ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17/3/17

Υπόμνημα της ΠΟΠ ΕΚΑΒ για την στελέχωση των ασθενοφόρων


Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017
ΕΚΑΒNews

ΠΟΠ ΕΚΑΒ: Παράνομη η στελέχωση  ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με 1 μόνο Διασώστη-Παράνομη και η στελέχωση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με έναν Διασώστη και ένα πλήρωμα Ασθενοφόρου (Χωρίς Αδεία Ασκήσεως επαγγέλματος)ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά αριθμ. 51,  όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.

κ. Διευθυντά/ρια

Νιώθουμε ηθική υποχρέωσή μας να σας αποστείλουμε το παρόν υπόμνημα και να σας επισημάνουμε ότι οι εντολές που κατά καιρούς δίνετε

Α) για στελέχωση  ασθενοφόρου με ένα μόνο Διασώστη

Β) Για στελέχωση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με έναν Διασώστη και ένα πλήρωμα Ασθενοφόρου( Χωρίς Αδεία Ασκήσεως επαγγέλματος)

Οι εντολές σας αυτές

είναι  καταχρηστικές και παράνομες σε σχέση  με την λειτουργία του ΕΚΑΒ

ΚΑΙ
  • Όχι μόνο ΔΕΝ λύνουν  κανένα πρόβλημα,

  • ΟΧΙ μόνο δεν εξασφαλίζουν παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και ασφαλούς διακομιδής ασθενών,
  • Αντίθετα η τυχόν εφαρμογή τους ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ, κυρίως δε ανθρώπων των απομακρυσμένων περιοχών της επαρχίας, αντιμετωπίζοντας τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας!!


κ. Διευθυντά/ρια 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε συνεργοί στη διακινδύνευση ή στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

ΚΑΛΟΥΜΕ και εσάς, ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ οποιοδήποτε εντολή παραβλέπει  τον οργανισμό και βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Οι λόγοι που επιτάσσουν την άμεση κατάργηση της διάταξης είναι- όλως ενδεικτικά – οι ακόλουθοι:

Α΄  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

1.- Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 62/2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Τεύχος Α',  Αρ. Φύλλου 70/22-3-2007), καθορίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των επαγγελματιών της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου”. Καθώς επίσης και ο τρόπος λειτουργίας – στελέχωσης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Κανείς άλλος ΔΕΝ μπορεί ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Διάταγμα και τον Οργανισμό του ΕΚΑΒ ΚΑΙ να στελεχώνει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με έναν μόνο Διασώστη

Β’  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:

Ενόψει των παραπάνω εντολών σας τίθεται ακόλουθο ουσιώδες πρόβλημα:
Το προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ θα βρίσκεται εκτεθειμένο σε καταγγελίες και  πειθαρχικές διώξεις διότι θα
“αναγκάζεται” να αποστέλλει μη κατάλληλα στελεχωμένα  ασθενοφόρα.
Σημειωτέον ότι έχουμε ήδη πληθώρα καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος εργαζομένων του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ, οι οποίοι καταδικάστηκαν από τα ποινικά Δικαστήρια, διότι έδωσαν εντολή να μεταβεί σε περιστατικό μη κατάλληλα στελεχωμένοι ασθενοφόρο.

Γ΄  ΛΟΓΟΣ, που καθιστά την εφαρμογή της διάταξης επικίνδυνη:
Τρίτος λόγος που καθιστά επικίνδυνη την εφαρμογή της ως άνω διάταξης για τα μέλη των Σωματείων μας είναι και ο ακόλουθος:
Στις περιπτώσεις όπου τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στελεχώνονται  με ένα μόνο Διασώστη ελλοχεύει ο κίνδυνος διασώστες του ΕΚΑΒ να βρεθούν κατηγορούμενοι ακόμη και στα ποινικά Δικαστήρια για λάθη και παραλείψεις που οφείλονται σε λάθος (Παράνομη εντολή) που έχουν πάρει

Δ΄ ΛΟΓΟΣ που καθιστά ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΟ

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση του επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ  στην Συνεδρίαση 1η/20-01-2016 που μεταξύ άλλων καταλήγει πως η υποστελέχωση ασθενοφόρων είναι  επιστημονικά μη αποδεκτή για την ορθή λειτουργία της προνοσοκομειακής φροντίδας.

ΕΠΕΙΔΗ δεν υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορίας και όλοι οι πολίτες ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να απολαμβάνουν Εξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Φροντίδα από Επαγγελματίες Υγείας.

ΕΠΕΙΔΗ δεν δόθηκε ακόμη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στα Πληρώματα Ασθενοφόρων (Μετακίνηση οδηγών από τα Νοσοκομεία στο ΕΚΑΒ)

ΕΠΕΙΔΗ  οφείλουμε να προστατέψουμε τους Εργαζομένους στο ΕΚΑΒ από Αστικές και Ποινικές Ευθύνες που αναπόφευκτα θα τους καταλογιστούν, αν δεν τηρηθούν τα Νόμιμα

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως μεριμνήσετε και πράξετε τα δέοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ. 
  • Οι «Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου» θα εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν από το Π.Δ 62/2007 ΦΕΚ 70Α 22/3/2007

  • τα Πληρώματα Ασθενοφόρου θα εκτελούν τα καθήκοντα που ορίζονται από τον υπάρχοντα Οργανισμό του ΕΚΑΒ (Καθηκοντολόγιο).

  • Τα μεικτά πληρώματα είναι μη επιστημονικά ορθή λειτουργία και αντιβαίνει στους Ευρωπαϊκούς κανόνες στελέχωσης Ασθενοφόρων , αλλά και στον Οργανισμό του ΕΚΑΒ 

  • Η στελέχωση ασθενοφόρων με ένα μόνο άτομο είναι Παράνομη και επικίνδυνη για τους πολίτες και τους εργαζομένους.


Η πράξη σας αυτή αντιβαίνει ξεκάθαρα κατά της πάγιας άποψης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ η οποία ξεκαθαρίζει πως η στελέχωση ενός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ γίνετε με δύο Πιστοποιημένους Διασώστες.

κ. Διευθυντά/ρια

όπως γνωρίζετε, η ανθρώπινη ζωή είναι ύψιστο έννομο αγαθό.

Καθημερινά δίνουμε ένα αγώνα δρόμου για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να επιδείξετε και εσείς τη δέουσα ευαισθησία, προκειμένου να μην διακινδυνεύουν με πράξεις σας ή παραλείψεις σας ανθρώπινες ζωές.

Για τους λόγους που προεκτέθηκαν

Και με τη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

Την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ οποιασδήποτε εντολής σας για στελέχωση ασθενοφόρου που αντιβαίνει στα καθήκοντα των Διασωστών (Προεδρικό Διάταγμα 2007), και στον Οργανισμό του ΕΚΑΒ

Θεσσαλονίκη, 17/03/2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠΕΚΑΒ


                                      -Ο-                                            -Ο-

                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

                           ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 Πηγή: popekab.grΓια το  ΕΚΑΒNews : Αλέξης Κιτσόπουλος


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews