ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4/5/19

Έξι προϋποθέσεις για μια Επιτυχημένη ΔιάσωσηΣάββατο, 4 Μαΐου 2019
EKABNews

Έξι προϋποθέσεις για μια Επιτυχημένη Διάσωση


Εφ’ όσον η εθελοντική οργάνωση διάσωσης, προετοιμάζεται για να επέμβει σε διασωστική επιχείρηση, γνωρίζοντας τον τύπο και τον τόπο του συμβάντος, τον χρόνο εκδήλωσης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τις αληθινές επιχειρησιακές της δυνατότητες, εξασφαλίζοντας πηγές διαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης, οικονομική υποστήριξη και ασφαλιστική κάλυψη ανθρώπινου δυναμικού και μέσων και ηθικό προσωπικού ακμαιότατον, τότε και μόνον δύναται να κινητοποιηθεί προς επιχείρηση διάσωσης.
Κάθε επιχείρηση διάσωσης οποιουδήποτε τύπου, διαφέρει από οποιαδήποτε προηγούμενη. Το εθελοντικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, πρέπει όχι μόνο να είναι εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, αλλά διαρκώς επιμορφωμένο είτε με εκπαιδεύσεις, είτε με ασκήσεις προσομοίωσης. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας.

Η επιτυχημένη διάσωση, προϋποθέτει έξι βασικά στοιχεία:
  • ψυχραιμία
  • θάρρος
  • γνώση της κατάστασης
  • γνώση της επιδείνωσης της κατάστασης
  • γνώσεις διάσωσης
  • κατάλληλο εξοπλισμό

Ας αναλύσουμε όμως αυτά τα έξι βασικά στοιχεία για να τα καταλάβουμε καλύτερα.

Ψυχραιμία

Κυρίαρχη και πάνω απ’ όλες τις προϋποθέσεις, είναι η ψυχραιμία. Ένας πολύ ικανός Εθελοντής Διασώστης σε γνώσεις και δεξιότητες, εάν την στιγμή που επιχειρεί δεν είναι ψύχραιμος, κινδυνεύει πρωτίστως να χάσει την ζωή του ή να τραυματιστεί βαριά κατά την διάρκεια της επιχείρησης, δευτερευόντως να μην καταφέρει να σώσει κανέναν από τους τραυματίες ή τους εγκλωβισμένους και επιπλέον να θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο την ζωή των συναδέλφων του ή / και των συνανθρώπων του που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος.
Ψυχραιμία είναι η διατήρηση του αυτοέλεγχου σε κρίσιμες στιγμές που επιτρέπει την αντιμετώπισή τους με τη λογική και χωρίς ακραία συναισθήματα πανικού ή θυμού. Η ικανότητα της διατήρησης της πνευματικής ετοιμότητας και ο έλεγχος των ψυχικών αντιδράσεων σε μια δύσκολη και ίσως απρόοπτη κατάσταση, επιτρέπουν στον Εθελοντή Διασώστη να εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο, να αντλήσει τις σωστές πληροφορίες, να κάνει την σωστή αξιολόγηση, να λάβει τις σωστές αποφάσεις, να δώσει τις σωστές εντολές και γενικότερα να δράσει σωστά.

Η απώλεια της ψυχραιμίας θα οδηγήσει σε πανικό ο οποίος θα συμπαρασύρει ανθρώπους, κρίσεις, αποφάσεις, καταστάσεις και γεγονότα.

Θάρρος

Δεύτερη πολύ σπουδαία προϋπόθεση είναι το θάρρος. Η προϋπόθεση αυτή θα θέσει τον ικανό Εθελοντή Διασώστη επί το έργο, όπου σε συνδυασμό με την ψυχραιμία θα του χαρίσουν την τόλμη. Θάρρος είναι όχι να αγνοείς τυφλά τον κίνδυνο, αλλά να τον βλέπεις και να τον νικάς.  (Jean-Paul Richter, 1763-1825, Γερμανός Συγγραφέας). Πολύ εύστοχα για τους Εθελοντές Διασώστες αποδίδεται ο ορισμός του θάρρους από τον συγγραφέα. Ο κίνδυνος υπάρχει, προϋπήρχε και θα εξακολουθήσει πιθανόν να υπάρχει στην επιχείρηση διάσωσης. Τον κίνδυνο δεν τον υποτιμάς, δεν τον αγνοείς.

Το θάρρος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και μια από τις βασικές αρετές του ανθρώπου. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις έξι πιο βασικές δυνάμεις και προτερήματα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους Seligman και Peterson, ήτοι, σοφία, ανθρωπισμός, δικαιοσύνη, μετριοπάθεια, υπέρβαση, θάρρος.  Το θάρρος, είναι η ικανότητα που επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τον κίνδυνο, χωρίς φόβο, με γενναιότητα. 

Η γενναιότητα, είναι αυτή που συνδέεται πιο συχνά με το θάρρος και ορίζεται ως η ικανότητα του ανθρώπου να υποστηρίζει αυτό που είναι σωστό σε δύσκολες καταστάσεις. Η γενναιότητα μπορεί να πάρει είτε σωματική μορφή (να ενεργείς γενναία παρά τις πιθανές σωματικές βλάβες που μπορεί να υποστείς), είτε ηθική μορφή (να ενεργείς με τρόπο που ενισχύει αυτό που πιστεύεις ότι είναι το καλό, παρά την κοινωνική αποδοκιμασία και τις πιθανές αντιδράσεις των άλλων).

Γνώση της Κατάστασης

Η όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση της κατάστασης που έχει να αντιμετωπίσει ο Εθελοντής Διασώστης, θα έχει ως αποτέλεσμα την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επέμβαση διάσωσης. Ως γνώση της κατάστασης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο «η εικόνα της κατάστασης του συμβάντος», εννοούμε όλες εκείνες τις κύριες και δευτερεύουσες πληροφορίες και δεδομένα που έχουν να κάνουν κυρίως με το συμβάν και τον τόπο του συμβάντος, δηλαδή :

1. Με τον τύπο του συμβάντος, καταστροφή / ατύχημα / εξαφάνιση ατόμου / τρομοκρατική ενέργεια, κ.α.
2. Με τον τόπο του συμβάντος, περιβάλλον αστικό / ορεινό / θαλάσσιο / παραποτάμιο, κ.α. 
3. Με την υποδομή που υπέστη την βλάβη, οδική αρτηρία / τούνελ / νοσοκομείο / σχολείο / φυλακή / στρατόπεδο / συγκρότημα κατοικιών / πλοίο / σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α. 
4. Με το μέγεθος του αριθμού των θυμάτων, νεκρών / τραυματιών / αγνοουμένων / εγκλωβισμένων, κ.α.
5. Με την ηλικιακή ομάδα των θυμάτων, παιδιά / ενήλικες / ηλικιωμένοι, κ.α.
6. Με την ειδική κατηγορία των θυμάτων, Α.μ.Ε.Α. / ψυχιατρικοί ασθενείς / φυλακισμένοι / πενθούντες / μετανάστες, κ.α.
7. Με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, βροχή / κρύο / παγετός / ζέστη / καύσωνας, κ.α.
8. Με την κατηγορία των μαρτύρων, αυτόπτες / αυτήκοοι / από πληροφόρηση, κ.α.
9. Με τους υπαρκτούς κινδύνους του συμβάντος, μετασεισμοί / κατολισθήσεις / θαλάσσια ρεύματα / κίνηση οχημάτων, κ.α.
10. Με τον ειδικότερο αλλά και τον ευρύτερο χώρο του συμβάντος και την ασφάλεια σε αυτό, διακοπή παροχών ενέργειας – ύδρευσης / διακοπή κυκλοφορίας / αποτροπή λεηλασίας / αποτροπή βεβήλωσης νεκρών / ασφάλεια περιμέτρου, κ.α.

Γνώση της Επιδείνωσης

Συνήθως στο σημείο αυτό κρίνεται μεγάλο μέρος της επιχείρησης διάσωσης και καθορίζεται ο βαθμός επιτυχούς αντιμετώπισης. Συμβαίνει όμως εθελοντικές οργανώσεις διάσωσης και κατ’ επέκταση Εθελοντές Διασώστες να προσπερνούν την βασική αυτή προϋπόθεση της γνώσης της επιδείνωσης της κατάστασης, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, είτε λόγω απαξίωσης της προϋπόθεσης αυτής, είτε λόγω αντιπαλότητας μεταξύ της εθελοντικής οργάνωσης διάσωσης και της κρατικής υπηρεσίας διάσωσης ή άλλης εθελοντικής οργάνωσης διάσωσης που επιχειρούν παράλληλα στο ίδιο συμβάν.     Η γνώση της επιδείνωσης της κατάστασης, απαιτεί υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, μεγάλη εμπειρία πεδίου, υπευθυνότητα, ορθή κρίση των καταστάσεων και των γεγονότων, βαθιά μελέτη & αξιολόγηση των δεδομένων και πληροφοριών του συμβάντος.
Το συμβάν, από την ώρα μηδέν που εκδηλώθηκε έως και την στιγμή της άφιξης της εθελοντικής οργάνωσης διάσωσης, είναι μια εξελισσόμενη δυναμική κατάσταση, διαρκώς μεταβαλλόμενη και συνήθως επικίνδυνη.  
Το συμβάν δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε (π.χ. δομική κατάρρευση κτηρίου), δεν είναι μόνο αυτό που ακούμε (π.χ. δύο ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια) και δεν είναι μόνο αυτό που μυρίζουμε (π.χ. διαρροή καυσίμου από καταπλακωμένο σταθμευμένο όχημα). 
Είναι πολύ περισσότερα.

Είναι και αυτά που δεν βλέπουμε ακόμη (π.χ. πιθανή πλημμύρα στο υπόγειο του κτηρίου από διαρροή του δικτύου ύδρευσης), είναι και αυτά που δεν ακούμε ακόμη (π.χ. πιθανή απώλεια αισθήσεων των εγκλωβισμένων, πιθανή ύπαρξη θανάσιμα τραυματισμένων) είναι και αυτά που δεν μυρίζουμε ακόμη (π.χ. διαρροή υγραερίου από φιάλη).
Είναι και αυτά που θα εκδηλωθούν αργότερα στο συμβάν (π.χ. πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς, πιθανή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, πιθανή δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης, κ.α.).
Είναι και αυτά που θα εκδηλωθούν αργότερα στην εθελοντική οργάνωση διάσωσης (π.χ. κόπωση ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη μηχανημάτων ή εργαλείων, κατανάλωση όλων των διαθέσιμων καυσίμων, προμηθειών, τροφών, χρημάτων, κ.α.).
Η γνώση της επιδείνωσης της κατάστασης, αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο του τομέα της διάσωσης, που διδάσκεται αποκλειστικά και μόνο από έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό, κυρίως των κρατικών υπηρεσιών διάσωσης ή διεθνών οργανισμών διάσωσης.

Γνώσεις Διάσωσης

Μιλώντας για γνώσεις διάσωσης εννοούμε την πλήρη βασική και εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της διάσωσης. Όχι ταχύρρυθμη ενημέρωση, όχι εξ αποστάσεως παρακολούθηση, όχι πρόχειρη επιμόρφωση που πολλοί επιτήδειοι προωθούν και διαφημίζουν, παράγοντας ανίκανους και επικίνδυνους για την δημόσια ασφάλεια ημιμαθείς Εθελοντές, τους ενδύουν μια εντυπωσιακή στολή με σήματα και τους στέλνουν να διαχειριστούν ανθρώπινες ζωές και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο.
Οι άνθρωποι αυτοί στον τόπο του συμβάντος δεν είναι διασώστες. Είναι τρία εντελώς διαφορετικά εμπόδια. Είναι, είτε δυνητικά θύματα του συμβάντος, είτε ανδρείκελα διαφήμισης στα τηλεοπτικά πλάνα, είτε επιπλέον εμπόδια στις κρατικές υπηρεσίες διάσωσης.
Οι γνώσεις διάσωσης, για τους Εθελοντές Διασώστες επέρχονται  έπειτα από προχωρημένη εκπαίδευση και βεβαίως έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής και δράσης στην εθελοντική οργάνωση διάσωσης, με εμπειρίες πεδίου.
Οι γνώσεις διάσωσης, υπόκεινται σε κατηγορίες εξειδικευμένης θεματολογίας, επίπεδα εκπαίδευσης, επίπεδα εξέτασης, επίπεδα πιστοποίησης, επίπεδα πρακτικής άσκησης. Έτσι εξασφαλίζεται η πραγματική επάρκεια γνώσεων κάθε στιγμή, η πιστοποίηση δεξιοτήτων, η επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας και η αποτελεσματικότητα του Εθελοντή Διασώστη στην επιχείρηση. 

Οι γνώσεις διάσωσης έχουν διττή ωφέλεια για τον Εθελοντή Διασώστη, γεγονός το οποίο αγνοούν οι περισσότεροι. Έχουν την δυνατότητα να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή από αυτόν που τις εφαρμόζει, εξίσου όμως έχουν την δυνατότητα να σώσουν και την ζωή του ίδιου του Εθελοντή Διασώστη σε μια αιφνίδια ανατροπή της ομαλότητας της επιχείρησης διάσωσης.
Εφόσον ο Εθελοντής Διασώστης είναι ψύχραιμος και θαρραλέος, είναι γνώστης της κατάστασης και γνώστης της επιδείνωσης της κατάστασης, είναι εκπαιδευμένος και έμπειρος στην διάσωση, μπορεί να επιχειρήσει διαθέτοντας επιπλέον ...

Κατάλληλος Εξοπλισμός

 Ο κατάλληλος εξοπλισμός, αποτελεί την έκτη και τελευταία απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης. Η επιστήμη και η τεχνολογία του σήμερα, έχουν θέσει στην διάθεση των διασωστικών ομάδων μια άκρως εντυπωσιακή γκάμα μηχανημάτων και εργαλείων διάσωσης, τεχνολογικά εξελιγμένων, για κάθε τύπο επιχείρησης διάσωσης, με οποιονδήποτε βαθμό δυσκολίας και οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Ο Εθελοντής Διασώστης οφείλει σεβασμό σε κάθε απλό ή σύνθετο, εύκολο ή δύσκολο, μικρό ή μεγάλο εργαλείο διάσωσης, διότι με αυτό θα σώσει μια ή περισσότερες ανθρώπινες ζωές.
Η καλή γνώση της χρήσης του κάθε εργαλείου ή μηχανήματος, η τακτική και επιμελής συντήρησή του, η ασφαλής και με τάξη φύλαξή του, η καταγραφή του σε επίσημο βιβλίο αποθήκης, αποτελούν ευθύνη και ιδιαίτερο καθήκον κάθε Εθελοντή Διασώστη.
Δεν επιτρέπεται «πέταγμα» εργαλείων μέσα σε κιβώτια άτσαλα, μπερδεμένα – στριμμένα σχοινιά διάσωσης, χύμα μικροεργαλεία και υλικά ορειβασίας, κατάδυσης, λασπωμένα και ακάθαρτα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και υψηλού κόστους, χτυπημένα, φθαρμένα και ασυντήρητα οχήματα και μέσα μεταφοράς. Σχεδόν στο σύνολό τους είναι ακριβοπληρωμένα από  προσφορές και χρηματοδοτήσεις απλών πολιτών για να σωθούν ανθρώπινες ζωές όταν απαιτηθεί.

Κάθε απώλεια ή καταστροφή από κακή χρήση εργαλείου ή μηχανήματος δύσκολα αντικαθίσταται. Κάθε σπασμένο εξάρτημα δύσκολα επισκευάζεται. Κάθε φθαρμένο σχοινί δύσκολα επαναχρησιμοποιείται. Οτιδήποτε χάνεται ή καταστρέφεται ή καθίσταται προς απόσυρση, λόγω απροσεξίας ή ανευθυνότητας στην χρήση, θα στερήσει από την επόμενη επιχείρηση διάσωσης, την δυνατότητα να σωθεί μια επιπλέον ανθρώπινη ζωή.
Σχεδόν καμία εθελοντική οργάνωση διάσωσης δεν διαθέτει ούτε τους πόρους, ούτε την ευχέρεια της αγοράς ακριβού εξοπλισμού διάσωσης, εξειδικευμένου για κάθε τύπο διάσωσης. Έτσι, κάθε εργαλείο ή μηχάνημα που αποκτάται, καταγράφεται, μαθαίνεται η χρήση του, συντηρείται και φυλάσσεται επιμελώς.
Στις επιχειρήσεις διάσωσης τις περισσότερες φορές οι Εθελοντές Διασώστες αυτοσχεδιάζουν για να υλοποιήσουν είτε εργασία, είτε λαβή, είτε εφαρμογή βοήθειας, είτε διακομιδή. Σύνηθες πρακτική σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος επιτηρείται, ελέγχεται και εγκρίνεται πάντοτε από ανώτερο. Ο κατάλληλος εξοπλισμός εάν είναι διαθέσιμος, κάνει πιο ασφαλή την διαδικασία της διάσωσης. Ο κατάλληλος εξοπλισμός κάνει πιο ασφαλή την εργασία του ίδιου του Εθελοντή Διασώστη.

 "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – τόμος ΠΡΩΤΟΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ / Ελλάδα - Πάτρα, 30.01.19"

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 1/5/2019


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews