ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5/9/19

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Τραυματία - Βήμα D (Disability) - Νευρολογική Εκτίμηση (Μέρος Πέμπτο)Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
EKABNews

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Τραυματία - Βήμα D (Disability) - Νευρολογική Εκτίμηση (Μέρος Πέμπτο)
diasostesrodou.blogspot.com

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


Αφού στα προηγούμενα βήματα αξιολογήθηκαν και διορθώθηκαν, στο μέτρο του δυνατού, οι παράγοντες που συμμετέχουν στην παροχή οξυγόνου στους πνεύμονες και στη μεταφορά του μέσω του κυκλοφορικού συστήματος σε όλο το σώμα, το επόμενο βήμα της πρωτοβάθμιας εκτίμησης αφορά την εκτίμηση της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία αποτελεί ένα έμμεσο δείκτη της οξυγόνωσης του εγκέφαλου.

Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί τό επίπεδο συνείδησης του τραυματία (level of consciousness - LOC) και να ελεγχθεί η πιθανότητα ύπαρξης υποξίας.

Ο διασώστης μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με επιθετικούς, εριστικούς ή μη συνεργάσιμους τραυματίες. Αυτοί θεωρούνται υποξικοί μέχρις αποδείξεως του εναντίου. οι περισσότεροι ασθενείς θέλουν να βοηθήσουν όταν η ζωή τους απειλείται.

Εάν ένας τραυματίας αρνείται να λάβει βοήθεια, πρέπει να αναζητηθεί η αιτία. Μήπως αισθάνεται ότι απειλείται από την παρουσία του διασώστη στον τόπο του συμβάντος;

Αν ναι, περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας μπορεί να βοηθήσουν να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης. Εάν δεν υπάρχει τίποτε στην όλη κατάσταση που να μπορεί να θεωρηθεί απειλητικό, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά αυτή έχει κάποιο οργανικό αίτιο και όλα τα αναστρέψιμα δυνητικά αίτια θα πρέπει να αναζητούνται και να αντιμετωπίζονται.

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, η λήψη ιστορικού μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν ο τραυματίας έχασε τις αισθήσεις του μετά τον τραυματισμό του, αν ήταν ή είναι υπό την επήρεια ουσιών (και ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές), ή εάν έχει τυχόν προϋπάρχουσες παθήσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν έκπτωση του επιπέδου συνείδησης ή παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.

Η έκπτωση του επιπέδου συνείδησης μπορεί να αποτελεί ένδειξη παρουσίας μίας από τις παρακάτω τέσσερις καταστάσεις:

1. Μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου (που οφείλεται σε υποξία/υποαιμάτωση)
2. Τραυματισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)
3.  Υπερδοσολογία φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών ή  αλκοόλ
4. Ύπαρξη μεταβολικής διαταραχής (διαβήτης, επιληπτική κρίση, καρδιακή ανακοπή)

Η Κλίμακα Κώματος Γλασκόβης (Glasgow Coma Scale - GCS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του επιπέδου συνείδησης και προτιμάται σε σχέση με την κατάταξη AVPU.  Είναι μια γρήγορη και απλή μέθοδος για τον προσδιορισμό της εγκεφαλικής λειτουργίας και, Ιδίως η κινητική απάντηση, έχει προγνωστική αξία για την έκβαση των ασθενών. Επιτρέπει επίσης τον αρχικό προσδιορισμό της εγκεφαλικής λειτουργίας ώστε να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με τις επακόλουθες νευρολογικές εκτιμήσεις.

H κλίμακα GCS χωρίζεται σε τρία τμήματα:

(1) το άνοιγμα των οφθαλμών (eye — E),
(2) την καλύτερη λεκτική απάντηση (verbal — V) και
(3) την καλύτερη κινητική απάντηση (motor — M) (eye, verbal, motor - EVM).

O ασθενής βαθμολογείται με βάση την καλύτερη απάντησή του σε κάθε συνιστώσα της GCS.

Για παράδειγμα, αν υπάρχει έντονο οίδημα γύρω από το δεξιό οφθαλμό και ο ασθενής δεν μπορεί να τον ανοίξει, αλλά o αριστερός οφθαλμός ανοίγει αυτόματα, ο ασθενής λαμβάνει 4 βαθμούς.

Εάν ένας ασθενής δεν ανοίγει αυθόρμητα τους οφθαλμούς, ο διασώστης θα πρέπει να δώσει ένα παράγγελμα (π.χ., «Ανοίξτε τα μάτια σας»).

Εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στο λεκτικό ερέθισμα, μπορεί να εφαρμοστεί ένα επώδυνο ερέθισμα, όπως συμπίεση της κοίτης των ονύχων με ένα στυλό ή τσίμπημα στη μασχαλιαία χώρα.

Η λεκτική απάντηση του ασθενούς προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μια απλή ερώτηση όπως: «τι σας συνέβη;».

Αν ο ασθενής είναι πλήρως προσανατολισμένος, θα δώσει μια λογική και συνεκτική απάντηση. Διαφορετικά, η λεκτική απάντηση του ασθενούς βαθμολογείται σαν συγχυτική, απρόσφορη, ακατάληπτη ή απούσα.

Εάν ένας ασθενής είναι διασωληνωμένος, η βαθμολογία της GCS περιέχει μόνο τις κλίμακες που αφορούν το άνοιγμα των οφθαλμών και την κινητική απάντηση, ενώ το γράμμα Τ (inTubated), προστίθεται για να σημειωθεί η αδυναμία εκτίμησης της λεκτικής απάντησης (πχ. 8Τ).

H τρίτη συνιστώσα της GCS είναι η βαθμολογία της κινητικής απάντησης. Μία απλή, σαφής εντολή, όπως «δείξε μου δύο δάχτυλα» ή «δείξε μου το σήμα του ωτοστόπ», δίνεται στον ασθενή. Εάν ο ασθενής εκτελέσει την εντολή, δίνεται η υψηλότερη βαθμολογία των 6 βαθμών.
Το σφίξιμο των δαχτύλων του διασώστη από τον ασθενή μπορεί να ορείλεται απλά σε ένα αντανακλαστικό δραγμού (σύλληψης) και να μην αντιπροσωπεύει εκούσια κινητική απόκριση σε παράγγελμα.

Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στη λεκτική εντολή, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επώδυνο ερέθισμα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και να σημειωθεί η καλύτερη κινητική απάντησή του.
Ένας ασθενής ο οποίος προσπαθεί να απωθήσει ένα επώδυνο ερέθισμα εμφανίζει την αμέσως καλύτερη απάντηση.

Άλλες πιθανές αντιδράσεις στον πόνο περιλαμβάνουν την απόσυρση από το ερέθισμα, τη μη φυσιολογική κάμψη (αποφλοίωση), τη μη φυσιολογική έκταση (απεγκεφαλισμός) των άνω άκρων ή την απουσία κινητικής απάντησης.

Ευρήματα από πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κινητική απάντηση έχει σχεδόν την ίδια προγνωστική αξία με το σύνολο της κλίμακας GCS. 8

Η μέγιστη βαθμολογία της GCS είναι το 15, το οποίο υποδεικνύει έναν ασθενή χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα.

H χαμηλότερη βαθμολογία είναι το 3, που αποτελεί δυσοίωνο σημάδι.

Βαθμολογία μικρότερη του 8 φανερώνει σοβαρό τραυματισμό, 9-12 μέτριας βαρύτητας τραυματισμό και 13-15 μικρής βαρύτητας τραυματισμό.

Βαθμολογία GCS <8 αποτελεί σχετική ένδειξη ενεργής διαχείρισης του αεραγωγού του ασθενούς.

Ο διασώστης μπορεί εύκολα να υπολογίσει, να καταγράψει τις επιμέρους συνιστώσες της βαθμολογίας της κλίμακας Γλασκόβης και να τα συμπεριλάβει στην προφορική αναφορά προς τους ιατρούς του νοσοκομείου υποδοχής, καθώς και στην επίσημη έκθεση της φροντίδας του ασθενούς.

Μερικές φορές, είναι προτιμότερο να καταγράφονται οί επιμέρους συνιστώσες και όχι μόνο η συνολική βαθμολογία της κλίμακας GCS.

Μια έκθεση προνοσοκομειακής περίθαλψης που αναφέρει ότι ο ασθενής είχε E4, V4, Μ6» υποδηλώνει ότι ο ασθενής βρίσκεται σε σύγχυση, αλλά εκτελεί εντολές.

Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του, είναι αποπροσανατολισμένος ή αδυνατεί να εκτελέσει εντολές, ο διασώστης μπορεί να αξιολογήσει γρήγορα τις κόρες των οφθαλμών.

Είναι οι οφθαλμικές κόρες ίσες μεταξύ τους;

Έχουν φυσιολογική εμφάνιση και αντιδρούν στο φως ελαττώνοντας το μέγεθός τους (μύστη), ή είναι αμετάβλητες και διεσταλμένες (σε μυδρίαση);

Βαθμολογία GCS κάτω από 14, σε συνδυασμό με παθολογικά ευρήματα κατά την εξέταση των οφθαλμικών κορών (ανισοκορία) μπορεί να υποδεικνύει την παρουσία μίας απειλητικής για τη ζωή τραυματικής εγκεφαλικής κάκωσης.

Mνημονικός Aλγόριθμος AVPU

Ο μνημονικός αλγόριθμος AVPU χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς.

Σε αυτό το σύστημα,
το Α (alert) σημαίνει ότι o ασθενής βρίσκεται σε εγρήγορση,
το V (verbal) ότι αποκρίνεται στα λεκτικά ερεθίσματα,
το Ρ (painful) ότι αποκρίνεται σε επώδυνα ερεθίσματα και το
υ (unresponsive) ότι δεν αντιδρά σε κανένα ερέθισμα.

Η προσέγγιση αυτή, αν και πολύ απλή και εύκολη στη χρήση, έχει το μειονέκτημα ότι δεν παρέχει ορισμένες σημαντικές πληροφορίες, συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό ο ασθενής ανταποκρίνεται στα λεκτικά ή στα επώδυνα ερεθίσματα.

Δηλαδή, όταν ο ασθενής απαντά στα λεκτικά ερεθίσματα: είναι προσανατολισμένος, είναι σε σύγχυση ή μουρμουρίζει ακατανόητες λέξεις;

Παρόμοια, δεν διασαφηνίζει πώς ανταποκρίνεται ο ασθενής στα επώδυνα ερεθίσματα: εντοπίζει, αποσύρει ή απαντά με στάσεις αποφλοίωσης ή απεγκεφαλισμού;

Λόγω της έλλειψης ακρίβειας, η χρήση του συστήματος AVPlJ έχει περιοριστεί αρκετά. Έτσι, παρότι ότι η GCS είναι πιο περίπλοκη από το AVPIJ, η επαναλαμβανόμενη χρήση της θα επιτρέψει στο διασώστη να εξοικειωθεί με αυτό το πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης.
 Δημοσιεύτηκε 28/8/2019Δείτε στο EKABNews


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews