ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6/2/17

ΠΟΠ ΕΚΑΒ: Εξώδικη Δήλωση Επίσχεση Εργασίας από 8/2/2017


Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΛΓΑΣ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10
54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, ΑΦΜ 099907587.

ΠΡΟΣ

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Τέρμα οδού Υγείας, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.
2. κ. Αναπληρωτή ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΑΥΛΟ ΠΟΛΑΚΗ, κάτοικο Αθήνας, οδός Αριστοτέλους 17.
3. κα ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, κα ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, κάτοικο   Αθήνας, οδός
4. κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ, κάτοικο Αθήνας, οδός Νίκης 5-7.

Όπως γνωρίζετε, παρά τις επανειλημμένες μας οχλήσεις δεν έχετε καταβάλει ως σήμερα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας, οι οποίες (απαιτήσεις) πηγάζουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ αυτών και του α΄ των καθών ΝΠΔΔ, οι οποίες συνίστανται σε:

[1]  ΜΗ καταβληθείσες δεδουλευμένες αποδοχές, έτους 2016 [εκτός έδρας μετακινήσεις, εξαιρέσιμες αποδοχές].

[2] ΜΗ καταβολή δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας μας [ΣΤΟΛΗ].

[3] Επίσης δεν υπάρχει πρόνοια ούτε πρόβλεψη για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ.

Επειδή η μη προσήκουσα καταβολή των αποδοχών των μελών- εργαζομένων των Σωματείων μας οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά σας, καθόσον αρνείστε από δυστροπία να καταβάλετε στα μέλη- εργαζομένους των Σωματείων μας τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές, το δε α΄ από σας ΝΠΔΔ έχει καταστεί υπερήμερος εργοδότης ως προς την καταβολή τους.

Επισημαίνουμε δε ότι η μη καταβολή των ήδη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των μελών των σωματείων μας αιτιωδώς θέτει σε διακινδύνευση την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους.

ΕΠΕΙΔΗ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλα τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, θέτοντας σε πρόδηλο κίνδυνο όχι μόνο την υγεία αλλά και τη ζωή όλων των εργαζομένων των Σωματείων μας

Με την παρούσα, ΣΑΣ ΤΑΣΣΟΥΜΕ προθεσμία 4 [τεσσάρων] πλήρων ημερών όπως ανταποκριθείτε εκούσια στις υποχρεώσεις σας, ήτοι:
[Α]  ΟΠΩΣ καταβάλλετε προσηκόντως τις ως άνω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των εργαζομένων των Σωματείων μας ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ της δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας μας [ΣΤΟΛΗ].
[Β] ΟΠΩΣ λάβετε όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που σας τάσσουμε, γεγονός που απευχόμαστε, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, βάσει της από 19-1-2017 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, από την ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/2017 ασκούμε το  δ ι κ α ί ω μ α  ε π ί σ χ ε σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς, σας δηλώνουμε δε ότι αρνούμαστε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας έως ότου εκπληρώσετε πλήρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας, απέναντι στα μέλη- εργαζομένους των Σωματείων μας, καθιστώντας σας από τη λήψη της παρούσας υπερήμερους εργοδότες.

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ δε, παρόλο που δεν υφίσταται υποχρέωσή μας, λόγω αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας, κατά το διάστημα της επίσχεσης εργασίας των Μελών των Σωματείων μας [για την περίπτωση που απευχόμαστε, κατά την οποία οδηγηθούμε σε αυτό το μέτρο πίεσης], τα περιστατικά θα εξυπηρετούνται με το οριζόμενο ανά Σωματείο ποσοστό ασφαλείας.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς ους απευθύνεται, προς γνώση, συμμόρφωση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους όπως συμμορφωθούν εκούσια στο όλο περιεχόμενο της παρούσας εξώδικης δήλωσης, το δε δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Θεσσαλονίκη, 2-2-2017

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Πηγή: popekab.gr


Δείτε στο ΕΚΑΒNews

Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews