ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24/11/17

Άμεση παρέμβαση της ΕΝΕ σε παράνομη ανάθεση αλλοτρίων καθηκόντων σε Νοσηλευτές (Στελέχωση των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας)


Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
ΕΚΑΒNews

Άμεση παρέμβαση της ΕΝΕ σε παράνομη ανάθεση αλλοτρίων καθηκόντων σε Νοσηλευτές
enne.gr

Όπως γνωρίζετε, τις προηγούμενες ημέρες εξεδόθη η υπ’ αριθ. 84908/14-11-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, υπογραφόμενη από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, η οποία διαβιβάστηκε σε όλα τα Κέντρα Υγείας από τις αρμόδιες ΥΠΕ.

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται σχετικά με την στελέχωση των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας: «3. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα και η διακομιδή από τα Κ.Υ. πρέπει να γίνει άμεσα, οι ασθενείς θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού (νοσηλευτή -τρια για ελαφρύτερες και σταθεροποιημένες περιπτώσεις ή Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου ή ειδικό γιατρό, εφόσον είναι διαθέσιμος)».

Επί της αναφοράς αυτής, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, στις διατάξεις του οποίου δεν αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου παροχής των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός των κέντρων υγείας, ή άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας/νοσηλευτικού γραφείου.

Περαιτέρω η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης. Καθίσταται επομένως προφανές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου, είναι παράνομος και καταχρηστικός.

Επιπροσθέτως, η παρά το νόμο μετάβαση των νοσηλευτών εκτός του χώρου εργασίας τους αποτελεί ευθεία παραβίαση της νομοθεσίας για την ασφάλεια τους (άρθρο 44 ΥΚ, Νόμος 3850/2010), ενώ αποδυναμώνει αδικαιολόγητα τις ήδη πάσχουσες από σοβαρή υποστελέχωση δομές από νοσηλευτική δύναμη και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και την υγεία των ασθενών (κατά παράβαση και του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος).

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: « 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών..»

Επειδή συνεπεία των ανωτέρω, η δράση οργάνων της Διοίκησης εκτός νομιμότητας και η παράβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους νομοθετικών διατάξεων στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Επειδή δια των προτεινόμενων από την παράγραφο 3 της εγκυκλίου ενεργειών λαμβάνουν χώρα σοβαρές παραβάσεις της Νομοθεσίας.

Επειδή έχουμε σχετική υποχρέωση, στα πλαίσια του καταστατικού μας σκοπού για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την παράβαση των νομοθετικών διατάξεων και την επιβάρυνση του αποδεκατισμένου νοσηλευτικού προσωπικού με αλλότρια καθήκοντα, η άσκηση των οποίων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και αιτούμαστε όπως άμεσα προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διόρθωση της ανωτέρω εγκυκλίου σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 22/11/2017

Για το εξωδίκως δηλούν

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

          Δημήτριος Σκουτέλης                                            Αριστείδης Δάγλας
Πηγή: enne.gr


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

1 σχόλιο :

 1. Έτσι για να ξεκαθαρίζουμε,

  Άρθρο 3 Παράγραφος 2 του ΥΚ 3850/2010
  "Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., ως «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης»." Οπότε δεν αφορά τον ιδιωτικό τομέα...
  Επίσης:
  Με το Νόμο 3685/08 (ΦΕK 148 Α') (ΠΜΣ "ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτικη") προσδιορίζεται η δυνατότητα διπλωματουχων νοσηλευτών για εργασία σε προνοσοκομειακό χωρο. Υπάρχει Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) 62/2007 για τα δικαιώματα των πληρωματων ασθενοφόρου, ενώ νόμος για την προηγουμενη περίπτωση!!!
  Απλή γώση δικονομίας μας υποδεικνύει ότι οι Νόμοι είναι ισχυρότεροι και επικρατέστεροι των ΠΔ.-


  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews