ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19/1/17

Τεράστιο το εκπαιδευτικό έργο του ΕΚΑΒ Λάρισας!


Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Τεράστιο το εκπαιδευτικό έργο του ΕΚΑΒ Λάρισας!

Από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Λάρισας, διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 153 Εκπαιδευτικά Προγράμματα διάρκειας 760 ωρών και Εκπαιδεύτηκαν – Ενημερώθηκαν συνολικά 7121 άτομα!


Το ΕΚΑΒNews έχει αναδείξει πολλές από τις δραστηριότητες/προγράμματα του Γραφείου Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ Λάρισας!


Τεράστιο το εκπαιδευτικό έργο του ΕΚΑΒ
eleftheria.gr

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τον ετήσιο απολογισμό του δημοσιοποίησε το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Λάρισας.

Όπως αναφέρεται «το Ε.Κ.Α.Β. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και φορέας του Υ.Υ.Κ.Α. (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Το Ε.Κ.Α.Β. σαν Ν.Π.Δ.Δ. ιδρύθηκε με το Ν.1579/1985.
Σκοπός του είναι η παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής Φροντίδας και Βοήθειας στον τραυματία ή ασθενή συνάνθρωπό μας, και η ασφαλής και γρήγορη μεταφορά του στον πλησιέστερο και καταλληλότερο Υγειονομικό Σχηματισμό.
Με το Π.Δ. 376/1988 συστάθηκε ο πρώτος οργανισμός του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος προέβλεπε τη διάρθρωσή του, τη στελέχωσή του με προσωπικό, τις αρμοδιότητες αυτού καθώς και την ανάπτυξή του στην ελληνική επικράτεια.
Με το Π.Δ. 348/1996 τροποποιήθηκε ο οργανισμός του Ε.Κ.Α.Β. ώστε να είναι σύγχρονος και συμβατός με τα νέα δεδομένα στον προνοσοκομειακό χώρο που καλύπτει το Ε.Κ.Α.Β.
Με την Κ.Υ.Α. Υ4δ/49901- 4/7/2002 τροποποιήθηκε ο οργανισμός ώστε η στελέχωση του Ε.Κ.Α.Β. με πληρώματα ασθενοφόρων, που είναι και ο βασικός κορμός του, να γίνεται πλέον από αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου». Η συνολική διάρκεια της φοίτησης είναι 4 εξάμηνα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ο.Ε.Ε.Κ. (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) με φορέα υλοποίησης το Ε.Κ.Α.Β.
Η ανάπτυξη του Ε.Κ.Α.Β. αυτή τη στιγμή είναι πανελλαδική, με εξαίρεση κάποια μικρά νησιά. Ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια είναι η πλήρης κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας, ώστε να γίνεται η χρήση των υπηρεσιών του από όλους τους πολίτες απρόσκοπτα.
Το ΕΚΑΒ λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο επί 24ώρου βάσεως με διαρκή και πλήρη ετοιμότητα όλου του προσωπικού.
Το έμψυχο δυναμικό του ΕΚΑΒ αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων, τεχνικούς, διοικητικούς.
Η Ιατρική υπηρεσία στελεχώνει τις κινητές νοσοκομειακές μονάδες και έχει καθοριστικό ρόλο στο συντονιστικό έργο του ΕΚΑΒ.
Η ψυχή όμως του ΕΚΑΒ είναι οι διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων. Το έργο του διασώστη συνίσταται στο να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει στον τόπο του συμβάντος απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και να διακομίζει με ασφάλεια τους πάσχοντες κάτω υπό συνεχή επίβλεψη στον πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό.
Φυσικά πολλοί παράγοντες κάνουν τη δουλειά του διασώστη δύσκολη και επικίνδυνη. Για παράδειγμα η οδήγηση σε δυσμενείς κυκλοφοριακές ή καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετός, ομίχλη, χιόνια, καύσωνας κτλ.) αλλά και η εργασία σε επικίνδυνο περιβάλλον όπως σε σεισμούς, εκρήξεις, φωτιές, μολυσματικές ασθένειες κ.α.
Επιπλέον είναι οι πρώτοι που πολλές φορές δέχονται τη δυσαρέσκεια των πολιτών για πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ενώ φορτίζονται και οι ίδιοι ψυχικά και συναισθηματικά επηρεαζόμενοι από τους πάσχοντές τους συγγενείς ή τους παρευρισκόμενους.
Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας διάσωσης αποτελούν οι τηλεφωνητές – ασυρματιστές του ΕΚΑΒ.
Οι τηλεφωνητές έχουν την ευθύνη της σωστής επικοινωνίας με τον πολίτη και το μεγάλο βάρος του να αξιολογούν σωστά τη σοβαρότητα της κατάστασης σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μάλιστα πολλές φορές όταν ο συνομιλητής βρίσκεται σε κατάσταση πανικού.
Οι ασυρματιστές είναι εκείνοι που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους διασώστες και συντονίζουν το έργο της διακομιδής των ασθενών, κατευθύνοντας σωστά το ασθενοφόρο και δίνοντας στο πλήρωμα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
Ο στόλος των οχημάτων του ΕΚΑΒ αποτελείται από τα απλά ασθενοφόρα, τις κινητές μονάδες και τις μοτοσικλέτες. Όλα τα ασθενοφόρα διαθέτουν εξοπλισμό για τη βασική υποστήριξη ζωής καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για ακινητοποίηση και μεταφορά πολυτραυματία. Οι κινητές μονάδες διαθέτουν επιπλέον ιατρικά μηχανήματα και φάρμακα για εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής, τα οποία βέβαια χρησιμοποιούνται από τον γιατρό της μονάδας.
Στον οργανισμό του ΕΚΑΒ προβλέπεται η λειτουργία Περιφερειακών Παραρτημάτων. Η Θεσσαλία είναι η 5η Περιφέρεια - Παράρτημα με έδρα τη Λάρισα. Οι νομοί Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας αποτελούν Τομείς άμεσα συνδεδεμένους με τη Λάρισα.
Το Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα του 1989. Στα χρόνια που ακολούθησαν ενισχύθηκε με προσωπικό και μέσα ώστε σήμερα να βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας.

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας είναι η εκπαίδευση η οποία υλοποιείται σε 3 επίπεδα.
1ο Επίπεδο
α) Περιλαμβάνει την Εκπαίδευση των Υπηρετούντων Υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με το αρθ.17 παρ.2 Π.Δ. 348/1996, η οποία προβλέπει την Συνεχιζόμενη Υποχρεωτική Εκπαίδευση των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα.
β) Περιλαμβάνει την Εκπαίδευση των Σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β., στα οποία έχουν φοιτήσει μέχρι και σήμερα περίπου 3000 σπουδαστές, μεγάλος αριθμός των οποίων έχει απορροφηθεί και εργάζεται στο Ε.Κ.Α.Β.
Το Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. είναι το Φυτώριο μέσα από το οποίο στελεχώνεται και ανανεώνεται το Ε.Κ.Α.Β. με Εξειδικευμένο Προσωπικό.
Με το Π/Δ 62 (22/3/2007) οι κάτοχοι Πιστοποίησης, απόφοιτοι ΙΕΚ ΕΚΑΒ, δικαιούνται Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου.

2ο Επίπεδο (Ειδικές ομάδες).
Περιλαμβάνει την Εκπαίδευση Ειδικών Κατηγοριών συμπολιτών μας όπως Αστυνομικοί, Δημοτικοί Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί, Στρατιωτικοί, Εκπαιδευτικοί, Υγειονομικοί, Ναυαγοσώστες κτλ. Οι κατηγορίες αυτές ζητούν εκπαίδευση για συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα που αφορούν κυρίως τον επαγγελματικό τους χώρο και δράση.

3ο Επίπεδο (Γενικός πληθυσμός).
Περιλαμβάνει την Εκπαίδευση Πολιτών, Ομάδων Πολιτών, Συλλόγων, Μαθητών, Εργαζομένων, Υποψηφίων Οδηγών κ.α., σε θέματα Παροχής Α’ Βοηθειών και Βασικής Υποστήριξης Ζωής.

Το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Κ.Α.Β. Λάρισας μέχρι και σήμερα είναι μεγάλο και σημαντικό. Η εκπαιδευτική προσφορά του σε όλα τα παραπάνω επίπεδα είναι ουσιαστική και ανεκτίμητη. Πλεονέκτημα, σημαντικό, όσον αφορά στην εκπαίδευση των επιπέδων 2 και 3, είναι η δυνατότητα προσαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Ήδη κατά το έτος 2016 από το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Λάρισας, διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 153 Εκπαιδευτικά Προγράμματα διάρκειας 760 ωρών και Εκπαιδεύτηκαν – Ενημερώθηκαν συνολικά 7121 άτομα.

Στόχος για το 2017 είναι η εκπαίδευση, σε θέματα παροχής Α’ Βοηθειών και Βασικής Υποστήριξης Ζωής κτλ., Πολιτών ή Ομάδων Πληθυσμού όπως: Σύλλογοι, Φορείς, Υπηρεσίες, Σχολεία κτλ. Προτεραιότητα είναι ακόμη και η Εκπαίδευση Ειδικών Επαγγελματικών Ομάδων όπως : Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Στρατιωτικοί, Εκπαιδευτικοί, Προσωπικό Δ.Ε.Κ.Ο., Υγειονομικοί, Ναυαγοσώστες σε Εξειδικευμένα κατά περίπτωση Εκπαιδευτικά Προγράμματα που Καταρτίζονται από το ΕΚΑΒ Λάρισας σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους.

Οι Εκπαιδευτές που ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες είναι κάτοχοι Τίτλων και Πτυχίων παρακολούθησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές Επίπεδο.
Οι γνώσεις και η εμπειρία των Εκπαιδευτών του ΕΚΑΒ Λάρισας εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΑΒ Λάρισας επικοινωνήστε στο τηλ. 2410-685.219 & fax. 2410-617.116 (Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 07:00 - 15:00, Ξενοφώντας Λέτσας)».

Δημοσιεύτηκε 17/1/2017

Πηγή: eleftheria.gr

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews