ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12/5/19

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών - Για τους νοσηλευτές η πρόσφορα στον πάσχοντα συνάνθρωπο δεν είναι διαπραγματεύσιμηΚυριακή, 12 Μαΐου 2019
EKABNews

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών - Για τους νοσηλευτές η πρόσφορα στον πάσχοντα συνάνθρωπο δεν είναι διαπραγματεύσιμη
healthnews.reporter.com

Από το 1965 και κάθε χρόνο στις 12 Μαίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Council of Nurses – ICN).

Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, της αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) διαμηνύει πως χωρίς τους νοσηλευτές δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει κανένα σύστημα υγείας και καμιά μεταρρύθμιση.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) κ Σταύρος Βρυωνίδης, σημειώνει σε χαιρετισμό του με την ευκαιρία των εορτασμών της Eπαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού ΠΑΣΥΝΜ για την 5η Μαΐου και 12η Μαΐου, ότι oι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της υγείας  καθιστούν, επιτακτική την ανάγκη για διαρκή ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του νοσηλευτή και της μαίας, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και περηφάνεια που χαιρετίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, τις εορταστικές εκδηλώσεις της επαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΥΝΜ Λεμεσού για την 5η Μαΐου (Διεθνή Μέρα Μαιών) και την 12η Μαΐου (Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών).

Είναι γεγονός ότι οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς υγείας των χωρών της ΕΕ επηρεάζοντας έτσι τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της μαιευτική, αλλά και τους ίδιους τους επαγγελματίες νοσηλευτές και τις μαίες.

Σε αυτές λοιπόν τις πολύ δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δυσχεραίνεται σαφώς το νοσηλευτικό έργο, αλλά παράλληλα αναδεικνύεται και η τεράστια σπουδαιότητα του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εντοπίζει ελλείψεις, ως προς τον τρόπο διάθεσης των πόρωντης υγείας, ενώ παράλληλα θεωρεί τον εκσυγχρονισμό της Νοσηλευτικής και της μαιευτικής φροντίδας, ως απαραίτητο στοιχείο βελτίωσης, στη σύγχρονη και συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία.

Οι νοσηλευτές και οι μαίες είναι σε θέση να γνωρίζουν το πλαίσιο της παροχής φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της οικονομικής αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης των πόρων, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης στη φροντίδα.

Οι δε αποφάσεις τους, επηρεάζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος υγείας κάθε σύγχρονου κράτους, αλλά και την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στους πολίτες.

Η Κύπρος, παρ` όλες τις πολιτικές περισυλλογής και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα όσον αφορά στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και της μαιευτικής, ιδιαίτερα μέσα από τις επιχειρούμενες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και το Γε.Σ.Υ.

Οι  ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της υγείας  καθιστούν, επιτακτική την ανάγκη για διαρκή ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του νοσηλευτή και της μαίας, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι καθήκον των φορέων χάραξης πολιτικής υγείας να διασφαλίζουν την συμμετοχή  των νοσηλευτών και των μαιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία για αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ό,τι αφορά στην επιτυχία των Αειφόρων Αναπτυξιακών Στόχων (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών

Αυτοί οι στόχοι  που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2015 (ψήφισμα 70/1) και επεκτείνουν ουσιαστικά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (Millennium Development Goals - MDGs). Αφορούν όλες τις χώρες και καλύπτουν όλους κοινωνικούς, οικονομικούς, και περιβαλλοντικούς πυλώνες ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας και της ανισότητας και την καταπολέμησή τους.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας σήμερα στην Κύπρο, αλλά και κάποιες άλλες χώρες είναι πολύπλευρες και κάτω από το φάσμα της αναγκαίας οικονομικής περισυλλογής. Είναι όμως δεδομένο πως για τους νοσηλευτές και τις μαίες, αλλά και τον ΠΑΣΥΝΜ η πρόσφορα στον πάσχοντα συνάνθρωπο δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Διαχρονική θέση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) είναι ότι έχουμε ΌΛΟΙ καθήκον (Πολιτεία και επαγγελματίες της υγείας) να κληροδοτήσουμε στην επερχόμενη γενιά τέτοιες πρακτικές και διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ποιοτική αλλά και την αποτελεσματική Νοσηλευτική και Μαιευτική φροντίδα προς όλους τους πολίτες με ισότητα και δικαιοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ κύριος Ιωάννης Λεοντίου αλλά και όλα τα μέλη του ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ, διαβεβαιώνουν τους επαγγελματίες Νοσηλευτές και Μαίες, αλλά και τους πολίτες ότι θα συνεχίσουν να προωθούν, να  προστατεύουν και να διαφυλάσσουν το κύρος του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και της Μαίας, αλλά και να προασπίζουν με σθένος τα δικαιώματα υγείας των πολιτών.

Εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό σε όλους».

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η 12η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο των νοσηλευτών στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο δυναμικό επαγγελματιών υγείας και έχουν ρόλο-κλειδί στην προαγωγή και το συντονισμό της φροντίδας υγείας με στόχο τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις για τον ασθενή και τον γενικότερο πληθυσμό. Ο ενεργός ενασχόληση των νοσηλευτών στη φροντίδα των ασθενών τονίζεται πάντοτε στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών φέτος, έχει ως θέμα για την ημέρα αυτή: «Νοσηλευτές: η φωνή που οδηγεί στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης». Το  Συμβούλιο Καρδιολογικής Νοσηλευτικής και συναφών επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions-CCNAP) υποστηρίζει πλήρως το συγκεκριμένο θέμα. Γι αυτό, προσκαλούμε ξανά τους εκπροσώπους των Εθνικών Επιτροπών κάθε χώρας να συμμετάσχουν στο εργαστήριο: “Train the trainers” αυτό το Δεκέμβριο στη Νίκαια.

Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν η αντιπρόεδρος κα Παρασκευή Χριστοφή και ο γραμματέας κος Αντρέας Πρωτοπαπάς, της ομάδας εργασίας  Καρδιολογικής Νοσηλευτικής, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Επιπλέον, ζητάμε από τα μέλη του CCNAP να χρησιμοποιούν το εργαλείο  ‘Be Guidelines Smart Toolkit’ προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των νοσηλευτών και των συναφών επαγγελματιών υγείας για την εφαρμογή τεκμηριωμένης πρακτικής στη φροντίδα υγείας και να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας.

Οι εθνικές επιτροπές έχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη των νοσηλευτών.

Γι αυτό το λόγο καλώ όλες τις εθνικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής να συνδεθούν με το CCNAP. Ο CCNAP στηρίζει τις εθνικές επιτροπές των καρδιολογικών νοσηλευτών και συναφών επαγγελματιών στη δέσμευσή τους να οδηγούν τις διεπιστημονικές ομάδες υγείας στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας των καρδιολογικών ασθενών και της οικογένειάς τους.

Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και να συγχαρώ τη νεοσύστατη ομάδα Καρδιολογικής Νοσηλευτικής της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, η οποία ήδη ξεκίνησε συνεργασία με το CCNAP. Mε τα προγράμματα εξειδίκευσης στην Καρδιολογική Νοσηλευτική που προσφέρει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι νοσηλευτές καρδιολογίας οι οποίοι έχουν αναλάβει και έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ακόμη περισσότερους νέους και προηγμένους ρόλους για τη φροντίδα των καρδιολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη φροντίδα στο συγκεκριμένο πληθυσμό, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καλύτερες εκβάσεις και μείωση του κόστους στις υπηρεσίες υγείας.

Το συνέδριο EuroHeartCare, το οποίο φέτος φιλοξενείται στο Jönköping της Σουηδίας είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους νοσηλευτές και συναφείς επαγγελματίες υγείας στην καρδιολογία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να ξεκινήσουν καινούργιες συνεργασίες.


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews