ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5/9/17

Θωρακίζεται νομοθετικά το εργασιακό δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας!

5/4/2017. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ «σέρνει» στα δικαστήρια εργαζόμενους του ΕΚΑΒ για το αναφαίρετο δικαίωμα στην επίσχεση εργασίας

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Η τροπολογία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την επίσχεση εργασίας έρχεται σε αντίθεση με την αμφισβήτηση της, από την διοίκηση του ΕΚΑΒ η οποία «σέρνει» τους εργαζόμενους στα δικαστήρια!

Τι και εάν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουν τροπολογία για την νομοθετική θωράκιση του εργασιακού δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας,
η διοίκηση του ΕΚΑΒ στέλνει επιστολές εκφοβισμού και ενημερώνει ότι: «η συμμετοχή του εργαζομένου στην επίσχεση εργασίας συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του και καταλήγει ότι αν συνεχιστεί η εξαγγελθείσα επίσχεση εργασίας θα προχωρήσει σε επίταξη του προσωπικού.!!»
και «σέρνει» στα δικαστήρια τους εργαζόμενους μετά από επίσχεση εργασίας 12 ημερών ζητώντας «να απαγορευθεί η επίσχεση εργασίας αλλά και η επανάληψη αυτής με τα ίδια ή ανάλογα και παρεμφερή αιτήματα στο μέλλον.!»
Ζητώντας μάλιστα «Να απειληθεί κατά της εναγόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χρηματική ποινή ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε περίπτωση παραβίασης του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης»Τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την επίσχεση εργασίας σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την καταβολή του μισθού


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Επίσχεση εργασίας σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την καταβολή του μισθού»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Όπως γίνεται δεκτό νομολογιακά, από τον συνδυασμό των άρθρων 325, 329, 353, 648 και 656 του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι, όταν ο εργαζόμενος έχει ληξιπρόθεσμη αξίωση κατά του εργοδότη σχετική με την παροχή της εργασίας του (κατ’ εξοχήν για την καταβολή του μισθού), δικαιούται, ασκώντας το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του, να αρνηθεί την εκπλήρωση της δικής του παροχής, απέχοντας από την εργασία του, έως ότου ο εργοδότης εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (ενδεικτικά ΑΠ 324/2017 ΤΝΠ Νόμος).
Ωστόσο, διαπιστώνεται ολοένα και εντονότερα η τάση αμφισβήτησης της νομιμότητας άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει στην κρίση ότι η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης δεν είναι απλώς καταχρηστική αλλά συνιστά σιωπηρή δήλωση βούλησης του εργαζομένου να λύσει τη σύμβαση εργασίας, εκλαμβάνεται δηλαδή ως σιωπηρή εκ μέρους του εργαζομένου καταγγελία αυτής, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, όπως λ.χ. η μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης (ενδεικτικά ΑΠ 117/2017 ΤΝΠ Νόμος). Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να επιρρίπτονται σε βάρος των απλήρωτων εργαζομένων οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που ανέκαθεν ανήκαν στη σφαίρα ευθύνης των εργοδοτών και να περιορίζονται σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ρητά ο κανόνας ότι η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης του εργαζομένου, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, δεν μπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη ως οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου από την εργασία του ή ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας από αυτόν. Εξασφαλίζεται, έτσι, ένα minimum προστασίας για τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά των εργοδοτών για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …
Μετά το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:
Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την καταβολή του μισθού, η δήλωση του εργαζομένου ότι απέχει από την εργασία του, κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος επίσχεσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη ως οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου από την εργασία του ή ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας από αυτόν. Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης συνεπάγεται την υπερημερία του εργοδότη για το διάστημα της επίσχεσης και ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή μισθού για το διάστημα αυτό.
Στην ανωτέρω περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης, όμως, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές:
Ψυχογιός Γεώργιος
Βαρδάκης Σωκράτης
Καραγιαννίδης Χρήστος
Μανιός Νικόλαος
Μαντάς Χρήστος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)
Στογιαννίδης Γρηγόριος

Δείτε στο ΕΚΑΒNewsAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews