ΕΙΔΗΣΕΙΣ

31/12/15

Παρατείνεται έως 31/12/16 η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο, Δεν περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για το ΕΚΑΒ σε νέα ΠΝΠ

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Με σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου παρατείνεται έως 31/12/16 η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο.

Με μια άλλη δεύτερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στην περιλαμβάνονται μέτρα από το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο ως γνωστόν είχε αποσυρθεί έπειτα από τις πιέσεις της τρόικας και στο οποίο υπήρχαν οι ρυθμίσεις για το ΕΚΑΒ, γίνονται ρυθμίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας καθώς και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους συνταξιούχους του Δημοσίου κ.α. στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το ΕΚΑΒ.Παρατείνεται έως 31/12/16 η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
naftemporiki.gr

Έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 παρατείνεται η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο με επίκληση της ανάγκης περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 183 στις 30 Δεκεμβρίου.

Πηγή: naftemporiki.gr


«Βρέχει» ΠΝΠ και προσλήψεις ξανά
Του Κωστή Πλάντζου

Μια ακόμα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (μετά από εκείνη της παραμονής των Χριστουγέννων με το «παράλληλο πρόγραμμα» του ΣΥΡΙΖΑ) αλλά και μία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου έσπευσαν να προλάβουν να υπογράψουν πριν αλλάξει ο χρόνος, ο πρωθυπουργός και το σύσσωμο υπουργικό συμβούλιο.

Και εκεί που θα περίμενε κανείς πως θα ανακοινωνόταν έτσι και το όνομα του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (αφού ο διορισμός καθυστερεί επικίνδυνα και οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών έλεγαν ως χθες βράδυ πως αιτία είναι ότι «οι υπουργοί λείπουν» λόγω αργιών και δεν μπορούν να μαζευτούν οι υπογραφές), τελικά διαπιστώνεται ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου υπέγραψαν στις 30 Δεκεμβρίου:

- μία ΠΝΠ για να ...επαναπροσληφθούν καθαρίστριες!

- μία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για να ... απαγορευτούν οι προσλήψεις στο δημόσιο!

Συγκεκριμένα (ξεκινώντας από τα πιο "απλά" και κατανοητά):

1. Στις 30 Δεκεμβρίου υπέγραψαν την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51 για «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». Επικαλούμενη «την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομι κών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης» αλλά και «τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού» η κυβέρνηση αποφασίζει ότι «παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31n Δεκεμβρίου 2016» η 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για αναστολή των διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο.

- Στις 30 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι 25 υπουργοί υπέγραψαν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία (επανα-) προσλαμβάνονται σχεδόν όλες οι συμβασιούχες καθαρίστριες στο δημόσιο.

Ειδικότερα, η ΠΝΠ ορίζει ότι:

Α) «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Β) «Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας, για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους».

Επειδή όμως οι ΠΝΠ εκδίδονται, εξ ορισμού, μόνον για σπουδαίους και εξαιρετικούς λόγους, η εν λόγω επικαλείται μεταξύ άλλων και «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον εξορθολογισμό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την εφαρμογή κρισίμων διατάξεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε».

Ποιοι είναι οι λόγοι και τα θέματα αυτά; Αν και δεν συνοδεύονται από κάποια αιτιολογική έκθεση ή μελέτη κόστους των μέτρων, η κυβέρνηση έκρινε ως επείγοντα τα εξής:

- Η διαδικασία των δημοσίων πλειστηριασμών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», καθώς και για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» αναστέλλονται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- «Οι συμβάσεις των εργαζομένων (σσ: σε φορείς Προστασίας του Περιβάλλοντος που συγχωνεύτηκαν) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.

- Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο «απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται

- πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας».

- Μόνιμοι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι πέραν του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού− συνταξιοδοτικού φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους δεν θεμελιώνουν αποδεδειγμένα βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού– συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωμα λήψης πλήρους της δεύτερης κύριας σύνταξης από τον φορέα αυτό. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους Δήμων και Κοινοτήτων.

- Ποσά τα οποία εισπράττονται ως προϊόν εκποίησης υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, για λογαριασμό τους, αποδίδονται στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος τιμήματος.

- Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών στο σύνολό της. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρό γραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015−2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016−2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

- Η προθεσμία των έξι (6) μηνών που είχαν για να συντάξουν Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Παιδείας νομικά πρόσωπα, παρατείνεται έως τις 31.7.2016.

- « Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του. (...)Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο|.

- Συνεχίζονται οι εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών σε ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι.

- Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, το προβλεπόμενο ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%».

Κατά τα λοιπά, με την ΠΝΠ κυρώνεται συμβάσεις εκχώρησης μελέτης κατασκευής οδικών έργων, καθορίζονται λεπτομέρειες επιβολής και είσπραξης του φόρου διαφημίσεων, χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα στην Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα κλπ.


Πηγή: newmoney.gr

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

2 σχόλια :

  1. Εμείς που αναμένουμε την πρόσληψή μας στην υπηρεσία μετά την τελευταία προκήρυξη θα ταλαιπωρηθούμε με λίγα λόγια;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews