξεκινήσει δικαστική διαμάχη σε βάρος άλλης συνδικαλιστικής παράταξης. Ούτε όμως και δικαστική διαμάχη με έναν συνάδελφο πρόεδρο. Τέτοιες πρακτικές για εμάς, είναι πισωγύρισμα, μας παραπέμπουν σε δύσκολες για το συνδικαλιστικό κίνημα εποχές και έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τις Δημοκρατικές Αρχές που χαρακτηρίζουν τον συνδυασμό μας. Είμαστε υπέρ του εκλέγεσθαι με την ευρύτερη συμμετοχή συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, σε καμία όμως περίπτωση δεν συμφωνούμε με αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την νομοθεσία και κατά επέκταση με τις αρχές της δημοκρατίας και της ισονομίας.

Οι υποψήφιοι της ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ έχουμε δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε τα δείγματα γραφής μας στο ΕΚΑΒ, μέσα από κορυφαίους ρόλους στα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες του χώρου μας

Τέλος, πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ είναι αρκετά ώριμοι για να αποφασίσουν, στις 20 Οκτώβρη, χωρίς πολιτικές κατευθύνσεις και κομματική καθοδήγηση από οποιονδήποτε και να επιλέξουν με την ψήφο τους εκπρόσωπο  με εμπειρία, ήθος, εντιμότητα, αγωνιστικότητα και πυγμή. Εκπρόσωπο που θα  συμμετέχει με σύννομες προτάσεις και απόψεις στη διοίκηση του ΕΚΑΒ και όχι άβουλο και άλαλο που άγεται και φέρεται κατά το δοκούν. Εκπρόσωπο που θα λογοδοτεί, θα συνεργάζεται και θα αφουγκράζεται τα νόμιμα και δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων και δεν θα είναι φερέφωνο όργανο της όποιας διοίκησης.Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών το 2008
Σχετικά με αποκλεισμό συμμετοχής συνδυασμού από την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ» κατόπιν ερωτήματος της αρμόδιας Δ/νσης του ΕΚΑΒ (Δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Α.Π.:23839/31-7-2008)Δείτε στο ΕΚΑΒNews
 Για το  ΕΚΑΒNews : Βασίλης Χουλιάρας


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews