ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/12/16

Με παράνομη απόφαση το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ απομακρύνει την Δ/νση ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης


Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016
ΕΚΑΒNews

Επιστολή της Διευθύντριας ΕΚΑΒ-9 Αλεξ/λης κας Σοφίας Πετροπούλου – Παπαναστασίου

Αλεξανδρούπολη, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση νομιμότητας στις επιχειρούμενες διοικητικές πράξεις του Προέδρου/ΕΚΑΒ Καρακατσιανόπουλου»

Πληροφορήθηκα από συνδικαλιστές της Θράκης, ότι υπάρχει ένα έγγραφο εισήγησης προς συζήτηση ενώπιον του ΔΣ/ΕΚΑΒ, που με αφορά, με το οποίο πρόκειται να συζητηθεί η αντικατάστασή μου, από Δντρια ΕΚΑΒ/Αλεξ/λης, με αιτιολογικό ότι δήθεν ήταν παράνομη – άκυρη η απόφαση του τότε Προέδρου/ΕΚΑΒ Β. Κεκερή.
Επειδή το ανωτέρω έγγραφο είναι προφανώς αντικειμενικά αναληθές και τυχόν απόφαση με αναληθή στοιχεία θα είναι δυσμενής για εμένα, αιτούμαι την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ΚΔΔ ν   2690/99 άρθρο 6, κατά το οποίο νομιμοποιούμαι να ασκήσω το δικαίωμα της ακρόασης και υποβολής προτάσεων.
Άλλωστε η τοποθέτησή μου σαν Δντρια του Παραρτήματος ΕΚΑΒ/Αλεξ/λης,  έλαβε χώρα από το ΔΣ/ΕΚΑΒ το έτος 2005 και στην συνέχεια την ανάθεση αυτή των καθηκόντων την όρισε κατευθείαν ο Υπουργός Υγείας όπως κατωτέρω:
Κατά το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 9/3/1999, ν2690/99, «Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε» και στην εξεταζόμενη περίπτωση το αρμόδιο όργανο που  εξέδωσε την απόφαση υπ΄ αριθμ. ΑΠ27628/28-2-2008/Δνση Προσωπικού Ν.Π, είναι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Η ανάκληση της ατομικής αυτής διοικητικής πράξης, γίνεται από το ίδιο όργανο και δεν έχει δικαίωμα ο υφιστάμενος του Υπουργού Υγείας Πρόεδρος ΕΚΑΒ/Καρακατσιανόπουλος ως Πρόεδρος ΔΣ/ΕΚΑΒ και τα μέλη αυτού, να υποκαθιστούν τον υπουργό Υγείας και να ανακαλέσουν την απόφασή ΑΠ27628/28-2-2008/Δνση Προσωπικού Ν.Π, Υπουργού Υγείας.
Συνεπώς είναι νομικά παντελώς αβάσιμη τυχόν  εισήγηση  του Προέδρου ΕΚΑΒ/ Καρακατσιανόπουλου.
Επειδή όμως η πράξη αυτή του Προέδρου/ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνεται κατά συρροή, επανάληψη και με δόλο, από τον ίδιο, σας γνωρίζω τα εξής:

Εισαγωγή.
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) προβλέπει ότι πρέπει να λαμβάνει γνώση ο διοικούμενος των δυσμενών αποφάσεων της Διοίκησης εγκαίρως και να του κοινοποιούνται τα ένδικα μέσα με τα οποία δύναται να αμυνθεί. ( Άρθρο 6, χρόνος 5 ημέρες)
Εν προκειμένω ο Πρόεδρος ΕΚΑΒ, Καρακατσιανόπουλος Κων., με την σχετική του εισήγηση αιφνιδιαστικά ημέρα Παρασκευή, παραμονές εορτών Χριστουγέννων, ανακοινώνει στα μέλη ΔΣ/ΕΚΑΒ, ότι την Δευτέρα εισάγει θέμα προς συζήτηση «Αποκατάσταση νομιμότητας και ανάκληση ανάθεσης καθηκόντων στο ΕΚΑΒ-9». Με ένα κείμενο πλήρες νομικών εννοιών, με δόλιο σκοπό, ώστε στο εναπομένον χρονικό διάστημα ενός Σαββατοκύριακου, να μην έχουν ούτε τα μέλη ΔΣ/ΕΚΑΒ, ούτε και ο ευρισκόμενος  σε δυσμενή για αυτόν θέση, με επαπειλούμενη δυσμενή απόφαση, να έχει τον στοιχειώδη χρόνο, να μελετήσει την ανωτέρω εισήγηση. Η επιλογή του χρόνου, προς συζήτηση, (προ Χριστουγέννων, που λείπουν σε άδεια πολλά μέλη ΔΣ),  η αφιέρωση μεγάλου χρόνου, εκ μέρους της υπηρεσίας του για την συγκέντρωση αυτών των νομικών και διοικητικών πληροφοριών, (διότι κατά τεκμήριο ο ίδιος στερείται των απαραίτητων γνώσεων) καθιστούν πρόδηλο το δόλιο σκοπό του, να αιφνιδιάσει και να υφαρπάσει την σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ/ΕΚΑΒ.
Την  πράξη αυτή επανέλαβε πολλάκις στο παρελθόν και αν δεν συναντούσε την θαρραλέα ευθυκρισία  μελών ΔΣ/ΕΚΑΒ, θα είχε μέχρι τώρα επιτύχει όλους τους άνομους σκοπούς του, όπως περιγράφω στην συνέχεια και θα είχε επιφέρει ακόμη σοβαρότερη βλάβη στην υπηρεσία ΕΚΑΒ, από αυτήν που έχει επιφέρει μέχρι σήμερα.

Ιστορικό.
Ήδη, με σχετική μηνυτήρια αναφορά μου, προς τον Άρειο Πάγο, την οποία έχω γνωστοποιήσει στα μέλη ΔΣ/ΕΚΑΒ,  κατήγγειλα τον νυν Πρόεδρο/ΕΚΑΒ, για διαφθορά και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης, έχω καταθέσει στις 9/8/2016 στον ανακριτή των δικαστηρίων Κομοτηνής, έχω δώσει ένορκη κατάθεση στο τέλος Νοε 2016, στον ανακριτή στην Αστυνομία Ροδόπης και την 12/12/16 δέχθηκα τηλεφώνημα από το ανακριτικό γραφείο Κομοτηνής και ρωτήθηκα στα πλαίσια έρευνας εισαγγελέα διαφθοράς Θες/νίκης.
Μετά από εντολή του Υπουργού Υγείας, διεξάγεται πειθαρχική έρευνα, που αφορά τον εκβιασμό μου σε παραίτηση, από τον Καρακατσιανόπουλο. Η έρευνα είναι εμπιστευτική και δεν μπορώ να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Την Τετάρτη21/12/2016 καταθέτω υπόμνημα στην υπηρεσία που διεξάγει την ανάκριση.
Για τους παραπάνω λόγους  είναι καταφανές ότι βρίσκομαι σε «οξεία έχθρα» όπως απαιτείται να συντρέχει  λόγος από τον Διοικητικό νομοθέτη και ζήτησα να απέχει από την σύνθεση του ΔΣ/ΕΚΑΒ, ο νυν Πρόεδρος/ΕΚΑΒ, όταν επρόκειτο να συζητηθεί το θέμα «πλημμελής άσκηση των καθηκόντων της Δντριας ΕΚΑΒ/Καβάλας Παπαναστασίου Σοφίας, διότι δήθεν δεν επέβαλε πειθαρχική ποινή στον υπάλληλο του ΕΚΑΒ, Αγγελίδη». Το αίτημα έγινε αποδεκτό και εξαιρέθηκε ο Καρακατσιανόπουλος από την σύνθεση του ΔΣ/ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα το ΔΣ/ΕΚΑΒ  να με απαλλάξει από την κατηγορία αυτή, καθόσον η περί ου ο λόγος  πειθαρχική διαδικασία για τον Αγγελίδη, υπερέβαινε κατά πολύ την πειθαρχική μου δικαιοδοσίας και είχα προβεί σε όλες κατά τον νόμο ενέργειες. Το  θέμα ήταν κυρίως ποινικό και το ανέλαβε ο εισαγγελέας της Καβάλας και εκδικάζεται στις 9/2/2017.
Κατά την ίδια φυσική φορά των πραγμάτων που ενεργεί ο καταγγελόμενος Πρόεδρος/ΕΚΑΒ, επιχειρεί να εισάγει θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το ΔΣ/ΕΚΑΒ,  «Αποκατάσταση νομιμότητας και ανάκληση ανάθεσης καθηκόντων στο ΕΚΑΒ-9».
Ο χαρακτηρισμός της απόφασης του τότε Προέδρου ΕΚΑΒ Β. Κεκερή, ως παράνομης είναι αντικειμενικά αναληθής, κοινώς: Ο Καρακατσιανόπουλος λέει ψέματα, όπως φαίνεται  με την εισήγηση που κατέθεσε και Η αλήθεια είναι όπως  παρακάτω:

Από πουθενά δεν προκύπτει, ότι παρανόμησε ο τότε Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Β. Κεκερής. Ακολούθησε την ίδια διοικητική διαδικασία που ακολουθεί και ο νυν Πρόεδρος και όλοι οι προκάτοχοί του.
Επιπρόσθετα αυτής της απόφασης υπάρχει και η απόφαση της 19-4-2015 ΑΠ 9579/ΕΚΑΒ/Γραμματεία η οποία ρητά αναφέρει προς εμένα:
Με την υπ΄αριθμ. 9/31-3-05 απόφαση ΔΣ/ΕΚΑΒ ορίζεσθε Διευθύντρια του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Αλεξα/λης και Αναπληρώτρια Δντρια του ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αλεξ/λης».
Επιπρόσθετα, από τα προηγούμενα δυο έγγραφα αποφάσεων υπάρχει και κατευθείαν απόφαση του Υπουργού Υγείας υπ΄ αριθμ. ΑΠ27628/28-2-2008/Δνση Προσωπικού Ν.Π, με την οποία αποφασίζει «την ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Αλεξ/λης στην κυρία Παπαναστασίου – Πετροπούλου Σοφία, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Υπεύθυνη ΤΕΠ του Γ.Ν. Κομοτηνής.»
Επιπρόσθετα, από τα τρία (3) προηγούμενα έγγραφα υπάρχει και ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄αριθμ. ΑΠ 26769/27-2-2008, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ με ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, με την οποία αποφασίζεται «Έγκριση απασχόλησης εκτός θέσης» με την οποία επιτρέπει στην Αναπληρώτρια Δντρια Αναισθησιολογίας ιατρό Παπαναστασίου – Πετροπούλου Σοφία, Υπεύθυνη ΤΕΠ του ΓΝ Κομοτηνής να απέχει από τα καθήκοντά της για ένα έτος, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο ΕΚΑΒ Αλεξ/λης».
Ιδιαίτερα με το τελευταίο αυτό έγγραφο γεννώνται εύλογες αιτίες απαίτησης αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο, αν είναι «παράνομη» όπως ισχυρίζεται με το προσεχώς υποβαλλόμενο θέμα προς συζήτηση στο ΔΣ/ΕΚΑΒ.
Από τα παραπάνω υποβαλλόμενα και μη δυνάμενα να αμφισβητηθούν πραγματικά τεκμήρια μετά δυνάμεως υπογραφής από τον Υπουργό Υγείας, τεκμαίρεται ότι:
Ο νυν Πρόεδρος/ΕΚΑΒ και ήδη καταγγελθείς για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα τα οποία νομοτύπως εξετάζονται έχει δημιουργήσει μια «οξεία έχθρα» και στην προσπάθειά του να αμυνθεί, προσπαθεί να υφαρπάξει την σύμφωνη γνώμη των μελών ΔΣ/ΕΚΑΒ, στερώντας τους, ουσιαστικά έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα θέτω στην διάθεσή τους με την παρούσα αναφορά, με σκοπό ώστε να μην παραπλανηθούν και λάβουν μια τέτοια αστήρικτη απόφαση, η οποία ενδεχομένως θα έθετε σε κίνδυνο την προσωπική τους περιουσία, σε ανάλογη αίτηση δικαστικής αποζημίωσης.
Το θέμα που αποπειράται να εισάγει προς συζήτηση ενώπιον του ΔΣ/ΕΚΑΒ στερείται νομικής βάσης.
Είναι προφανές από όλα τα στοιχεία, όπως υποβολή την Παρασκευή για συζήτηση την Δευτέρα, απόκρυψη ουσιωδών εγγράφων, απόκρυψη ένεκα αυτών, της νομικής λεπτομέρειας ότι ανάκληση της απόφασης, αν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχει δικαίωμα να την λάβει, μόνο το όργανο που εξέδωσε την απόφαση, εν προκειμένω ο Υπουργός Υγείας Ξάνθος, προς τον οποίο άλλωστε κοινοποιείται και η παρούσα αναφορά.
Είναι προφανές ότι ο Καρακατσιανόπουλος Κων., έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στα διοικητικά θέματα αφού του λείπει η σχετική με το αντικείμενο της Διοίκησης παιδεία, αλλά έχει πλεονασμό σε εμπάθεια, γι’ αυτό καταφεύγει σε παραπλανητικούς διοικητικούς χειρισμούς και επιχειρεί για μια επιπλέον φορά να εκθέσει τα μέλη του ΔΣ χωρίς ενδοιασμό, σε έκνομες ενέργειες.
Όλοι οι αντίστοιχοι Δντές Παραρτημάτων και εξειδικεύω για να μην αναφέρομαι με γενικότητες, και αναφέρω συνάδελφο  π.χ. τον Λιάσκο Θεμ., (τον οποίο τιμώ για το έργο του) σαν Δντής στο ΕΚΑΒ/Λαμίας τοποθετήθηκε με την ίδια ακριβώς διοικητική διαδικασία, την οποία με την εξεταζόμενη εισήγηση  κρίνει ως «παράνομη» ο  Καρακατσιανόπουλος. Η πράξη αυτή αποτελεί στοχοποίησή μου και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Επειδή, η Ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης, όταν κρίνεται   επωφελής  τότε οι  διοικητικές πράξεις ανακαλούνται εντός ευλόγου χρόνου (ΑΝ 261/1968), ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Ωστόσο, η διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει διοικητική πράξη επωφελή για τον πολίτη και πέραν του ευλόγου χρόνου, όταν: α) η έκδοσή της οφείλεται σε απατηλή ενέργεια του διοικούμενου, ο οποίος ενήργησε δολίως παρουσιάζοντας  ψευδή ή πλαστά στοιχεία, β) οφείλει να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου και γ) υφίσταται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος. Κατά τα άρθρα αυτά του ΚΔΔ, παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία με την πράξη της υποβολής εισήγησης για ανάκληση παράνομης διοικητικής απόφασης, μετά από παρέλευση 11 ετών από την κοινοποίησή της, χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις (α),(β) και (γ), του άρθρου αυτού.

Επειδή, προτού προβεί σε διοικητική πράξη ή υλική ενέργεια που θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα πολίτη, ο υπάλληλος καλεί τον ενδιαφερόμενο για να τον ενημερώσει και να του δώσει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του.

Επειδή, Όταν εκδίδεται μια δυσμενής για τον πολίτη διοικητική πράξη2, είναι επιβεβλημένο να τηρείται ο τύπος και η ουσία της προηγούμενης ακρόασης του πολίτη και να περιγράφονται οι τρόποι υποβολής διοικητικών προσφυγών (π.χ. αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές ή ενδικοφανείς προσφυγές), ή ενστάσεων, όλες οι προθεσμίες για την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων καθώς και οι συνέπειες της παράλειψης άσκησής τους. Αν ο δημόσιος υπάλληλος δεν τις γνωρίζει, οφείλει να ενημερωθεί.

Επειδή,  στην περίπτωση των δυσμενών πράξεων δεν απαιτείται ρητή πρόβλεψη καθώς η ανάγκη αιτιολογίας προκύπτει από τη φύση της πράξης. Παρότι η αιτιολογία της διοικητικής πράξης δεν είναι απαραίτητο να περιέχεται στο σώμα της πρέπει τουλάχιστο να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που  τη συνοδεύουν (ΣτΕ 2096/2002). Παράλειψή της συνιστά στην πρώτη περίπτωση παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, ενώ στη δεύτερη παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου. Η αιτιολογία για να είναι νόμιμη οφείλει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Οι κρίσιμες και εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου οφείλουν να συσχετίζονται με τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης (ΣτΕ 1116/1962 και 2176/1962). Απλή παράθεση σκέψεων ή των διατάξεων του νόμου δεν συνιστά νόμιμη αιτιολογία, καθιστά τον δικαστικό έλεγχο ανέφικτο και οδηγεί στην ακύρωση της πράξης (ΣτΕ 815/1964, 880/1970, 128/1964, 190/1963). Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάγκη αιτιολογίας των δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων.

Επειδή, κατά το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 9/3/1999, ν2690/99, «Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε» και στην εξεταζόμενη περίπτωση το αρμόδιο όργανο που  εξέδωσε την απόφαση υπ΄αριθμ. ΑΠ27628/28-2-2008/Δνση Προσωπικού Ν.Π, είναι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Η ανάκληση της ατομικής αυτής διοικητικής πράξης, γίνεται από το ίδιο όργανο και δεν έχει δικαίωμα ο υφιστάμενος του Υπουργού Υγείας Πρόεδρος ΕΚΑΒ/Καρακατσιανόπουλος ως Πρόεδρος ΔΣ/ΕΚΑΒ και τα μέλη αυτού, να υποκαθιστά τον υπουργό Υγείας και να ανακαλέσουν την απόφασή ΑΠ27628/28-2-2008/Δνση Προσωπικού Ν.Π, Υπουργού Υγείας.

Επειδή, κατά το άρθρο 6, του ΚΔΔ, προβλέπεται προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου πριν από κάθε μέτρο σε βάρος του, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του. Αυτή η ενέργεια δεν έλαβε χώρα από την Διοίκηση.

Επειδή, αίτηση εξαίρεσης μέλους πολυμελούς οργάνου μπορούν να υποβάλλουν  κατ΄αρθρο 7, παργρ 4. Οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,

Επειδή το αίτημα ακρόασης μπορεί να το εκπροσωπήσει πληρεξούσιος δικηγόρος, επιφυλάσσομαι  δια της παρούσης να ορίσω  δικηγόρο, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντά μου, κάτω από την ειδική περίπτωση, κατά την οποία, υπάρχει α) «οξεία έχθρα» β) προσχηματική χορήγηση χρόνου 48 ωρών εντός του Σαββατοκύριακου για την μελέτη πυκνών των νομικών εγγράφων γ) παράβαση του άρθρου 6 του ΚΔΔ που προβλέπει ενημέρωση του ενδιαφερομένου τουλάχιστον 5 ημέρες πρίν και δ) το αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης είναι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.

Επιπρόσθετα των προρρηθέντων νομικών ισχυρισμών, οι οποίοι ακυρώνουν «εν τοις πράγμασιν» τους νομικούς ισχυρισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται στην σχετική εισήγηση, δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής των μελών του ΔΣ/ΕΚΑΒ και οι όχι λιγότερο σπουδαίοι λόγοι, α) της συμπεριφοράς, προσβλητικής προς το πρόσωπό μου, β) προς τους συναδέλφους ιατρούς  και γ) υπαλλήλους του ΕΚΑΒ.

Αναλυτικότερα: 
Ι. Στην αρχή του διορισμού του Καρακατσιανόπουλου  στον χώρο του ΕΚΑΒ/Καβάλας, στο γραφείο που στεγάζονταν οι διοικητικοί υπάλληλοι και ώρα μετά το μεσημέρι  κατά την επίσημη επίσκεψή του με την ιδιότητά του Προέδρου ΕΚΑΒ, ο Καρακατσιανόπουλος Κων/νος, αναφερόμενος στο θέμα του Αγγελίδη, μου είπε: «Μπράβο ρε Σοφία τον καθάρισες τον Αγγελίδη, εκείνη η αγαθομ..να, η Ματσικούδη τον άφηνε ελεύθερο και αλώνιζε τόσα χρόνια» (Ματσικούδη: ιατρός Δντρια ΕΚΑΒ/Θεσν/κης πρώην προϊσταμένη του)
ΙΙ. Σε επίσκεψή του  στην Αλεξ/λη με τα ίδια καθήκοντα την 6/5/2016 μετά την 15.00 ώρα μου είπε: «Ρε Σοφία δεν φαίνεσαι για 60 χρονών, αν σε έβρισκα σε κανένα μπαράκι θα σου έκανα καμάκι»
ΙΙΙ. Σε επίσκεψή του στην Αλεξ/λη με τα ίδια καθήκοντα, την 6/5/2016, ώρα 09-11.00 ώρα με το πρόσχημα της επίσκεψης σαν Πρόεδρος, χωρίς φανερή αιτία,  «κλείστηκε» στο γραφείο της υφισταμένης μου για χρονικό διάστημα δυο ωρών και πλέον, χωρίς αιτιολογία και εξήγηση. Όλοι οι παρόντες υπάλληλοι του ΕΚΑΒ/Αλεξ/λης, 10-12 υπάλληλοι, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον στα μάτια και όλοι εμένα, μη μπορώντας να δώσουν εξήγηση για την πράξη αυτή.

Η  εξιστόρηση αυτή η οποία δεν μπορεί να μπεί σε πολλές λεπτομέρειες, είναι αρκετή για να μορφώσει γνώμη ο αναγνώστης, ότι ο νυν Πρόεδρος/ΕΚΑΒ, εκτός από την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην Διοίκηση, παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας, αυτό που ονομάζεται στην καθομιλουμένη «αγοραίο».

Ανεξάρτητα αν εμπίπτουν τα παραπάνω, σε πειθαρχική ή άλλου είδους παράβαση  θεωρώ ότι είναι άδικο ο φορολογούμενος να στερείται τα πάνδεινα, για να πληρώνει έναν τέτοιου επιπέδου Πρόεδρο ΕΚΑΒ, ο οποίος αν μη τι άλλο, σεβόμενος τα χρήματα που δαπανά η πολιτεία για αυτόν,  θα έπρεπε να  φέρονταν πιο σεμνά.

Για τους λόγους αυτούς,
Αιτούμαι:
1. Την άμεση απόσυρση του ανυπόστατου θέματος με τους νομικούς ισχυρισμούς που αναφέρονται στην εισήγηση  του Προέδρου/ΕΚΑΒ. Καρακατσιανόπουλου Κων/νου.
2. Σε κάθε περίπτωση την εξαίρεση του μέλους του ΔΣ/ΕΚΑΒ, Καρακατσιανόπουλου, λόγω της «οξείας έχθρας» αφού ήδη διεξάγονται ανακριτικές πράξεις και διοικητικές έρευνες, για παρόμοιες πρακτικές.
3. Έγκριση αιτήματος ακρόασης ώστε να υποβάλλω προτάσεις κατά εφαρμογή του οικείου νόμου.
4. Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Η παρούσα αναφορά κοινοποιείται ονομαστικά στα μέλη ΔΣ/ΕΚΑΒ και παρακαλείται η Γραμματέας που είναι επιφορτισμένη με την τακτοποίηση των θεμάτων της συζήτησης να κοινοποιήσει σε κάθε μέλος ενυπόγραφα, την παρούσα αναφορά προ της σχετικής συζητήσεως  και σε περίπτωση, αντικατάστασης μέλους να φροντίσει για την ενημέρωσή του.

Η Διευθύντρια ΕΚΑΒ-9 Αλεξ/λης
Σοφία Πετροπούλου – Παπαναστασίου
Αναισθησιολόγος Msc

Με εκτίμηση,


Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews