ΕΙΔΗΣΕΙΣ

16/7/19

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣΤρίτη, 16 Ιουλίου 2019
EKABNews

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ
diasostesrodou.blogspot.com

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


Τι είναι Καρδιογενές shock – Αίτια Καταπληξίας

—Το καρδιογενές shock ή καρδιογενής καταπληξία είναι σύνδρομο που οφείλεται στην αδυναμία του κυκλοφορικού συστήματος λόγω καρδιακής βλάβης να διατηρήσει ικανοποιητική αιμάτωση των ιστών. Αποτέλεσμα είναι η καταστροφή των κυττάρων, αναστρέψιμη αρχικά και μη αναστρέψιμη, αργότερα, αν η καταπληξία παραταθεί.

—ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  Η καρδιογενής καταπληξία προκαλείται από ανεπαρκή λειτουργία της καρδιάς. Η κυκλοφορία το αίματος μέσω των αγγείων απαιτεί συνεχή δράση του καρδιακού μυός ως αντλία. Πολλές νόσοι μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή ή φλεγμονή του μυός. Μέσα σε ορισμένα πλαίσια η καρδιά μπορεί να ανταπεξέλθει αυτά τα προβλήματα. Αν όμως συμβεί μεγάλη καταστροφή, όπως μετά από έμφραγμα, η καρδιά δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά. Μεγάλη ποσότητα αίματος συγκεντρώνεται στους πνεύμονες και προκαλείται πνευμονικό οίδημα.

—Οίδημα είναι η παρουσία μεγάλης ποσότητας υγρού μεταξύ των κυττάρων στους ιστούς. Το πνευμονικό οίδημα οδηγεί σε διαταραχή ανταλλαγής αερίων που εκδηλώνεται με αύξηση αναπνευστικού ρυθμού και παθολογικούς πνευμονικούς ήχους.
—Η συστολή της καρδιάς προκαλεί αιματική ροή σε συγκεκριμένες πιέσεις. Για να είναι επαρκής η κυκλοφορία πρέπει να υπάρχει ικανή πίεση και ικανός αριθμός παλμών. Η καρδιά έχει δικό της ηλεκτρικό σύστημα που ρυθμίζει την καρδιακή συχνότητα. Νόσος ή τραυματισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα και να οδηγήσει σε πολύ χαμηλό (μικρότερο από 60/λεπτό) ή πολύ υψηλό (μεγαλύτερο από 150/λεπτό) καρδιακό ρυθμό.
—Η Καρδιογενής Καταπληξία επέρχεται όταν ο καρδιακός μυς για να κυκλοφορήσει στο αίμα σε όλα τα όργανα. δεν μπορεί να διατηρήσει πλέον επαρκή πίεση
—Αυτό παρατηρείται επίσης όταν ο ρυθμός των παλμών της καρδιάς είναι τόσο αποδιοργανωμένος, ώστε ο όγκος του αίματος να μην μπορεί πλέον να αντληθεί επαρκώς μέσα στο σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση η ανεπάρκεια άντλησης είναι η αιτία της καταπληξίας.


Ποια τα αίτια της καρδιογενούς καταπληξίας;
—Bλάβη μεγάλης έκτασης στον καρδιακό μυ, όπως οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, μυοκαρδίτιδα κλπ.
—Μηχανική συμπίεση της καρδιάς και αδυναμία διαστολής όπως καρδιακός επιπωματισμός σε περικαρδίτιδα, κ.λ.π.
—Μείωση της καρδιακής παροχής από μειωμένη πλήρωση της αριστερής κοιλίας όπως παροξυσμική ταχυκαρδία, στένωση ή ανεπάρκεια καρδιακών βαλβίδων, ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος κλπ.
—Αιφνίδια εγκατάσταση μηχανικών εμποδίων στη ροή του αίματος όπως μεγάλη πνευμονική εμβολή, μύξωμα
     κόλπου που αποφράσσει ένα κολποκοιλιακό στόμιο κ.λ.π.
Οδηγίες για τον Διασώστη
—Το σοκ είναι μια περίπλοκη φυσιολογική διαδικασία που προσδίδει δυσδιάκριτα σημεία κατά την έλευσή του, προτού καταστεί σοβαρό. Αυτά τα πρώιμα σημεία σχετίζονται άμεσα με τα γεγονότα που οδηγούν σε πιο βαρύ σοκ, οπότε είναι πιο σημαντικό από ότι συνήθως, να γνωρίζουμε πολύ καλά τις υφιστάμενες διαδικασίες. Αν κατανοήσετε τι προκάλεσε το σοκ, θα μπορέσετε να το αναγνωρίσετε σε πολλούς ασθενείς προτού τεθεί εκτός ελέγχου.


Ποιος ο μηχανισμός της καταπληξίας;
—Στο καρδιογενές shock η καρδιά αδυνατεί, να στείλει την ποσότητα εκείνη του αίματος που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των ιστών και οργάνων, με συνέπεια την προοδευτική επιδείνωση της λειτουργίας των. Η χαμηλή καρδιακή παροχή μειώνει την στεφανιαία κυκλοφορία, με αποτέλεσμα περαιτέρω επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας.
—Ο οργανισμός κινητοποιείται αντιρροπιστικά με τη διέγερση του συμπαθητικού με επακόλουθο ταχυκαρδία, αύξηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, αγγειοσύσπαση και κατακράτηση υγρών.
—Οι μηχανισμοί αυτοί άμυνας προοδευτικά ανεπαρκούν και επιδεινώνουν παραπέρα την καρδιακή λειτουργία: η ταχυκαρδία προκαλεί μείωση της πλήρωσης των κοιλιών με αίμα, η αγγειοσύσπαση δυσχεραίνει το καρδιακό έργο της αποστολής αίματος στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα την δημιουργία φαύλου κύκλου. Εκτός όμως από την προς τα πρόσω κυκλοφορική ανεπάρκεια με μείωση της αιμάτωσης των ιστών και οργάνων, στη καρδιογενή καταπληξία είναι δυνατή και η εμφάνιση προς τα πίσω καρδιακής ανεπάρκειας, με συμφόρηση των πνευμόνων και πνευμονικό οίδημα.


Σημεία και Συμπτώματα
 —Ένα από τα πρώτα συμπτώματα της καταπληξίας είναι το έντονο άγχος και η ανησυχία καθώς ο εγκέφαλος δεν τροφοδοτείται επαρκώς με οξυγόνο. Ο ασθενής μπορεί να παραπονείται για έλλειψη αέρα. Στης περίπτωση που ο ασθενής φωνάζει: ‘’δεν μπορώ να αναπνεύσω’’, σκεφτείτε το ενδεχόμενο της καταπληξίας. Προφανώς ο ασθενής αναπνέει, αφού μπορεί να μιλά. Εντούτοις από τον εγκέφαλο στέλνονται μηνύματα ότι δεν υπάρχει επαρκής παροχή οξυγόνου.
—Καθώς η καταπληξία εξακολουθεί να υφίσταται ο οργανισμός επιχειρεί να στείλει περισσότερο αίμα στα ζωτικής σημασίας όργανα, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά, και λιγότερο σε άλλα μικρότερης σημασίας, όπως το δέρμα. Για τον λόγο αυτό, ο ασθενής εμφανίζεται με ωχρό και κολλώδες δέρμα στην καταπληξία.
—Καθώς η καταπληξία επιδεινώνεται, ο οργανισμός προσπαθεί να την αντιρροπήσει αυξάνοντας τον όγκο αίματος που αντλείται από την καρδιά. Γι’ αυτό και η σφυγμική συχνότητα είναι υψηλότερη από την φυσιολογική. Στην βαριά καταπληξία ο καρδιακός ρυθμός μπορεί συνήθως, αλλά όχι πάντα, να φτάσει κάτι παραπάνω από 120 παλμούς/λεπτό.
—Η Καταπληξία μπορεί επίσης να χαρακτηρίζεται από γρήγορες και επιπόλαιες αναπνοές, θωρακικό άλγος, ναυτία και εμετούς, κυάνωση (χείλη, υπονύχια) καθώς επίσης και από μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.
—Τελικά, καθώς η λειτουργία της καρδιάς όπως και των υπόλοιπων οργάνων αρχίζει να ανεπαρκεί, η αρτηριακή πίεση πέφτει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Συστολική πίεση μικρότερη από 90 mmHg είναι εύκολο να βρεθεί, τότε όμως είναι πολύ αργά, καθώς μια τέτοια μέτρηση σημαίνει μη αντιρροπούμενη καταπληξία. Ποτέ μην θεωρήσετε απίθανο το ενδεχόμενο της καταπληξίας όταν η πίεση είναι φυσιολογική (αντιρροπούμενη καταπληξία).


Μέτρα Αντιμετώπισης σε Ασθενείς με Καρδιογενή Καταπληξία
—Για την Αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιογενή καταπληξία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
—1. Τοποθετήστε τον ασθενή σε άνετη θέση. Οι περισσότεροι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια αισθάνονται πιο άνετα σε ημικαθιστή θέση, παρόλο που οι ασθενείς με χαμηλή πίεση μπορεί να μην ανέχονται μια τέτοια θέση. Οι ασθενείς αυτοί προτιμούν να ξαπλώσουν ώστε να αισθανθούν καλύτερα.
—2. Χορηγήστε οξυγόνο σε υψηλή ροή.
—3. Εξασφαλίστε μηχανικό αερισμό όταν χρειάζεται.
—Φροντίστε για την άμεση διακομιδή του ασθενούς σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 9/7/2019
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews