ΕΙΔΗΣΕΙΣ

28/8/18

Δημοσιεύτηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τις εκλογές (16/11/2018) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΚΑΒΤρίτη, 28 Αυγούστου 2018
EKABNews

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ προκηρύσσει τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και των αναπληρωτών τους, οι οποίες Θα πραγματοποιηθούν στις 16/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 17:00.

Διευκρινίζουμε δε τα εξής:
1. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, πλην Ιατρών. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν μόνο όσοι είναι γραμμένοι στον πίνακα εκλογέων του Νομικού Προσώπου.
'Όσοι εκ των υπαλλήλων, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά.
2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι, εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας. Οι υπάλληλοι που έχουν αποσπασθεί, έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά.
3. α) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
β)  Οι Ψηφοφόροι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Αστυνομική Ταυτότητα ή Βιβλιάριο Ασθενείας ή Άδεια Οδήγησης.
γ) Δεν απαιτείται Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
δ) Οι υπηρετούντες εκτός της έδρας του Νομικού Προσώπου Ψηφίζουν είτε
αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, είτε με αλληλογραφία, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της με αρ. πρωτ. Δ1Κ. ΠΡ./Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/1988) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
ε) Κατά την ημέρα των εκλογών οι υπάλληλοι μπορούν να Ψηφίσουν σε όποιο Παράρτημα βρεθούν, εφόσον τα στοιχεία τους προκύπτουν από τους εκλογικούς καταλόγους.
στ) Οι υπάλληλοι των Τομέων Θα Ψηφίσουν στα Παράρτημα που ανήκουν.
ζ) Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης όλων των Παραρτημάτων την ημέρα των εκλογών Θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι την αποστολή των αποτελεσμάτων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και την παραλαβή του εκλογικού υλικού,
η) Για την αποστολή των αποτελεσμάτων, η οπt>ία Θα γίνει μετά τις 18:00, Θα λειτουργεί το fαχ 213 214 3 357.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews