ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/12/15

Στον Α/ΓΕΑ οι αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒΔευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
ΕΚΑΒNews

Με υπουργική απόφαση ανατίθεται στον Α/ΓΕΑ η οργάνωση της διάθεσης των μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ.

Αριθμ. Φ.290/12/163819 Σ.2265
Ανάθεση έργου αεροδιακομιδών−διακομιδών Υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις / Σώματα Ασφαλείας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ− ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−ΥΓΕΙΑΣ –ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 5 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.λπ.» (Α΄ 35).
β. Το άρθρο 41 παρ. 3 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
γ. Το Π.δ. 70 της 22ης Σεπτεμβρίου 2015, «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
δ. Το Π.δ. 73 της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεόδωρο Δρίτσα» (Α΄ 116).
ε. Την υπ’ αριθμ. Υ6 απόφαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
στ. Την υπ’ αριθμ. Υ25 απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).
ζ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο κοινωνικό σύνολο στον ευαίσθητο τομέα των διακομιδών υγείας.
η. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν δύναται να προσδιορισθεί επ’ ακριβώς, καθόσον αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα που δεν δύναται εκ των προτέρων να εκτιμηθούν.
θ. Την υπ’ αριθμ 143/2015 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ανατίθεται στον Α/ΓΕΑ η οργάνωση της διάθεσης των μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ.
2. Το ανωτέρω έργο των αεροδιακομιδών να εκτελείται με πτητικά μέσα που ανήκουν στις Μονάδες υπό Επιχειρησιακή Διοίκηση ΓΕΕΘΑ και πτητικά μέσα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ) και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α/Π.Σ.), καθώς και τα πτητικά μέσα του Υπουργείου Υγείας.
3. Όταν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν πτητικά μέσα, άλλα πλην αυτών της ΠΑ, αυτό εκτελείται υπό το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.
4. Το έργο διακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ με πλοία του ΠΝ και του Α/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ συνεχίζει να εκτελείται ως έχει.

Άρθρο 2
1. Η διάθεση και χρήση των μέσων των φορέων θα καθορισθεί με μνημόνιο συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
2. Με διαταγή του ΓΕΑ να ρυθμισθούν όλες οι επί μέρους λεπτομέρειες.

Άρθρο 3
Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η Φ.000/69/54121/Σ.970 (ΦΕΚ 746 Β΄ /02−06−2005) και οποιαδήποτε άλλη απόφαση ή διαταγή ρυθμίζει διαφορετικά το αυτό αντικείμενο.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews