ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9/8/16

Συμμετοχή του ΕΚΑΒ σε Πανευρωπαϊκή Μελέτη για προνοσοκομειακές ανακοπές.. αποτελέσματα, συμπεράσματα, προβληματισμοί.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016
ΕΚΑΒNews
Πηγή άρθρου:  www.resuscitationjournal.com


Μετάφραση κειμένου: Ιωάννης Ορφανίδης, Διασώστης ΕΚΑΒ (Ειδικές ευχαριστίες του Οργανισμού)EuReCa ONE
27 έθνη – MIA Ευρώπη – ΈNA μητρώο
Μία προσδοκώμενη ανάλυση ενός μηνός των αποτελεσμάτων των εξωνοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών σε 27 χώρες στην Ευρώπη.

Εισαγωγή
O στόχος της EuReCa ONE μελέτης ήταν να προσδιορίσει τη συχνότητα, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα για  τις εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές (OHCA) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέθοδοι
Αυτή ήταν μια διεθνής, προσδοκώμενη, πολυκεντρική μελέτη διάρκειας ενός μήνα. Οι ασθενείς που υπέστησαν μια OHCA (εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή) κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2014 και που τους παρακολούθησε ή/και θεράπευσε την κατάσταση τους μια Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (EMS), επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν στη μελέτη. Τα δεδομένα εξάχθηκαν από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές γραμματείες.

Αποτελέσματα
Δεδομένα για 10,682 επιβεβαιωμένες OHCAs από 248 περιοχές σε 27 χώρες, που καλύπτουν περίπου πληθυσμό 174 εκατομμυρίων. Σε 7146 περιπτώσεις (66%), CPR ξεκίνησε από έναν παριστάμενο ή από την EMS. Η συχνότητα των προσπαθειών CPR κυμαινόταν μεταξύ 19 ως 104 ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος. 1735 είχαν ROSC (επιστροφή της αυτόματης κυκλοφορίας) κατά την άφιξη στο νοσοκομείο (25.2%). Συνολικά, 662/6414 (10,3%) όλων των περιπτώσεων με ΚΑΡΠΑ επέζησαν για περίοδο τουλάχιστον 30 ημέρες ή πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Συμπέρασμα
Τα αποτελέσματα της EuReCa ONE επισημαίνουν ότι η OHCA εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία υπεύθυνη για ένα σημαντικό αριθμό θανάτων στην Ευρώπη.

Η EuReCa ONE σαφέστατα παρουσιάζει έντονες διαφορές στις διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων και των αναφερομένων αποτελεσμάτων μετά από OHCA σε όλη την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία και τις αναλύσεις, διάφορες χώρες, περιοχές, συστήματα και έννοιες μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους και μπορεί να μάθει ο ένας από τον άλλο ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η επιβίωση μέσα σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα υγειονομικής περίθαλψης.

Λέξεις-κλειδιά
 • Καρδιακή ανακοπή
 • Ανάνηψη
 • Επιδημιολογία
 • Μητρώο ανάνηψης
 • Επείγουσα Ιατρική, Ευρώπη

Εισαγωγή
Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (OHCA) είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ασθενείς που έχουν OHCA κάθε χρόνο σε αυτά τα δύο μέρη του κόσμου έχουν αναφερθεί συνήθως να είναι 275.000 και 420,000 αντίστοιχα. 1 και 2
Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περιπτώσεων περίπου 38–55 όλων των μορφών OHCAs ανά 100.000 ανθρώπων/ έτος,  με ανάνηψη να έχει επιχειρηθεί από ιατρικές Υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (EMS).

Ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψει κανείς την επιδημιολογία μιας νόσου είναι η δημιουργία ενός μητρώου στο οποίο να αναφέρεται η ασθένεια. Όσον αφορά την OHCA, παρόμοια μητρώα μπορούν να περιλαμβάνουν μια υπηρεσία EMS, μια περιοχή ή μια ολόκληρη τη χώρα. Ένα μητρώο μπορεί να περιγράψει τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου σε συχνότητα, επιβίωση και διαφόρων τρόπων θεραπείες. Ένας σημαντικός τροποποιήσιμος παράγοντας προς μέτρηση στην OHCA είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) από παρευρισκόμενους που αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή της κοινότητας στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Όσον αφορά την OHCA, μια σειρά από μητρώα έχουν δημιουργηθεί εκτός Ευρώπης. Αξιοσημείωτο είναι το Μητρώο Καρδιακής Ανακοπή για Ενίσχυση της Επιβίωσης (CARES), η Κοινοπραξία Αποτελεσμάτων Ανάνηψης Epistry (ROC) στη Βόρεια Αμερική, το Μητρώο Utstein όλης της Ιαπωνίας και το Πανασιατικό Μητρώο Αποτελεσμάτων Ανάνηψης (PΑRΟΣ). 3 , 4 , 5 και 6 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά από μητρώα για OHCA στην Ευρώπη. 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 και 17 . Aυτά τα μητρώα καλύπτουν διάφορα τμήματα των χωρών που συμμετέχουν. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο μητρώο με στόχο την συνεχή αναφορά των OHCA. Ένα μητρώο που να καλύπτει μεγαλύτερες περιοχές της Ευρώπης θα πρέπει να δημιουργήσει την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μια συνολική εικόνα της επιδημιολογίας της OHCA σε αυτές τις περιοχές.

Η έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού μητρώου σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό στην πραγματική γνώση σχετικά με την τρέχουσα συχνότητα της OHCA και επιπλέον, την επιβίωση μετά από OHCA. Ο στόχος αυτού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μητρώου Καρδιακής Ανακοπής (EuReCa ONE) ήταν να προσδιορίσει τη συχνότητα, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα για την OHCA σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών στην Ευρώπη. Τα κύρια αποτελέσματα που ζητήθηκαν σε αυτήν την προσδοκώμενη ανάλυση ήταν η επιστροφή της αυτόματης κυκλοφορίας (ROSC), η εισαγωγή στο νοσοκομείο,  και/ή επιβίωση των 30 ημερών.

Μέθοδοι
Η EuReCa ONE ήταν μια διεθνής, προσδοκώμενη, πολυκεντρική μελέτη διάρκειας ενός μήνα, σχεδιασμένη ως αρχικό πρώτο βήμα για την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Καρδιακής Ανακοπής (EuReCa). 18 Ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν μια OHCA κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2014 που παρουσιάστηκε σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα περιοχή και που τους παρακολούθησε ή/και θεράπευσε μια Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (EMS) ήταν επιλέξιμοι για να συμπεριληφθούν στη μελέτη. Οι ασθενείς ήταν επιλέξιμοι για ένταξη, ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι μιας προσπάθειας ανάνηψης, αιτιολογία ανακοπής, αρχικό ρυθμό ανακοπής, ηλικία ή φύλο. Το σύνολο των δεδομένων που ζητήθηκαν στην μελέτη επιλέχθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή (SC) σύμφωνα με τους Utstein ορισμούς. 19  Ένα αναθεωρημένο βάσει του Utstein σύνολο δεδομένων παρουσιάστηκε κοντά στη στιγμή της ίδρυσης της μελέτης, που περιελάμβανε μια νέα κατηγορία αιτιολογίας, την «ιατρική». Όπως και η «πιθανή καρδιακή», η «ιατρική» κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις άλλες ιατρικές αιτίες στις οποίες δεν υπάρχει καμία προφανή αιτία της καρδιακής ανακοπής. 14 Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων από τα υπάρχοντα συστήματα, τα στοιχεία σχετικά με αιτιολογία συγκεντρώθηκαν για την «υποτιθέμενη καρδιακή» και την «ιατρική» κατηγορία. Η μελέτη EuReCa ONE έχει καταχωρηθεί με το μητρώο ClinicalTrials.gov (T02236819). Το πρωτόκολλο της μελέτης έχει δημοσιευτεί προηγουμένως και περιγράφει όλες τις ερωτήσεις τις οποίες απευθύνει η Μελέτη EuReCa ONE (βλέπε συμπλήρωμα S1). 20 

Οι χώρες επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην EuReCa ONE μέσα από μια ανοικτή πρόσκληση για συνάντηση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) το 2013. Η διαδικασία της συμμετοχής είχε σαν αποτέλεσμα 27 χώρες να δεσμευθούν να συμμετάσχουν στην EuReCa ONE .

Ζητήθηκε από κάθε συμμετέχουσα χώρα να προσδιορίσει ένα Εθνικό Συντονιστή (NC). Όλοι οι NCs υπέγραψαν ένα Μνημόνιο Κατανόησης συμφωνώντας ότι ήταν υπεύθυνοι για την απόκτηση μέσω των ηθικών αξιών την έγκριση/παραίτηση για συμμετοχή στην EuReCa ONE, να συντονίζει την εθνική συλλογή δεδομένων, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και για την υποβολή μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων για ανάλυση. Οι Εθνικοί Συντονιστές ήταν εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικά αντίγραφα του συνόλου των δεδομένων, την κωδικοποίηση και τους ορισμούς, και τους δόθηκε μια επαφή για τη Μελέτη Διαχείρισης Ομάδας (SMT) έτσι ώστε συγκεκριμένες απορίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από το SMT ή να κλιμακωθούν στην Συντονιστική Επιτροπή (SC) όπως απαιτείται. Κάθε μέλος της SMT ενήργησε ως πρόσωπο-σύνδεσμος για μια ομάδα χωρών και κρατούσε επαφή με τους NCs σε περίπτωση που θέματα προέκυπταν.

Τα δεδομένα έχουν εξαχθεί από εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μητρώα OHCA και βάσεις δεδομένων ή με την χρήση μιας έντυπης έκδοσης του EuReCa ONE φύλλου δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων. Στοιχεία αντλήθηκαν από: υπάρχοντα μητρώα με εθνική κάλυψη (πέντε χώρες), υπάρχοντα μητρώα με μερική κάλυψη της χώρας (οκτώ χώρες), μητρώα που παρέχονται από το τοπικό Συμβούλιο Ανάνηψης (τρεις χώρες), φακέλους ασθενών στο ασθενοφόρο (τρεις χώρες). Οκτώ χώρες χρησιμοποίησαν για την συλλογή δεδομένων στοιχεία που βασίζονται στο χαρτί και ανέφεραν τις περιπτώσεις απευθείας στον NC. Τα στοιχεία των δεδομένων ήταν ανώνυμα και τα δεδομένα μεταφέρθηκαν από κάθε NC σε ένα EuReCa ONE Πρότυπο Εξαγωγής Δεδομένων και υποβάλλονταν κρυπτογραφημένα μέσω κωδικού πρόσβασης και ασφαλή ηλεκτρονική μεταφορά προς τον ειδικά σχεδιασμένο ιστοχώρο EuReCa. Πριν την μεταφορά οι NCs αναμένονταν να εξασφαλίσουν την ποιότητα των δεδομένων που αποστέλλονται ως προς την πληρότητα και την τήρηση των ορισμών δεδομένων και κωδικοποίησης.

Μετά την διερευνητική ανάλυση στα υποβαλλόμενα δεδομένα και τη διασαφήνιση των εκκρεμών ζητημάτων σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων και αφού αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους NCs, η υποβολή των τελικών δεδομένων ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2015.

Στατιστική ανάλυση
Τα ποσοστά  ενός μηνός εξήχθησαν σε ποσοστά ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος. Σε χώρες με μερική κάλυψη ο πληθυσμός που καλύφθηκε υπολογίστηκε με την προσθήκη των περιφερειακών πληθυσμών. Περιγραφικές αναλύσεις των δημογραφικών στοιχείων των ασθενών, των χαρακτηριστικών των υποθέσεων και μεταβλητές της θεραπείας και των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν για το σύνολο του δείγματος καθώς και για κάθε συμμετέχουσα χώρα προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός της μεταβλητότητας μεταξύ χωρών και περιοχών. Τα στοιχεία της επιβίωσης προήλθαν από το καθεστώς των ασθενών σε 30 ημέρες και αντικαταστάθηκε από το εξιτήριο του νοσοκομείου σε περίπτωση που οι 30 ημέρες δεν είχαν συμπληρωθεί. Η στατιστική ανάλυση βασίζεται σε περιπτώσεις όπου η CPR ξεκίνησε από έναν παριστάμενο ή από την EMS.

Για να περιοριστεί το στατιστικό λάθος, για ορισμένες αναλύσεις, συμμετείχαν χώρες με μόνο δέκα ή περισσότερες περιπτώσεις. Για επιλεγμένες κατηγοριοποιημένες μεταβλητές, π.χ. ROSC ή επιβίωση 95% των διαστημάτων εμπιστοσύνης (CI 95) υπολογίστηκαν με βάση την κατανομή Πουασόν.

Ρόλος της πηγής χρηματοδότησης
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και από τα επιμέρους μητρώα των συμμετεχόντων χωρών. Συγχρηματοδότηση δόθηκε από την Γερμανική Ένωση Αναισθησιολογίας (BDA). Το Ίδρυμα Laerdal για Άμεση Ιατρική συγχρηματοδότησε μια συνάντηση των NCs, του SMT και της SC. Οι οργανισμοί χρηματοδότησης δεν είχαν καμία επιρροή στην ανάλυση δεδομένων ή στην προετοιμασία του χειρογράφου.

Το ERC διόρισε έναν SC που ήταν υπεύθυνος για την SC σχεδιασμό της μελέτης , διεξαγωγή και της ανάλυσης των δεδομένων. Τεχνική και διοικητική υποστήριξη δόθηκε από το SMT. Τα μέλη της SC είχαν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα της μελέτης και όλοι οι NCs ήταν υπεύθυνοι για την κριτική αναθεώρηση της υποβαλλόμενης έκδοσης του χειρογράφου.

Αποτελέσματα
Χαρακτηριστικά ασθενών και διαδικασιών
Δεδομένα από 10,682 επιβεβαιωμένες OHCAs συλλέχθηκαν από 248 διαφορετικές περιοχές σε 27 χώρες, καλύπτοντας έναν υπολογιζόμενο πληθυσμό 174 εκατομμυρίων (34%) από τα 514 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες (πίνακα 1). Επτά χώρες παρείχαν εθνικά στοιχεία, άλλες χώρες ανέφεραν στοιχεία από επιλεγμένες περιοχές στο εσωτερικό της χώρας (εύρος περιφερειών από 1-51). Ο πληθυσμός που καλύφθηκε ποικίλει από 3% έως 100% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Τρεις χώρες παρείχαν μόνο περιπτώσεις όταν άρχισε η CPR. Ο χαμηλότερος αριθμός των αναφερόμενων ασθενών για μία χώρα ήταν τέσσερις (Κύπρος) και ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν 1536 (Ηνωμένο Βασίλειο). Σε 7146 περιπτώσεις η CPR ξεκίνησε από έναν παριστάμενο ή από την EMS. Βρήκαμε ένα ποσοστό περιπτώσεων OHCA 84/100.000 πληθυσμού για τους ασθενείς που θεωρούνται προς ανάνηψη από την EMS. Η συχνότητα των προσπαθειών για CPR κυμαινόταν μεταξύ 19 εώς 104 ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος (πίνακα 1 ).

Πίνακας 1.
Συνοπτικά δεδομένα για όλες τις συμμετέχουσες χώρεςUK: μόνο περιπτώσεις με προσπάθεια καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPR).

Ανάλυση πίνακα
Οι υπολογισμοί που ακολουθούν βασίζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου η CPR  άρχισε από EMS ή παρευρισκόμενους. Ο μέσος όρος της ηλικίας των ασθενών ήταν 66.5 (SD 18.6) χρόνια και η μέση ηλικία ήταν 70.0 χρόνια, (εύρος 0-104) (πίνακα 2). Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες (66.3%). Η πλειοψηφία των OHCAs (69,4%) παρουσιάστηκε σε μια ιδιωτική κατοικία. Στο 54,3% των περιπτώσεων στην κατάρρευση ήταν μάρτυρας κάποιος από τους παρευρισκομένους και σε 11,9% από την EMS. Στο 47,4% των περιπτώσεων με CPR αυτή ξεκίνησε από έναν παριστάμενο. Η αιτία της OHCA θεωρήθηκε ότι είναι ιατρική στο 91.4% των περιπτώσεων. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου η πιθανή αιτία αναφέρθηκε ως άγνωστη ή όπου λείπουν δεδομένα (24,0%), δεδομένου ότι αυτές θεωρούνται επίσης ιατρικές -συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής- σύμφωνα με τις συστάσεις Utstein. 19 Μια τραυματική αιτία αναφέρθηκε στο 4.1% των περιπτώσεων (εύρος 0-16,0%). Το ποσοστό της CPR να έχει αρχίσει με βοήθεια μέσω  τηλεφώνου αναφέρθηκε από 21 χώρες. Ο μέσος όρος ήταν 30,0%. Ένας αρχικός απινιδώσιμος ρυθμός αναφέρθηκε στο 22,2% των ασθενών, με εύρος από 4,4% έως 50,0%.

Πίνακας 2.
Επιλεγμένα συνοπτικά ευρήματα από όλες τις χώρες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως συνολική μέση τιμή ή το ποσοστό από όλες τις υποθέσεις, και διάμεσος με το εύρος των τιμών ανά χώρα. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου άρχισε η CPR από EMS ή παρευρισκομένους.


Εάν λείπει ή είναι άγνωστη η τιμή θεωρήθηκε ως ιατρική/καρδιακή.

Ανάλυση πίνακα
Δεδομένα για την επιστροφή της αυτόματης κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε στάδιο (ROSC) ήταν διαθέσιμα για 6963 από τους 7146 ασθενείς (97,4%) (εικ1.). Το ποσοστό της ROSC για όλες τις χώρες ήταν 28,6% (n = 1994) (2 εικ2.). Υπήρχε ένα μεγάλο εύρος στο ποσοστό ROSC που αναφέρθηκε (9-50,0%). Ορισμένες χώρες με έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων ανέφεραν υψηλές αναλογίες του ROSC με μεγάλα διαστήματα εμπιστοσύνης, αλλά το εύρος των αναφερόμενων ROSC από χώρες με μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων και μικρά διαστήματα εμπιστοσύνης επίσης κυμαινόταν από κάτι λιγότερο από 10,0% μέχρι πάνω από 40.0%. Το ποσοστό  της ROSC κυμαίνονταν μεταξύ 6-32/100.000 πληθυσμού/έτος.

Εικ. 1. Διάγραμμα ροής με αριθμό περιπτώσεων

OHCA = εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή,
ROSC = επιστροφή της αυτόματης κυκλοφορίας,
CPR = Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση.

Εικ. 2 Ποσοστό ROSC σε ασθενείς με ΚΑΡΠΑ να έχει επιχειρηθεί


Οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% (CI). Το γράφημα περιλαμβάνει 6963 ασθενείς από 27 χώρες (εύρος ανά χώρα 4-1475). Το συνολικό αποτέλεσμα είναι 28,6%. Συντομογραφίες: ROSC = επιστροφή της αυτόματης κυκλοφορίας. Συντμήσεις για τα ονόματα χωρών εξηγούνται στο πίνακα 1 .

Η κατάσταση κατά την άφιξη στο νοσοκομείο ήταν γνωστή για 6884 από τους 7146 ασθενείς (96.3%), για τους οποίους ξεκίνησε μια προσπάθεια ανάνηψης (εικ. 3). Από αυτούς τους ασθενείς, 4409 πέθαναν στη σκηνή ή καθ ‘ οδόν στο νοσοκομείο (64,0%). Το ένα τέταρτο των ασθενών (n = 1735) είχε υποστεί ROSC κατά την άφιξη στο Τμήμα Επειγόντων (ROSC στο νοσοκομείο) (25.2%), και 740 ασθενείς (10,7%), έφτασε με εν εξελίξει CPR.  Από τους ασθενείς με ROSC στο νοσοκομείο που τα δεδομένα για την επιβίωση τους ήταν διαθέσιμα, 543/1291 (42,0%) επιβίωσε για 30 ημέρες ή πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τους ασθενείς με εν εξελίξει CPR για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα, 26/538 (4,8%) επιβίωσαν για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών ή πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο (4 εικ. ).

Εικ. 3. Κατάσταση σε εισαγωγή στο νοσοκομείο (n = 6884) *


Συντομογραφίες: ROSC  = επιστροφή στην αυτόματη κυκλοφορία· CPR = καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Συντμήσεις για τα ονόματα χωρών εξηγούνται στο πίνακα 1. * ασθενείς που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Νεκρός» είτε πέθανε στη σκηνή ή απαγγέλθηκαν νεκροί κατά την άφιξη στο νοσοκομείο. Οι αριθμοί στα δεξιά κάθε ράβδου αντιπροσωπεύουν τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων/χώρα

Εικόνα 4. Ποσοστό επιβίωσης σε περιπτώσεις με CPR να έχει επιχειρηθεί (εξιτήριο από το νοσοκομείο ζωντανών ή ζωντανοί τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά το συμβάν).


Οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95%. Το γράφημα περιλαμβάνει 6414 ασθενείς από 27 χώρες (εύρος 4-1218). Το συνολικό ποσοστό είναι 10,3%. Συντμήσεις για τα ονόματα χωρών εξηγούνται στο πίνακα 1 .

Δεδομένα για την επιβίωση 30 ημερών ή εξιτήριο από το νοσοκομείο, ήταν διαθέσιμα για 2005 ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με εν εξελίξει CPR και χωρίς ROSC σύμφωνα με τα νοσοκομειακά δεδομένα. Από αυτούς τους ασθενείς, 662 (33.0%), επέζησε. Οι τιμές από τις συμμετέχουσες χώρες κυμαίνονταν από 6,4% έως 66,7%. Σε όλους τους ασθενείς, όπου ξεκίνησε η CPR και τα νοσοκομειακά αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα (n = 6414), 10.3% επέζησε για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την OHCA ή πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (εικόνα 5). Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 1,1% εώς 30.8% μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Το ποσοστό επιβίωσης κατά παρέκταση για νοσηλευόμενους ασθενείς κυμαίνεται μεταξύ 0,2-17,3/100.000 πληθυσμού/έτος (συμπληρωματικός πίνακας S3).

Εικόνα 5. Ποσοστό επιβίωσης στο νοσοκομείο στην Ομάδα Σύγκρισης Utstein (καρδιακή αιτία, απινιδώσιμος ρυθμός και κατάρρευση με παρευρισκομένους μάρτυρες).


Νοσοκομειακά στοιχεία επιβίωσης ήταν διαθέσιμα για 733 ασθενείς (επτά χώρες με λιγότερο από 10 περιπτώσεις αποκλείστηκαν: Αυστρία, Κύπρος, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ελβετία, ν = 25). Οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95%. Το ποσοστό των ασθενών ανά χώρα που ανήκουν στην Ομάδα Σύγκρισης κατά Utstein είναι σημειωμένα με ‘x‘.

Συντμήσεις για τα ονόματα των χωρών έχουν εξηγηθεί με Πίνακας 1 .

Αποτελέσματα για την Ομάδα Σύγκρισης κατά Utstein
Η Ομάδα Σύγκρισης κατά Utstein περιλάμβανε ασθενείς με έναν παρευρισκόμενο να είναι μάρτυρας της ανακοπής από πιθανολογούμενης καρδιακής αιτίας και έναν αρχικά καταγραφέντα απινιδώσιμο ρυθμό. Στο 12,5% των ασθενών (890/7146), όλα τα κριτήρια για την σύγκριση Utstein ήταν διαθέσιμα (συμπλήρωμα S2). Επτά χώρες με λιγότερους από δέκα ασθενείς στην Ομάδα Σύγκρισης Utstein αποκλείσθηκαν (25 περιπτώσεις). Πληροφορίες σχετικά με την ROSC ήταν διαθέσιμα για 845 (98%) από αυτές τις περιπτώσεις. Το συνολικό ποσοστό των ROSC ήταν 56,8%, που κυμαίνονται από 25,0% εώς 84,6% μεταξύ των χωρών. Δεδομένα για την επιβίωση ήταν διαθέσιμα για 733 ασθενείς (85%) (Εικόνα 5). Από αυτούς τους ασθενείς, 218 (29,7%) επιβίωσαν για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών ή πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 5,3% και 57,9%. Το ποσοστό της επιβίωσης κυμαίνονταν από 0.1 επιζώντες έως 6,3 επιζώντες ανά 100.000 πληθυσμού (συμπλήρωμα S3).

Συζήτηση
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αναφέρει συχνότητα, συμμετοχή της Κοινότητας (παρευρισκόμενος που ξεκίνησε CPR) και με αποτελέσματα μετά από OHCA σε 27 ευρωπαϊκές χώρες. Υποθέτοντας ότι το ποσοστό της OHCA ήταν παρόμοιο κατά τη διάρκεια των υπολοίπων έντεκα μήνων του έτους, βρήκαμε ένα ποσοστό περιπτώσεων 84/100.000 πληθυσμού. Μια προηγούμενη μελέτη ανέφερε 87.4 OHCAs ανά 100.000 ανθρώπους-έτη για την Ευρώπη. 21 Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματά μας, υποδηλώνουν ότι η συχνότητα της OHCA στην Ευρώπη είναι στο εύρος που είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Βρήκαμε ότι η συνολική συχνότητα της OHCA όπου η CPR ξεκίνησε, να είναι 49 ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού. Αυτό το ποσοστό περιλαμβάνει αντιμετώπιση καρδιακών ανακοπών από EMS και παρευρισκομένους. Είναι σαφώς υψηλότερη από ό, τι έχει αναφερθεί στο παρελθόν στην Ευρώπη πριν από δέκα χρόνια (38/100.000). 1 Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματά μας συμφωνούν αρκετά με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από εθνικές έρευνες στη Δανία και τη Σουηδία. 9 και 10 Στη μελέτη μας, για τις δύο αυτές τις εκτιμήσεις, υπήρχε σημαντική μεταβλητότητα μεταξύ χωρών οι οποίες μπορεί να αντανακλούν μια παραλλαγή στην ασθένεια, αναφορά μιας προτίμησης ή μιας φυσικής μεταβλητότητας, που θα σχολιαστεί κατόπιν στην Ενότητα Περιορισμοί.

Το ποσοστό των ασθενών με CPR να έχει επιχειρηθεί που βρέθηκαν σε κοιλιακή μαρμαρυγή ήταν 22,2%. Αυτό είναι ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό σε σχέση με την αναφερόμενη συχνότητα πριν 10 χρόνια στην Ευρώπη (42.9%). 1 Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά συμφωνούν αρκετά με μια αναφερόμενη μείωση της συχνότητας της VF, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ. 22 Τα ευρήματά μας, επίσης, συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες μελέτες της συχνότητας της VF μεταξύ των ασθενών με OHCA όπου επιχειρήθηκε CPR. 9 Ωστόσο, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, όπου πρόσφατα έχει αναφερθεί υψηλότερη συχνότητα της VF. 23 

Τρεις προηγούμενες μελέτες έχουν αναφορές σχετικά με την συχνότητα και την επιβίωση μετά την OHCA από μια ευρωπαϊκή ματιά. Η πρώτη έρευνα δημοσιεύθηκε το 1999 και ανέφερε ότι πολλά συστήματα EMS στην Ευρώπη έδειξαν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση μετά από OHCA. 24 Η δεύτερη έρευνα δημοσιεύθηκε το 2005 και ανέφερε μια συνολική συχνότητα 38 αντιμετωπίσιμων από  EMS OHCA ανά 100.000 ανθρώπους-έτη στην Ευρώπη. 1 Το αντίστοιχο ποσοστό για κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) ήταν 17. Το  συνολικό ποσοστό επιβίωσης με εξιτήριο από το νοσοκομείο ήταν 10,7% για όλους τους ρυθμούς και 21,2% για VF. Προεκτάθηκε ότι 29.000 άτομα είχαν αναζωογονηθεί με επιτυχία κάθε χρόνο μετά OHCA στην Ευρώπη. Η τρίτη έρευνα εκδόθηκε το 2011 και περιελάμβανε πέντε περιφερειακά/εθνικά μητρώα. 25 Η συχνότητα εμφάνισης της προσπάθειας αναζωογόνησης μετά την OHCA όπως αναφέρθηκε κυμαινόταν μεταξύ 17 έως 53 ανά 100.000 ανθρώπους / έτος. Υπήρχε μια μεγάλη μεταβλητότητα όσον αφορά την CPR από παρευρισκομένο και αρχική επιβίωση.

Η μελέτη μας αναφέρει μεταβλητότητα της ROSC από λιγότερο από 10,0% έως 50,0%, ενώ η επιβίωση στο νοσοκομείο κυμαίνεται από λιγότερο από 5,0% έως 30,0%. Οι διαφορές στις δομές των EMS και πρακτικών της CPR μπορεί να είναι μια αιτία για αυτό και πρέπει να θυμόμαστε ότι τα αναφερόμενα δεδομένα είναι μέσες τιμές από κάθε χώρα. Ωστόσο, βρήκαμε μια παρόμοια διαφορά εντός των συστημάτων και μεταβλητότητα στις παραμέτρους των αποτελεσμάτων. 26 

Η «Ομάδα Σύγκρισης κατά Utstein» είναι ένας τρόπος καθορισμού ενός ομοιόμορφου πληθυσμού των θυμάτων της OHCA με τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Μέσω αυτής της ομάδας διαπιστώσαμε επίσης μια μεγάλη μεταβλητότητα της συχνότητας, της ROSC, της εισαγωγής σε νοσοκομείο, εξιτηρίου ή/και επιβίωσης των 30 ημερών. Μπορεί να φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν παρόμοιοι αριθμοί επιζώντων σε αυτή την ομάδα. Παρόλα αυτά βρήκαμε ποσοστά επιβίωσης στο νοσοκομείο που κυμαίνονται από λιγότερο από 6,0% έως 55,0%. Πρόσφατες δημοσιεύσεις περιγράφουν ποσοστά επιβίωσης 30 ημερών που κυμαίνονται από 20 έως 31% στα θύματα καρδιακής ανακοπής και VF μπροστά σε παρευρισκόμενους. 11 και 27 Σε μια διαχρονική μελέτη από τη Βόρεια Αμερική, ένας αυξανόμενος αριθμός επιζώντων βρέθηκε αλλά πάλι με μεταβλητότητα μεταξύ των συμμετεχόντων συστημάτων. 28 Σε σχέση με τις διαφορές των αποτελεσμάτων στην ομάδα μελέτη μας, θα μπορούσε να υποθέσουμε διαφορές στη CPR από παρευρισκομένους, της ποιότητα της θεραπείας (CPR) και της θεραπείας μετά της ROSC εντός των διαφορετικών χωρών και συστημάτων. Συστάσεις για μοναδικό τρόπο μέτρησης CPR έχουν δημοσιευθεί και πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ποιότητα. 29 Επίσης, μια προσαρμογή βάσει του ρίσκου με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα και της κατάστασης τους που οδήγησε στην OHCA μπορεί να είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε τη μεταβλητότητα στο αποτέλεσμα. 30 

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με διαφορετικά έθνη, κουλτούρα, ιατρικά θεραπευτικά πρότυπα και αποτελέσματα OHCA. Διαφορές στα συστήματα EMS και παραγόντων της κοινότητας συμπεριλαμβανομένων της CPR από παρευρισκομένους μπορούν επίσης να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μετά από καρδιακή ανακοπή.

Περιορισμοί
Κατ΄ αρχάς, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων δεν τυποποιήθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών και των περιφερειών και ο ποιοτικός έλεγχος περιορίστηκε σε ερωτήματα στους NCs. Αυτό μπορεί να εξηγήσει μερικώς τη διακύμανση των ποσοστών της συχνότητας της αρχικής αναζωογόνησης μεταξύ των χωρών να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 104 ανά 100.000 ασθενείς ανά έτος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μεταβλητές έχουν ελλιπή δεδομένα, είναι πιθανό ότι τα στοιχεία ήταν δύσκολο να αποκτηθούν από ορισμένες υποομάδες, όπως ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν από EMS για τους οποίους η ανάνηψη θεωρήθηκε μάταιη.

Δεύτερον, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν μεγάλες διαφορές στις διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων και των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών. Το ποσοστό της ROSC μετά από μια προσπάθεια ανάνηψης κυμαίνεται από 9.0% έως 50,0%, η επιβίωση με εξιτήριο κυμαίνεται από 6,4% έως 66,7%. Αυτή η μεγάλη διακύμανση μπορεί να οφείλεται σε γνήσιες διαφορές μεταξύ των χωρών, παρόμοια με τη μεγάλη διακύμανση στο αποτέλεσμα όπως αναφέρθηκε για τα κέντρα της Κοινοπραξίας Αποτελεσμάτων Αναζωογόνησης. 4 Η μελέτη αυτή χρησιμοποίησε άκαμπτες και τυποποιημένες μεθόδους συλλογής δεδομένων μέσα σε ένα έθνος, για να διασφαλιστεί η πληρότητα και  η ποιότητα των δεδομένων. Ανέφεραν ένα πενταπλάσιο εύρος, πολύ λιγότερο από το εικοσαπλάσιο εύρος στο ποσοστό επιβίωσης που αναφέρεται στη μελέτη μας. Διάφορες εξηγήσεις, επομένως, μπορεί να παίζουν ρόλο στην μεγάλη μεταβλητότητα στα αποτελέσματα στη μελέτη μας. Πρώτον, η μελέτη μας είναι ένα στιγμιότυπο της OHCA σε ένα μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη την έμφυτη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων της καρδιακής ανακοπής, ειδικά σε μικρά δείγματα εν μέρει των συμμετεχόντων χωρών, η σύγκριση μεταξύ των χωρών σε ένα τέτοιο σύντομο χρονικό διάστημα έχει περιορισμούς. Ωστόσο, τα συνδυασμένα στοιχεία από όλες τις χώρες μπορούν να προσθέσουν στη δυναμική του συνολικού αποτελέσματος που αναφέρθηκε.

Τρίτον, η διακύμανση στο ποσοστό συχνότητας μπορεί να οφείλεται σε εποχικές διακυμάνσεις ή να υποδεικνύει, νομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές – στην προθυμία να ενεργοποιηθεί η EMS και να ξεκινήσει η αναζωογόνηση όταν αναμένεται μια χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας ή να τερματίσει τις προσπάθειες στην σκηνή, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά εισόδου στην έρευνα. Τρεις χώρες ανέφεραν μόνο περιπτώσεις όπου η αναζωογόνηση είχε αρχίσει ή συνεχίστηκε από το προσωπικό της EMS. Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα είναι η πραγματική διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων των EMS για τον πληθυσμό που εξυπηρετούν. Υψηλότερη διαθεσιμότητα μπορεί να προωθήσει την απόφαση για την έναρξη αναζωογόνησης, ιδιαίτερα για τις χώρες όπου η CPR από παριστάμενους είναι χαμηλότερη. Οι παράγοντες αυτοί δεν καταγράφονται και δεν είναι γνωστό πώς ενδέχεται να έχουν επηρεάσει μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό περιορίζει τη δική μας ερμηνεία των δεδομένων και την απόδοση αυτών των διαφορών σε βιολογικούς παράγοντες των ασθενών ή σε παράμετρους του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την OHCA.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της EuReCa ONE επισημαίνουν ότι η OHCA εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας υπεύθυνο  για ένα σημαντικό αριθμό θανάτων στην Ευρώπη.
Η EuReCa ONE σαφέστατα παρουσιάζει έντονες διαφορές στις διαδικασίες για τη συλλογή δεδομένων και τα αναφερόμενα αποτελέσματα μετά από OHCA σε όλη την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία και τις αναλύσεις, διάφορες χώρες, περιοχές, συστήματα και έννοιες μπορούν να συγκριθούν και μπορεί να μάθει  ο ένας από τον άλλο για να βελτιωθεί περαιτέρω η επιβίωση μετά από ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα υγειονομικής περίθαλψης.

Χρηματοδότηση
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναζωογόνησης (ERC) και από τα επιμέρους μητρώα των συμμετεχόντων χωρών. Η Γερμανική Ένωση Αναισθησιολογίας (BDA) παρείχε συγχρηματοδότηση. Το Ίδρυμα Laerdal για Άμεση Ιατρική συγχρηματοδότησε μια συνάντηση των NCs, του SMT και της Συντονιστικής Επιτροπής. Η επιλογή της ανοικτής πρόσβασης χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Μητρώο Αναζωογόνησης. Οι οργανισμοί χρηματοδότησης δεν επηρέασαν την ανάλυση δεδομένων ή την προετοιμασία του χειρογράφου.

Δήλωση συμφερόντων

Δεν υπάρχουν οικονομικές και προσωπικές σχέσεις με άλλα άτομα ή οργανισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτήν την μελέτη. COI δηλώσεις είναι διαθέσιμες για όλους τους συγγραφείς.

 • Jan-Thorsten Gräsnerένα , β ,
 • Rolf Lefering c ,
 • Rudolph W. Koster d ,
 • Siobhán Masterson ε ,
 • Bernd W. Böttiger f ,
 • Johan Herlitz g ,
 • Jan Wnentένα , β,
 • Ingvild B.M. Tjelmeland h ,
 • Fernando Rosell Ortiz εγώ ,
 • Holger Maurer j ,
 • Michael Baubin k ,
 • Pierre Mols l ,
 • Irzal Hadžibegović m ,
 • Marios Ioannides n ,
 • Roman Škulec o ,
 • Mads Wissenberg p ,
 • Ari Salo q ,
 • Hervé Hubert r ,
 • Nikolaos I. Nikolaou ι. s ,
 • Gerda Lóczi t ,
 •  Hildigunnur Svavarsdóttir u ,
 •  Federico Semeraro v ,
 • Peter J. Wright w ,
 • Carlo Clarens x ,
 • Ruud Pijls y ,
 • Grzegorz Cebula z ,
 • Vitor Gouveia Correia AA ,
 • Diana Cimpoesu ΑΒ ,
 • Violetta Raffay AC ,
 •  Stefan Trenkler διαφήμιση ,
 • Andrej Markota ΑΕ ,
 • Anneli Strömsöe AF ,
 • Roman Burkart AG ,
 • Gavin D. Perkins Αχ ,
 • Leo L. Bossaert AI 
 • a Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Schleswig-Holstein, Τμήμα Αναισθησιολογίας και Eντατικής Θεραπείας, Κίελ, Γερμανία
 • b Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Schleswig-Holstein, Ινστιτούτο Επείγουσας Ιατρικής, Κίελ, Γερμανία
 • c Πανεπιστήμιο Witten/Herdecke, Κολωνία, Γερμανία
 • d Ακαδημαϊκό Ιατρικό Κέντρο, Άμστερνταμ, Ολλανδία
 • ε Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, Galway, Ιρλανδία
 • f Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κολωνίας, Γερμανία
 • g Πανεπιστήμιο του Borås, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska, Σουηδία
 • h Νορβηγική Εθνική Συμβουλευτική Μονάδα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (ΝΑΚΟS), Όσλο, Νορβηγία
 • εγώ Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Αλμερία, Ισπανία
 • j Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Schleswig-Holstein, Τμήμα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιούπολη Λίμπεκ, Γερμανία
 • k Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ίνσμπρουκ, Αυστρία
 • l Κέντρο Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, Université Libre de Bruxelles, Βέλγιο
 • m Ιατρική Σχολή του Όσιγιεκ, Πανεπιστήμιο του Josip Juraj Strossmayer, Όσιγιεκ, Κροατία
 • n Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος
 • o Επείγουσα Ιατρική Υπηρεσία της περιφέρειας της Κεντρικής Βοημίας, Kladno, και Πανεπιστήμιο J.E. Purkinje, Νοσοκομείο Masaryk Usti nad Labem, Τσεχική Δημοκρατία
 • p Επείγουσες Ιατρικές Υπηρεσίες Κοπεγχάγης, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Δανία
 • q Επείγουσες Ιατρικές Υπηρεσίες, Τμήματος Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελσίνκι, Ελσίνκι, Φινλανδία
 • r Πανεπιστήμιο της Λιλ, Γαλλία
 • s Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
 • t Κέντρα Φροντίδας Υγείας της κομητείας Hódmezővásárhely Csongrad – Makó, Ουγγαρία
 • u Νοσοκομείο Άκουρεϋρι/Πανεπιστήμιο Ακουρεΰρι, Ισλανδία
 • v Ospedale Maggiore “Carlo Alberto Pizzardi” AUSL Bologna, Italy
 • w  Διευθυντήριο Υπηρεσιών Υγείας Ballyshannon, Ιρλανδία
 • x Συμβούλιο Αναζωογόνησης Λουξεμβούργου, Λουξεμβούργο
 • y Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, Ολλανδία
 • z Πανεπιστήμιο Jagiellonian, Κρακοβία, Πολωνία
 • aa Serviço de Emergência Médica Regional – SEMER/EMIR, Portugal
 • ΑΒ Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής Gr.T. Popa και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κομητείας Sf. Σπυρίδων, Iaşi, Ρουμανία
 • AC Δημοτικό Ινστιτούτο Επείγουσας Ιατρικής Νόβι Σαντ, Σερβία
 • διαφήμιση Πανεπιστήμιο P.J.Safarik, Κόσιτσε, Σλοβακία
 • ΑΕ Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Μάριμπορ, Μάριμπορ, Σλοβενία
 • AF Πανεπιστήμιο Mälardalens, Βάστερας, Σουηδία
 • AG Cuore Fondazione Ticino, Breganzona, Ελβετία
 • Αχ Πανεπιστήμιο του Warwick και της Καρδιάς της Αγγλίας NHS Foundation Trust, Κόβεντρι, Ηνωμένο Βασίλειο
 • AI Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, Τμήμα Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Αμβέρσα, Βέλγιο
Αγαπητοί φίλοι,
Το κείμενο με τα κυριότερα συμπεράσματα της Eureca-1 δημοσιεύτηκε τελικά στο "Resuscitation".
Συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική δουλειά. Η συμμετοχή της χώρας μας έγινε δυνατή πραγματικά την τελευταία στιγμή και με ελάχιστη προετοιμασία.
Όσο για τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ότι έχουμε ελάχιστα για να πανηγυρίζουμε, αρκετά για να συζητάμε και πάρα πολλά να κάνουμε.

Με τις καλύτερες ευχές μου

Ν. Νικολάου

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζετε από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

3 σχόλια :

 1. Σας ευχαριστούμε για την κοινοποίηση του άρθρου μας κ ας παραποιηθηκε με τα εικονίδια του ΕΚΑΒ και των Ιατρών του ΕΚΑΒ.

  Παρόλα αυτά...

  Είναι μεγάλη πρόκληση πραγματικά, να ανηκεις στους τελευταίους!!!

  Τόσο μεγάλη, που θα το δούμε μόνο δημιουργικά για περισσότερη δουλειά όπως αναφέραμε στον πρόλογο μας.

  Είμαστε αισιόδοξοι γιατί ηδη μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπους που επιστρέφουν στην ζωή από το οργανωμένο δίκτυο απινιδωτων κ ανανηπτων της Χαλκιδικης που ολοένα μεγαλώνει, γνωρίζουμε πως μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι και δουλεύουμε με χιλιάδες εθελοντικές εργατοώρες για να το καταφέρουμε.

  Δεν μπορούμε όμως να αδιαφορησουμε για τα αποτελέσματα, καθώς αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

  Άραγε διάβασε κανείς από την Διοίκηση και το επιστημονικό συμβούλιο αυτή την μελέτη που κατατάσσει την Χώρα μας στην τελευταία θεση ανάμεσα στις 27?

  Και αν ναι, τι σχέδια έχουν για το επόμενο έτος και το EuReCa Two που έρχεται;

  Πάλι τελευταίοι;

  Τι σχέδια έχουν για την εξέλιξη των Διασωστών
  :: το γνωστικό τους υπόβαθρο και την αναβάθμιση τους από BLS σε ALS
  :: την δικαιοδοσία σε χορήγηση φαρμάκων
  :: την εξειδικευμένη πλέον αντιμετώπιση των καρδιακών ανακοπων ( είναι πάντοτε δυνατή ή κλήση της μονάδας; Τι γίνεται έξω από τις αστικές περιοχές;)
  :: τον εφοδιασμό των απλών ασθενοφόρων με μόνιτορ-χειροκινητους απινιδωτες
  :: την τηλεφωνικά καθοδηγουμενη ΚΑΡΠΑ απο τους τηλεφωνητές ΕΚΑΒ προς τους παρευρισκόμενους πολίτες που δεν έχουν εκπαιδευτεί
  :: την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Διασωστών
  :: την ιεράρχηση τους ως κίνητρο για την πρόοδο τους
  :: και φυσικά την πρόσληψη χιλιάδων Διασωστών, γιατι δεν μπορείς με δυο χιλιάδες διασώστες να αντιμετωπίσεις τις επείγουσες ανάγκες 11 εκατομμυρίων Ελλήνων και 10 εκατομμυρίων τουριστών (την στιγμή που αντίστοιχη υπηρεσία για την προστασία των δασών αριθμεί 10-12 χιλιάδες με έξτρα 3-5 περίπου χιλιάδες επικουρικους κατά τους θερινούς μήνες).

  Τι γίνεται λοιπόν όταν οι πραγματικές δυνατότητες ενός οργανισμού όπως το ΕΚΑΒ δεν αρκούν για να σώσουν ανθρώπους που θα μπορούσαν να σωθούν;

  Τι γίνεται όταν στέλνουμε ασθενοφόρο και το παρκαρουμε έξω από το ιατρείο της Κασου, χωρίς να στείλουμε διασώστες να το επανδρώσουν;

  Μέχρι πότε θα καλείται ο ταξιτζής του χωριού να το οδηγάει και να πηγαίνει παρέα με τον γιατρό σε ανακοπες;

  Ή Κυπρος έχει εθνικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, η Κυπρος είναι πραγματικά ένας γείτονας-φαρος που δείχνει πως να σώσουμε περισσότερες ζωές απλά ακολουθώντας το παράδειγμα τους.

  Γνωριζουμε το έργο τους;

  Τους συμβουλευτηκαμε ποτέ;

  Ή Ελλαδα ακόμη να δημιουργήσει το Ελληνικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης;

  Πολλά τα ερωτήματα και είναι μονο λίγα από τα ουσιαστικά.

  Η κατάσταση αλλάζει όμως, πολλά τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και την Ελλαδα, όσοι είναι κοντά στις εκπαιδεύσεις, τους διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς τύπου ERC - NAEMT και τις αρχές που πρεσβεύουν, θα ευεργετηθουν, γιατί απλά ή γνώση είναι δύναμη.

  Σας ευχαριστούμε και πάλι για την δημοσίευση του άρθρου, δείτε αν επιθυμείτε το πρωτότυπο εδώ: http://savealife.edu.gr/eureca-ονε-27-έθνη-mία-ευρώπη-ένα-μητρώο/

  Με τιμή και προβληματισμό για την επόμενη ημέρα του ΕΚΑΒ

  Αναστάσης Στεφανάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κε Στεφανάκη:
   Η συμμετοχή της ΕΛΛΑΔΟΣ στην EURECA1 έγινε με έντονη προσπάθεια των ΙΑΤΡΩΝ του ΕΚΑΒ και των Διασωστών του ΕΚΑΒ Πανελλαδικά (αλλά όχι από όλα τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ )

   Ελπίζω να μπορείς να πας μόνο προς τα πάνω

   Στο ΕΚΑΒ έχουμε κινούμενους απινιδωτες ( επίγεια drones)

   Η συλλογή και αντικειμενική διάθεση αυτών είναι έργο των Ιατρών και διασωστών ΕΚΑΒ (γιαυτο και τα σήματα)

   Ονομαζομαι Παπανικολάου Σπύρος Ιατρός ΕΚΑΒ και οργάνωσα την συμμετοχή στην EURECA1. όλα τα αποτελέσματα και η δημοσιευμένη και μεταφρασμένη εργασία από τον κ Ιωάννη Ορφανίδη, Διασώστη ΕΚΑΒ που ανακοινώθηκε αποτελεί την πρώτη διεθνή συμμετοχή του ΕΚΑΒ σε αναλογη εργασια και αναμένουμε αλλά και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με την αρωγή όλων
   Σωματειο Ιατρων ΕΚΑΒ Ελλαδος, Προεδρος Παπανικολαου Σπυρος: 6944462634

   Τα ερωτηματα σας είναι και δικα μας και εχουμε απαντησεις και προβληματισμους επικοινωνειστε μαζι μας

   ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΕ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΑ ΞΑΝΑΔΗΛΩΝΩ: ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 6944462634

   Διαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews