ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4/8/18

Εκκένωση: μια μικρή λέξη με μεγάλη σημασία, αφού σώζει ζωές…!Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018
EKABNews

Εκκένωση: μια μικρή λέξη με μεγάλη σημασία, αφού σώζει ζωές…!
vimapress.gr

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κοκολάκης
τ. Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το Λεξικό Μπαμπινιώτη:
Εκκένωση: η εγκατάλειψη (περιοχής, κτηρίου κ.λπ., κυρ. για λόγους στρατηγικής, ασφαλείας): διατάχθηκε η – τού κτηρίου ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα || η ~ φρουρίου | πόλης

Ακούστηκαν και γράφηκαν πολλά για την εκκένωση, που έγινε ή δεν έγινε στην περίπτωση του ολέθρου που προκάλεσε η δασική πυρκαγιά της 23ης Ιούλιου 2018, μιας ημερομηνίας που θα παραμείνει βαθειά χαραγμένη στην καρδιά μας, αφού αυτή τη στιγμή ο αριθμός των θυμάτων έχει φθάσει στους 90 νεκρούς και υπάρχουν και 25 αγνοούμενοι….

Δεν το κρύβω ότι θυμήθηκα το 1997 στη φωτιά του ΣΈΙΧ – ΣΟΥ (Κυριακή ,6 Ιούλη 1997), όταν τη Δευτέρα το βράδυ σαν Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ευρισκόμουν στο Γραφείο του τότε Νομάρχη Θεσσαλονίκης και σχεδιάζαμε πως θα μεταφέρουμε τους κατοίκους του Πανοράματος, που κινδύνευε από την πύρινη λαίλαπα, από το δρόμο Πανόραμα – Θέρμη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης, με λεωφορεία του ΟΑΣΘ και πούλμαν του τότε Νομαρχιακού Συμβούλου κου Ζορπίδη…

Η αλλαγή του ανέμου γλύτωσε το Πανόραμα και ακύρωσε την εκκένωση και τη μεταφορά….

Στο άρθρο 18 του Ν.3613/23-11-2007, νόμος που εκδόθηκε μετά από τις επίσης φονικές πυρκαγιές του 2007, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή εντάσσεται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο ή Κοινότητα, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Νομάρχη.

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του παρόντος, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και εκτελείται από τους αρμόδιους Νομάρχες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.

Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.»

Τα προαναφερόμενα του Νόμου αναφέρονται και στο άρθρο 108 παρ.5 εδαφ. στ’ του τελευταίου για θέματα Πολιτικής Προστασίας Νόμου 4249/2014, με την απαραίτητη προσαρμογή στη νέα Διοικητική Δομή σύμφωνα με τον Καλλικράτη, δηλαδή:

Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.

Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Στα πλαίσια της εκκένωσης η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε για πρώτη φορά ξεχωριστή εγκύκλιο με τίτλο «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας» το 2008 και στη συνέχεια το 2011, που επικαιροποιήθηκε το 2015 με νέα εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 2934 /06 -05-2015 και τίτλο:


όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι νομοθετικές αλλαγές που ισχύουν και σήμερα.

Παράλληλα κάθε χρόνο την Άνοιξη, όπως και εφέτος η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει εγκύκλιο για τις δράσεις που πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να υλοποιούν, στα πλαίσια πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών.

Έτσι και εφέτος εξέδωσε το:


όπου επίσης μνημονεύονται οι κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται σε οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, που είναι μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Επίσης τονίζεται ότι η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.

Επισημαίνεται ότι Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, όπου στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Και να μη ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο κανόνας 80 – 20, στα πλαίσια της διαχείρισης των κρίσεων που λέει ότι ένα ποσοστό 80% θα υπακούσει στην εκκένωση ενώ το 20 % όχι γιατί ένα μέρος του θέλει να ζήσει την κρίση, ένα άλλο μέρος του θέλει να προστατεύσει την περιουσία του και ένα άλλο μέρος του αγνοείται κατά τη διαδικασία εκκένωσης…

Τέλος δε θα πρέπει να παραλείψουμε και ένα μικρό ποσοστό που αρνείται να υπακούσει σε συγκεκριμένες οδηγίες…!

Μπορεί να έγινε εκκένωση 72.000 κατοίκων στη Δυτική Θεσσαλονίκη για το φόβο της έκρηξης της Βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όμως υπήρχε «άνεση» στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της και όχι οι συνθήκες που επικράτησαν στις 23 Ιούλη 1918…! Κυκλοφόρησε σειρά από χάρτες από τις επικίνδυνες περιοχές, υπήρξε ενημέρωση των πολιτών και… και… και….Δεν είναι όλες οι εκκενώσεις ίδιες, άλλωστε είναι διαφορετική η καθαρά προληπτική εκκένωση και άλλη ενώ έχει εκδηλωθεί η καταστροφή, οπότε υπάρχει η πίεση του χρόνου…!

Στην περίπτωση των Δασικών Πυρκαγιών πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη η ενημέρωση των πολιτών, ειδικά όταν ο Δείκτης στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι στο 4 και 5, ώστε να προσέχουν μη κάνουν άθελά τους ενέργεια, από την οποία μπορεί να προκληθεί δασική πυρκαγιά, αλλά και να μεριμνήσουν να έχουν το νου τους ώστε αν απαιτηθεί να απομακρυνθούν έγκαιρα για να μην κινδυνέψουν ή να έχουν το νου τους ότι μπορεί να ειδοποιηθούν για οργανωμένη απομάκρυνση. Ακόμα και το συνεχές κτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας μπορεί να αποτελέσει το μήνυμα του κινδύνου που διατρέχουν οι ενορίτες μιας περιοχής…! Όπως τα παλιά χρόνια…!Και ο δείκτης ήταν στο 4 τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και είχε κοινοποιηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από το μεσημέρι της Κυριακής…!!!

Θα παραθέσω αυτούσιο το κείμενο που μου έστειλε ένας διαδικτυακός φίλος στο Facebook, ένα κείμενο που έγραψε ο Αλέκος Μάρκελλος , ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Αυστραλία και το αναδημοσίευσε:

«Δεν πριμοδοτώ συγκρίσεις, επικαλούμαι όμως την κοινή λογική, όπως το έκανε ο τότε Πρωθυπουργός της Πολιτείας Βικτώρια, στην Αυστραλία, John Brumby στις 06 Φεβρουαρίου 2009 (κρατήστε για τη συνέχεια την ημερομηνία) απευθυνόμενος στους πολίτες:

«Η κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση και προειδοποίηση στον πληθυσμό:

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν αύριο, ξεπερνούν κάθε όριο!

Σας καλώ όλους να ενεργήσετε με γνώμονα την κοινή λογική.

Την ίδια ώρα σχεδόν 400 πυροσβέστες και οχήματα είχαν λάβει προληπτικά θέσεις στα σημεία επικινδυνότητας.

Την επομένη οι προειδοποιήσεις ήταν συνεχείς, αστυνομικοί και εθελοντές πήγαιναν πόρτα – πόρτα από τα χαράματα και ενημέρωναν κάθε κάτοικο ξεχωριστά, αν γνώριζαν οδούς ασφαλούς διαφυγής και τόπους συγκέντρωσης κ.α.

Το μεσημέρι ένα εφιαλτικό κύμα καυτού αέρα με ταχύτητα 125 km/h, 46,1 βαθμούς Κελσίου και μόλις 2% υγρασία, σαρώνει τα δάση ευκαλύπτων που περιβάλλουν τη Μελβούρνη.

Οι εστίες 100δες, ενώνονται.

Το τέρας, το πυροκλαστικό κύμα φτάνει τα 15 χλμ ύψος και μετακινείται με απίστευτη ταχύτητα.

173 άνθρωποι κάηκαν, πάνω από 400 οι τραυματίες.

Η χειρότερη από τις πολλές τραγωδίες πυρκαγιάς στην Αυστραλία.

Ήταν την επομένη των προειδοποιήσεων των Πρωθυπουργού.

Το «μαύρο Σάββατο» της Αυστραλίας. 07 Φεβρουαρίου 2009.

Κι όμως.

Με δεδομένο πως στην Ανατολική ακτή της Αυστραλίας, κατοικίες και εύφλεκτα δένδρα και δάση είναι… τρόπος ζωής (στη γειτονιά μου σε ένα προάστιο, αναλογούν περίπου 100 ευκάλυπτοι/σπίτι), με επίσης δεδομένο πως είχαν ληφθεί προληπτικά μέσα στο μέγιστο βαθμό, με δεδομένο πως οι πολίτες είχαν ενημερωθεί και ενημερώνονταν συνεχώς, χάθηκαν τόσες ζωές.

Το ζήτημα όμως είναι αλλού:

Στο πόσες χιλιάδες ζωές, σώθηκαν, χάρη στους παραπάνω λόγους.

Αλλά η τραγωδία «δεν έμεινε αναπάντητη»:

-η αναδιοργάνωση και επάνδρωση των πυροσβεστικών δυνάμεων,

-η ουσιαστική αναμόρφωση σχεδίων και δράσεων,

-η επένδυση στη Γνώση με χρηματοδότηση δεκάδων πανεπιστημιακών ερευνών σε όλα τα πεδία και

– κυρίως η επένδυση στις σύγχρονες, υπάρχουσες τεχνολογίες, ενίσχυσαν σημαντικά την προληπτική και κατασταλτική φαρέτρα της Πολιτείας και της κοινωνίας.

Σήμερα, ως πολίτης, ξέρω μέσα από μια απλή δωρεάν κυβερνητική εφαρμογή στο κινητό μου, οτιδήποτε συμβαίνει σε απόσταση τουλάχιστον 30 χλμ από το σημείο που βρίσκομαι, όπου κι αν είμαι.

Σε πραγματικό χρόνο γνωρίζω από πτώση δένδρου, τροχαίο, πλημμυρισμένο δρόμο, ρέμα η ποτάμι, επαπειλούμενη καταιγίδα, ομίχλη ή καύσωνα.

Με λεπτομέρειες.

Με οδηγίες.

Με αξιολόγηση κινδύνου, αν με αφορά και τι πρέπει να κάνω.

Σε πυρκαγιές δε…

Πλήρης και διαρκής ενημέρωση, κατευθύνσεις, ασφαλείς οδοί διαφυγής και navigation από το σημείο που βρίσκομαι.

Συνεχείς οδηγίες:

-«Η φωτιά θα διασχίσει το πάρκο στην οδό Ramounta, σε 10 λεπτά. Αναζήτησε καταφύγιο στο σημείο συγκέντρωσης L. Στρίψε αριστερά στον παράδρομο σε 500 μέτρα».

Σε κάθε περιοχή που οδηγώ εκτός πόλης στο δασικό, πολεοδομικό σύμπλεγμα μέχρι το Kinglake στα βόρεια (όπου είχε και πολλά θύματα), αλλά και παντού, υπάρχουν τεράστιες πινακίδες με τον τοπικό δείκτη επικινδυνότητας.Από το κίτρινο και μετά, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς.

Αν ανάψεις κάρβουνα στον κήπο σου θα σε αναφέρει αμέσως ο γείτονας.

Όχι γιατί είναι «ρουφιάνος», αλλά γιατί θα καείτε μαζί.

Παντού υπάρχουν ταμπέλες με τη συχνότητα του σταθμού έκτακτης ανάγκης στα Μεσαία που μεταδίδει οδηγίες και πληροφορίες.

Και παντού, παντού διάσπαρτοι, επανδρωμένοι με πλήρως εκπαιδευμένους ημιεπαγγελματίες Εθελοντές, πυροσβεστικοί σταθμοί.

Και πολλά άλλα…

Τα ανέφερα αυτά ενδεικτικά ως παράδειγμα μιας χώρας που απειλείται περισσότερο από την Ελλάδα από πυρκαγιές, αλλά που είναι Εθνικά και Κοινωνικά αφοσιωμένη στο να κάνει -διαρκώς εξελίξιμα- ότι καλύτερο μπορεί.

Στη μνήμη των θυμάτων τους, σκύβουν σιωπηρά το κεφάλι, σκέφτονται σοβαρά, μελετούν, ζητούν συμβουλές και τεχνογνωσία, αξιοποιούν το επιστημονικό προσωπικό.

Και αποφασίζουν.

Και πράττουν.

(Και βελτιώνονται, καθημερινά).

Ευχαριστώ το διαδικτυακό μου φίλο πλέον Αλέκο Μάρκελλο για την κατάθεση που μας έκανε, προκειμένου να πείσουμε και να αξιοποιήσουμε επιτέλους την τεχνολογία. 7 Φλεβάρη 2009 το «μαύρο Σάββατο» της Αυστραλίας και ήδη διαβάσατε το τι σου παρέχει η χώρα για την προστασία σου σε λιγότερο από 10 χρόνια…. Εμείς μετά από τις φωτιές που έσπειραν και κείνες το θάνατο το 2007, αν και πέρασαν 11 χρόνια… ακούμε ότι αρχές του 2019 μπορεί να… Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στη χώρα μας το Συνέδριο SAFE GREECE και σε άλλη πόλη, όπου παρουσιάζονται απίστευτες εφαρμογές από τα Πανεπιστήμια και από ανθρώπους που ασχολούνται με την Πολιτική Προστασία και αφουγκράζονται τις ελλείψεις της, που όμως δεν αξιοποιούνται όμως πανελλαδικά… Γι’ αυτό όμως θα μιλήσουμε μια επόμενη φορά, αφού το SAFE KOZANI 2018 θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Οκτώβρη…

Αναφέρονται τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και στην εκκένωση ιδρυμάτων, κατασκηνώσεων, αρχαιολογικών χώρων, Ιερών Μονών, κλπ όπου την απόφαση της εκκένωσης αναλαμβάνουν οι έχοντες τη ευθύνη της λειτουργίας τους, μετά από εισήγηση του επικεφαλής των Πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθώ και να συγχαρώ το Δήμαρχο Αθηναίων κο Γεώργιο Καμίνη, για το πώς ενήργησε ολόκληρος ο Δήμος για την εκκένωση των παιδικών του κατασκηνώσεων στον Άγιο Ανδρέα στην πυρόπληκτη περιοχή στο Δήμο Μαραθώνα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο διαδίκτυο λίγα λεπτά μετά τις 05:00 το απόγευμα, υπενθυμίζω ότι η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί 10-15 λεπτά νωρίτερα, μετά από επικοινωνία του Δημάρχου με τον Υπεύθυνο των Κατασκηνώσεων στον Άγιο Ανδρέα , αποφασίζεται η εκκένωσή τους από τα 617 παιδιά που φιλοξενούσε…!.

Με βάση το Σχέδιο της εκκένωσής τους, τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά σειρά:

* Μετέφεραν κατ’ αρχήν τα παιδιά σε ασφαλές σημείο στην παραλία.

* Στο χώρο κατέφθασαν και 2 υδροφόρες, που με τους δημοτικούς υπαλλήλους «έπιασαν άμεσα δουλειά» αντιμετωπίζοντας τη φωτιά

* Έσπευσαν στο χώρο των κατασκηνώσεων δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας για να βοηθήσουν στην εκκένωση και τη μεταφορά των παιδιών., ενώ στη συνέχεια κατέφθασαν και άλλες 2 υδροφόρες ώστε να περιορίσουν τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις.

* Ο Δήμος εκ των προτέρων είχε συνάψει συμφωνία με εταιρεία λεωφορείων, που στάλθηκαν να τα παραλάβουν.

* Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 15 λεωφορεία που με τη συνοδεία των περιπολικών της Δημοτικής Αστυνομίας διέσχισαν ταχύτατα τις πυρόπληκτες περιοχές.

* Παράλληλα φρόντισε ο Δήμος από τη στιγμή που αποφασίστηκε η εκκένωση, να ενημερώσει όλους τους γονείς για τη μεταφορά των παιδιών στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, απ’ όπου θα μπορούσαν να τα παραλάβουν

* Συγχρόνως άνοιξε η Τεχνόπολη στο Γκάζι και με παρόντα και τον ίδιο το Δήμαρχο, κο Γ. Καμίνη για να υποδεχθεί τα παιδιά και τους γονείς τους.

* Ανά 5λεπτο υπήρχε ενημέρωση των λεωφορείων με τους γονείς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου, για την κατάσταση των παιδιών ώστε να μην ανησυχούν.

* Ενημέρωση παρείχε ο Δήμος και μέσω των λογαριασμών του στο Facebook και στο Twitter.

* Η Δημοτική Κοινωνική Υπηρεσία ανέλαβε στην Τεχνόπολη την ψυχολογική στήριξη παιδιών και γονέων

* Για τα παιδιά που οι γονείς τους δεν ήταν στην Αθήνα για να τα παραλάβουν, υπήρξε μέριμνα για τη φιλοξενία τους σε ξενοδοχεία.

* Τα πρώτα 150 παιδιά κατέφθασαν στις 11:00 το βράδυ, μετά από μια ώρα άλλα 150 παιδιά και στις 01:45 της Τρίτης τα υπόλοιπα παιδιά.

* Αξίζει να αναφερθεί ότι στην τελευταία αποστολή των λεωφορείων ήταν και 50 πρόσκοποι της γειτονικής κατασκήνωσης προσκόπων.Για την Ιστορία που διδάσκει:

Λίγες ημέρες πριν στην κατασκήνωση είχε γίνει άσκηση ετοιμότητας για έκτακτη ανάγκη…!!!!

Ήδη η κατασκήνωση έχει επαναλειτουργήσει…!!!

Δίκαια ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του που συνέβαλαν στην επιχείρηση και συγκεκριμένα τη Δημοτική Αστυνομία, το Τμήμα Παιδικών Εξοχών και τις Διευθύνσεις Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανθρώπινου Δυναμικού, Πολιτικής Προστασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, τους εργαζομένους στην Τεχνόπολη, καθώς και την υπηρεσία ενημέρωσης 1595.

Να επισημάνω ότι ο κος Γεώργιος Καμίνης είναι και επίκουρος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν είχε σχέση με σπουδές ή εργασία που έχουν σχέση με την Πολιτική Προστασία…

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι με την προνοητικότητα, τη μεθοδικότητα, την ετοιμότητα και τον άριστο συντονισμό που είχαν στο Δήμο, απέδειξαν πως όταν έχεις ένα σωστό σχεδιασμό πετυχαίνεις…!!!

Δημοσιεύτηκε 3/8/2018

Πηγή: vimapress.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews