ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14/1/18

Ζητούνται Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου στην Κύπρο


Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018
EKABNews


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 – 30/6/2019:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α) ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΚΛ. Α2).
Απαιτούμενα Προσόντα
1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2) Πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή κάτοχος πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3) Η οδήγηση ασθενοφόρων οχημάτων επιτρέπεται από οδηγούς που κατέχουν άδεια κατηγορίας ΙΑ (που εκδόθηκε πριν τις 19/1/2013). Επιτρέπεται επίσης για οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης για κατηγορία C1 ή και άλλης κατηγορίας νοουμένου ότι καλύπτει το μικτό βάρος του οδηγούμενου οχήματος (3500kg-4500kg).

4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

1. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση, είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων, Αιγαίου 46, 1ος όροφος, 2303 Λακατάμια, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. με 5:00 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 26 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22887171.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019
ΘΕΣΗ: Διασώστες / Πλήρωμα Ασθενοφόρων (Κλ. Α2)Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος (οπού αυτό είναι εφικτό).

2. Oι ώρες πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης του πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους.

3. Η ημερομηνία γεννήσεως.

Σημ.: Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του Πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.
Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.

Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.Δείτε στο EKABNews


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews