ΕΙΔΗΣΕΙΣ

28/5/19

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στον τόπο του ατυχήματος και στα Τ.Ε.Π. (ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΠ - Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π - ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (Triage) - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) Μέρος ΠέμπτοΤρίτη, 28 Μαΐου 2019
EKABNews

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στον τόπο του ατυχήματος και στα Τ.Ε.Π. (ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΠ - Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π - ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (Triage) - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) Μέρος Πέμπτο

Επιμέλεια
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Π.

ΟΡΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Π.

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα νοσηλευτικά ιδρύματα διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους με μόνιμο πυρήνα ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν άμεσης φροντίδας και νοσηλείας μέσα σε λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα.
Στην Αυστραλία ονομάζονται τμήματα ατυχημάτων, στο Ηνωμένο Βασίλειο Τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών ενώ στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ καλούνται τμήματα επειγόντων περιστατικών, αν και στις ΗΠΑ έχει επικρατήσει το ακρωνύμιο ΕR(Emergency Rooms) (Department of Health, 2004).

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βασικός σκοπός της ίδρυσης του Τμήματός Επειγόντων Περιστατικών είναι:

  • Η παροχή επείγουσας ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο σε άτομα που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.
  • Νοσηλεία, σε δικούς τους χώρους (Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας), περιστατικών των οποίων το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε λίγες ώρες ή υπάρχει αμφιβολία.
  • Η λειτουργία του ως «φίλτρο», προλαμβάνοντας τις άσκοπες εισαγωγές (που επιβάρυναν κατά πολύ τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου).
  • Προωθεί του ασθενείς που εισάγει σε άλλα τμήματα και μονάδες (ΜΕΘΜΑΦ) του νοσοκομείου, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τμήματος. Η γνώμη του ΤΕΠ για την προώθηση του ασθενούς είναι αποφασιστική. Η μεταφορά του ασθενούς από το ΤΕΠ προς το τμήμα γίνεται βασικά με δική του κάλυψη και ευθύνη (Ασκητοπούλου, 1991).
  • Η αντιμετώπιση και φροντίδα μεγάλου αριθμού θυμάτων από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα ή τρομοκρατικές ενέργειες) για την υγειονομική περιοχή που καλύπτει και συναποφασίζει την κήρυξη μιας τέτοιας κατάστασης.
  • Κινητοποιεί,   μετά     από   συνεννόηση    με   τα   κέντρα    συντονισμού προνοσοκομειακής βοήθειας, τις κινητές μονάδες (ασθενοφόρα) της αρμοδιότητάς του.
  • Στελεχώνει και εξοπλίζει με δική του ευθύνη τις κινητές μονάδες της αρμοδιότητάς του.
  • Η διατήρηση και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση της ζωής είναι αντικειμενικά αδύνατη.
  • Η συμβολή τους ώστε να προαχθεί η εκπαίδευση και η έρευνα στον τομέα της επείγουσας φροντίδας.
  • Η εκπαίδευση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με την διακοπή επιβλαβών συνηθειών, την σωστή συνέχιση της θεραπείας στο σπίτι και την αλλαγή του τρόπου ζωής, όπου ενδείκνυται, με στόχο την αποφυγή επίσκεψης ή διαμονής στο χώρο του νοσοκομείου για δεύτερη φορά (Λάμπρου, 2005).

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.

Για να ανταποκριθεί το ΤΕΠ στις επείγουσες απαιτήσεις των ασθενών του και προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο ρόλο του, θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους, ειδικά σχεδιασμένους και εξοπλισμένους χώρους που προορίζονται για τη φροντίδα και τη θεραπεία αυτών που προσέρχονται στο τμήμα.
Βασικοί χώροι 
Χώροι Υποδοχής / Διαλογής / Αναμονής ασθενών (Reception / Triage /Waiting Area)
Χώρος Συμβουλευτικής για περιπατητικούς ασθενείς (Consultation Area for Ambulant Patients)
Χώρος Αναζωογόνησης (Resuscitation Area)
Χώρος Οξείας Αντιμετώπισης για μη περιπατητικούς ασθενείς (Acute Treatment Area of non-ambulant patients)
Σταθμοί Προσωπικού (Staff Workstations)
Γραφεία προσωπικού (Offices)

Ειδικοί Χώροι
Χώρος απομόνωσης (Isolation)
Χώρος απολύμανσης (Decontamination)
Οφθαλμολογικό /ΩΡΛ (Eye-ENT)
Ψυχιατρική περιοχή (Psychiatry)
Παιδιατρική περιοχή (Pediatric)
Φαρμακείο /Ετοιμασία Φαρμάκων (Pharmacy/Drug preparation)

ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (Triage)

Η συνολική πορεία των ασθενών εντός του τμήματος, προσδιορίζεται με βάση την αρχή της κατάταξής τους σε μία από τις τρεις (3) ακόλουθες κατηγορίες
προτεραιότητας ( priority levels):
1. Ασθενείς      που    θεωρούνται    σοβαρά     άρρωστοι,    απαιτώντας    άμεση αντιμετώπιση/φροντίδα (π.χ. αναζωογόνηση).
2. Ασθενείς που δεν απαιτούν άμεση φροντίδα.
3. Ασθενείς που είναι δυνατόν να περιμένουν σε χώρους αναμονής για τηνπαροχή της απαιτούμενης φροντίδας.

Ιδιαίτερα οι ασθενείς της πρώτης κατηγορίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους μπορούν να προωθηθούν άμεσα από το χώρο εισόδου σε περιοχές παροχής της απαραίτητης φροντίδας (χώρος αναζωογόνησης), ενώ οι διαδικασίες εισαγωγής τους στο τμήμα γίνονται παράλληλα .

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Το τµήµα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκοµείου είναι το σηµείο επαφής του ενδονοσοκοµειακού «ήρεµου» περιβάλλοντος µε το άγνωστο και αντίξοο/πολλές φορές, εξωνοσοκοµειακό.
Η υποδοχή του τραυµατία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται καθηµερινά στα ΤΕΠ, στα οποία βρίσκεται ο απαραίτητος εξοπλισµός και τα φάρµακα για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του τραυµατία. Αυτά διαθέτουν ειδική οµάδα τραύµατος, αποτελούµενη από εκπαιδευµένο για την αντιµετώπιση του τραυµατία προσωπικό (Πάνου, 1994).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Με την άφιξη του τραυµατία στα ΤΕΠ γίνεται μια γρήγορη πρωτοβάθµια εκτίµηση των ζωτικών λειτουργιών και στη συνέχεια μια λεπτοµερή δευτεροβάθµια εκτίµηση (από κεφαλή μέχρι νύχια), λήψη ιστορικού και έναρξη οριστικής θεραπείας. Οι αρχές της εφαρµογής του ακρωνυµίου A.B.C. αποτελούν τον κύριο οδηγό αντιµετώπισης (Παυλίδης, 2001).

Αεραγωγός

Σε κάθε ασθενή που εµφανίζει διαταραχές συνείδησης ή εάν φέρει θλαστική κάκωση πάνω από την κλείδα θεωρείται δεδοµένη η παράλληλη κάκωση του νωτιαίου μυελού μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Η τοποθέτηση κηδεµόνα αυχένος είναι επιβεβληµένη.
Σε απώλεια συνείδησης ή σε αναπνευστική διαταραχή από απόφραξη, ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση για την διατήρηση ανοικτού αεραγωγού, ενώ η υπερέκταση κεφαλής για την διάνοιξη των αεροφόρων οδών αντενδείκνυται σε υποψία κάκωσης του αυχένα. Στην περίπτωση αυτή, ανυψώνουμε την κάτω γνάθο για να ανοίξουν οι αεροφόροι οδοί, τοποθετώντας το ένα χέρι στο μέτωπο σταθεροποιείται το κεφάλι και ο αυχένας, ενώ µε τον αντίχειρα και το δείκτη του άλλου χεριού κρατιέται η κάτω γνάθος και σηκώνεται προς τα εμπρός. Εάν οι παραπάνω χειρισμοί δεν καταστίσουν δυνατή τη διάνοιξη των αεροφόρων οδών γίνεται αναρρόφηση διαµέσου ρινοφαρυγγικού ή στοµατοφαρυγγικού αεραγωγού.
Στην εσχάτη των περιπτώσεων και όταν τα παραπάνω μέτρα αποβούν ανεπαρκή, εκτελείται διασωλήνωση της τραχείας που γίνεται κάτω από συνθήκες γενικής αναισθησίας (καταστολή, αναλγησία) (Proehl, 1999).
Η διασωλήνωση της τραχείας επιβάλλεται σε βλάβη του ΚΝΣ µε κλίµακα GC5 <8 και γίνεται κάτω από συνθήκες γενικής αναισθησίας (καταστολή, αναλγησία). Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση αποτελεί κατά τη διάρκεια της χρυσής ώρας ενέργεια απαραίτητη για τον έλεγχο της βατότητας του αεραγωγού και, του αερισµού του ασταθή πολυτραυµατία (Τούμπουρας, Σμπαρούνης, 1990).

Αναπνοή

Η χορήγηση οξυγόνου και ο περιορισµός του διοξειδίου αποτελούν το κεντρικό σηµείο του θεραπευτικού αλγόριθμου. Ο τεχνητός αερισµός πρέπει να γίνεται µε προσοχή. (Επιδείνωση πνευµοθώρακα, αεριώδης εµβολή, επιδείνωση υπογκαιµίας).
Κακώσεις που μπορούν να επηρεάσουν άµεσα τον αερισµό είναι ο πνευµοθώρακας υπό τάση, ασταθής θώρακας µε θλάση πνεύµονας, μαζικός πνευµοθώρακας και ανοικτός πνευµοθώρακας. Στον πνευµοθώρακα υπό τάση γίνεται παροχέτευση αέρα µε απλή παρακέντηση µε καθετήρα G16 μέχρι να γίνει τοποθέτηση bullau (Primary Trauma Care Manual, 2000).

Κυκλοφορικό

Η υπόταση μετά από τραύµα πρέπει να αποδοθεί σε ολιγαιµία εκτός και εάν αποδειχθεί ότι είναι άλλης αιτιολογίας. /Ασθενείς οριακής ηλικίας, αθλητές, έγκυες μπορεί να µην εκδηλώσουν εµφανή σηµεία και συµπτώµατα υποβολαιµίας. Ακόµα και στο φαινοµενικά σταθερό άρρωστο επιβάλλεται η τοποθέτηση καλής φλεβικής γραμμής περιφερικής ή κεντρικής. Λαμβάνεται αίμα για διασταύρωση, για τις βασικές εργαστηριακές εξετάσεις συµπεριλαµβανοµένου και του test κυήσεως σε γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Η αντιµετώπιση της αιµορραγίας συνίσταται σε επιπωματισμό της περιοχής που αιμορραγεί (τριχωτό κεφαλής-τράχηλος) και anti-shock παντελόνι µε αεροθάλαμο σε αιµορραγία της πυέλου και των κάτω άκρων.
Σε υποογκαιµικό shock τοποθετούνται δύο ή περισσότερες φλεβικές γραμμές (16G) και χορηγούνται κατά προτίµηση Ringer Lactate και κατά δεύτερον φυσιολογικός ορός σε δόση εφόδου έως δύο λίτρα. Τα υγρά χορηγούνται µε τον κανόνα «3 για 1», (3ml κρυσταλοειδή για 1ml αίµατος)
Με την ανάταξη επιδιώκουµε να αποκαταστήσουµε:
1. Καρδιακό ρυθµό
2. Αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά για την ηλικία επίπεδα
3. Παροχή ούρων >0,5ml/kg/ ώρα.
4. Κεντρική φλεβική πίεση 5-10mmHg
5. Πίεση ενσφήνωσης 10-14 mmHg
6. Καρδιακή παροχή <5L/min
7. Κατανάλωση Ο2 > 100ml / min / sqm
8. Ζεστό άρρωστο µε καλή περιφερική κυκλοφορία
9. Καλή φλεβική επιστροφή (Year book of Intensive care and emergency medicine,
2002).
Αιµοδυναµική αστάθεια σε έναν πολυτραυµατία σηµαίνει ότι παρά τις προσπάθειες ανάταξης ο άρρωστος δεν σταθεροποιείται και αυτό μπορεί να οφείλεται σε :
• Ανεπαρκή ανάταξη ολιγαιµικού shock
• Ανεπάρκεια καρδιακής αντλίας
Η ανεπαρκή ανάταξη ολιγαιµικού shock μπορεί να οφείλεται στις εξής αιτίες:
1. Κακός υπολογισµός είδους υγρών (Τι)
2. Κακός υπολογισµός όγκου (Πόσο)
3. Καθυστερηµένη ανάταξη (Πότε)
4. Κρυφή αιµορραγία ( Από Πού)

Σε ασθενείς που εµφανίζουν αιµοδυναµική αστάθεια μετά από την αρχική χορήγηση των 2L(απώλεια αίµατος>40%) η σπουδαιότερη κίνηση είναι η άµεση χειρουργική επέµβαση και η πρόληψη της απώλειας αίµατος (Primary Trauma Care Manual, 2000).
Σε μεγάλες αιµορραγίες που απειλούν τη ζωή θα πρέπει να προτιµάται το µη διασταυρωµένο αίµα της ίδιας οµάδας από το αίµα οµάδος Ο. Σε κατακλυσµιαία αιµορραγία, εάν το αίµα της ίδιας οµάδας δεν είναι διαθέσιµο, ενδείκνυνται τα συµπυκνωµένα ερυθρά της οµάδος Ο.
Ολιγαιµικό shock που επιµένει παρά την ορθή θεραπευτική αντιµετώπιση πρέπει να αντιµετωπιστεί χειρουργικά και να δοθεί η δέουσα προσοχή στην υποθερµία. ∆εν πρέπει να αµελείται και η υποθερµία. Συσκευές θέρµανσης του χορηγούµενου αίµατος και των υγρών είναι απαραίτητες για την πρόληψη και αντιµετώπιση της (Δουζινάς, 1992).

Ακινητοποίηση

Ο πολυτραυµατίας παραλαµβάνεται από τον τόπο του ατυχήµατος µε φορείο τύπου σκούπας και τοποθετείται στα ΤΕΠ σε στρώµα κενού σε ουδέτερη θέση Το στρώµα κενού δηµιουργεί εκµαγείο του σώµατος και αποτρέπει τις μετακινήσεις (Solberg, 1998).

Δημοσιεύτηκε 14/5/2019


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews