ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13/12/15

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νέο Μισθολόγιο, Διατηρούνται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για το ΕΚΑΒ, Περιορίζεται το Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών


Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Οι ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ ορίζονται μέχρι 200 ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Το Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών (100 ευρώ) χορηγείται πλέον μόνο στην Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και σε απόσταση μέχρι 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας.

Διατηρείται το Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με το δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση του 1 δισ. Ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται και το Νέο Μισθολόγιο. Αναμένεται η ψήφιση του την Τρίτη το βράδυ.

Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό.

Άρθρο 9
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη υπαλλήλων
Ορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους ανάλογα με την κατηγορία της εκπαίδευσής τους. Έτσι για τους υπαλλήλους με κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται δέκα εννέα (19) μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται δέκα τρία (13) μισθολογικά κλιμάκια.
Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενός έτους ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.

Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Για την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.

Άρθρο 12
Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη
Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρείς συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.

Άρθρο 14
Βασικός Μισθός
Ο μηνιαίος βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 ( 858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 ( 1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 ( 1.092 ευρώ).

Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή
Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.
Για την διακοπή της παροχής, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης τους και για τους φοιτητές η λήξη του σπουδαστικού έτους.

Άρθρο 18
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ΄έτος.

Άρθρο 19
Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών
Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές της Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από τα σύνορα στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας, χορηγείται επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.


Άρθρο 20
Αποζημίωση για εργασία καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δ.Σ. ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Απογευματινή Υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν (120) ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
Για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Άρθρο 25
Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχώνΆρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις-Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων


  
Σχέδιο νόμου Υπουργείου Οικονομικών
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews