ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22/12/17

Ενημέρωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ για την συνάντηση με τον Αν. υπουργό Υγείας κο Π. Πολάκη


Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
EKABNews

Αθήνα 21-12-2017
Αρ. πρωτ. 751

                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Αν. υπουργό Υγείας κο Π. Πολάκη

Σήμερα 21/12/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ με τον Αν. υπουργό Υγείας κο Π. Πολάκη στην  οποία συζητηθήκαν αναλυτικά τα θέματα όπως κατατέθηκαν σε σχετικό υπόμνημα του σωματείου.

Μέσα από διαλογική συζήτηση, η οποία διήρκησε τρείς ώρες, εδόθησαν απαντήσεις και δεσμεύσεις από τον Αν. υπουργό Υγείας κο Π. Πολάκη στα ακόλουθα αιτήματα μας.

Οργανισμός ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού του ΕΚΑΒ το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενημερωθήκαμε από την διοίκηση του ΕΚΑΒ ότι θα οριστεί Ομάδα Εργασίας, η οποία θα καταθέσει σχέδιο με την βασική οργανωτική δομή. Στην συνέχεια, το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΕΚΑΒ, θα τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας.
Εκφράσαμε την αντίθεση μας στη προτεινόμενη διαδικασία, εξηγήσαμε την σοβαρότητα του θέματος κι την αναγκαιότητα συμμετοχής των εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων που αφορούν το ΕΚΑΒ. Ζητήσαμε να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία για την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού του ΕΚΑΒ με την συμμετοχή εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ και της ΠΟΠ ΕΚΑΒ.
Ο κος Αν. υπουργός δεσμεύτηκε για την συμμετοχή τουλάχιστον δύο εκπροσώπων των εργαζομένων (Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και ΠΟΠ ΕΚΑΒ)  στην επιτροπή εκπόνησης οργανισμού. Ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ, όπως δήλωσε ο κος Αν. υπουργός, θα νομοθετηθεί με Υ.Α., πράγμα το οποίο μας βρίσκει αντίθετους.

Δαπάνη για την προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ
Ο κος Αν. υπουργός δεσμεύτηκε για τη καταβολή της αποζημίωσης για την προμήθεια στολής για το έτος 2018. Είπε ότι μέχρι τέλους Φεβρουαρίου θα δοθεί λύση.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την νομοθέτηση της αποζημίωσης για την προμήθεια στολής σε ετήσια βάση. Θεωρούμε ότι οι συνεχόμενες εξαιρέσεις από έναν καταργηθέντα νόμο (ν. 4336/2015) δεν μας ικανοποιεί.
Απάντησε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις μετά το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης.

Άμεση ρύθμιση για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η «ευθυγράμμιση του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017»  σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Ο κος Αν. υπουργός δεσμεύτηκε για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο ίδιο ύψος και σε όλους τους δικαιούχους.

Ένταξη των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ
Ζητήσαμε την Συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην αρμόδια Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.
Ο κος Αν. υπουργός είναι θετικός στην πρόταση μας, η οποία έχει και την πλήρη στήριξη από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Δεσμεύτηκε ότι θα παρέμβει στο Υπουργείο Εργασίας για την πραγματοποίηση συνάντησης του ιδίου, του σωματείου και του αρμόδιου υπουργού.

Έκδοση νέας προκήρυξης για 200 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2018 προκειμένου να συνεχιστεί  η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ο εθνικός μας ρόλος. 
Ο κος Αν. υπουργός απάντησε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εντός του 2018 για έκδοση νέας προκήρυξης διασωστών/πληρωμάτων ασθενοφόρου πλην των 40 θέσεων για τις οποίες έχει γίνει ήδη η κατανομή και αναμένεται η αποστολή της προκήρυξης για έκδοση.

Αύξηση ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Ιατρών του ΕΚΑΒ.
Ζητήσαμε την έκδοση ΚΥΑ με την αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού για το έτος 2017.
Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι ήδη έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από 60 σε 80 ημέρες με αναδρομικότητα δύο μηνών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και εντός Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Ζητήσαμε την αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων από 60 σε 120 ημέρες για το έτος 2018, εντός του πρώτου τριμήνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ο κος Αν. υπουργός διαβεβαίωσε για έκδοση ανάλογης ΚΥΑ και για το έτος 2018.

Ενημέρωση για την ένταξη των Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Οδηγών των Κέντρων Υγείας στο ΕΚΑΒ.
Ο κος Αν. υπουργός μας ενημέρωσε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση μέχρι σήμερα. Διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.

Κανονισμός Μεταθέσεων-Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος
Καταθέσαμε σχετική πρόταση (σχέδιο κανονισμού μεταθέσεων) για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου να διασφαλισθεί η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων εργαζομένων καθώς εκκρεμούν σωρεία αιτημάτων μεταθέσεων.
Επισημάναμε ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί σε προηγούμενη συνάντηση (29/3/2016) χωρίς αποτέλεσμα.
Ο κος Αν. υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε Κανονισμό Μεταθέσεων  με Π.Δ.
Διατηρούμε επιφυλάξεις για την δέσμευση του κου Αν. υπουργού.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων
Ζητήσαμε να συνεχιστεί η  λειτουργία του ταχύρυθμου ΙΕΚ ΕΚΑΒ με τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας.
Ο κος Αν. υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα παρέμβει στο υπουργείο Παιδείας για ανάλογη ρύθμιση με ισχύ 2 έτη. Θα οριστεί συνάντηση στην οποία το σωματείο θα συμμετέχει.
Ζητήσαμε την αναβάθμιση του ΙΕΚ ΕΚΑΒ  σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.
Ο κος Αν. υπουργός απάντησε ότι  θα εξετάσει θετικά το ζήτημα, το οποίο θα συνδυαστεί με την αναδιάταξη του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.).

Διαγωνισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων
Επισημάναμε την χρονοβόρα διαδικασία που ακολουθείτε και αφορά την ένταξη της προμήθειας ασθενοφόρων οχημάτων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά  Προγράμματα  του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει μέχρι σήμερα, δύο χρόνια μετά, η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ζητήσαμε παράλληλα με τον διαγωνισμό μέσω ΕΣΠΑ να προχωρήσει η διαδικασία νέου διαγωνισμού προμήθειας  ασθενοφόρων οχημάτων από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας που θα διατεθεί στο ΕΚΑΒ έτσι ώστε να επισπευστεί η διαδικασία αγοράς τους.
Ο κος Αν. υπουργός δήλωσε ότι θα εξετάσει το θέμα.

Πρόταση λήψης νομοθετικών μέτρων για την πρόληψη της άσκησης βίας κατά των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ (διασωστών και ιατρών) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα. Ο κος Αν. υπουργός είναι θετικός στο αίτημα μας και δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση συνάντησης με το υπουργείο Δικαιοσύνης το αμέσως προσεχές διάστημα.

ΤΕΠ Νοσοκομείων
Ζητήσαμε να ισχύσει η κείμενη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων, έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη απεμπλοκή των ασθενοφόρων από την διαδικασία παράδοσης ασθενούς και να μειωθεί ο χρόνος άφιξης τους προς τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
Ο κος Αν. υπουργός ενημέρωσε για αλλαγή του συστήματος εφημερίων στα νοσοκομεία του νομού Αττικής.
Ζητήσαμε την συμμετοχή του ΕΚΑΒ σε ανάλογη επιτροπή που θα συσταθεί.
Διαβεβαίωσε για την συμμετοχή του ΕΚΑΒ.

Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κου Αν. υπουργού. Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου  θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλα τα τρέχοντα θέματα και με ανακοινώσεις θα σας ενημερώνει.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας


Μαθιόπουλος Γεώργιος
Κιτσόπουλος ΑλέξιοςAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews