ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5/8/18

Οριστικά στο ΕΚΕΠΥ η διαχείριση των ΜΕΘ – Ο ρόλος της διοίκησης του ΕΚΑΒ στην αποδυνάμωση του ΟργανισμούΚυριακή, 5 Αυγούστου 2018
EKABNews

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4558 με τον οποίο προστίθεται στο ΕΚΕΠΥ ο έλεγχος και η διαχείριση των κλινών των ΜΕΘ.

Η απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ με την οποία απορρίπτεται η πρόταση των Ιατρών του ΕΚΑΒ.

Με το Άρθρο 3 του Ν. 4558 (ΦΕΚ 1401/Α/1-8-2018) «Ρυθμίσεις σχετικά με την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το Ε.Κ.Ε.Π.Υ.» προστέθηκε  «Ο έλεγχος και η διαχείριση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» στις αρμοδιότητες του ΕΚΕΠΥ. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανωτέρω έλεγχο και τη διαχείριση, καθώς και Επιχειρησιακές Ομάδες, υπαγόμενες στο Ε.Κ.Ε.Π.Υ., χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία, οι αρμοδιότητες κάθε Επιχειρησιακής Ομάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της.».

Οι ενέργειες των εργαζομένων για την αποτροπή της αποδυνάμωσης του ΕΚΑΒ
Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας προέβη σε μια σειρά ενεργειών (δελτία τύπου, συνάντηση με Διοίκηση ΕΚΑΒ και Αν.Υπουργό Υγείας, συνάντηση με Ε.Ε. ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ, παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ σε συνάντηση με τους Υπουργούς Υγείας, ανάδειξη του θέματος σε ΜΜΕ, παρεμβάσεις σε πολιτικά κόμματα με την κατάθεση ερωτήσεων στην Βουλή), ακόμη και την ημέρα ψήφισης της τροπολογίας (26/7/2018) με έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και με ενέργειες που έγιναν κατά την διάρκεια του (Επιστολή στον Αν.Υπουργό Υγείας, στους Βουλευτές της Διαρκής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και στα πολιτικά κόμματα για την μη αφαίρεση της διαχείρισης).


Ο ρόλος της διοίκησης του ΕΚΑΒ στην «Μεταφορά της Ιατρικής διαχείρισης των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας ΜΕΘ  από την επιχειρησιακή δραστηριότητα του ΕΚΑΒ»

Με εισήγηση (1639/08-06-18) των εκπροσώπων Ιατρών  στο ΔΣ του ΕΚΑΒ Σπύρου Παπανικολάου & Κων/νου Μπαχτή δήλωναν την σφοδρή αντίθεση τους «στην χωρίς αιτία και χωρίς σκοπό  και με διαστροφή της πραγματικότητας (αποδίδοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες άλλων σε άλλους),  απόφαση του Υπουργείου Υγείας, με την οποία αφαιρεί την διαχείριση των κλινών ΜΕΘ από την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ και την μεταφέρει στο ΕΚΕΠΥ».
«Καλούσαν επίσης το ΔΣ του ΕΚΑΒ να τοποθετηθεί στις προτάσεις των ιατρών του ΕΚΑΒ, να εκφράσει την θέση του και Αν υπάρχει συμφωνία ενός εκάστου μέλους του ΔΣ,  για την «Μεταφορά» της Ιατρικής διαχείρισης των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας ΜΕΘ  από την επιχειρησιακή δραστηριότητα του ΕΚΑΒ»

Η πρόταση των Ιατρών του ΕΚΑΒ
Με επιστολή (16/5/2018) στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ Π. Πολάκη το Σωματείο Ιατρών του ΕΚΑΒ κατέθεσε πρόταση με την οποία παραμένει η διαχείριση των κλινών ΜΕΘ στο ΕΚΑΒ για ένα διάστημα 6 μηνών και αξιολόγηση της στο τέλος του διαστήματος καθώς επίσης «προσφέρεται και η δυνατότητα τεκμηριωμένης αναβάθμισης (επιστημονικής και τεχνικής) της αντιμετώπισης και νοσηλείας των περιστατικών/ασθενών».Η απάντηση της διοίκησης του ΕΚΑΒ στην πρόταση των ιατρών με «πολιτικό κείμενο»
Σύμφωνα με την ΣΥΝ 18/11-06-18 ΘΕΜΑ 2: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΣΤΟ ΕΚΕΠΥ» απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ

Αθήνα 6/6/2018

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε την απόρριψη των προτάσεων των εκπροσώπων των ιατρών του ΕΚΑΒ και  διατύπωσε την παρακάτω άποψη:
Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που διατυπώθηκαν τελευταία από διάφορους φορείς επί του ζητήματος της διαχείρισης των κλινών των ΜΕΘ, επισημαίνω τα εξής:
1. Είναι γνωστό ότι το τοξικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από τα Μνημόνια στον τομέα της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας, στόχευε ευθέως στο Δημόσιο χαρακτήρα της.
2. Μία από τις αιτίες της κρίσης ήταν και ο συντεχνιασμός που αναπτύχθηκε μέσα στον Τομέα της Υγείας, μεταξύ των διαφόρων ομάδων Υγειονομικών, ορίζοντας έτσι σύνορα και βιλαέτια, μέσα στην Υγεία. Λογική η οποία δυστυχώς ακόμα υφίσταται σε πολλούς φορείς, διατηρώντας έτσι διαχωριστικές γραμμές μέσα στην Δημόσια Υγεία.
3. Το πολιτικό προσωπικό του προηγούμενου καθεστώτος συνεχίζει ακόμα να υπηρετεί και να προωθεί αυτές τις λογικές και τις απόψεις.
4. Ο χώρος της Υγείας είναι ένας και ενιαίος. Καθήκον όλων των συμμετεχόντων στην προσπάθεια ανάταξής της, είναι η λειτουργία του με διαφορετικούς όρους από αυτούς που την έφεραν σ’ αυτήν την κατάσταση και κάτω από τελείως διαφορετικές λογικές και αντιλήψεις.
5. Το ζητούμενο είναι να προκύψει μια Δωρεάν Δημόσια Υγεία απαλλαγμένη από τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, η οποία θα απαντάει στις ανάγκες της Κοινωνίας, στις ανάγκες των ανθρώπων.
6. Οτιδήποτε δυναμώνει αυτή την προοπτική θα μας βρίσκει δίπλα του !

Ο κ. Ε. Μπαρμπάκος τακτικό μέλος του Δ.Σ. διατύπωσε την άποψη ότι διαφωνεί με το πολιτικό κείμενο που ανέγνωσε ο Πρόεδρος και κατά συνέπεια καταψηφίζει τη διατυπωθείσα από τον Προέδρο πρόταση δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την εισήγηση των εκπροσώπων των ιατρών του ΕΚΑΒ.

O κ. Σ. Παπαδήμας τακτικό μέλος του Δ.Σ. διατύπωσε την άποψη ότι δεν υπάρχει ΕΚΕΠΥ, από την ίδρυσή του το ΕΚΑΒ διαχειριζόταν κάθε επείγουσα κατάσταση με τους δικούς του ανθρώπους, οπότε συμφωνεί με την πρόταση των εκπροσώπων των ιατρών του ΕΚΑΒ.

Τα λοιπά παριστάμενα τακτικά μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρόταση του Προέδρου και καταψηφίζουν την εισήγηση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση των εκπροσώπων Ιατρών  στο ΔΣ του ΕΚΑΒ κ.Σπύρου Παπανικολάου & Κωνσταντίνου Μπαχτή, μετά από διαλογική συζήτηση

                                             Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Των κ.κ. Κ. Καρακατσιανόπουλου Προέδρου Δ.Σ., Μ. Μυλωνά, Β. Νιάκα Αντιπροέδρων Δ.Σ., Κ. Φράγκου, Π. Ψυχάρη τακτικών μελών του Δ.Σ.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Ε. Μπαρμπάκου, Σ. Παπαδήμα και Σ. Παπανικολάου σύμφωνα με τους προαναφερθέντες λόγους

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την απόρριψη των προτάσεων της εισήγησης σχετικά με τη μεταφορά της διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν κλίνης Μ.Ε.Θ. από το ΕΚΑΒ στο ΕΚΕΠΥ.

Αποδυναμώνεται το ΕΚΑΒ
Μετά την απόρριψη της πρότασης των ιατρών του ΕΚΑΒ και μετά τις άκαρπες όπως αποδείχθηκε παρεμβάσεις του σωματείου των εργαζομένων, το ΕΚΑΒ για πρώτη φορά από ιδρύσεως θα απωλέσει παρεχόμενες υπηρεσίες.
Το Υπουργείο Υγείας αντί να στελεχώσει τις κενές ΜΕΘ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να λύσει οριστικά το πρόβλημα της μεγάλης λίστας αναμονής, παραχωρεί το κλινικό έργο σε έναν μη υγειονομικό σχηματισμό υπό τον έλεγχο των Υπουργών Υγείας.


Επιμέλεια θέματος: Κιτσόπουλος Αλέξιος (Γ. Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ-Γενικός Σύμβουλος ΠΟΕΔΗΝ)

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews