ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8/12/17

Συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ με τον πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ Κ. Καρακατσιανόπουλο


Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017
EKABNews

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
Αθήνα 08-12-2017
Αρ. πρωτ.: 728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: Συνάντηση με τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Σήμερα 8/12/2017 στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ με τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κο Κωνσταντίνο Καρακατσιανόπουλο στην  οποία συζητηθήκαν τα θέματα όπως κατατέθηκαν σε σχετικό υπόμνημα του σωματείου. Στην συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κος Μ. Μυλωνάς.

Μέσα από διαλογική συζήτηση εδόθησαν απαντήσεις και δεσμεύσεις από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κο Κωνσταντίνο Καρακατσιανόπουλο στα ακόλουθα αιτήματα μας.

1. Τροποποίηση οργανισμού
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού του ΕΚΑΒ το επόμενο χρονικό διάστημα.
Δήλωσε ότι με απόφαση υπουργού, θα οριστεί Ομάδα Εργασίας, η οποία θα καταθέσει σχέδιο με την βασική οργανωτική δομή. Στην συνέχεια, το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΑΒ, θα τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας.
Ζητήσαμε να συσταθεί Επιτροπή στο ΕΚΑΒ η οποία θα εκπονήσει το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού. Η απάντηση ήταν αρνητική.
Ζητήσαμε να οριστεί στην Ομάδα Εργασίας εκπρόσωπος του σωματείου. Η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.

Διαβεβαίωσε για συναντήσεις με την Ομάδα Εργασίας και 20ημερη διαβούλευση.

Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον Αν. υπουργό Υγείας κο Παύλο Πολάκη με αίτημα την συμμετοχή εργαζομένων στην Ομάδα Εργασίας.

2. Ένταξη των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ
Ζητήσαμε θετική εισήγηση από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ στο υπουργείο Υγείας για την «Συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην αρμόδια Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο» και «Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις».

Διαβεβαίωσε για την στήριξη του αιτήματος μας.

3. Δαπάνη για την προμήθεια στολής έτους 2018
Διαβεβαίωσε για την καταβολή της δαπάνης για την προμήθεια στολής για το έτος 2018.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την νομοθέτηση της στολής σαν δαπάνη για το 2018 και τα επόμενα έτη. Θεωρούμε ότι οι συνεχόμενες εξαιρέσεις από έναν καταργηθέντα νόμο (ν. 4336/2015) δεν μας ικανοποιεί.

4. Δαπάνη για την προμήθεια στολής για τους νεοπροσληφθέντες Διασώστες/Πληρώματα Ασθενοφόρου
Διαβεβαίωσε για την καταβολή της δαπάνης για την προμήθεια στολής στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους (6Κ/2017 και Ν.2643/98)  έως το τέλος του έτους.

5. Ιατρείο ΕΚΑΒ
Δήλωσε ότι η λειτουργία του Ιατρείου δεν προβλέπεται θεσμικά στον ισχύοντα Οργανισμό.
Δεσμεύτηκε για την πρόβλεψη του στον νέο Οργανισμό και την παραχώρηση κατάλληλου χώρου προκειμένου να αναβαθμιστεί η λειτουργία του.
 
6. Λήξη σύμβασης με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας-Πρόσληψη για μόνιμο προσωπικό και στις δύο ειδικότητες καθώς και ψυχολόγου.
Διαβεβαίωσε για την κατακύρωση, την ερχόμενη εβδομάδα, σε εταιρία που θα παρέχει Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) στην Κ.Υ. και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ. 
Δεσμεύτηκε επίσης για την σύσταση μόνιμων θέσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στον νέο Οργανισμό, τουλάχιστον στην Κεντρική Υπηρεσία και ΕΚΑΒ-2 (Στα υπόλοιπα ΕΚΑΒ θα συνεχιστεί η ανάθεση σε εταιρεία ΕΞΥΠΠ).

7. Πρόσθεση ειδικού ασφαλίστρου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των ασθενοφόρων
Δεσμεύτηκε για την πρόσθεση ειδικού ασφαλίστρου.
Διαβεβαίωσε (θα κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο από την εταιρεία) ότι: «καλύπτονται με το υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα όταν κινείται σε αεροδρόμια». 

8. Σύσταση γραφείου Απολύμανσης και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
Δεσμεύτηκε για την σύσταση γραφείου απολύμανσης στον νέο Οργανισμό.
Διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιηθεί το ερχόμενο διάστημα, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση από ειδικό προσωπικό, ο καθαρισμός και η απολύμανση των ασθενοφόρων οχημάτων σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

9. Προσλήψεις βάση του Ν. 2643/98
Δήλωσε ότι θα δίνεται προτεραιότητα στην πρόσληψη πιστοποιημένων Διασωστών/Πληρωμάτων Ασθενοφόρου».
Επιμένουμε στην πρόσληψη στο ΕΚΑΒ μόνο πιστοποιημένων Διασωστών/Πληρωμάτων Ασθενοφόρου.

10. Ενημέρωση για προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και μη πιστοποιημένων διασωστών (ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΑΕΜΥ Α.Ε)
Δήλωσε ότι οι προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θα συνεχιστούν και θα αφορούν μόνο πιστοποιημένους Διασώστες/ Πληρωμάτα Ασθενοφόρου».
Εκφράσαμε την αντίθεση μας στις προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

11. Προκήρυξη-Προσλήψεις
Δήλωσε ότι εστάλη στο υπουργείο Υγείας η κατανομή 40 θέσεων Διασωστών/ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου. Η προκήρυξη θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.
Εκφράσαμε την διαφωνία μας για το μικρό αριθμό θέσεων. Ζητάμε την έκδοση νέας προκήρυξης 200 θέσεων με σχεδιασμό κάλυψης και με κατανομή των θέσεων βάση την αιτήσεων μεταθέσεων που εκκρεμούν.

12. Μοριοδότηση Εσωτερικών Μετακινήσεων στο ΕΚΑΒ Αθήνας.
Δήλωσε ότι θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για την «Μοριοδότηση Εσωτερικών Μετακινήσεων» στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
Ζητήσαμε την διαβούλευση της πρότασης με το σωματείο προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις εσωτερικές μετακινήσεις.

13. Αύξηση ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Ιατρών του ΕΚΑΒ.
Διαβεβαίωσε για την θετική εισήγηση του ΕΚΑΒ για την αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων για το έτος 2017 από 60 σε 120-150.
Δήλωσε ότι η απόφαση αναμένεται από τον αρμόδιο υπουργό το αμέσως προσεχές διάστημα.

14. Ενημέρωση για την ένταξη των Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Οδηγών των Κέντρων Υγείας στο ΕΚΑΒ.
Δήλωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση της διοίκησης με τον Αν. Γραμματέα του υπουργείου Υγείας για αυτό το θέμα. 

15. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων-Ταχύρυθμο ΙΕΚ ΕΚΑΒ
Δήλωσε ότι είναι στην πρόθεση του, η λειτουργία  Ταχύρυθμου ΙΕΚ ΕΚΑΒ για την ειδικότητα Διασώστης − Πλήρωμα ασθενοφόρου.
Αποφασίσθηκε η συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων και ενός μέλους του σωματείου προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στα συναρμόδια υπουργεία.

16. Κανονισμός Μεταθέσεων  και έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος
Δεσμεύτηκε για διαβούλευση, τον επόμενο μήνα, μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων για Κανονισμό Μεταθέσεων  και έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Εκφράσαμε την αντίθεση μας στην υπάρχουσα μοριοδότηση και ειδικά για την μοριοδότηση του κριτηρίου «χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή» που έγινε από το Υ.Σ. του ΕΚΑΒ καθώς θεωρούμε ότι δεν διασφαλίζεται η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων εργαζομένων.
Εκφράσαμε την αντίθεση μας στις συνεχιζόμενες μετακινήσεις ορισμένου χρόνου προς διάφορους τομείς του ΕΚΑΒ και τις συνεχείς ανανεώσεις αυτών χωρίς κριτήρια.

17. ΤΕΠ Νοσοκομείων
Δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα σκοπός του υπουργείου είναι η δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα δημόσια νοσοκομεία.

18. Περιστατικά βίας (σωματικής και λεκτικής) στο προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Δήλωσε  ότι θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά από το ΕΚΑΒ για το πρόσφατο περιστατικό βίας σε υπάλληλο (ιατρό) του ΕΚΑΒ καθώς και για κάθε ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλα τα τρέχοντα θέματα και με ανακοινώσεις θα σας ενημερώνει.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ο Γ. ΓραμματέαςΜαθιόπουλος Γεώργιος
Κιτσόπουλος Αλέξιος

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews