ΕΙΔΗΣΕΙΣ

28/8/17

Η Επιχειρησιακή Αναβάθμιση του ΕΚΑΒ Κρήτης μέσω της Τηλεϊατρικής


Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017
ΕΚΑΒNews

Η Επιχειρησιακή Αναβάθμιση του ΕΚΑΒ Κρήτης μέσω της Τηλεϊατρικής
larissanet.gr

*Στυλιανός -Ειρηναίος Μακρής, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ δημιουργεί ένα σύγχρονο σύστημα υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων συνολικά υπηρεσιών υγείας, στην άμεση παροχή οργανωμένων υπηρεσιών ΕΠΙ.
Η επιστήμη της τηλεϊατρικής καλύπτει ευρύ φάσμα πληροφοριακών και υγειονομικών εφαρμογών. Ένας τομέας εφαρμογής της τηλεϊατρικής είναι και στην προνοσοκομειακή φροντίδα. H πληροφορία στην υγεία είναι πολυμεσική. Η µετάδοση δεδοµένων όπως εικόνες, video, και βιοσήµατα, µπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για τους ασθενείς και το ΕΚΑΒ.

Ευρύτερη εφαρµογή αυτών των τεχνολογιών, µε τη χρήση µεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού bandwidth και νέων επιτευγµάτων πληροφορικής, µπορεί να αλλάξει το κρίσιµο εκείνο σηµείο στο οποίο ξεκινά η εκτίµηση και η αντιµετώπιση του περιστατικού. Μικρού µεγέθους υπολογιστές (Wearable computers) και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων είναι πιθανόν να αξιοποιηθούν σε µια νέα γενιά τηλεϊατρικών συστηµάτων στην προνοσοκοµειακή φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια της διακοµιδής, ειδικά αν αυτή αναµένεται να διαρκέσει πολύ λόγω της απόστασης από το νοσοκοµείο, η κατάσταση των ασθενών µπορεί να εκτιµάται, ενώ παρέχεται η δυνατότητα περισσότερων επιλογών αντιµετώπισης χάρη στη γνώµη του ειδικού.

Η ανάπτυξη µελλοντικών συστηµάτων είναι πολύ πιθανό να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα ανάλογων εφαρµογών. Με την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G), αναµένεται πως τα συστήµατα µετάδοσης εικόνας θα συγκαταλέγονται στο βασικό εξοπλισµό των ασθενοφόρων, όπως συµβαίνει µε τους ασυρµάτους.

Η εξ” αποστάσεως οπτική επαφή που προσφέρουν τα συστήµατα αυτά, θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των ειδικών ιατρών, προσφέροντας περισσότερες διαγνωστικές δυνατότητες και θεραπευτικές επιλογές ενώ ο ασθενής βρίσκεται καθ’ οδόν.

Υποδειγματική εφαρμογή της τηλειατρικής με προνοσοκομειακό προσανατολισμό αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β. Κρήτης αποτελείται από μια σειρά εφαρμογών που εξυπηρετούν το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. και των άλλων φορέων υγείας με τους οποίους συνεργάζεται.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό δίκτυο τηλεϊατρικής στην Κρήτη και δίνει λύσεις για τη γεωγραφική παρακολούθηση ασθενοφόρων και κινητών μονάδων, τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τη λήψη, μεταφορά, ανάλυση και αποθήκευση ζωτικών παραμέτρων με τη δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης περιστατικών, καθώς και ένα ηλεκτρονικό αρχείο επειγόντων περιστατικών.

Το πιλοτικό σύστημα που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου έχει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: Υποστήριξη του τηλεφωνητή στο κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β., υποστήριξη ιατρικών πρωτοκόλλων για την εκτίμηση της βαρύτητας του περιστατικού, υποστηρικτικό σύστημα για την εντόπιση του σημείου ατυχήματος ή της προέλευσης της κλήσης σε ηλεκτρονικό χάρτη, λήψη ζωτικών παραμέτρων, εικόνων βίντεο στις κινητές μονάδες και άμεση μεταφορά τους στο κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β. μέσω τηλεϊατρικής, αυτόματη αξιολόγηση ζωτικών παραμέτρων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τέσσερα διαφορετικά συστήματα βαθμολόγησης (π.χ. RITS, RAPS), δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιάγνωσης, που βασίζεται στη μεταφορά ζωτικών παραμέτρων και ηλεκτροκαρδιογραφημάτων σε πραγματικό χρόνο, βάση δεδομένων για το αρχείο περιστατικών, γεωγραφική παρακολούθηση και δρομολόγηση ασθενοφόρων και κινητών μονάδων σε ηλεκτρονικό χάρτη, έξυπνο σύστημα ανάλυσης προγενέστερων περιστατικών με σκοπό την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων, σύστημα εξομοίωσης της διαχείρισης πόρων, το οποίο να χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα πληροφοριακά συστήματα με βάση XML και πολυγλωσσική υποστήριξη.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής εφαρμογές:

H πρώτη είναι η εφαρμογή για τους τηλεφωνητές και διαχειριστές στο κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β. επιτρέπει τη δημιουργία, συμπλήρωση και εκτύπωση της ηλεκτρονικής «Κάρτας Περιστατικού». Μέσω ειδικών αλγορίθμων βοηθάει στη σωστή εκτίμηση της βαρύτητας του περιστατικού και στην επιλογή των καταλληλότερων πόρων (π.χ. ασθενοφόρο ή κινητή μονάδα). Δείχνει ανά πάσα στιγμή όλα τα περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε αναμονή σε μορφή λίστας ή και σ’ ένα ηλεκτρονικό χάρτη.

Η δεύτερη αφορά τους ιατρούς στο κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β., σε συνεργασία με τα ειδικά υποσυστήματα στις κινητές μονάδες ή σ’ ένα Κέντρο Υγείας, δίνει τη δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης περιστατικών με βάση των ζωτικών παραμέτρων, των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και των εικόνων βίντεο, που μεταδίδονται μέσω τηλεϊατρικής από τον τόπο του συμβάντος. Αυτή η λειτουργία είναι προϋπόθεση για τηλεδιάσκεψη και τηλεδιάγνωση.

Επίσης, μέσω της «Κάρτας Κλινικής Εκτίμησης», ο γιατρός στο Ε.Κ.Α.Β. μπορεί να καταγράφει λεπτομερώς και δομημένα την κατάσταση του ασθενούς και τα αντίστοιχα θεραπευτικά μέτρα για όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Η τρίτη εφαρμογή είναι για τη διοίκηση του κέντρου του Ε.Κ.Α Β. χρησιμοποιεί προχωρημένες μεθόδους για την ανάλυση δεδομένων από το αρχείο περιστατικών, με σκοπό την υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη, εκπαίδευση και τον καθημερινό προγραμματισμό του στελεχιακού δυναμικού, καθώς και την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η τέταρτη αφορά το πλήρωμα των κινητών μονάδων φροντίζει σχεδόν αυτόματα για τη λήψη και αποστολή των ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς κ.λ,π., από το ασθενοφόρο προς το κέντρο καθοδήγησης του Ε.Κ.Α.Β.

Πρέπει ακόμη να τονισθεί, ότι οι απαραίτητες ενέργειες του προσωπικού της κινητής μονάδας είναι ελάχιστες, έτσι ώστε το πλήρωμα μπορεί να συγκεντρωθεί στον ασθενή και μια εφαρμογή για το προσωπικό στις ΜΕΘ και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων
Ως απόρροια της εφαρμογής του συστήματος είναι η παροχή ποιοτικών υγειονομικών υπηρεσιών, η μείωση των δεικτών νοσηρότητας και θνησιμότητας, η υποστήριξη των ιατρών των Κέντρων Υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων ή δυσδιάγνωστων περιστατικών, η εξασφάλιση συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η αύξηση της αποδοτικότητας του στελεχιακού δυναμικού, η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης των περιστατικών, η μείωση των ημερών νοσηλείας των ασθενών, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης υλικών, πληροφοριακών, χρηματοοικονομικών, ανθρώπινων και υγειονομικών πόρων, η μείωση της εσωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού και της αστυφιλίας με ταυτόχρονη εμπέδωση του αισθήματος υγειονομικής ασφάλειας, η ενδυνάμωση της φήμης του φορέα, και η τόνωση του αισθήματος υπερηφάνειας των στελεχών του ΕΚΑΒ.

Πηγή: larissanet.gr/About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews