ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1/12/17

Επιστολή του Σωματείου ΕΚΑΒ στον Αν. Υπουργό Υγείας Κο Π. ΠολάκηΠαρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017
EKABNews

Αίτημα συνάντησης με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-Επιστολή με τα αιτήματα των εργαζομένων.


                  
ΘΕΜΑ : Αίτημα συνάντησης με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ (Αθήνας)

Κύριε Υπουργέ,

Το ΕΚΑΒ αποτελεί τον σκληρό πυρήνα της πρωτοβάθμιας Υγείας και σκοπός του είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στους πολίτες και η διακομιδή των πολιτών αυτών  σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η εύκολη και δωρεάν πρόσβαση του κάθε πολίτη στην υγεία και υγειονομική περίθαλψη είναι υποχρέωση της  πολιτείας μιας και αποτελούν  κοινωνικά αγαθά υψίστης σημασίας.
Επειδή και στο παρελθόν μετά από συνάντηση μαζί σας και μετά από διαλογική συζήτηση δόθησαν λύσεις, σε αιτήματα μας, θεωρούμε αναγκαία μία νέα συνάντηση, προκειμένου να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες καθώς υπάρχουν, σε κάποια από αυτά, καταληκτικές προθεσμίες για να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα τόσο των εργαζομένων όσο και του οργανισμού, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο που επιτελούμε και η υπηρεσία μας να αποκτήσει το επίπεδο και την ποιότητα προσφοράς που η Ελληνική κοινωνία χρειάζεται.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης προκειμένου να σας θέσουμε τα εξής ζητήματα :

Οργανισμός ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΚΑΒ. Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα ως εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τις επικείμενες αλλαγές.
Ζητάμε την παρέμβαση σας προκειμένου να ενημερωθούμε και να τεθεί οποιοδήποτε σχέδιο υπάρχει σε διαβούλευση με τους εργαζόμενους.

Δαπάνη για την προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ
Η  χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και άλλου κατάλληλου εξοπλισμού είναι υψίστης σημασίας για την προσωπική ασφάλεια των διασωστών του ΕΚΑΒ.
Ζητάμε την νομοθέτηση της χορηγούμενης αποζημίωσης για την προμήθεια στολής για τα έτη 2018 και μετά.

Άμεση ρύθμιση για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η «ευθυγράμμιση του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017»  σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ζητάμε την συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο ίδιο ύψος σε όλους τους δικαιούχους και την στήριξη σας στο αίτημα μας για αύξηση του ποσού καταβολής και στις τρεις κατηγορίες κατά 50% εντός του 2018.

Ένταξη των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ
Ζητάμε την Συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην αρμόδια Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.
Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και είναι αδύνατον να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Έκδοση νέας προκήρυξης για 200 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2018 προκειμένου να συνεχιστεί  η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ο εθνικός μας ρόλος.
Ζητάμε την ενίσχυση με πιστοποιημένους διασώστες τόσο για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΑΒ αλλά και για την όσο τον δυνατόν καλύτερη κάλυψη της χώρας μας, την αντικατάσταση των αριθμητικών απωλειών του ΕΚΑΒ (συνταξιοδοτήσεις, θάνατοι, δυσίατα νοσήματα), την μείωση του συνεχώς αυξανόμενου μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων, την ικανοποίηση αιτήσεων μεταθέσεων από πολλές περιοχές που αν δεν προβλεφθεί θα παραμείνουν για πάντα ανικανοποίητες.
Κανένας Τομέας του ΕΚΑΒ να μην επανδρώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας των 11 διασωστών.

Αύξηση ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Ιατρών του ΕΚΑΒ.
Η αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων από 60 σε 120 ημέρες είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι πραγματοποιούμενες μετακινήσεις δεν είναι προγραμματισμένες λόγω της φύσεως και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ζητάμε την έκδοση ΚΥΑ με την αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού από 60 σε 120.

Ενημέρωση για την ένταξη των Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Οδηγών των Κέντρων Υγείας στο ΕΚΑΒ.

Κανονισμός Μεταθέσεων-Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος
Σε προηγούμενη συνάντηση (29/3/2016), σας καταθέσαμε σχέδιο κανονισμού μεταθέσεων προκειμένου να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος. Μέχρι σήμερα που σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή, αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Θεωρούμε αναγκαία αυτή την πρωτοβουλία  από εσάς προκειμένου να διασφαλισθεί η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων εργαζομένων καθώς εκκρεμούν σωρεία αιτημάτων μεταθέσεων.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων είναι αναγκαία ως προς την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους ασθενείς. Επιπλέον δε, είναι επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ  σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η  λειτουργία του ταχύρυθμου ΙΕΚ ΕΚΑΒ με τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας.

Διαγωνισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων
Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά  Προγράμματα  του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ζητάμε την παρέμβαση σας για την επίσπευση του διαγωνισμού.

ΤΕΠ Νοσοκομείων
Επιτέλους να ισχύσει η κείμενη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων, έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη απεμπλοκή των ασθενοφόρων από την διαδικασία παράδοσης ασθενούς και να μειωθεί ο χρόνος άφιξης τους προς τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μαθιόπουλος Γεώργιος Κιτσόπουλος Αλέξιος


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews