ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23/3/18

Συμπληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ-Δείτε όλη την σύνθεσηΠαρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
EKABNews
  
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.9931
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858/15.1.2018 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/ 19.1.2018, Α.Δ.Α.: ΩΨΨ6465ΦΥΟ-ΛΥΟ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:…………………………..

1. Συμπληρώνουμε την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.95858/15-1-2018 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/19.1.2018, Α.Δ.Α.: ΩΨΨ6465ΦΥΟ-ΛΥΟ) και ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. Ψυχάρη Παναγιώτη του Νικολάου, Ιατρό Ορθοπεδικό, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Βασιάδη Αναστάσιο του Iωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 723931, Ιατρό Ορθοπεδικό, ομοίως.

2. Μπαρμπάκο Ευάγγελο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Τσιπουράκη Στέφανο του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 707513, Δημοτικό Σύμβουλο Αμαρουσίου και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Κ.Ε.Δ.Ε., ομοίως.

2. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Με την τελευταία υπουργική απόφαση, το 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ διαμορφώνεται ως εξής:

1. Πρόεδρος του Συμβουλίου ο Καρακατσιανόπουλος Κων/νος του Γεωργίου, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και αναπληρωτής του ο Κυριαζής Αθανάσιος του Ιωάννη, Ιατρός Αναισθησιολόγος.

2. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ο Μυλωνάς Μιλτιάδης του Γεωργίου, ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αναπληρωτής του ο Χριστακάκης Σταύρος του Χρήστου, Δικηγόρος .

3. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ο Νιάκας Βασίλειος του Ευθυμίου, Ιατρός Χειρούργος και αναπληρωτής του ο Μπουγκάς Αλέξανδρος του Μάρκου, Ειδικ. Γενικής Χειρουργικής.

4. Μέλος η Φράγκου Καλλιόπη του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και αναπληρωτής της ο Χριστοφιλόπουλος Μαυροειδής του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, Προϊστάμενος του Τμήματος Μ.Π.Δ.Σ. και Προϋπολογισμού και με καθήκοντα Προϊσταμένου της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας

5. Μέλος ο Μπαρμπάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και αναπληρωτής του ο Τσιπουράκης Στέφανος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Κ.Ε.Δ.Ε.

6. Μέλος ο Ψυχάρης Παναγιώτης του Νικολάου, Ιατρός Ορθοπεδικός, ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Βασιάδη Αναστάσιο του Iωάννη, Ιατρός Ορθοπεδικός, ομοίως.

7. Μέλος ο Παπανικολάου Σπυρίδωνας του Μελετίου, Γενικός Χειρούργος, με αναπληρωτή του τον Μπαχτή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Αναισθησιολόγος, αμφότεροι Ιατροί - Διευθυντές ΕΣΥ που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Ε.Κ.Α.Β. (μονίμων και επί θητεία).

8. Μέλος ο Παπαδήμας Σταύρος του Γρηγορίου, με αναπληρωτή του τον Δεβελόγλου Πρόδρομο του Συμεών, αμφότεροι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ως αιρετοί εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών).

Δείτε στο EKABNews

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews