ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2/6/19

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στον τόπο του ατυχήματος και στα Τ.Ε.Π. (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤH ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) Μέρος ΈκτοΚυριακή, 2 Ιουνίου 2019
EKABNews

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στον τόπο του ατυχήματος και στα Τ.Ε.Π. (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤH ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) Μέρος Έκτο

Επιμέλεια
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ ΡόδουΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ακτινογραφία λεκάνης
 • Υπερηχογράφηµα κοιλίας
 • Υπερηχογράφηµα καρδιάς (σε περίπτωση τραυµατισµού του θώρακος που συµβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις)
 • Αξονική τοµογραφία εγκεφάλου (σε περίπτωση σοβαρής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης)
 • Ακτινογραφία θώρακος: Πρέπει να γίνεται πάνω στο φορείο χωρίς την μετακίνηση του πολυτραυµατία, και έχει σκοπό να απαντήσει σε ένα µόνο ερώτηµα: Υπάρχει πνευµοθώρακας ή αιµοθώρακας που να χρειάζεται επείγουσα παροχέτευση;

Συγχρόνως γίνεται και ακτινογραφία λεκάνης η οποία επιτρέπει τη διάγνωση κάποιου κατάγµατος. Η ακτινογραφία αυτή δεν είναι απαραίτητη, αλλά η τοποθέτηση καθετήρα ώστε ως απαγορεύεται χωρίς αυτή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να επιδεινώσει τις κακώσεις της ουρήθρας, εκτός και αν δεν υπάρχει αίµα στα ούρα το πολυτραυµατία.
Υπερηχογράφηµα: Έχει   γίνει   εξέταση   αναφοράς    για   τη   διάγνωση ενδοκοιλιακής αιµορραγίας και προοδευτικά έχει αντικαταστήσει την παρακέντηση – πλύση της περιτοναϊκής κοιλότητας. Το υπερηχογράφηµα κοιλίας επιτρέπει την αναζήτηση μιας ενδοπεριτοναϊκής συλλογής και την εκτίµηση, χονδρικά, της σοβαρότητας της.
Εργαστηριακός έλεγχος: Με την τοποθέτηση της πρώτης φλεβικής γραμμής παίρνουµε δείγµα αίµατος το οποίο στέλνουµε στην αιµοδοσία για προσδιορισµό οµάδας αίµατος και διασταύρωσης και στο μικροβιολογικό εργαστήριο για προσδιορισµό των έμμορφων και άµορφων συστατικών του αίµατος και βιοχηµικές εξετάσεις. Επίσης παίρνουµε δείγµα ούρων για γενική εξέταση. Εάν υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης από το εργαστήριο ζητούµε επίπεδο αλκοόλης.Αφού αντιµετωπισθούν οι απειλητικές για τη ζωή του πολυτραυµατία κακώσεις και εφόσον έχουµε άνεση χρόνου, ακολουθεί δεύτερη αξιολόγηση (λεπτοµερής κλινική εξέταση, καταγραφή ευρηµάτων και βαθµολόγηση της βαρύτητας της κάκωσης). Ο υπεύθυνος κάθε φορά ιατρός του ΤΕΠ κρίνει πότε και µε ποια προτεραιότητα θα γίνει η διακίνηση του πολυτραυµατία. Κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η διενέργεια κάποιας συµπληρωµατικής εξέτασης.
Πριν από τη μεταφορά λοιπόν η οµάδα οφείλει να προετοιµάσει προσεκτικά τον πολυτραυµατία: ετοιµασία ενός αναπνευστήρα μεταφοράς, µε επαρκή αυτονοµία σε οξυγόνο και δυνατότητα χειροκίνητου αερισµού, τοποθέτηση ενός monitor μεταφοράς, επαλήθευση των φλεβικών και αρτηριακών γραμμών, προετοιµασία διαλυµάτων πληρώσεως και αγγειοσυσπαστικών φαρµάκων, πρόβλεψη αναλγησίας, καταστολής και ακινητοποίησης, ετοιµασία συστήµατος βαλβίδας αποφυγής παλινδρόµησης σε περίπτωση ύπαρξης παροχέτευσης θώρακος. Πριν από την αναχώρηση πρέπει να βεβαιωθούµε ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεση της εξέτασης (Πρακτικά Πανελληνίου Σεµιναρίου Επείγουσας Νοσηλευτικής Φροντίδας, 2001).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤH ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι ένας χώρος στον οποίο τόσο η γρήγορη παρέμβαση όσο και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων παίζουν καίριο ρόλο.
Στο χώρο αυτό νοσηλεύονται ασθενείς με βαριές και σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι χρήζουν άμεσης ιατρικής όσο και νοσηλευτικής παρακολούθησης και θεραπείας. Ο κλάδος της Νοσηλευτικής που ασχολείται με τη φροντίδα ασθενών με τέτοιες παθήσεις είναι η Επείγουσα Νοσηλευτική, μέσω της οποίας οι νοσηλευτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν στην πράξη κλινικά περιστατικά με αυξημένο δείκτη θνησιμότητας.

Εντατική θεραπεία σημαίνει εξάντληση όλων των θεραπευτικών δυνατοτήτων για παροδική υποκατάσταση διαταραγμένων ή ανεσταλμένων ζωτικών λειτουργιών, με σκοπό την επαναφορά των λειτουργιών αυτών ώστε να είναι αυτόνομα συμβατές με τη ζωή. Στην κρίσιμη φάση, η βασική πάθηση είναι δευτερεύουσας σημασίας και η θεραπευτική και η νοσηλευτική αντιμετώπιση συγκεντρώνεται στις ζωτικά απαραίτητες λειτουργίες(αναπνοή, κυκλοφορία, ομοιόσταση). Αυτό είναι αναγκαίο γιατί, ανεξάρτητα από την αιτιολογία της βασικής πάθησης που μπορεί να είναι χειρουργική, παθολογική, γυναικολογικής ή άλλης φύσης, οι επιπλοκές που έχουν επιπτώσεις στις ζωτικές λειτουργίες βαδίζουν πάνω σε συγκεκριμένα, σχεδόν τα ίδια πρότυπα (Ασκητοπούλου, 2004).

Επίσης, οι επιπλοκές αυτές απαιτούν πολυδύναμη μεν αλλά μη ειδική,( όσον αφορά την βασική πάθηση) 24ωρη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ζωτικών λειτουργιών. Ως εκ τούτου απαιτείται η συνεχής επιτόπια παρουσία ειδικευμένης σ’αυτά τα προβλήματα ομάδας γιατρών και νοσηλευτών, καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης υψηλής τεχνολογίας ιατρικού εξοπλισμού. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι ΜΕΘ αποτελούν την πιο προχωρημένη μορφή των μονάδων επείγουσας και εντατικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 • Να ξεφύγει ο άρρωστος από την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται
 • Να προληφθούν και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιμολύνσεις και οι διάφορες άλλες επιπλοκές που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πιθανές αναπηρίες
 • Να επουλωθούν τα τραύματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα με λιγότερες δυνατές παραμορφώσεις και αν αποκατασταθεί η λειτουργικότητα των αρθρώσεων κατά τον καλύτερο τρόπο
 • Να διατηρηθεί η πνευματική, η ψυχική και η σωματική ισορροπία του ασθενούς
 • Να επανενταχθεί ο ασθενής το συντομότερο δυνατό στο κοινωνικό σύνολο και να γίνει ξανά λειτουργικός και αποδοτικός στο επάγγελμά του καθώς και στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες
 • Να μειωθεί το κόστος νοσηλείας χωρίς να μειωθεί η ποιότητα της νοσηλείας (Ρούσσος, 1997).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

Από στιγμή σε στιγμή ο νοσηλευτής της ΜΕΘ είναι δυνατόν να βρεθεί στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλύσει αμέσως με την εμφάνισή τους. Πρέπει να είναι σε θέση χωρίς χρονοτριβή να πάρει την απόφαση πότε θα ενεργήσει μόνος του και πότε θα ζητήσει ιατρική βοήθεια, όταν μάλιστα η παραμικρή καθυστέρηση θέτει όρια ζωής και θανάτου.

Οι νοσηλευτές της εντατικής θεραπείας αποτελούν πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει επιπλέον εκπαίδευση στην εντατική και επείγουσα ιατρική. Ο αριθμός των απαραίτητων νοσηλευτών προσδιορίζεται ανάλογα με το επίπεδο της παρεχόμενης παρακολούθησης και νοσηλείας και το συνυπολογισμό των προβλεπόμενων απουσιών   για    κανονική   άδεια, όπως   και   για ασθένεια, εκπαιδευτικούς λόγους κ.λπ. Ο συνολικός αριθμός νοσηλευτών είναι κατ΄ ελάχιστον 4 νοσηλευτές για κάθε κλίνη. Όταν χρησιμοποιείται το ΤΙSS (Therapeutic Intervention Scoring System) για να μετρηθεί το νοσηλευτικό βάρος, γίνεται η παραδοχή ότι ένας πλήρως εκπαιδευμένος νοσηλευτής μπορεί να πραγματοποιήσει 40-50 βαθμούς TISS ανά βάρδια. Για κάθε έξι κλίνες είναι απαραίτητη η παρουσία ενός νοσοκόμου/τραυματιοφορέα και ενός βοηθού θαλάμου αποκλειστικής απασχόλησης ειδικά εκπαιδευμένου για τις ανάγκες της ΜΕΘ πρωί και απόγευμα.
Στην ΜΕΘ οι νοσηλευτές είναι επιφορτισμένοι με τη γενική φροντίδα και το monitoring των βαρέως πασχόντων. Επιπλέον, συμμετέχουν στην θεραπεία των ασθενών (χορήγηση φαρμάκων βάσει εντολών ή πρωτοκόλλων και τιτλοποίηση αγωγής βάση πρωτοκκόλων).

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Νοσηλευτών Εντατικής Θεραπείας, ο εξειδικευμένος νοσηλευτής Εντατικής Θεραπείας είναι άτομο που παρέχει επαρκή και ολιστική φροντίδα σε βαρέως πάσχοντες, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζονται η εξειδικευμένη γνώση, οι τεχνικές δεξιότητες και οι ανθρωπιστικές αξίες. Απαιτείται έτσι ειδική μεταπτυχιακή εκπαίδευση που να εξασφαλίζει το απαραίτητο βάθος και εύρος κλινικής γνώσης, τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να διευκολύνουν την δημιουργία θεραπευτικής σχέσης με τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει τόσο θεωρητική γνώση όσο και κλινική εκπαίδευση, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες. Πρέπει πάντα να επιδιώκεται η ενσωμάτωση της ακαδημαικής γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη (Μάρκου, Μπούκας, 2011).

Οι νοσηλευτές των ΜΕΘ θα πρέπει να:
 • ∆ιαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και κλινική εμπειρία
 • Έχουν ειδικές γνώσεις ηλεκτροκαρδιογράφου, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τις διάφορες μεταβολές στην φυσιολογική λειτουργία του καρδιακού ρυθμού
 • Παρακολουθούν το ΗΚΓ για την ανακάλυψη αρρυθμιών µε σκοπό την άµεση και σωστή αντιμετώπιση τους
 • Γνωρίζουν τις αρχές και τη λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρονικών μηχανημάτων και συσκευών για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν
 • Έχουν αυτοκυριαρχία, αυτοπεποίθηση και θάρρος και να παίρνουν πρωτοβουλία, όταν και όπου χρειάζεται µε σύνεση και διακριτικότητα
 • Παρακολουθούν τη γενική κατάσταση του αρρώστου για άλλα κλινικά σηµεία και συμπτώματα, π.χ. πόνο, οίδημα, δύσπνοια, βήχα ή αρρυθμία και να ενεργούν ανάλογα
 •  Ελέγχουν και καταγράφουν τα ζωτικά σηµεία του ασθενούς
 • Αντιμετωπίζουν τον κάθε ασθενή σαν ξεχωριστή προσωπικότητα, καθώς θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα προβλήµατα και τις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά

Τα άτομα που θα εργαστούν στην μονάδα εντατικής θεραπείας θα πρέπει να έχουν πραγματική θέληση να εργαστούν με αφοσίωση και μεθοδικότητα. Πρέπει να είναι άτομα μικρής ηλικίας για να έχουν την δύναμη να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μονάδας καθώς είναι σε καθημερινή βάση πολλές και αρκετά σκληρές. Θα πρέπει επίσης να έχουν μεγάλη παρατηρητικότητα, για να μπορούν να βλέπουν στον ασθενή τους την παραμικρή αλλαγή καθώς και να είναι ικανοί να διοικούν και να οργανώνουν σωστά την μονάδα. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να ενημερώνονται κ να επιμορφώνονται σε νέες τεχνικές και μηχανήματα καθώς με την πάροδο του χρόνου η τεχνολογία αναπτύσσεται και αλλάζει συνεχώς (Παπακωσταντίνου, Καραμπίνης, Μπαλτόπουλος, 2006).

Τα μηχανήματα παρακολούθησης των ζωτικών σημείων του ΗΚΓ και άλλων παραμέτρων δεν τον απαλλάσσουν από τα βασικά του καθήκοντα, αλλά μάλλον κάνουν πιο πολύπλοκη την εργασία του. Γιατί θα πρέπει να παρακολουθεί, να ερμηνεύει τα δεδομένα και να ενεργεί ανάλογα με τα μηνύματα. Το έργο αυτό απαιτεί γνώση, αυξημένη παρατηρητικότητα και δεξιοτεχνία. Ο νοσηλευτής ρυθμίζει τη νοσηλευτική φροντίδα κατά την κρίση του, ώστε να μην διαταράσσει την ησυχία και διακόπτει τον ύπνο του αρρώστου.

Αναλυτικότερα οι γνώσεις των νοσηλευτών που εργάζονται στο χώρο της ΜΕΘ θα πρέπει να είναι οι εξής:
 • Γνώσεις σωστής διασωλήνωσης (ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενούς)
 • Γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών
 • Γνώσεις απινίδωσης και σωστού χειρισμού του απινιδωτή
 • Γνώσεις χειρουργείου
 • Γνώσεις τεχνητού νεφρού και εξωνεφρικών καθάρσεων
 • Γνώσεις τοποθέτησης ηλεκτροκαρδιογράφου και σωστής λήψης του γραφήματος (Καμενίδου, 2003).

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί διακριτό χώρο ιατρικής δραστηριότητας και νοσηλείας, που λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Έχει καθορισμένη θέση στο χώρο του Νοσοκομείου και συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματικές δεξιότητες και τον ανάλογο τεχνικό εξοπλισμό.
Η ΜΕΘ πρέπει να βρίσκεται σε νοσοκομείο που διαθέτει ποικιλία ειδικοτήτων για τις ανάγκες της εντατικής θεραπείας. Πρέπει να υπάρχουν χειρουργικά, παθολογικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά τμήματα και σύμβουλοι παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, χειρουργοί και ακτινολόγοι που θα είναι παρόντες για τις ανάγκες της ΜΕΘ σε 24ωρη βάση. Δεν είναι αναγκαίο όλα τα νοσοκομεία να έχουν ακριβώς τους ίδιους τύπους ΜΕΘ, όσον αφορά στις δυνατότητες, τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό.

Οι χώροι της ΜΕΘ πρέπει να προσαρμόζονται στη περιοχή και στο νοσοκομείο που εξυπηρετούν, σε ότι αφορά το μέγεθος, την στελέχωση και την τεχνολογία. Ειδικές παιδιατρικές μονάδες είναι επιθυμητές όπου η ύπαρξη περιστατικών το δικαιολογεί.
Όπου είναι δυνατό, τα παιδιά πρέπει να νοσηλεύονται σε εξειδικευμένες ΜΕΘ. Το μέγεθος των ΜΕΘ πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 (έξι) κρεβάτια. Νοσοκομεία με πολλαπλές μικρότερες των 6 κρεβατιών μονάδες, πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναδιαρθρώσουν τις μονάδες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο τμήμα με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας..

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως για τις πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες των ασθενών έχουν δημιουργηθεί πολλοί τύποι ΜΕΘ.

ΤΥΠΟΙ ΜΕΘ:

Νεογνική ΜΕΘ
Μονάδα Παίδων
Στεφανιαία Μονάδα
Καρδιοχειρουργική Μονάδα
Νευροχειρουργική Μονάδα
Μονάδα εγκαυμάτων  §   Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας
Αναπνευστική ΜΕΘ
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας(ΜΑΦ)
Πολυδύναμη ΜΕΘ
Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ηλεκτρισμός
Κενό αέρα
Οξυγόνο
Πεπιεσμένος αέρας
Σωληνώσεις για ένα επιπλέον ιατρικό αέριο
Παροχή νερού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ.Ε.Θ

Συνηθισμένες συσκευές που χρησιμοποιούνται στη ΜΕΘ περιλαμβάνουν:

·         Ηλεκτρονικούς αναπνευστήρες (για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέσω ενδοτραχειακού σωλήνα ή τραχειοστομίας
·         Monitors συνεχούς παρακολούθησης ασθενών (για παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών όπως καρδιακή λειτουργία, αναπνοή, αρτηριακή πίεση,θερμοκρασία κ.λπ.)
·         Μηχανήματα τεχνητού νεφρού
·         Αναλυτές αερίων αίματος
·         Συστήματα αιμοδιήθησης και αιμοκάθαρσης
·         Εξωτερικούς βηματοδότες
·         Κεντρικό monitoring
·         Φορητοί ηλεκτροκαρδιογράφοι
·         Απινιδωτές
·         Συσκευές μη επεμβατικής υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας
·         Σύστημα υποστήριξης καρδιακής ανεπάρκειας

Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι:

·         Σετ ενδοφλεβίων γραμμών
·         Σωλήνες διατροφής
·         Σωλήνες παροχέτευσης
·         Καθετήρες

Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι:

·         Ινοτρόπα (για ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης)
·         Αναλγητικά
·         Κατασταλτικά
·         Αντιβιοτικά (Ασκητοπούλου, 2004).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένας χώρος στον οποίο τόσο η γρήγορη παρέμβαση όσο και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων παίζουν καίριο ρόλο.
Στο χώρο αυτό νοσηλεύονται ασθενείς με βαριές και σοβαρές παθήσεις, οι οποίες χρήζουν άμεσης ιατρικής όσο και νοσηλευτικής και παρακολούθησης και θεραπείας.
Τόσο η αποτελεσματική φροντίδα όσο και η πρόωρη διάγνωση και παρέμβαση στον άνθρωπο αποτελούν σημαντικά βήματα για την Επείγουσα Νοσηλευτική.

Το κόστος κατασκευής των μονάδων Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής είναι υψηλό και το κόστος λειτουργίας τους ακόμη υψηλότερο, κυρίως λόγω της προηγμένης τεχνολογίας την οποία απαιτούν. Έχει υπολογιστεί ότι το 20% περίπου του συνολικού κόστους που προβλέπεται για τη λειτουργία των νοσοκομείων δαπανάται στις ΜΕΘ, κόστος το οποίο αυξάνει αντιστρόφως ανάλογο προς τις πιθανότητες επιβίωσης .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΘ

Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι τμήματα, τα οποία:

·         Σώζουν ζωές, που με τη συμβατική θεραπευτική αντιμετώπιση αποδεδειγμένα θα ήταν καταδικασμένες
·         Παρέχουν άμεση και διαρκή περίθαλψη από ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
·         παρέχουν πολύπλευρη και πολυδύναμη νοσηλεία με σφαιρική αντιμετώπιση του ασθενούς
·         Συγκεντρώνουν όλους τους προβληματικούς ασθενείς και διευκολύνουν το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού των άλλων τμημάτων του νοσοκομείου,
·         Παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες εκπαίδευσης για γιατρούς και νοσηλευτές
·         Κάνουν καθημερινή πράξη πολύπλοκες νοσηλευτικής και θεραπευτικές μεθόδους
·         Προωθούν την εφαρμοσμένη και ελεγχόμενη κλινική έρευνα και εκπαίδευση
·         Μεταφράζουν     εργαστηριακά    και   πειραματικά    ευρήματα    σε   άμεση θεραπευτική πράξη
·         Συγκεντρώνουν και συγχρόνως μπορούν να αποσβέσουν, λόγω συνεχούς και όχι ευκαιριακής χρήσης, ακριβό τεχνικό εξοπλισμό (Παπακωσταντίνου, Καραμπίνης, Μπαλτόπουλος, 2006).

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΘ

Προβλήματα ιατρικής αρμοδιότητας
Πτώση της ποιότητας νοσηλείας των άλλων τμημάτων από την απουσία του ερεθίσματος που προσφέρει ο προβληματικός ασθενής
Βαριές συνθήκες εργασίας του προσωπικού
Τάση για «υπερθεραπεία» του ασθενούς
Υποκατάσταση της έννοιας της επιβίωσης του ασθενούς με εκείνη της τεχνικά και φυσικά δυνατής
Κίνδυνο διασποράς λοιμώξεων
Υψηλό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας (Παπακωσταντίνου, Καραμπίνης, Μπαλτόπουλος, 2006).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπεύθυνη, συνεχή και κατ’ αποκλειστικότητα ιατρική παρουσία,
Ελάχιστη σχέση συνεχούς 24ωρης παρουσίας νοσηλευτών ανά κρεβάτι 1:1 έως 1:3
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές και γιατρούς συστηματικό, συνεχές και υψηλού επιπέδου
Συνεχή παρουσία ή κάλυψη από παρασκευαστές και τεχνικούς
Πολλούς βοηθητικούς χώρους
Πολυδάπανο τεχνικό εξοπλισμό για προωθημένη διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβληματικού ασθενούς (π.χ. αναπνευστική βοήθεια, αιμοδυναμικό monitoring, κλπ.) (Ασκητοπούλου, 2004).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

Για ορισμένες κατηγορίες ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, η διατήρηση της ζωής με κάθε μέσο μετατρέπει τη ΜΕΘ σε χώρο βασανισμού, με αποτέλεσμα να στερείται ο ασθενής το δικαίωμα ενός ανώδυνου και αξιοπρεπούς θανάτου, χωρίς παράλληλα να του εξασφαλίζονται οι προοπτικές για μιαν ανεκτή ζωή. Αυτές οι περιπτώσεις είναι φανερό ότι δεν πρέπει να διακομίζονται στη ΜΕΘ (Παπακωσταντίνου, Καραμπίνης, Μπαλτόπουλος, 2006).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι κυριότερες ενδείξεις εισαγωγής είναι οι παρακάτω:

·         Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (ανεξάρτητα αιτιολογίας)
·         Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
·         Κώματα κάθε είδους (από νευρολογικές, ενδοκρινολογικές, μεταβολικές ή άλλες
·         αιτίες)
·         Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
·         Πολυτραυματίες- πολυκαταγματίες
·         Shock κάθε προέλευσης
·         Δυνητικό θανατηφόρες αρρυθμίες
·         Μετεγχειρητικές επιπλοκές (διαταραχές πήξης, περιτονίτιδα, παγκρεατίτιδα,
·         Αιμορραγίες από το γαστρεντερικό, κλπ.)
·         Σήψη
·         Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
·         Βαριές διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας
·         Εγκαύματα
·         Βαριές μορφές εκλαμψίας
·         Βαριές μορφές εμβολής
·         Καρδιοχειρουργικοι ασθενείς (πρώτα 24ωρα)
·         Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
·         Ανακοπή και αναζωογόνηση
·         Οξείες δηλητηριάσεις
·         Status epilepticus
·         Κάθε παθολογική ή χειρουργική κατάσταση που αποτελεί απειλή για τη ζωή του ασθενούς (π.χ. βαριές διαταραχές στη ρύθμιση της θερμοκρασίας κλπ.) (Ασκητοπούλου, 2004).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τα τελικά στάδια χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας
Οι εγκεφαλικές βλάβες με βαριές διαταραχές των κέντρων των ζωτικών λειτουργιών
Οι καρκινοπάθειες στα τελικά στάδια
Ο εγκεφαλικός θάνατος (εκτός από περιπτώσεις που οι ασθενείς πρόκειται να γίνουν δότες οργάνων για μεταμοσχεύσεις).

Σε περίπτωση συμφόρησης της ΜΕΘ, εκτός από τα παραπάνω, λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία των ασθενών προκειμένου να ιεραρχηθούν οι   εισαγωγές (Παπακωσταντίνου, Καραμπίνης, Μπαλτόπουλος, 2006).

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΘ

Αν και η επιβίωση του πολυτραυματία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γεγονότα που προηγούνται της εισαγωγής του στη ΜΕΘ, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών πεθαίνει εκεί από μεταγενέστερες επιπλοκές του τραύματος. Αυτές είναι:

       1. Αναπνευστική ανεπάρκεια
       2. Σήψη
       3. Σύνδρομο πολλαπλής έκπτωσης οργάνων διαφόρων συστημάτων
Αυτή είναι και η ομάδα των πολυτραυματιών που ευεργετείται περισσότερο από την έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση στη ΜΕΘ ( Ασκητοπούλου, 2002).

ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

Η ηλεκτρική απινίδωση αποτελεί τρόπο διόρθωσης ορισμένων αρρυθμιών με εφαρμογή ελεγχόμενης ηλεκτρικής εκκένωσης (shock) στο στήθος. Γίνεται επειγόντως (σε πολύ σοβαρά ασθενείς) ή κατόπιν προγραμματισμού με ελαφρά γενική αναισθησία. Με το ηλεκτρικό shock επιτυγχάνεται εκπόλωση της πλειονότητας των καρδιακών κυττάρων, εκμηδενίζονται προϋπάρχουσες διαφορές στη λειτουργική κατάσταση του μυοκαρδίου και καταστέλλεται η αυξημένη δραστηριότητα του έκτοπου βηματοδότη που ευθύνεται για την αρρυθμία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Κοιλιακή μαρμαρυγή
Κοιλιακός πτερυγισμός
Υπερκοιλιακή κοιλιακή ταχυκαρδία
Ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό του πτερυγισμού και σπανιότερα της μαρμαρυγής των κόλπων.

 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

Απινιδωτής είναι η συσκευή που παρέχει συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα στο θώρακα του ασθενούς με ενέργεια έως και 360 joules. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συγχρονισμένο τρόπο λειτουργίας για την εκτέλεση συγχρονισμένης καρδιοανάταξης χρησιμοποιώντας το έπαρμα R του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ασθενούς ως χρονική αναφορά. Δηλαδή, είναι συγχρονισμένος με το έπαρμα R του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρικό shock γίνεται 0,02- 0,04 δευτερόλεπτα μετά την κορυφή του R. Έτσι αποτρέπεται η πιθανότητα να πέσει η ηλεκτρική δόση στην ευάλωτη περίοδο των κοιλιών, που αντιστοιχεί στο ανιόν σκέλος του επάρματος Τ, και να προκληθεί κοιλιακή ταχυκαρδία ή μαρμαρυγή. Το συγχρονισμένο ηλεκτρικό shock συνιστάται για την ανάταξη υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, κολπικού πτερυγισμού και κοιλιακής ταχυκαρδίας.

Παρέχει μια ελεγχόμενη ηλεκτρική εκέννωση (shock) για την αποκατάσταση φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, λόγω κοιλιακής μαρμαρυγής, μια γρήγορη και χαοτική κίνηση των τοιχωμάτων της
καρδιάς. Κάτω από τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή, που τοποθετούνται στο στήθος του ασθενούς τοποθετείται αγώγιμη ηλεκτρικά γέλη, για την πρόληψη εγκαυμάτων. Τα ηλεκτρόδια έχουν την ικανότητα λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος και ως εκ τούτου ελέγχου του ρυθμού. Μόλις γίνει η αναγνώριση του ρυθμού φορτίζεται ο απινιδωτής, τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια στο στήθος του ασθενούς και με τη πίεση ενός διακόπτη χορηγείται η ηλεκτρική εκκένωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Τα χαρακτηριστικά ενός απινιδωτή είναι τα εξής:

·         Συμπαγής
·         Προαιρετικά SpO2 και CO2
·         Διφασική κυματομορφή δίνει πιο αποτελεσματικά απινίδωση σε χαμηλότερη ενέργεια
·         Μη επεμβατικά βηματοδότηση
·         Ευκρινής TFT έγχρωμη οθόνη LCD η οποία μπορεί και αναπαριστά 2 κυματομορφές
·         Γρήγορη φόρτιση – λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα για 150J και λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα για 270J
·         Γρήγορη ανάκαμψη ΗΚΓ για άμεση παρακολούθηση μετά από απινίδωση
·         Υψηλή αξιοπιστία υψηλής τάσης πυκνωτή προστατεύει από αποτυχία  απινίδωσης. Η αξιόπιστη απινίδωση είναι πάντα εξασφαλισμένη.
·         Το λογισμικό που συνοδεύει το απινιδωτή σάς επιτρέπει να ελέγξετε, να επεξεργαστείτε και να εκτυπώσετε αναφορές απινίδωσης σε έναν υπολογιστή Windows
·         Εγγραφή φωνής και ΗΚΓ σε κάρτα μνήμης SD .

ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Η κλασική θέση είναι 1ο ηλεκτρόδιο δεξιά του ορίου του στέρνου, υποκλείδια
περιοχή, 2ο ηλεκτρόδιο αριστερά της αριστερής θηλής με κέντρο στη μέση
μασχαλιαία γραμμή.

Εναλλακτικά. 1ο ηλεκτρόδιο (με την ένδειξη apex) στο αριστερό προκάρδιο
και 2ο ηλεκτρόδιο (ένδειξη sternum) στη δεξιά υπό την ωμοπλάτη χώρα.

Όταν ο ασθενής έχει εμφυτευμένο απινιδωτή, ή βηματοδότη, τα ηλεκτρόδια
πρέπει να τοποθετούνται μακριά από την πηγή ενέργειας (μπαταρία).

Προσοχή!

Σε άρρενες με έντονη τριχοφυΐα στο θώρακα χρειάζεται ξύρισμα των περιοχών.

Όταν υπάρχει περίσσευμα gel στο θώρακα υπάρχει κίνδυνος το ηλεκτρικό ρεύμα να κινηθεί μεταξύ των ηλεκτροδίων και να παρακάμψει τον θώρακα (την καρδιά). Η απινίδωση τότε είναι αναποτελεσματική.

ΥΛΙΚΑ ΑΠΙΝΙΔΙΣΜΟΥ

Τα υλικά που χρειάζονται είναι τα εξής:
 • Απινιδωτής        συνεχούς    ρεύματος     με   οθόνη    ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης και διακόπτη επιλογής ποσού ενέργειας σε Joules, σε θέση της ΜΕΘ με εύκολη πρόσβαση
 • Ηλεκτρόδια απινιδωτή με πλατιά πέλματα συνήθως 10 cm (για τους ενήλικες)
 • Ειδικό τροχήλατο μικρού βάρους το οποίο να περιέχει τα υλικά αναζωογόνησης, δηλαδή φάρμακα, αεραγωγός, υλικά διασωλήνωσης
 • Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για τη σύνδεση της ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής
 • Ζελέ, πάστα, αλοιφή, δηλαδή υλικά που πρέπει να είναι ηλεκτραγωγά, έτσι ώστε η απινίδωση να μην προκαλέσει έγκαυμα
 • Ηλεκτροκαρδιογράφος ή monitor αν ο ασθενής δεν συνδεθεί με τον ηλεκτροκαρδιογράφο του απινιδωτή .

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

1.    Αποκαλύψτε το θώρακα
2.    Ανάψτε τον απινιδωτή και κλείστε τον διακόπτη συγχρονισμού
3.    Επιλέξτε το ποσό ενέργειας και φορτίστε τον απινιδωτή (το ποσό ενέργειας εξαρτάται από το σωματικό βάρος του ασθενή και από τον αν παίρνει δακτυλίτιδα, οπότε χορηγούνται μικρότερες δόσεις ηλεκτρικής ενέργειας)
4.    Βάλτε ηλεκτραγωγό αλοιφή στα ηλεκτρόδια καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια. Αν δεν υπάρχει αλοιφή τοποθετήστε τεμάχια γάζας εμποτισμένα με φυσιολογικό ορό
5.    Κρατήστε τα ηλεκτρόδια μόνο από τις μονωτικές λαβές
6.    Τοποθετήστε σταθερά το αρνητικό ηλεκτρόδιο δεξιά κάτω από την κλείδα και το θετικό αριστερά στο ύψος του 5°U ή 6°U μεσοπλευρίου διαστήματος ώστε η ηλεκτρική εκκένωση να διαπεράσει την καρδιά
7.    Απομακρυνθείτε από το κρεβάτι του ασθενούς σε απόσταση ασφαλείας (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)
8.    Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά της ηλεκτρικής εκκένωσης που υπάρχουν επάνω στα ηλεκτρόδια. Το πέρασμα της ηλεκτρικής εκκένωσης είναι εμφανές, καθώς συσπάτε το σώμα του ασθενούς εξαιτίας της ηλεκτρικής διέγερσης των θωρακικών μυών
9.    Απομακρύνετε αμέσως τα ηλεκτρόδια από τον θώρακα του ασθενούς μετά την απινίδωση
10.  Συνεχίστε τις προσπάθειες αναζωογόνησης, ελέγχοντας τον αρτηριακό σφυγμό και την αναπνοή
11. Κάντε φλεβοκέντηση (προτιμάτε κεντρικές φλέβες)
12. Χορηγήστε φάρμακα IV σύμφωνα με την ιατρική οδηγία

 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Η χορήγηση ηλεκτρικού shock συνήθως έχει ελαφρές ή μηδαμινές παρενέργειες.

Συνηθέστερες είναι:
 • πρόκληση ελαφρού βαθμό δερματικού εγκαύματος και για λίγα λεπτά η εμφάνιση έκτακτων κοιλιακών συστολών
 •  κοιλιακή παύση για αρκετά δευτερόλεπτα με το ηλεκτρικό shock (ιδιαίτερα σε ασθενείς με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου ή μαρμαρυγής των κόλπων και όταν η ηλεκτρική εκκένωση είναι μεγάλης ενέργειας)

 Σπάνιες σοβαρές επιπλοκές είναι:

·         κοιλιακή μαρμαρυγή
·         περιφερική εμβολή
·         βλάβη της γεννήτριας εμφυτευμένου τεχνητού βηματοδότη
·         βλάβη του κοιλιακού μυοκαρδίου

Συνιστάται να γίνεται διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα για τον έλεγχο τυχόν υπάρξεως θρόμβου εντός του αριστερού κόλπου. Εάν υπάρχει θρόμβος, τότε ενδείκνυται αντιπηκτική αγωγή 1-2 εβδομάδες πριν από την προσπάθεια ηλεκτρικής ανάταξης χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής, ιδιαίτερα σε ασθενή με στένωση της μιτροειδούς, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας θρόμβων στους κόλπους και του κινδύνου εμβολής κατά την ανάταξη με την επαναλειτουργία του κολπικού μυοκαρδίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ Τ.Ε.Π.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΓΡΕΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥΔείτε στο EKABNews diasostesrodou.blogspot.com


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews