ΕΙΔΗΣΕΙΣ

18/8/16

Πρόληψη τραυματιών από αιχμηρά αντικείμενα


Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016
ΕΚΑΒNews

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
diasostesrodou.blogspot.gr

Οι διασώστες ενέχουν μεγάλο κίνδυνο να τραυματιστούν από βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Οι στρατηγικές για τη μείωση τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Να χρησιμοποιείτε συσκευές ασφαλείας, όπως σφραγισμένες ή αποσπώμενες βελόνες και νυστέρια ή αποσπώμενα νυστέρια.
2. Να χρησιμοποιείτε συστήματα <<χωρίς βελόνες>>, που επιτρέπουν την ενέσιμη χορήγηση φαρμάκων μέσω θυρών χωρίς βελόνες.
3. Να αποφεύγετε να επανατοποθετείτε το κάλυμμα σε βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
4. Να πετάτε αμέσως στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων τις μολυσμένες βελόνες, αντί να τις πετάτε στο έδαφος.
5. Να χρησιμοποιείτε προγεμισμένες με φάρμακο σύριγγες αντί να τις γεμίζετε με φάρμακο από μια αμπούλα.
6. Να σχεδιάζετε ένα έγγραφο σχέδιο ελέγχου έκθεσης και να βεβαιώνεστε ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν αυτό το σχέδιο.
7. Να διατηρείτε ένα ημερολόγιο καταγραφής των τραυματισμών από αμβλέα όργανα.

PHTLS

Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καλούνται να επιτελέσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός περιβαλλόντων που απειλούν την υγεία τους και τους εκθέτουν στον κίνδυνο επαγγελματικών ασθενειών ή ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Η παρούσα ενότητα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους αυτού του είδους και με αποτελεσματικές μεθόδους για την εκτίμηση, την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίησή τους.

Πολλοί από τους χώρους όπου επιτελούν τα καθήκοντά τους οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των εν λόγω καθηκόντων, μπορεί να ενέχουν ποικίλους κινδύνους.  Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι ευρύτατος, καθώς απασχολεί το 10% περίπου του συνόλου των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία τέταρτα και πλέον αυτών είναι γυναίκες.

Η φύση της εργασίας τους, είτε αφορά την παροχή άμεσης περίθαλψης σε όσους αντιμετωπίζουν σωματικά ή νοητικά προβλήματα ή τη διαχείριση ασθενών, είτε την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθιστά απαραιτήτως την υγεία και την ασφάλεια προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά δεδομένα μαρτυρούν ότι το ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που θεωρούν ότι η υγεία και η ασφάλειά τους διακυβεύεται λόγω της εργασίας τους είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο στο σύνολο των κλάδων στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, η έκθεση στον κίνδυνο σωματικής βίας και η πραγματική άσκηση βίας από συναδέλφους και μη είναι ιδιαίτερα συχνή σε σύγκριση με άλλους τομείς.

Το ευρύ φάσμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας περιλαμβάνει:
  • Βιολογικούς κινδύνους, όπως λοιμώξεις που προκαλούνται από τραυματισμούς με βελόνα.
  • Χημικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου και των απολυμαντικών ουσιών.
  • Σωματικούς κινδύνους, όπως είναι η ιοντίζουσα ακτινοβολία.
  • Εργονομικούς κινδύνους, παραδείγματος χάρη, η διαχείριση ασθενών.
  • Ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, περιλαμβανομένης της βίας και της εργασίας κατά βάρδιες.
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιπτωσιολογικές μελέτες, παραδείγματα ορθής πρακτικής και καταλόγους ελέγχου προκειμένου να βοηθήσει όσους ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας στην εκτίμηση πιθανών κινδύνων και στην παρακολούθηση των διαδικασιών ασφάλειας.


Πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στον χώρο εργασίας

Οι εργαζόμενοι του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν κίνδυνο τραυματισμού από βελόνες ή αιχμηρά αντικείμενα. Τέτοιοι τραυματισμοί δημιουργούν ανησυχία, καθώς ο εργαζόμενος ενδέχεται να μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες που μεταδίδονται μέσω του αίματος (ιούς, βακτήρια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς).

Ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και η ηπατίτιδα B (HBV) ή Γ (HCV) είναι οι συνηθέστεροι κίνδυνοι, αλλά υπάρχουν περισσότερες από 20 ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του αίματος οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν στους εργαζομένους.

Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν 1 εκατομμύριο τραυματισμοί από βελόνα κάθε χρόνο. Σε κίνδυνο δεν βρίσκονται μόνο οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Παρόλο που οι νοσοκόμες που εργάζονται στα επείγοντα ιατρικά περιστατικά αναγνωρίζονται ως εκτεθειμένες στον πλέον υψηλό κίνδυνο, πολλοί άλλοι εργαζόμενοι μπορούν δυνητικά να υποστούν τέτοιους τραυματισμούς. Επί παραδείγματι, το βοηθητικό προσωπικό όπως προσωπικό καθαρισμού και προσωπικό πλύσης μπορεί επίσης να διατρέχει σημαντικό κίνδυνο.

Η οδηγία της ΕΕ περί πρόληψης τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στα νοσοκομεία και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος εγκρίθηκε η οδηγία 2010/32/EΕ. Με την οδηγία αυτή τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία-πλαίσιο για την πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στα νοσοκομεία και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που υπογράφηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους HOSPEEM (Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και Υγειονομικού Τομέα) και EPSU (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών).

Στόχος της οδηγίας είναι η δημιουργία του κατά το δυνατό πλέον ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης τραυματισμών εργαζομένων που προκαλούνται από κάθε είδους ιατρικά αιχμηρά αντικείμενα (όπως οι βελόνες) και της προστασίας των εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους στα νοσοκομεία και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων πρόληψης και προστασίας:
- αποφυγή της χρήσης αιχμηρών αντικειμένων χωρίς λόγο,
- προμήθεια ιατρικών συσκευών,

- εισαγωγή μηχανισμών προστασίας με γνώμονα την ασφάλεια,

- εφαρμογή ασφαλών συστημάτων εργασίας,

-εφαρμογή ασφαλών διαδικασιών χρήσης και απόρριψης ιατρικών αιχμηρών αντικειμένων,

- απαγόρευση της επανατοποθέτησης καλυμμάτων στις βελόνες,

- χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας,

- εμβολιασμός,

- ενημέρωση και εκπαίδευση.ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews