ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26/5/16

Νέα εποχή για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Δυτ. Μακεδονίας με την ολοκλήρωση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ, Δείτε την πορεία του έργου


Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016
ΕΚΑΒNews

Η πορεία του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ» από το 2010 έως σήμερα

Επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ένα όνειρο ετών για την Διοίκηση του ΕΚΑΒ, το «Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας», την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης, μια διαρκής και επίπονη προσπάθεια απ' το 2010 έως σήμερα, φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της με την σταδιακή ολοκλήρωση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Απομένει η προμήθεια του συνόλου ξενοδοχειακού, μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (κτιρίου γραφείων, συνεργείου, χώρων στάθμευσης) η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου για να γίνει και η μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Κοζάνης από το ημιυπόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» στο νέο σύγχρονο κτίριο το οποίο καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας.

Εντυπωσιακό και απόλυτα λειτουργικό, πραγματικό στολίδι για το ΕΚΑΒ και για την πόλη της Κοζάνης είναι το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ.
Το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Κοζάνης που ανέλαβε και την κατασκευή του. Το έργο με προϋπολογισμό 1.364.000,00€, εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007−2013» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Κοζάνης.


Από αριστερά: Ο πρόεδρος του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτ. Μακεδονίας Θωμάς Σαραφίδης, ο Δ/ντης του ΕΚΑΒ Κοζάνης Δημήτρης Παπαγγελής, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Σταύρος Γιαννακίδης και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος στο νέο κτίριο του ΕΚΑΒ Κοζάνης στις 12/3/2016Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας
Μετά από προσπάθειες χρόνων την επιμονή και την πίστη στους στόχους που έθεσε το «Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτ. Μακεδονίας» ήρθε το πλήρωμα του χρόνο να δικαιωθεί με την κατασκευή του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο θα υπάρχουν επιτέλους ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Η στήριξη τόσο σε όλες τις διοικήσεις όσο και στο Δ/ντη του παραρτήματος ήταν καθοριστική για την υλοποίηση του έργου. Παρότι κάποιοι τοπικοί παράγοντες θέλησαν να επηρεάσουν αρνητικά αυτή την προσπάθεια με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη δικαστικές εκκρεμότητες.
Στο ίδιο πνεύμα υλοποιήθηκε και το έργο της περιφέρειας για την αγορά των 14 ασθενοφόρων οχημάτων.
Απομένει η ενίσχυση εκ μέρους της διοίκησης του ΕΚΑΒ των Τομέων με προσωπικό  σε όλη την Δυτική Μακεδονία.

Η πορεία του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ» από το 2010 έως σήμερα

Η μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ Κοζάνης από τα «µπουντρούµια» του «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ» σε ένα αξιοπρεπές και σύγχρονο κτήριο µε προσβασιμότητα στους εργαζόμενους και στους πολίτες αποτελούσε για χρόνια αίτημα τόσο του «Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας» όσο και της διοίκησης του ΕΚΑΒ.

Με εισήγηση του Δ/ντη ΕΚΑΒ Κοζάνης Δ. Παπαγγελή το 2011, η οποία έγινε αποδεκτή από την τότε διοίκηση του ΕΚΑΒ, κατατέθηκε αίτημα στην ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας εξηγώντας την αναγκαιότητα της ανέγερσης του κτιρίου με σκοπό την ένταξη και χρηµατοδότηση μέσω προγράμματος  ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το έργο ανέγερσης  του Κέντρου ΕΚΑΒ Κοζάνης είχε ανατεθεί  από το 2008 στην ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε..Το οικόπεδο είχε παραχωρηθεί στο ΕΚΑΒ το 2002 από τον Δήμο Κοζάνης.


Το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το ΕΚΑΒ Κοζάνης

Ανάληψη υλοποίησης  του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ» από τον Δήμο Κοζάνης, Ιούλιος 2011
Στις 27-7-2011 με το υπ’αριθμ 53719 έγγραφό του ο Δήμος Κοζάνης κοινοποίησε προς την Δ/νση του ΕΚΑΒ Κοζάνης ότι αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Kέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης» και σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και της 3ης ΥΠΕ θα αναλάβει να την ωριμάσει σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.

Έγκριση του έργου από το ΕΚΑΒ και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΕΚΑΒ, 2011-2013

Το Δ.Σ ΕΚΑΒ στις 24-8-2011 εγκρίνει:
α) τις ενέργειες της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης).
β) Όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας &Κ.Α με την οποία ανατίθεται στον Δήμο Κοζάνης η επικαιροποίηση –ωρίμανση της υφιστάμενης πρότυπης μελέτης της Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ και η εν συνεχεία εκτέλεση του Έργου «Ανέγερση κτιρίου Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης» με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, το Σχέδιο της οποίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ του ΕΚΑΒ,μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του ΕΚΑΒ , για την ανάθεση στο Δήμο της επικαιροποίησης –ωρίμανσης της υφιστάμενης πρότυπης μελέτης της Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ και της εν συνεχεία εκτέλεσης του Έργου «Ανέγερση κτιρίου Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης.

Υπουργική Απόφαση-Ανέγερση Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης, 2011
Στη συνέχεια με την Υ4δ/Γ.Π.οικ.140565 (20/12/2011) υπουργική  απόφαση ορίστηκε ως φορέας υλοποίησης του Έργου της επικαιροποίησης – ωρίμανσης της υφιστάμενης μελέτης και εν συνεχεία της Ανέγερσης κτιρίου παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης.
Δείτε εδώ την Υπουργική απόφαση

Στις 4-7-2012 το Δ.Σ του ΕΚΑΒ ενέκρινε: α) το Πρακτικό σύνταξης κτιριολογικού  προγράμματος , β) το κτιριολογικό πρόγραμμα και γ) την αποδοχή της χρήσης ακινήτου εμβαδού 1.211,10 τμ .

Κατόπιν  ο Δήμος Κοζάνης με την υπ’αριθμ 471/2012 απόφασή του :
α) Εγκρίνει την προμελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, θεωρημένη νόμιμα από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης ,του έργου  «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης».
β) Αναθέτει στον κ.Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Με την απόφαση της υπ’αριθμ 26/28/8/2012 συνεδρίασης του, το Δ.Σ του ΕΚΑΒ ενέκρινε την προμελέτη του έργου «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης».


Παρουσίαση και σύσκεψη εργασίας για την περαιτέρω πορεία της ωρίμανσης του Έργου, Σεπτέμβριος 2012
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ωρίμανσης της μελέτης που αφορά στην ανέγερση κτιρίου του Παραρτήματος  Κοζάνης του ΕΚΑΒ  προσκάλεσε την Διοίκηση του ΕΚΑΒ, στα γραφεία του Συμβούλου στη Θεσσαλονίκη, για την παρουσίαση και σύσκεψη εργασίας για την περαιτέρω πορεία της ωρίμανσης του Έργου.

Την Διοίκηση του ΕΚΑΒ εκπροσώπησαν μεταξύ των άλλων ο Δντής ΕΚΑΒ Κοζάνης Παπαγγελής Δημήτριος καθώς και ο νυν πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κος Καρακατσιανόπουλος Κων/νος με την αρμοδιότητα του ΤΕ Μηχανολόγος –Μηχανικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Στις 25-10-2012 παραδόθηκε η οριστική μελέτη του έργου από τον κ. Καρακατσιανόπουλο Κων/νο.

Στις 14-3-2013 το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΚΑΒ και Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε από τον τότε πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Παπαγιαννίδη Δημήτριο.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κος Δημήτριος  Παπαγιαννίδης με τον δήμαρχο Κοζάνης κο Λάζαρο Μαλούτα στις 14/9/2013


Έγκριση δόμησης, 2013-2014
Η έγκριση δόμησης για το έργο  (διώροφο κτίριο γραφείων, βοηθητικοί χώροι και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) δόθηκε στις 19/7/2013 και αναθεώρηση αυτής (ο βοηθητικός χώρος αλλάζει χρήση σε συνεργείο αυτοκινήτων) έγινε στις 13/1/2014
Δείτε εδώ

Περιληπτική διακήρυξη «ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ», Απρίλιος 2014
Ο ∆ήµος Κοζάνης προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισµού 1.364.000,00€. Το έργο, µε αριθµό µελέτης 63/2013, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδοµικών 719.242,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), ηλεκτροµηχανολογικών 364.962,98€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), πρασίνου 8.203,92€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα) , αναθεώρησης 16.533,58€ και Φ.Π.Α. 255.056,91€. Ο διαγωνισμός διεξήχθη  την 8η Απριλίου 2014.
Δείτε εδώ την προκήρυξη

Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» στις 25/7/2014 για την κατασκευή  του νέου κτιρίου.

Από αριστερά: Ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ κ. Παπαγγελής Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Μαλούτας Λάζαρος, ο υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης ΕΚΑΒ Δ. Μακεδονίας κ. Δημήτριος Τσεγγενές και ο πρόεδρος του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δ. Μακεδονίας Θωμάς Σαραφίδης

Σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας για το έργο «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης», Οκτώβριος 2014
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης εγκρίνει τη σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β ΚΟΖΑΝΗΣ».
Δείτε εδώ το πρακτικό της 25/01-10-2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.


Ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ Κοζάνης Δημήτρης Παπαγγελής στο χώρο  του έργου


Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού του νέου κτιρίου κέντρου ΕΚΑΒ Κοζάνης, Ιούλιος 2015
Φτάνοντας στην τελική φάση ολοκλήρωσης, προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τον ξενοδοχειακό, μηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό του νέου κτιρίου κέντρου Ε.Κ.Α.Β Κοζάνης (κτιρίου γραφείων, συνεργείου, χώρων στάθμευσης) που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω χώρων.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 20/7/2015.
Δείτε εδώ τον διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΑΒ  ΚΟΖΑΝΗΣ»

Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, λόγω καθυστέρησης του διαγωνισμού, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Τα πρώτα από τα 14 ασθενοφόρα οχήματα στο ΕΚΑΒ Κοζάνης 24/5/2016

Επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης θα βρεθεί στο νέο κτίριο του ΕΚΑΒ στην Κοζάνη, όπου και θα  παραδοθούν τα 14 καινούργια ασθενοφόρα που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Παρών στην εκδήλωση θα είναι και ο πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος.


Ο Δ/ντης ΕΚΑΒ 11ης Περιφέρειας-Κοζάνης Δημήτριος Παπαγγελής

Δείτε στο ΕΚΑΒNews

Δείτε μέσα από το ΕΚΑΒNews  την πορεία του έργου
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

1 σχόλιο :

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews