ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26/2/17

Μπόνους αλλά και πέναλτι σε δημοσίους υπαλλήλους προβληματικών περιοχών


Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Μπόνους αλλά και πέναλτι σε δημοσίους υπαλλήλους προβληματικών περιοχών (ρύθμιση)
aftodioikisi.gr

Επιβράβευση και ποινές σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές και έχουν λάβει επιδότηση από το Δημόσιο για αγορά κατοικίας θεσμοθετούνται με ρύθμιση ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ του υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας και άλλες διατάξεις», που ψηφίσθηκε χθες από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

-Από την μια πλευρά για την (υποχρεωτική) δεκαετή παραμονή στην περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος αποχής του από την υπηρεσία λόγω άδειας ανατροφής τέκνου

-Από την άλλη, με υπαιτιότητα του ίδιου του υπαλλήλου δεν συμπληρώσει τη δεκαετία παραμονής, τότε του καταλογίζεται αχρεωστήτως το ποσό της επιδότησης.


Τι ισχύει για αγορά κατοικίας από δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές:

Ν 3320/2005 (Αρθρο 10)

Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών

Η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2085/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“4. Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η μεν αγορά να έχει πραγματοποιηθεί, οι δε εργασίες να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωση της. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο περιέρχεται ποσοστό συγκυριότητας της κατοικίας, που αγοράζεται ή ανεγείρεται, ως αξία της κατοικίας λαμβάνεται η αξία του ποσοστού αυτού, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, μέχρι εμβαδού 50 τ. μ. για τον άγαμο και 70 τ. μ. για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους, που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξης τους, στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν και βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή.

Στους υπαλλήλους, που έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξης τους στην προβληματική περιοχή ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν, καταβάλλεται το 40% της διαφοράς της αξίας της κατοικίας που έχουν και της αξίας της επιδοτούμενης κατοικίας, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια φορολογική αρχή κατά το χρόνο αγοράς ή περάτωσης των εργασιών ανέγερσης της επιδοτούμενης κατοικίας.

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλεόντων νομίμων τόκων.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

Δημοσιεύτηκε 24/2/2017

Πηγή: aftodioikisi.gr
Για το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews