ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11/6/16

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την ταχύρυθμη εκπαίδευση προσωπικού του Π.Σ. και προσωπικού των Ο.Τ.Α.- Πρόγραμμα 360 λεπτών με 13 σωστές (στις 25 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) για την χορήγηση βεβαίωσης εκπαίδευσης!


Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016
ΕΚΑΒNews

Την ημέρα που το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ και η Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ αποφάσισε και υλοποίησε την παρέμβαση-παράσταση στο Υ.Σ. του ΕΚΑΒ (για να μην συζητηθεί θέμα μεταθέσεων που αφορούσε ενδυνάμωση τομέων, χωρίς να έχει γίνει πραγματική καταγραφή των ελλείψεων αλλά για κάλυψη ρουσφετολογικών αιτημάτων κατ’ εντολή του Υπουργείου Υγείας), αποτέλεσμα της οποίας ήταν οι συνδικαλιστικές διώξεις στο προεδρείο του σωματείου και τα γεγονότα που ακολούθησαν, εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 20105/01-06-2016 εγκύκλιος του ΕΚΑΒ με θέμα: «Πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» άλλες διατάξεις ΚΕΦ Ζ, Άρθρο 78, «Οδηγοί Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας»

Πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Τίτλος προγράμματος: «Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φορέων Υποστήριξης λειτουργίας Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας» (ΕΠΕΦΥΛΑΚΗ).

Η Εγκύκλιος αφορά το αντικείμενο εκπαίδευσης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα οδηγεί τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτών, και εστιάζεται στην Ασφάλεια, στη Λήψη Μέτρων Ατομικής Προστασίας-Υγιεινής, στην Εξοικείωση της Χρήσης  του Εξοπλισμού Ασθενοφόρων (καμπίνας οδηγού και θαλάμου), στην Ασφαλέστερη Διακομιδή των Ασθενών, στην Απόκτηση ή και Ανάκτηση Δεξιοτήτων Παροχής Προνοσοκομειακής Φροντίδας, στην Επικοινωνία με το Τηλεφωνικό/Ασυρματικό Κέντρο.

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνεται από το κάθε Παράρτημα του ΕΚΑΒ με τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτών.

Η αξιολόγηση θα γίνεται με γραπτή εξέταση σε εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις 13 ερωτήσεις για την χορήγηση βεβαίωσης εκπαίδευσης.

Τι λέει το Άρθρο του Νόμου 4368/2016

Στο άρθρο 78 του Νόμου 4368/2016 προβλέπεται: «Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.»

Επικίνδυνο Νομοθετικό Πείραμα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας χαρακτηρίζεται η διάταξη από όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία

Η διάταξη αυτή (Άρθρο 78 Ν.4368/20160) έχει χαρακτηριστεί «έκτρωμα» και «επικίνδυνη»  και η εφαρμογή της βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών. Αντί η πολιτεία να ενισχύσει το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα οχήματα και με εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και με τους οδηγούς/πληρώματα ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας στα πλαίσια ενός εθνικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδής ασθενών σε όλες τις περιοχές της χώρας ώστε το σύνολο των πολιτών και στο τελευταίο χωριό της χώρας να καλύπτεται με ασφάλεια από το ΕΚΑΒ, καθιερώνεται μια τακτική άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και τίθεται εκ των πραγμάτων σε σοβαρή διακινδύνευση η ασφαλής μεταφορά των ασθενών.


ΠΟΠ ΕΚΑΒ
Η ρύθμιση θα έχει αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες (αδύνατη η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας) αλλά και συνέπειες στην δημόσια διοίκηση (πόσο κατοχυρωμένοι είναι διοικητικά και νομικά οι εργαζόμενοι στο Επιχειρησιακό Κέντρο του ΕΚΑΒ να δώσουν εντολή ή όχι στην κίνηση του συγκεκριμένου ασθενοφόρου με την συγκεκριμένη στελέχωση όταν ήδη έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος εργαζομένων και διοίκησης για εντολές σε μη κατάλληλα στελεχωμένα ασθενοφόρα των Κ.Υ.; )
Δείτε εδώ


ΠΟΕΔΗΝ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΟΥΝ

Ανακοινώνουν την πρόσληψη χιλιάδων Υγειονομικών Υπαλλήλων και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, προκειμένου  να δημιουργούν εικονική πραγματικότητα για την κατάσταση του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
Το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται την υποστελέχωση του Συστήματος και του ΕΚΑΒ με συστηματική εξουθένωση του προσωπικού και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ανακάλυψαν τη μαγική συνταγή να στελεχώσουν τα Ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας χωρίς την πρόσληψη Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Στο υπό συζήτηση στη Βουλή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», κατατέθηκε τροπολογία, με την οποία τη λειτουργία των Ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας θα αναλάβουν προσωπικό από τους ΟΤΑ και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Γυρνάμε σε εποχές Μεσαίωνα!!!
Έτσι οι Υπουργοί της Υγείας καλύπτουν στο ΕΚΑΒ τις  τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Έτσι αντιλαμβάνονται στο Υπουργείο Υγείας την περιοφερειοποίηση του ΕΚΑΒ με επαρκή αριθμό Ασθενοφόρων και Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Το μόνο που μένει τώρα είναι να προωθήσουν ΔΙΑΤΑΞΗ  που θα μετατρέπει τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ σε Ασθενοφόρα, για να λύσουν το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται από την έλλειψη Ασθενοφόρων!!!
Αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Προνοσοκομειακής Φροντίδας στη χώρας μας.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ με επαρκή αριθμό ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Έτσι μόνο το σύνολο των πολιτών και στο τελευταίο χωριό της χώρας θα καλύπτεται με ασφάλεια από το ΕΚΑΒ.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ που είναι ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ.
Δείτε εδώΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Επικίνδυνα Νομοθετικά Πειράματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας

Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται μια τακτική άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και τίθεται εκ των πραγμάτων σε σοβαρή διακινδύνευση η ασφαλής μεταφορά των ασθενών. Οι υπάλληλοι που θα κληθούν να μεταφέρουν τους, ενίοτε σοβαρά πάσχοντες, ασθενείς δεν είναι επ’ ουδενί εκπαιδευμένοι για την εργασία αυτή, δεν έχουν καμία σχετική δεξιότητα ή εμπειρία και δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανοί και κατάλληλοι για να εκτελέσουν το σοβαρό αυτό έργο. Η «ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών» που προτείνεται ωσάν φαρμακευτική αγωγή σε ετοιμοθάνατο, σαφώς και δεν είναι επαρκής για την επίλυση του προβλήματος και αποτελεί μια ανεπίτρεπτα επιπόλαιη και πρόχειρη προσέγγισή του.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε έναν αδικαιολόγητο υποβιβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και την αντιμετώπιση των ασθενών όχι ως ανθρώπων σε δυσχερή κατάσταση αλλά ως ειδών προς μεταφορά! Είναι πλέον ξεκάθαρα θέμα τύχης να μην θρηνήσουμε θύματα από την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και μάλιστα με τη «σφραγίδα» μιας νομοθετικής διάταξης του έτους 2016!
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε, ότι είναι άκρως παράνομη αλλά και εκτός πραγματικότητας η ανάθεση στο αριθμητικά ανεπαρκές- προσωπικό των Κέντρων Υγείας του καθήκοντος της συνοδείας των ασθενοφόρων.
Σε μια χρονική συγκυρία όπου τα πολύπαθα Κέντρα Υγείας οδηγούνται σε «κλείσιμο», αποτελεί αν μη τι άλλο πρόκληση να αποδυναμώνονται έτι περαιτέρω. Τουλάχιστον όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, διερωτάται κανείς, πώς θα δοθεί σύννομα η εντολή να εγκαταλειφθούν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς επί ώρες, προκειμένου να συνοδεύσει ο- πολλές φορές- ένας και μοναδικός Νοσηλευτής το ασθενοφόρο. Τίθεται για ακόμη μια φορά ζήτημα σοβαρής διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας και τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμη και αυτή καθαυτή η παροχή υπηρεσιών υγείας!
Δείτε εδώ

Πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)Δείτε στο ΕΚΑΒNewsΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης ΚιτσόπουλοςAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

12 σχόλια :

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Τί λέει το άρθρο του νόμου 4368/2016 ;;
  ….δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο κέντρο υγείας, ΥΠΟ τις ακόλουθες ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ …και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα …. λεπτομέρειες για την εκπαίδευση θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ.
  Τί λέει η υπ. αριθμ. 20105/01-06-2016 εγκύκλιος του ΕΚΑΒ ;;
  Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ θα γίνεται από το κάθε παράρτημα του ΕΚΑΒ με τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτών.
  Έλεος! Ας μην τους βοηθήσουμε και με την υλοποίηση του προγράμματος συνάδελφοι. Νομίζω ότι έγινα αντιληπτή.
  Επίσης, είναι αντιληπτό ότι ,εάν κυκλοφορήσει ΝΟΜΙΜΑ στην Ελλάδα έστω και ένα ασθενοφόρο με την προτεινόμενη σύσταση προσωπικού, τότε να γνωρίζουμε όλοι ότι, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας του Συντάγματος δεν θα είναι καθόλου απαγορευτικό για το ΕΚΑΒ(εάν συνεχίζει να υφίσταται με τη γνωστή μορφή του) να το πράξει και για τα δικά του ασθενοφόρα. Το Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η σχολη πιο ρολο εχει τοτε;Αντι για μπροστα μας πανε και αλλο πισω, σας περιμενουμε στις εκλογες δεν ξεχναμε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. όσο υπεύθυνη στάση έχουμε και συνέργεια, αφού ακόμα επιτρέπουμε ασθενοφόρα να κινούνται μόνο με τον οδηγό, είτε αυτός ανήκει στο εκαβ, είτε όχι. τόσα χρόνια παρατημένους τους είχαμε στη μοίρα τους και στην μιζέρια τους, που την μοιραζόταν με τους συμπολίτες των περιοχών τους. οι ευθύνες μας ειναι τεράστιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, ότι το ερώτημα που τίθεται το κατά πόσο μπορούν οι εν λόγο υπάλληλοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός περιστατικού, από τα συνδικαλιστικά όργανα, μπορεί να αντιστραφεί και να θέσει το άμεσο ερώτημα που θα λέει, ότι αφού έχω την δυνατότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μεταφέρω σε ασφαλή υγειονομικό χώρο κάποιον που έχει άμεση ανάγκη και του παρέχω τις πρώτες βοήθειες με όποια σύνθεση του ασθενοφόρου, γιατί να μην το κάνω, παρά να περιμένω για αρκετά μεγαλο χρονικό διάστημα από μακρινή περιοχή ασθενοφόρο με πληρώματα - διασώστες. οι κοινωνίες τέτοιων περιοχών δεν θα εξετάσουν ποιος τον παρέλαβε από τον χώρο του συμβάντος, αλλά πόσο γρήγορα έγινε η μεταφορά του στο Κ.Υγείας ή όπου αλλού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ακριβώς αυτό ότι είπε ο συνάδελφος ποιο τόσα χρόνια ένας δεν νοιαστηκε για τα πληρώματα των κέντρων υγειας βγαίνατε στα κανάλια μόνο όταν είχε πρόβλημα το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας κ δεν μπορούσε να πάει σε περιστατικο αλλά κανείς δεν είπε ότι πηγαίνουν μόνοι τους σε επείγοντα κάνεις δεν είπε κάνουν την ίδια δουλειά κ δεν παίρνουν ούτε εκτός έδρας το ίδιο με εμάς ούτε επίδομα στολης ούτε την μιάμιση ώρα υπερωρία γενικά μας είχατε μόνο για το τρέξιμο τώρα όλα αυτά γυρίζουν μπούμερανγκ προς το εκάβ κ ξαφνικά μας θέλουν στο εκάβ αυτό έπρεπε να είχε γίνει πριν από καιρό.πριν φτάσει εδώ η κατάσταση.Λυπαμαι που μετά από χρόνια θυμηθήκατε ότι υπάρχουμε κ εμείς οι "συναδελφοι" σας στα κέντρα υγείας που μπορεί να μην έχουν όλοι την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στα επείγοντα έχουν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ένα περιστατικό από τροχαίο μπορούν δώσουν τις απαραίτητες βοήθειες στην ανακοπή κ αλλά πάρα πολλά δεν είμασταν άσχετοι.αλλα δυστυχώς κάποιοι μόνο να μας μειωναν ξέραν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συναδελφε παρε να ενημερωθεις στο ΚΥ λυγουριου αργολιδας οι συναδελφοι των κυ υγειας πανε μονοι τους οι πληρωμα.

   Διαγραφή
  2. Μπορεί 1 στα 10 κέντρα υγείας να βγαίνουν πλήρωμα διπλό κ να καλύπτουν μια βάρδια το 24αωρο

   Διαγραφή
  3. ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΔΕΝ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ..ΤΟΥΣ ΠΕΦΤΕΙ ΒΑΡΥ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙΤΟΥΣ...ΜΟΝΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ..ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ,ΕΜΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.....

   Διαγραφή
 8. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews