ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4/9/19

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒΤετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
EKABNews

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Σ.Κ.

ekab.gr
04/09/2019


ΣΥΝ 29/02-09-2019
ΘΕΜΑ 99 : «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ’ αριθμ. 2959/2-9-19 εισήγηση του Προέδρου, που είναι η παρακάτω:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπηρεσιακά καταγράφονται (από το τηλεφωνικό κέντρο και την στατιστική τους επεξεργασία) οι επιχειρησιακές επιδόσεις του παραρτήματος Αθηνών αποτελούν κόλαφο για το σύστημα προνοσοκομειακής περίθαλψης της πρωτεύουσας μιας ευρωπαικής χώρας. Είναι δε καταφανές από την σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων ότι μακράν οι χειρότερες επιδόσεις όλης της χώρας σημειώνονται στην πρωτεύουσα της. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και χρόνιοι όπως αναλύθηκαν εκτενώς κατά την Ημέρα Θυσίας του Διασώστη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας κατά την 14/1/2019 (πχ Κακή κατανομή ΙΕΚ – αιτήματα μετάθεσης από την επομένη της πρόσληψης – προσχηματικές ανάγκες «ανάπτυξης» από τα Παραρτήματα με αληθινό στόχο την εξυπηρέτηση ατομικών αιτημάτων κά). Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα ετέθη από την υπηρεσία μας ως στόχος τετραετίας η προσέγγιση των επιδόσεων του ΕΚΑΒ στην ΑΘΗΝΑ προς τις σημερινές του ΕΚΑΒ στην Θεσσαλονίκη!

Στο πλαίσιο αυτό:

α) ξεκίνησαν να υλοποιούνται κατά το τελευταίο εξάμηνο αρκετές δράσεις που συνεχίζονται και αναφέρονται επιγραμματικά κατωτέρω ως (Α)

β) προγραμματίζονται ακόμη αρκετές που επίσης αναφέρονται ως (Β).

γ) διατυπώνονται σειρά αιτημάτων / ρυθμίσεων προς την πολιτική ηγεσία (Γ).

Α1 γενίκευση λειτουργίας μοτοσυκλετών με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση του τμήματος άμεσα με στόχο τις 8 ανά βάρδια. Βελτιστοποίηση λειτουργίας και αξιοποίησης τους..

Α2 νέες προσλήψεις (5Κ, ΕΟΔΥ, επικουρικοί καθώς και πρόταση για προσλήψεις του συνόλου των νέων προσλήψεων κατά τα επόμενα έτη στο Παράρτημα Αθηνών), με συνολικό στόχο ενίσχυσης τους 150 νέους διασώστες .

Α3 σημαντικός περιορισμός (~75%) των θερινών ενισχύσεων από το εν λόγω παράρτημα.

Α4 Αποκατάσταση του ελεγκτικού ρόλου του συστήματος του ΤΚ με στόχο την περιστολή άσκοπων καθυστερήσεων κατά την παράδοση στα ΤΕΠ των εφημερευόντων νοσοκομείων.

Α5 προσπάθεια περιστολής της κατασπατάλησης του δυναμικού του ΕΚΑΒ κατά την εξυπηρέτηση των αναγκών των νοσοκομείων. (εγκύκλιοι, αλληλογραφία, προφορικές συνεννοήσεις κά) Βασικός στόχος η περιχαράκωση του επείγοντος που συχνά εκτελείται από ό,τι περισσεύει από τα υπόλοιπα με την τήρηση της λεγόμενης «κόκκινης γραμμής» στο απασχολούμενο προσωπικό και τους διαθέσιμους πόρους αντιστοίχως.

Α6 περιστολή και αναβολή όλων των μεταθέσεων & μετατάξεων στο συγκεκριμένο παράρτημα πέραν αυτών που ο νόμος ρητά επιβάλει

Α7 ανακατανομή από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις μάχιμες υπηρεσίες με την έξοδο 100 υπαλλήλων.

Α8 αλλαγές στο ΤΚ (λειτουργίας, ελέγχου, ιατρικής αναβάθμισης, πρωτοκόλλων κλπ)

Β1 παροχή διακριτών κινήτρων στους εργαζομένους σε μάχιμες υπηρεσίες.

Β2 αποτίμηση & λήψη μέτρων εξυγίανσης σε θέματα αναρρωτικών, απαλλαγών κλπ

Β3 περιορισμός στην παροχή μακρών αδειών τις απολύτως απαραίτητες δεδομένου ότι σήμερα απομειώνεται η υπάρχουσα δύναμη άνω του 10%.

Β4 δημιουργία ξενώνα για εθελοντές από τα υπόλοιπα παραρτήματα (προσωρινές ενισχύσεις)

Β5 παρουσία στελεχών του ΕΚΑΒ (ιατροί, νοσηλεύτριες, συντονιστές κλπ) στα νοσοκομεία κορμού προς επιτήρηση και διευθέτηση προβλημάτων στη διαδικασία παράδοσης (θέματα εγκυκλίου Πολύζου)

Β6 αναδιάταξη των δυνάμεων σε τέσσερις αυτόνομους τομείς επί των οποίων θα δομηθούν και οι υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες.(θα ακολουθήσει αναλυτική εισήγηση αυτού του σχεδίου).

Β7 αδιάλειπτη παρουσία τεσσάρων (4) ιατρών ή νοσηλευτών στην κίνηση με οχήματα μικρού όγκου με τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε κάθε τομέας να έχει συνεχώς διαθέσιμο ιατρό δυνάμενο να επικουρήσει όλα τα ασθενοφόρα. Εφαρμογή κι εδώ κόκκινης γραμμής.

Γ1 θεσμοθέτηση της μετακίνησης σε άλλες υγειονομικές υπηρεσίες όσων αδυνατούν για λόγους ανωτέρας βίας να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.

Γ2 θεσμοθέτηση ισχυρής προσαύξησης στα μόρια μετάθεσης για όσους έχουν συμπληρώσει 15 πλήρη έτη σε υπηρεσίες επειγόντων.

Γ3 άμεση ένταξη στο πρόγραμμα εφημερίας από το ΕΚΕΠΥ των ΚΥ αστικού τύπου

Γ4 μετατροπή του συστήματος εφημερίας από το σημερινό τετραήμερο σε εφημερία ενιαία, ανά τριήμερο και χωρίς προσχηματικές ελλείψεις ειδικοτήτων.

Γ5 θεσμοθέτηση της αυστηροποίησης των ποινών σε όσους προπηλακίζουν πληρώματα του ΕΚΑΒ ή καταστρέφουν πολύτιμους πόρους του.

Γ6 δυνατότητα πληρωμής επιπλέον βαρδιών ρεπό όπως συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Γ7 νομιμοποίηση της υπηρεσίας σε 24ωρη βάση υπό όρους ομοφωνίας διοίκησης – εργαζομένων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Σ.Κ.

ΘΕΜΑ: Μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπηρεσιακά καταγράφονται από το τηλεφωνικό κέντρο και την στατιστική τους επεξεργασία, οι επιχειρησιακές επιδόσεις του παραρτήματος Αθηνών αποτελούν κόλαφο για το σύστημα προνοσοκομειακής περίθαλψης της πρωτεύουσας μιας ευρωπαϊκής χώρας. Είναι δε καταφανές από την σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων ότι μακράν οι χειρότερες επιδόσεις όλης της χώρας σημειώνονται στην πρωτεύουσα της. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και χρόνιοι όπως αναλύθηκαν εκτενώς κατά την Ημέρα Θυσίας του Διασώστη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας κατά την 14/1/2019 (πχ Κακή κατανομή ΙΕΚ – αιτήματα μετάθεσης από την επομένη της πρόσληψης – προσχηματικές ανάγκες «ανάπτυξης» από τα Παραρτήματα με αληθινό στόχο την εξυπηρέτηση ατομικών αιτημάτων κά). Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα ετέθη από την υπηρεσία μας ως στόχος τετραετίας η προσέγγιση των επιδόσεων του ΕΚΑΒ στην ΑΘΗΝΑ προς τις σημερινές του ΕΚΑΒ στην Θεσσαλονίκη!

Στα πλαίσια αυτά:

α) ξεκίνησαν να υλοποιούνται κατά το τελευταίο εξάμηνο αρκετές δράσεις που συνεχίζονται και αναφέρονται επιγραμματικά κατωτέρω ως (Α)

Α1)Εφαρμογή μέτρων αύξησης διαφάνειας

Μέτρα διαφάνειας λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου τόσο προς τους πολίτες όσο και εντός υπηρεσίας μέσω δεικτών.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β κάθε 1η του μήνα των ακολούθων δεικτών:
1. Καθημερινή δύναμη των ασθενοφόρων.
2. Ποσοστό κλήσεων με χρόνο ανταπόκρισης έως 15 λεπτά.
3. Ποσοστό κλήσεων με χρόνο ανταπόκρισης άνω των 180 λεπτών.
4. Ποσοστό μη ολοκληρωμένων περιστατικών.
Ανάρτηση σε ηλεκτρονικό φάκελο για ενδοϋπηρεσιακή ενημέρωση της Διοίκησης, της Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, της Αναπλ.Προίσταμένης ΤΑΕ και των Υπεύθυνων του Επιχειρησιακού Κέντρου των ακόλουθων δεικτών:
Αριθμός σημάτων ανά ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια.

Χρόνος μεταξύ άφιξης στον προορισμό και τέλους.

Α2) Εντατικοποίηση της ελεγκτικής διαδικασία απόδοσης Επιχειρησιακού Κέντρου

Όσον αφορά την ελεγκτική διαδικασία της απόδοσης αυτή τη στιγμή ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης περιορίζεται στους τηλεφωνητές στις απαντητικές θέσεις 166. Αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται η ποσοτική απόδοση των τηλεφωνητών σε κάθε βάρδια και αξιολογείται από τους Συντονιστές και την Προϊσταμένη του τμήματος. Όσον αφορά στην ποιοτική απόδοση των τηλεφωνητών γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω απομαγνητοφώνησης. Τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη και γίνονται συστάσεις ή και περαιτέρω πειθαρχικός έλεγχος εφόσον κριθεί απαραίτητος. Ο παραπάνω έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί ακόμα πιο συστηματικά.

Θα πρέπει όμως να επεκταθεί ο έλεγχος και στην απόδοση των Ασυρματιστών και των Συντονιστών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης μόνο της ποσοτικής απόδοσης των ασυρματιστών μέσω τα στατιστικά κλήσεων ανά διαβιβαστή, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης του ασυρματιστή. Ένα κριτήριο ελέγχου της ποιοτικής διαχείρισης των κλήσεων από τον διαβιβαστή θα μπορούσε να είναι το μειωμένο ποσοστό εισαγωγών στα περιστατικά που διακομίζονται στα ΤΕΠ μετά από μεγάλη καθυστέρηση στο χρόνο διαβίβασης. Για να ελεγχθεί αυτό προτείνεται να υπάρξει καταγραφή από ένα άτομο (από το Γρ.Στατιστικής;) των περιστατικών που έκαναν τελικά εισαγωγή στο Νοσοκομείο, ειδικά όσον αφορά τα πιο δύσκολα στην διαφοροδιάγνωση συμβάντα, με μεγαλύτερη επίπτωση της υποτίμησης της κλινικής βαρύτητας τους, όπως π.χ ΑΕΕ ή ΟΕΜ.

Ενας ακόμα δείκτης μέτρησης της απόδοσης των ασυρματιστών και των συντονιστών θα μπορούσε να αποτελεί ο έλεγχος που ασκείται αναφορικά με τον χρόνο αποδέσμευσης των ασθενοφόρων για οποιοδήποτε λόγο (παραμονή στο Συνεργείο για επισκευή ή service, ανεφοδιασμός υλικού, πλύσιμο οχήματος κ.α.). Θα πρέπει να ενημερώνεται αρχικά ο ασυρματιστής και στη συνέχεια ο συντονιστής από τον υπεύθυνο του Συνεργείου για την ώρα εισόδου του οχήματος στο συνεργείο και την ώρα αποδέσμευσης του ή από τον ιματισμό με το πέρας του ανεφοδιασμού και του πλυσίματος του ασθενοφόρου οχήματος.

Ακόμη θα πρέπει να ασκείται συστηματικός έλεγχος του χρόνου παραμονής των ασθενοφόρων στα Τ.Ε.Π των νοσοκομείων, αρχικά από τον Ασυρματιστή και στην συνέχεια από τον Συντονιστή. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης (π.χ. πάνω από 20 λεπτά) θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σε συνδυασμό με την καθημερινή ανάρτηση στο portal καθημερινά σε κάθε βάρδια των ασθενοφόρων που παρουσίασαν καθυστέρηση για περαιτέρω αξιολόγηση και πειθαρχικό έλεγχο από τους ιεραρχικά προϊστάμενους. Βελτίωση του συστήματος στα νοσοκομεία που παρατηρείται πρόβλημα στην αυτόματη εφαρμογή των χρόνων και παρακολούθηση του GPS από Ασυρματιστές και Συντονιστές.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ο Συντονιστής θα παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία με το πλήρωμα ή με τους υπεύθυνους των Τ.Ε.Π ή και φυσική παρουσία του), προκειμένου να επιτύχει την άμεση αποδέσμευση.

β) προγραμματίζονται ακόμη αρκετές που επίσης αναφέρονται ως (Β).

Β1) Εντονότερη εμπλοκή ιατρών στην λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου

Υπάρχει αναγκαιότητα καθημερινής αποτύπωσης μέσω καταγεγραμμένων δεικτών της εμπλοκής των ιατρών που εκτελούν βάρδια στο Συντονιστικό Κέντρο. Θα πρέπει να αποτυπώνεται στο σύστημα πόση ώρα απασχολήθηκε ο κάθε ιατρός στον ασύρματο για τηλεφωνικό triage ή για παροχή ιατρικών οδηγιών σε πολίτες ή πληρώματα, για την αποστολή ή όχι Κινητής Ιατρικής Μονάδος καθώς και για τη διαχείριση των νεογνών, η οποία σήμερα γίνεται αποκλειστικά από τα πληρώματα των ασθενοφόρων που υπηρετούν στη θέση των πληροφοριών χωρίς καμία εμπλοκή του ιατρού.

Επιπλέον θα πρέπει ο Ιατρός του Συντονιστικού Κέντρου να ενεργοποιηθεί προκειμένου να εγκρίνει ή όχι τις διακομιδές από την περιφέρεια σε Νοσοκομεία Αττικής-Πειραιά και η καταγραφή των σχετικών διακομιδών από την Περιφέρεια να γίνεται από αυτόν και όχι από τον Συντονιστή.

Εκπαίδευση στην Ελληνική Αστυνομία για υπηρεσίες τηλεφωνικές προς κωφαλάλους.

Διερεύνηση της διάρκειας των τηλεφωνικών κλήσεων σε επείγουσες και άλλες κλήσεις.

Β2) Εφαρμογή πρωτοκόλλων

Χρειάζεται ανανέωση και προσαρμογή στα διεθνώς αποδεκτά. Πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή τους σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και εφαρμογή τους από τους τηλεφωνητές. Αυτό θα βοηθήσει κατά συνέπεια και τον Ασύρματο διότι ακόμα και από το αναφερόμενο σύμπτωμα θα λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του επείγοντος ή του μη επείγοντος. Αυτό θα ξεκινήσει σταδιακά με την εφαρμογή ενός ή δύο πρωτοκόλλων κάθε φορά.

Επιπρόσθετα απαραίτητη προϋπόθεση για την γρήγορη καταγραφή του συμβάντος θα είναι η βελτίωση από το σύστημα των τόπων συμβάντος. Σήμερα αναζητείται εκτός από την διεύθυνση του συμβάντος και η Δημοτική περιφέρεια στην οποία ανήκει με αποτέλεσμα αν δεν γνωρίζει ο καλών να πρέπει να αναζητηθεί στο σύστημα από τον Τηλεφωνητή με αρκετή καθυστέρηση.

Β3) Διαδικασία ανατροφοδότησης

Για την βελτίωση της λειτουργίας του Επιχειρησιακού Κέντρου προτείνεται η συγκέντρωση κάθε βάρδιας με τον Συντονιστή, τους Υπεύθυνους του Τηλεφωνικού Κέντρου, την Προϊσταμένη Τ.Α.Ε και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών μια φορά τον μήνα. Σε κάθε συνάντηση θα γίνεται και παρουσίαση ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης τηλεφωνικής κλήσης σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό σύστημα ιατρικής προτεραιοποίησης Medical Priority Dispatch System για επισήμανση της προβλεπόμενης σχετικής αλυσίδας σε σχέση με ένα συμβάν (π.χ. πνιγμός). Επίσης σε κάθε συνάντηση θα γίνεται εκτίμηση των δεικτών ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης του κάθε μέλους της βάρδιας και προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας.

Επί διαπιστωμένης μειωμένης ποσοτικής ή και ποιοτικής απόδοσης θα πρέπει να γίνεται ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος από τους ιεραρχικά προϊστάμενους και να προτείνονται μέτρα βελτίωσης της απόδοσης.

Προτείνεται ακόμα σε καθημερινή βάση το Γρ.Κίνησης να ενημερώνει υπηρεσιακά αρμοδίως σχετικά με 5-6 διαθέσιμα ασθενοφόρα οχήματα σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος μαζικής καταστροφής (π.χ. από τα κλειστά οχήματα τομέων), προκειμένου να υπάρχει άμεση ετοιμότητα και αποφυγή καθυστέρησης.

γ) διατυπώνονται σειρά αιτημάτων / ρυθμίσεων προς την πολιτική ηγεσία (Γ).

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                       
                                      ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. για την όλως προσχηματική απάντηση της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής στο θέμα της τοποθέτησης 40 υπαλλήλων από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στις μάχιμες θέσεις των επειγόντων, (επί δεκαήμερο).

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση στοιχείων και εντολή»

Σχετ. Το έγγραφο με Αρ. πρωτ. 42228/2-9-2019

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 42228/02-09-2019  έγγραφης εντολής σας διαβιβάζω εκ νέου κατάσταση με τα ονόματα όλων των υπαλλήλων που έχουν διατεθεί με αποφάσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου σε άλλες Διευθύνσεις του ΕΚΑΒ εκτός της διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και τα ονόματα των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου που έχουν μετακινηθεί σε άλλα Παραρτήματα με Δίμηνες ή μακροχρόνιες αποσπάσεις και οι οποίες έχουν παραταθεί για μεγαλύτερο χρόνο με συνεχόμενες αποφάσεις των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιακών παραγόντων.

Για την εκτέλεση της εντολής σας και για την ισότιμη και αξιοκρατική αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων, όπως σας έχω αναφέρει προφορικά κατ΄επανάληψη και κατά τις προηγούμενες ημέρες, χρειάζεται να επιστρέψουν στην αρμόδια Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί με αποφάσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου με τον ίδιο τρόπο.

Επειδή αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αλλά ούτε υπάρχει απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης του ΕΚΑΒ με την οποία εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών να εκδώσει ανακλητικές αποφάσεις των αποσπάσεων από άλλες Διευθύνσεις της ΚΥ του ΕΚΑΒ και των μακροχρόνιων αποσπασμένων σε άλλα Παραρτήματα της Υπηρεσίας, σας διαβιβάζω εκ νέου την συνολική λίστα με τα ονόματα όλων των υπαλλήλων που βρίσκονται σε υπηρεσίες εκτός της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ και οι οποίοι είναι ικανοί να συμπεριληφθούν στα άτομα που ζητούνται να στελεχώσουν τα ασθενοφόρα των επειγόντων περιστατικών.

Αναμένω οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής σας.

Συνημμένα: 9 σελίδες

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Π. Τζανετής ανέφερε ότι ο αποσταλείς κατάλογος είναι το σύνολο των υπηρετούντων σε υποστηρικτικές θέσεις οπότε ουσιαστικά παρέπεμψε την εκτέλεση του καθήκοντός της στη Διοίκηση. Επιβαρυντικό των καταστάσεων, είναι ότι, γνώριζε ότι αυτό ήταν οδηγία του Υπουργού Υγείας. Για την παράβαση καθήκοντος κλήθηκε σε απολογία και ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος. Τα συνημμένα έγγραφα είναι στη διάθεση των μελών του Δ.Σ.

Το Δ.Σ, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση της εισήγησης του Προέδρου ως έχει.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      ΑΜΑΛΙΑ  ΑΝΤΩΝΑΚΗ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ
Πηγή: ekab.gr

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews