ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26/9/18

Προβλήματα καθημερινότητας - Θεσμικά και οικονομικά αιτήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒΤετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018
EKABNews

Επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ με τα «Προβλήματα καθημερινότητας - Θεσμικά και οικονομικά αιτήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ» ενόψει της συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΑΒ κο Μιλτιάδη Μυλωνά η οποία έγινε σήμερα 26/9/2018.


Αθήνα 25-09-2018
Αρ. πρωτ.:256


ΠΡΟΣ : Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΑΒ κο Μιλτιάδη Μυλωνά                            


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα καθημερινότητας - Θεσμικά και οικονομικά αιτήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ


Κύριε Αντιπρόεδρε,

Σας καταθέτουμε τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα καθώς και προβλήματα καθημερινότητας που απασχολούν τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ προκειμένου να ενημερωθείτε για την συνάντηση που θα ακολουθήσει με το προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ.


Τροποποίηση οργανισμού
Έχει κατατεθεί στην Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση Οργανισμού του ΕΚΑΒ κοινή πρόταση όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το Οργανόγραμμα του ΕΚΑΒ.
Ρητή αναφορά στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ότι: «Οι διασώστες/πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ εργάζονται πάντα ανά δύο».
Παρακαλούμε όπως:
Να γίνει κοινή συνάντηση Ομάδας Εργασίας-Σωματείου και Διοίκησης για να συζητηθεί η κοινή πρόταση των εργαζομένων για το σχέδιο Οργανογράμματος.
Να κατατεθεί το τελικό σχέδιο του Οργανισμού, πριν την αποστολή του στο Υπουργείο Υγείας, για δημόσια διαβούλευση στα σωματεία και στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ.

Σχετικό: 252/12-9-2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ


Μετακινήσεις με αποφάσεις διοικητικού οργάνου (Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΑΒ)
Το τελευταίο διάστημα γίνονται μετακινήσεις προσωπικού για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι οποίες στην συνέχεια πολλές από αυτές ανανεώνονται, κυρίως από Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ χωρίς να τηρείται η υπάρχουσα Μοριοδότηση Μετακινήσεων (ΣΥΝ 19/19-06-17) η οποία αποτελεί απόφαση ΔΣ του ΕΚΑΒ.
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (37029/28-08-2018/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ) στην οποία δηλώνεται «Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, θα συνεχίσει την ενίσχυση της υπηρεσίας για τις υφιστάμενες ανάγκες της Κοινωνίας και της Δημόσιας Υγείας, με τον εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού και με βάση όλες τις  δυνατότητες για ενίσχυση της υπηρεσίας που υπάρχουν, τηρώντας  απαρέγκλιτα τους κανόνες του Δημοσίου Δικαίου, την διαφάνεια, την ισότητα και την ισονομία, απέναντι σε όλους τους υπάλληλους της υπηρεσίας.» (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 31/8/2018)
Έχετε προβεί σε μια σειρά διοικητικών πράξεων οι οποίες δεν εντάσσονται σε κανένα επιχειρησιακό σχεδιασμό και παράλληλα δεν βασίζονται στην εφαρμογή των κριτηρίων του νόμου.
Μετακινείται υπαλλήλους σε Τομείς του ΕΚΑΒ που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος χωρίς κανένα κριτήριο ισονομίας με δεκάδες άλλους που εκκρεμούν οι αιτήσεις τους
Εκκρεμούν  μετακινήσεις υπαλλήλων, οι οποίοι με προηγούμενες αποφάσεις  Προέδρου Δ.Σ. έχουν ήδη  μετακινηθεί από την οργανική τους θέση στη θέση  στην οποία ζητούσαν να μετακινηθούν ή μετατεθούν, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάθεσης τους.
Έχετε προχωρήσει σε μια σειρά μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού (Αποφάσεις Υπουργών)

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι:
Να μην υπάρχει αληθινή απεικόνιση του πραγματικού προσωπικού στις οργανικές μονάδες όπου υπηρετούν και επιπλέον να προκύπτει αναντιστοιχία των αριθμών των οργανικών θέσεων με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων υπαλλήλων σε ορισμένα Παραρτήματα και Τομείς του ΕΚΑΒ, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην οργάνωση και στην λειτουργία της υπηρεσίας.
Να έχει μειωθεί σημαντικά το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία με επίπτωση στην συνολική δύναμη των ενεργών ασθενοφόρων που επιχειρούν σε 24ωρη βάση στον νομό Αττικής με αποτέλεσμα τις συχνές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών.
Να αδικούνται υπάλληλοι οι οποίοι προηγούνται βάση της Μοριοδότησης που έχετε ψηφίσει και αναφέρεται ότι εφαρμόζεται με βάση τον Κώδικα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Ζητάμε την άμεση ανάκληση όλων των μετακινήσεων και επιστροφή των υπαλλήλων στις οργανικές θέσεις στις οποίες ανήκουν με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου στα οποία η συνολική δύναμη του προσωπικού δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα.


Προβλήματα με το Σύστημα Τηλεματικής στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Αθήνας
Μέσω της δωρεάς του Ι.Σ.Ν., έχει εγκατασταθεί στο ΕΚΑΒ Αθηνών - Κ.Υ. σύστημα Τηλεματικής το οποίο αποτελεί αναβάθμιση και επικαιροποίηση του συστήματος της Θεσσαλονίκης.
Το Πρόγραμμα Τηλεματικής περιλαμβάνει παρακολούθηση στόλου οχημάτων, ηλεκτρονική κάρτα καταγραφής περιστατικών και διασύνδεσή της με το σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων μέσω συστήματος ψηφιακών τηλεπικοινωνιών τύπου TETRA με πομποδέκτες σε κάθε όχημα.
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν έχει αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή. Τα προβλήματα όμως συνεχίζουν να υφίστανται, όπως είναι:
  • Δεν μπορεί να δοθεί εκ νέου άφιξη όταν έχει δοθεί λάθος διεύθυνση
  • Όταν κινείται ένα ασθενοφόρο εντός του νοσοκομείου και έχει σβήσει η μηχανή φαίνεται ότι είναι διαθέσιμο
  • Καθυστέρηση κρίσιμων λεπτών στην διαχείριση της κάρτας (από τον τηλεφωνητή στον ασυρματιστή)

Όλα αυτά έχουν επίπτωση στην καθημερινότητα και τυχόν λάθη που θα γίνουν στην διαχείριση επειγόντων περιστατικών αφήνουν τους εργαζόμενους εκτεθειμένους σε άδικες ποινικές διώξεις.

Ζητάμε την σωστή λειτουργία του Συστήματος Τηλεματικής και την διασφάλιση των εργαζομένων σε ποινικές διώξεις.


Ένταξη των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ
Συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην αρμόδια Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.
Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και είναι αδύνατον να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Αν και έχουμε θέσει μέχρι σήμερα το ζήτημα σε όλες τις συναντήσεις που έχουν γίνει, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση εκ μέρους τόσο της διοίκησης του ΕΚΑΒ όσο και την πολιτικής ηγεσίας.

Παρακαλούμε όπως κάνετε σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

Σχετικό: 106/20-4-2018) Πρόταση Νομοθετικής ρύθμισης για το συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ που μετέχουν στο σύστημα (αλυσίδα) Διάσωσης


Πρόληψη της άσκησης βίας κατά των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ (διασωστών και ιατρών) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά άσκησης βίας και ξυλοδαρμών κατά πληρωμάτων και γιατρών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική μας ακεραιότητα.
Τα περιστατικά αυτά σας έχουν γνωστοποιηθεί με σχετικά έγγραφα/καταγγελίες τόσο σε εσάς όσο και στην πολιτική ηγεσία χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί κάποιο μέτρο αν και έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση.
Για να μπορούμε με ασφάλεια να εκτελούμε τα καθήκοντά μας, αλλά και προς το συμφέρον των πολιτών, επειδή τέτοια περιστατικά βίας έχουν τελικά ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται   το έργο μας, άρα τίθεται σε κίνδυνο και η ζωή των ασθενών, είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων φαινομένων.

Παρακαλούμε όπως κάνετε σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

Σχετικό: 732/19-12-2017 Πρόταση λήψης νομοθετικών μέτρων για την πρόληψη της άσκησης βίας κατά των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ (διασωστών και ιατρών) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους


Διακομιδές ψυχιατρικών περιστατικών-ακούσια νοσηλεία
Το ΕΚΑΒ δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντα αλλά ούτε και το ασθενοφόρο όχημα ενδείκνυται για τέτοιες μεταφορές καθώς ο εξοπλισμός του είναι χρήσιμος για την παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας. Δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στον ψυχικά πάσχοντα.
Κατά την διάρκεια τέτοιων διακομιδών δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας των διασωστών από τους ψυχικά ασθενείς καθώς δεν μπορούν να τους περιορίσουν με κανένα μέσο όταν γίνονται επιθετικοί αλλά και των ίδιων των ασθενών. Τόσο ο ασθενής όσο και το πλήρωμα είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαίδευσης αλλά και την έλλειψη μέσων περιορισμού του ασθενή όταν αυτό απαιτείτε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αλλά ούτε έχουν αρμοδιότητα να περιορίσουν τον ασθενή.
Προτείνουμε την δημιουργία ειδικού τμήματος αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, το οποίο θα στελεχωθεί από επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) και προσωπικό ασφαλείας (δυνατότητα περιορισμού των ασθενών) έτσι ώστε οι ψυχικά πάσχοντες να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σχετικό: 080/26-3-2018 Πρόταση για τις Διακομιδές ψυχιατρικών περιστατικών-ακούσια νοσηλεία

Παρακαλούμε όπως κάνετε σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.


Προεδρικό Διάταγμα Κανονισμού Μεταθέσεων Υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ
Το άρθρο 67 Υ.Κ. που ρυθμίζει τα ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων στην παρ. 4 αυτού προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για κάθε Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. με πρόταση των συναρμοδίων για κάθε περίπτωση Υπουργών, με το οποίο να καθορίζεται η μοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης, για τα οποία η ανωτέρω διάταξη δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη βαθμολόγηση, αλλά αφέθηκαν να προσδιορισθούν με τα ως άνω διατάγματα ξεχωριστά για κάθε Υπηρεσία και με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ιδιαιτερότητες.
Για την κάλυψη του εν λόγω σημαντικού νομοθετικού κενού και επειδή στο ΕΚΑΒ εκκρεμούν σωρεία αιτημάτων μεταθέσεων και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας και να προστατευθούν από ενδεχόμενες αδικίες ή αυθαίρετες αποφάσεις Διοικήσεων, το σωματείο μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και εκπόνησε σχέδιο προεδρικού διατάγματος, μετά από εκτεταμένη συζήτηση, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψιν και μελέτησε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας μας, την γνώμη και τις απόψεις των συναδέλφων μας μέσα από δημόσια διαβούλευση και μετά από επεξεργασία από τον νομικό μας σύμβουλο.
Το κείμενο αυτό σας διαβιβάστηκε προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.
Με απόφαση σας όμως (ΣΥΝ 19/19-06-17) προχωρήσατε σε Μοριοδότηση Μετακινήσεων χωρίς να λάβετε υπόψη την σχετική μοριοδότηση των κριτηρίων που έχει προτείνει το σωματείο και η οποία αποτελεί και πρόταση όλων των εργαζομένων καθώς έχει εγκριθεί σε Γενική Συνέλευση.
Η Μοριοδότηση που έχετε προτείνει αδικεί τους υπαλλήλους με μεγάλο «συνολικό χρόνο υπηρεσίας» και με «χρόνο υπηρεσίας κατά περιοχή» στον Νομό Αττικής.  Το κριτήριο «εντοπιότητα» δεν μοριοδοτείτε ανάλογα της βαρύτητας του. Σας επισημάναμε επίσης ότι στο κριτήριο της συνυπηρέτησης, εάν δεν συμπεριλαμβάνει και σύζυγο που εργάζεται σε μόνιμη βάση στον ιδιωτικό τομέα (ως υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας), είναι αντίθετη με την συνταγματική αρχή της ισότητας και ίσης μεταχείρισης.
Συμπερασματικά με την Μοριοδότηση αυτή δεν διασφαλίζεται η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων εργαζομένων.

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε όπως προχωρήσετε κατά σειρά σε:
Α) Τροποποίηση της απόφασης ΣΥΝ 19/19-06-17«Μοριοδότηση Μετακινήσεων»
Β) Δημόσια διαβούλευση της πρότασης
Γ) Πρόταση για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Κανονισμού Μεταθέσεων Υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ

Σχετικά: α) 180/20-06-2018/ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ, β) 748/20-12-2017 και γ) 568/28-3-2016


Δαπάνη για την προμήθεια στολής
Με τον Ν. 4336 (A΄94/14.8.2015) Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 24 Μη μισθολογικές παροχές καταργήθηκε η δαπάνη για την προμήθεια στολής. Για τα έτη 2016, 2017 και 2018 με νομοθετικές ρυθμίσεις εξαιρείτε ανά έτος  η προβλεπόμενη αποζημίωση.
Ζητάμε την νομοθέτηση για τα επόμενα έτη και όχι την εξαίρεση ανά έτος, της χορηγούμενης αποζημίωσης για την προμήθεια στολής στους Δοασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Παρακαλούμε όπως κάνετε σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.


Έκδοση νέας προκήρυξης για 300 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2018 προκειμένου να συνεχιστεί  η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ο εθνικός μας ρόλος. 
Ζητάμε την ενίσχυση με πιστοποιημένους διασώστες τόσο για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΑΒ αλλά και για την όσο τον δυνατόν καλύτερη κάλυψη της χώρας μας, την αντικατάσταση των αριθμητικών απωλειών του ΕΚΑΒ (συνταξιοδοτήσεις, δυσίατα νοσήματα κ.α.), την μείωση του συνεχώς αυξανόμενου μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων, την ικανοποίηση αιτήσεων μεταθέσεων από πολλές περιοχές που αν δεν προβλεφθεί θα παραμείνουν για πάντα ανικανοποίητες. Κανένας Τομέας του ΕΚΑΒ να μην επανδρώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας των 11 διασωστών.

Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.


Προϋποθέσεις πρόσληψης διασωστών/πληρωμάτων ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ
Θεωρούμε επιβεβλημένο για λόγους διασφάλισης της εξειδικευμένης παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες από το ΕΚΑΒ, στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τις  προκηρύξεις πρόσληψης Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ με βάση κοινωνικά κριτήρια (Ν. 2643/98)  ως προϋπόθεση και προσόν για την πλήρωση των θέσεων να είναι η κατοχή βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.


Παράταση έκδοσης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου» για τους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ.
Με την Αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου».» με το Άρθρο 5 «Μεταβατικές διατάξεις» δύναται η δυνατότητα απόκτησης Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος  στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης Π.Ε.Κ.Π.Α. του ΕΚΑΒ έως 30/7/2015 και στην συνέχεια με την Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 34218 έως  31-12-2017.
Επειδή υπάρχουν ακόμη υπάλληλοι στο ΕΚΑΒ που δεν έχουν ασκήσει για διάφορους λόγους το δικαίωμα αυτό, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε σχετική εισήγηση (πρόταση υπουργικής απόφασης) για την παράταση της ημερομηνίας μέχρι 31.12.2019.


Προβλήματα καθημερινότητας
Με μια σειρά εγγράφων σας έχουμε κοινοποιήσει:
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Κ.Υ. ΕΚΑΒ
Σχετικά: α) Επιστολή 247/29-08-2018/ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ  β) Επιστολή 201/09-07-2018 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ και γ) 12-06-2018 ΕΥΑΕ
Προκειμένου να προχωρήσετε άμεσα:
1. Στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού στα νέα ασθενοφόρα της δωρεάς του ΙΣΝ και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και συστήματα των οχημάτων.
2. Στην προμήθεια νέων κατάλληλων εργαλείων για τα ασθενοφόρα της δωρεάς
3. Στον προγραμματισμό εβδομαδιαίου τεχνικού ελέγχου από το Συνεργείο  Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ στα νέα ασθενοφόρα της δωρεάς του ΙΣΝ όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ασθενοφόρα με σκοπό τον προληπτικό έλεγχο, την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση τους
προκειμένου να διασφαλιστεί εκτός από την καλή λειτουργία τους και η ασφάλεια    των πληρωμάτων ασθενοφόρου και των ασθενών.
Τα νέα ασθενοφόρα της δωρεάς για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένουν χωρίς εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο καθώς αυτό γίνεται μετά το τέλος του εβδομαδιαίου ελέγχου από το συνεργείο στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.

Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  GPS ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Σχετικό: 181/20-06-2018/ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
Η συσκευή αυτόματης πλοήγησης (GPS) αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού των ασθενοφόρων καθώς μέσω ηλεκτρονικού χάρτη καθοδήγησης το πλήρωμα φτάνει ταχύτερα στο προορισμό του. Η έλλειψη των συσκευών αυτών παρουσιάζεται όλο και περισσότερο καθώς τα νέα ασθενοφόρα της δωρεάς δεν διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σοβαρότατα το έργο των διασωστών.  Ζητούμε να εφοδιαστούν  άμεσα και επειγόντως όλα τα ασθενοφόρα οχήματα με συσκευές αυτόματης πλοήγησης (GPS).

Γ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Σχετικό: 166/07-06-2018/ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ
Μετά την παράδοση των φορητών TETRA από όλα τα ασθενοφόρα οχήματα και την αντικατάσταση τους από σταθερά, δυσχεραίνεται σοβαρότατα το έργο των διασωστών.  Ο λόγος που προβάλλεται για την κατάργηση των φορητών ασυρμάτων είναι το απαιτούμενο κόστος για την συμβατότητα με το σταθερό σύστημα και την ετήσια συνδρομή στον πάροχο επικοινωνίας για την σύνδεση τους. Θεωρούμε ότι η επίκληση του λόγου αυτού στερείται σοβαρότητας για μια δημόσια υπηρεσία με τον χαρακτήρα και την βαρύτητα της κοινωνικής αποστολή της όπως το ΕΚΑΒ λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αυτό είναι ασήμαντο σε σύγκριση με την αναγκαιότητα των φορητών ασυρμάτων στην καθημερινή εργασία των διασωστών, που εξασφαλίζουν την συνεχή επικοινωνία των πληρωμάτων με το Κέντρο ακόμη και όταν βρίσκονται έξω από τα σχήματα και συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των ιδίων αλλά και των ασθενών.
Ζητούμε να εφοδιαστούν  άμεσα και επειγόντως όλα τα ασθενοφόρα οχήματα με φορητές συσκευές TETRA.


Ετήσια Σύμβαση Ομαδικού Συμβολαίου με Ασφαλιστική Εταιρεία
Ενόψει της έναρξης ετήσιας σύμβασης ομαδικού συμβολαίου με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από 1/10/2018 και της πρόσφατης εφαρμογής από 25/5/2018 του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει όλο το προσωπικό (ιατροί-διασώστες-νοσηλευτές) που θα ασφαλιστεί και θα περιλαμβάνεται στο νέο συμβόλαιο να συμπληρώσει υποχρεωτικά δύο δηλώσεις. Επειδή δεν έχει συμπληρωθεί το σύνολο των αιτήσεων και υπάρχει ο κίνδυνος να μην αποζημιωθούν οι δικαιούχοι, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την παράταση υποβολής των δηλώσεων.


ΤΕΠ Νοσοκομείων
Επιτέλους να ισχύσει η κείμενη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων, έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη απεμπλοκή των ασθενοφόρων από την διαδικασία παράδοσης ασθενούς και να μειωθεί ο χρόνος άφιξης τους προς τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.


Ενημέρωση για την ένταξη των Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Οδηγών των Κέντρων Υγείας στο ΕΚΑΒ.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος Αλέξιος
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

1 σχόλιο :

  1. Διαβάζοντας προσεκτικά το παραπάνω κείμενο και παρότι θα μπορούσα να σχολιάσω ανά αίτημα τα γραφόμενα ,όχι ως ειδικός απαραίτητα, αλλά ως πρώην εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ , που στήριξα την Υπηρεσία με σθένος, ανεξάρτητα από κομματική ταυτότητα, θα σταθώ στο γεγονός της συνάντησης μεταξύ του Σωματείου των εργαζομένων και του Προέδρου του ΕΚΑΒ κ. Μ. Μυλωνά προκειμένου να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα, τόσο εγώ από ενδιαφέρον, όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν άμεσο "συμφέρον"για την τύχη των αιτημάτων τους. Ετσι λοιπόν αναρωτιέμαι: 1. Εγινε συζήτηση των αιτημάτων, η απλά υποβολή; 2. Εαν έγινε συζήτηση, ποιες ήταν οι προθέσεις του Προέδρου; Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να έχω κάποια απάντηση. Εκείνο όμως που σθεναρά υποστηρίζω είναι, ότι ο Πρόεδρος θα κάνει τα πάντα προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων. Συνήθως κρίνεται αυστηρά για τον "ακραίο" πιθανόν τρόπο που αντιδρά στα γεγονότα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ότι δε φοβάται να σπάσει τη βιτρίνα και να κοπεί...Οχι για να αποδείξει , αλλά γιατί πιστεύει στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Κάποιοι έτσι κι αλλιώς, όταν διαταράσσονται τα λιμνάζοντα, πιστεύουν ότι τους αδικούν.. Οχι. Δεν υποκλίνομαι σε κανέναν. Δεν έχω λόγο. Στηρίζω , όποιον στηρίζει το ΕΚΑΒ και τους εργαζόμενους σε αυτό, ανησυχεί για τις ελλείψεις του, αγωνίζεται για τους ανθρώπους του, συμπορεύεται με τα προβλήματά τους, αγωνιά και δίνει μάχη για την επίλυσή τους και δε φοβάται να κάνει πράξη τις απόψεις του, έστω κι αν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κομματική του ταυτότητα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews