ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1/10/19

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ: Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «διατάξεις ΕΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ»
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
EKABNews

Ανακοίνωση του συνδυασμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ» στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ


1.10.2019

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «διατάξεις ΕΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία λήγει στις 2.10.2019, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας στο οποίο περιέχονται διατάξεις σχετικές με το Ε.Κ.ΕΠ.Υ και το ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του νομοσχεδίου προτείνονται:
 • Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση αντίστοιχης Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
 • Τροποποίηση του σκοπού του ΕΚΑΒ
 • Τροποποίηση της διάρκειας της θητείας των μελών του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ
 • Ανάκληση μελών ΕΚΑΒ και νέα διάρθρωση υπηρεσιών
 • Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο ΕΚΑΒ
 • Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο ΕΚΑΒ και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ
 • Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ από την ΚΥ του Υπουργείου Υγείας
Ως στόχος της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται η ενδυνάμωση του ΕΚΑΒ προς τη κατεύθυνση της λειτουργίας του μελλοντικά ως κεντρικός πυλώνας ενός συστήματος επείγουσας ιατρικής και ταυτόχρονα ως κεντρικός πυλώνας του τομέα υγείας στην πολιτική προστασία. Πρόκειται για υλοποίηση παλιού και μάλλον ομόφωνου αιτήματος του χώρου, που αποκαθιστά την ακεραιότητα του Οργανισμού δεδομένου ότι το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. υπήρξε βιαίως αποσπασθείσα λειτουργία, όταν ο τότε  Υπουργός θεώρησε ότι τον βόλευε. Είχε εξαγγελθεί κι από τους προηγούμενους ωστόσο παρέμεινε για άγνωστους λόγους στις ελληνικές καλένδες. Κατ’ αρχάς λοιπόν πρόκειται για θετική πρωτοβουλία παρότι δειλή και ατελής.

Ας σημειωθεί ότι κατά το προηγούμενο διάστημα επιχειρήθηκε αντιθέτως η αποδυνάμωση του ΕΚΑΒ με την αφαίρεση, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία & την διοίκηση Καρακατσιανόπουλου, της διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ από την ευθύνη του ΕΚΑΒ και την μεταφορά τους στο ΕΚΕΠΥ. Αυτό, ως γνωστόν, παρέμεινε μόνο στα χαρτιά και ουδέποτε υλοποιήθηκε. Το σωματείο πάντως αντέδρασε τότε δυναμικά ενώ αντιθέτως ο σημερινός διοικητής του ΕΚΑΒ, που ήταν τότε διοικητής του ΕΚΕΠΥ υπήρξε σύμφωνος με τον ακρωτηριασμό που επιχειρήθηκε. Τελικά, λόγω των πρόωρων εκλογών, δεν υλοποιήθηκε τίποτε και σήμερα πάλι στα χαρτιά αυτή η δραστηριότητα «επιστρέφει» στο ΕΚΑΒ. Ωστόσο το καθεστώς διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ συνιστά ένα διαχρονικό σκάνδαλο του χώρου της υγείας, που αδίκως και προσχηματικώς μετακυλίεται στη λίστα του ΕΚΑΒ, όπως έχει καταγγελθεί με τον πιο επίσημο τρόπο από τη Διοίκηση του. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, που σημειωτέον διέθετε και επαγγελματική σχετική εμπειρία, απεδείχθη σαφώς κατώτερη των περιστάσεων με επιχειρούμενες μετακομίσεις «στα χαρτιά», σε πρόσωπα και καταστάσεις γνωστά μάλλον για την υποταγή τους παρά για την καινοτόμο και καθαρτήριο δράση τους. Ελπίζουμε η νέα πολιτική ηγεσία να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των ψευδομεταρρυθμίσεων και της διατήρησης προνομιακών σχέσεων με τους Δ/ντές ΜΕΘ που είναι οι αληθινοί έχοντες τόσο την εξουσία όσο την ευθύνη.

Άρθρο 29 – Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) καταργείται (;). Ωστόσο το προσωπικό του μεταφέρεται στην συνιστώμενη ομόηχη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κι όχι στο ΕΚΑΒ. Με απόφαση δε του Υπουργού μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. για ορισμένο χρονικό διάστημα και να τις παίρνει πίσω, αναλόγως του πως θα το κρίνει ο εκάστοτε υπουργός. Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα;
Παρατήρηση: Ο υπουργός φαίνεται να κρατάει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν το ΕΚΑΒ θα ανταπεξέλθει δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει πίσω τις αρμοδιότητες που έδωσε. Εξάλλου διατηρεί το προσωπικό και τις υποδομές του και τις ενσωματώνει στην Αριστοτέλους…. μην τυχόν και τις χρειαστεί! Από την άλλη το Κέντρο του ΕΚΕΠΥ διατηρείται ακέραιο, δεν υπάγεται δηλαδή στην υπόλοιπη διοικητική και επιστημονική δομή του ΕΚΑΒ αλλά υπάγεται κατευθείαν στον Πρόεδρο, στον ίδιο άνθρωπο όπου πρακτικώς υπαγόταν και μέχρι τώρα.  Στην νέα Διεύθυνση του Υπουργείου παραμένουν η διαχείριση όλων των ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών προγραμμάτων κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, οι σχετικές εκπροσωπήσεις, η εκπόνηση σχεδίων και οι σχετικές αναθέσεις και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο διοικητής των δύο θα είναι επί του παρόντος ο ίδιος! Καμία αναλυτική αναφορά δεν γίνεται στον νέο ρόλο που θρυλείτο ότι θα διαδραμάτιζε ο Οργανισμός στην οργάνωση της εφημερίας (πχ διαλογή, ανεξάρτητο δίκτυο ΤΕΠ κλπ).

Άρθρο 30 Σκοπός του ΕΚΑΒ
Προστίθεται «ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»

Άρθρο 31- Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία τους γίνεται τετραετής.
Παρατήρηση: Η θητεία από διετής γίνεται τετραετής χωρίς να γίνεται προκήρυξη των θέσεων του προέδρου και του αντιπροέδρου, όπως πχ συμβαίνει με τους διοικητές των νοσοκομείων και άλλων οργανισμών,  με καθορισμό πτυχίου, μεταπτυχιακών τίτλων, εμπειρία διοίκησης και γενικότερα επαγγελματική αναγνώριση. Γιατί; Επιχειρείται όμως η κατοχύρωση των διοριζόμενων πέραν της θητείας αυτού που τους διορίζει χωρίς όμως οι προκρινόμενες διαδικασίες να υποστηρίζουν αυτόν τον αναγκαίο απογαλακτισμό της διοίκησης από την πολιτική ηγεσία.

Άρθρο 32 - Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών
Στην παράγραφο 2. Προαναγγέλλεται ο επανακαθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων καθώς και η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών του ΔΣ.
Παρατήρηση: Πως δικαιολογείται η προβλεπόμενη στον νόμο αλλαγή αμοιβής. Η προηγούμενη ήταν 2.350 € μηνιαίως. Πόση θα είναι η καινούρια ώστε να χρειάζεται η προκαταβολική αναφορά της αλλαγής της και σε νόμο του κράτους;
Στην παράγραφο 3. «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών».
Παρατήρηση: Η εκλογή των αιρετών μελών (εκπρόσωποι των εργαζομένων) θα πρέπει να γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι με συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλους τους οργανισμούς και νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Επίσης άξιο απορίας παραμένει το γιατί ο κος Κικίλιας απέσυρε την υπογραφή του από την παράταση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών στην οποία είχε συναινέσει και δημόσια αλλά και υπογράφοντας την σχετική απόφαση! Ποιος ρίχνει σκιές στην πρώτη εκλογική διαδικασία της νέας περιόδου και γιατί;
Στην παράγραφο 5. Αναφέρεται η έκδοση νέου οργανισμού με τον ορισμό της νέας διάρθρωσης των υπηρεσιών του προσαρμοσμένης στα νέα τμήματα που δημιουργούνται.
Στην παράγραφο 6. «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και του ΚΕ.Σ.Υ. εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. και των παραρτημάτων του. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».
Παρατήρηση: Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εκδίδεται από την διοίκηση με τα συμβούλια των εργαζομένων.  Αυτό αλλάζει και εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΚΑΒ και του ΚΕ.Σ.Υ.

Άρθρο 34 - Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β.
Στο ΕΚΑΒ πλέον θα λειτουργούν δύο κέντρα επιχειρήσεων υπό την αιγίδα ενός τρίτου Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). Δηλαδή η δομή που υπήρχε μέχρι σήμερα  αλλάζει. Η Δ/νση Νοσηλευτικών υπηρεσιών και η Δ/νση Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ προφανώς χάνουν σημαντικές αρμοδιότητες. Γίνεται διαχωρισμός της ΚΥ (με την προσχηματική δημιουργία ΥπερΚέντρου Επιχειρήσεων το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ) και Παραρτήματος Αθηνών. Αυτό ερμηνεύει αναδρομικά και την βιασύνη αντικατάστασης συγκεκριμένων έμπειρων & καταξιωμένων συναδέλφων που πρόσφατα είχαν αναλάβει τις σχετικές ευθύνες.
Πρωτοφανές πλήθος νέων τμημάτων (πολυφωνία περιττή μεν στις κρίσεις χρήσιμη δε στην δημιουργία αξιωμάτων & εξαιρέσεων) 
ü  Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας (Δεν αναφέρεται καν από ποιους αποτελείται)
ü  Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο ΕΚΑΒ
·         Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
·         ΤΑΕ
Επιπλέον στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «Ο χώρος στον οποίον στεγάζεται το υπάρχον Κέντρο Επιχειρήσεων του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. θα διατηρηθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Κ.Ε. οποτεδήποτε χρειαστεί.». Αυτό, το τέταρτο δυνητικό κέντρο, μας προβληματίζει ιδιαίτερα καθώς διατηρεί τις προϋποθέσεις μεταφοράς σε μόνιμη βάση.

Άρθρο 35 Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.
1. «Επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Στο αποσπασμένο προσωπικό δύναται να ανατεθούν καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς του, με απόφαση του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β.»
Παρατήρηση: Δίνεται η δυνατότητα κατάληψης των θέσεων (δ/ντων & προϊσταμένων) εκτός της δικής μας ιεραρχίας αλλά από αποσπασμένους της Αριστοτέλους. Η εμπειρία που είχαμε με τους περισσότερους «φυτευτούς» παραρτηματάρχες (από νοσοκομεία και όχι από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ) φαίνεται ότι δεν μας δίδαξε τίποτα.

Συνοπτικά, μέσω της ανάθεσης των νέων αρμοδιοτήτων στο ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι διευρύνεται η δράση του από την παροχή της προνοσοκομειακής Φροντίδας και επιφορτίζεται και με τον συντονισμό της καθώς και διαχείριση κρίσεων. Η λειτουργία μας σε 24ωρη βάση και η αμεσότητα που υπάρχει με τα περιστατικά και τα γεγονότα μας δημιουργούν τις προϋποθέσεις να τεθούμε επικεφαλής στην διαχείριση κρίσεων.

ΠΟΛΛΕΣ & ΕΥΓΛΩΤΕΣ οι ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ
Αγνοήθηκαν όπως πλήρως τα θεσμικά αιτήματα των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να συνοδευτεί από μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί από την διοίκηση και τους εργαζόμενους και έχουν κατατεθεί και ως απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ. Σε κάποιες από αυτές έχει ήδη συγκατατεθεί και ο Υπουργός κος Β. Κικίλιας, όπως:
 • Μετατροπή του συστήματος εφημερίας από το σημερινό «ανά τετραήμερο» σε εφημερία ενιαία, ανά τριήμερο και χωρίς προσχηματικές ελλείψεις ειδικοτήτων.
 • Άμεση ένταξη στο πρόγραμμα εφημερίας των ΚΥ αστικού τύπου που εντελώς παράλογα έχουν εξαιρεθεί ως προορισμοί για το ΕΚΑΒ διατηρώντας τον παλιό χαρακτήρα των υπηρεσιών του ΙΚΑ
 • Θεσμοθέτηση της αυστηροποίησης των ποινών σε όσους προπηλακίζουν πληρώματα του ΕΚΑΒ ή καταστρέφουν πολύτιμους πόρους του.
 • Δυνατότητα πληρωμής επιπλέον βαρδιών ρεπό όπως συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ώστε να μπορούν να παραχθούν περισσότερες εργατοώρες από το υφιστάμενο δυναμικό.
 • Νομιμοποίηση της υπηρεσίας σε 24ωρη βάση υπό όρους ομοφωνίας διοίκησης – εργαζομένων.
 • Διακριτού ρόλου των διασωστών που εργάζονται στα επείγοντα και περιχαράκωση του ρόλου του ΕΚΑΒ που τείνει να εξελιχθεί σε παραγιό του ΕΣΥ
Όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την ανάταξη του συστήματος και την βελτίωση της επιχειρησιακής δράσης του ΕΚΑΒ, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Τα υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, οι αρμόδιες Δ/νσεις, η απελθούσα Διοίκηση και πολλά εξ αυτών ο νυν Υπουργός. Τι τα εμποδίζουν λοιπόν να γίνουν πράξη εδώ και τώρα; Οι εργαζόμενοι άραγε καλούνται μόνο να συμβάλλουν στο εγχείρημα  υπερβάλλοντας εαυτόν ενώ όταν έρχεται η ώρα της νομοθέτησης τα αιτήματα τους δεν παίρνουν σειρά ποτέ; Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και την συνεχιζόμενη ύποπτη σιωπή για τους 104 επικουρικούς διασώστες με ατομικές συμβάσεις μέσω ΕΟΔΥ όσο και για το άνοιγμα της λίστας για τις υπόλοιπες 77 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν προβλεφθεί στον φετινό προϋπολογισμό και εκκρεμεί! Κι όλα αυτά εν μέσω μιας συνεχιζόμενης πλειοδοσίας των αρμοδίων για το πόσα ακριβώς ασθενοφόρα λείπουν από τις ημερήσιες βάρδιες της Αθήνας.

Συμπερασματικά μπορεί το ΕΚΑΒ να φαίνεται ότι ποσοτικά  ισχυροποιείται αλλά ποιοτικά η αυτονομία του μάλλον απειλείται! Αρμοδιότητες που έρχονται και φεύγουν. Κτίρια διατηρούμενα ως αναπληρωματικά! Δ/ντες και Προϊστάμενοι δανεικοί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Ακόμα και εάν δεν είναι στις προθέσεις του νυν Υπουργού η μελλοντική απορρόφηση του από την Δ/νση του Υπουργείου, τίποτα δεν μας διασφαλίζει πως δεν θα το επιθυμήσει ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος. Η νομοθέτηση των παραπάνω προτάσεων σε συνδυασμό με την διατήρηση της δικής μας ιεραρχίας και την κατηγορηματική δέσμευση του Υπουργού για την διατήρηση της αυτονομίας μας (στο υπάρχον πλαίσιο) αποτελούν στοιχειώσεις εγγυήτριες παραμέτρους για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι παρατηρήσεις μας κατατέθηκαν ως σχόλια στην Δημόσια Διαβούλευση του νομοσχεδίου.


Δείτε στο EKABNews

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews