ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8/5/19

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας προσλήψεων κρίσεων και επιλογής ιατρών του ΕΣΥ στο ΕΚΑΒΤετάρτη, 8 Μαΐου 2019
EKABNews

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις

Σχετ: Το υπ΄αριθμ. 16999/29-3-2019 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας προσλήψεων κρίσεων και επιλογής ιατρών του ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ, σας γνωρίζουμε ότι:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ/Α/129) συνιστώνται εκλεκτορικά σώματα για την πλήρωση των κενών θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. τα οποία εξακολουθούν και σήμερα να είναι αρμόδια για την διαδικασία αξιολόγησης μοριοδότησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΕΚΑΒ.
Με την Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044/17-1-2018 (ΦΕΚ/Β/116/23-1-2018) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. επομένως και για τους υποψήφιους οι οποίοι διεκδικούν θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του Ε.Κ.Α.Β
Κατόπιν των παραπάνω αρμόδιο για την κρίση και επιλογή των υποψηφίων των θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες προκηρύχθηκαν με την 34915/4-9-2017 απόφαση του ΕΚΑΒ, κατόπιν της Γ4α/Γ.Π./61332/9-8-2018 (ορθή επανάληψη) έγκρισης του Υπουργείου είναι το εκλεκτορικό σώμα που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ /Α/129) το οποίο και θα ολοκληρώσει την διαδικασία κρίσης και επιλογής των συγκεκριμένων θέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Γ4α/Γ.Π. οικ 4044/17-1-2018 (ΦΕΚ/Β/116/23-1-2018) απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

           ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews