ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15/10/19

Στάδια κατά την Κλήση Ασθενοφόρου - Το Στάδιο της Αποβίβασης του Ασθενούς - Το Στάδιο του Γενικού Ελέγχου - Η Επιστροφή στο Σταθμό - Προκαθορισμένοι Έλεγχοι Συντήρησης (Μέρος Πέμπτο)Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
EKABNews

Στάδια κατά την Κλήση Ασθενοφόρου - Το Στάδιο της Αποβίβασης του Ασθενούς - Το Στάδιο του Γενικού Ελέγχου - Η Επιστροφή στο Σταθμό - Προκαθορισμένοι Έλεγχοι Συντήρησης (Μέρος Πέμπτο)

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


Το Στάδιο της Αποβίβασης του Ασθενούς

Κατά την άφιξή σας στο νοσοκομείο ενημερώστε το κέντρο κλήσεων.

Κατόπιν, για τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο, ακολουθήστε την εξής σειρά ενεργειών:

1.  Να αναφέρετε την άφιξή σας στην υπεύθυνη νοσηλεύτρια για τη διαλογή, ή σε όποιο άλλο προσωπικό υποδοχής.
2.  Επιχειρήστε να μετακινήσετε τον ασθενή από το φορείο απευθείας στο κρεβάτι που προορίζεται γι' αυτόν.
3. Δίπλα στον ασθενή παρουσιάστε προφορικά την αναφορά σας στη νοσηλεύτρια ή τον ειδικό ιατρό που πρόκειται να αναλάβει την περίθαλψή του.
4.  Συμπληρώσετε μια λεπτομερή γραπτή αναφορά και αφήστε ένα αντίγραφο στον υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η γραπτή αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνοπτικό ιστορικό της παρούσας κατάστασης του ασθενούς όσον αφορά την πάθηση ή τον τραυματισμό του, το μηχανισμό της κάκωσης και τα όποια ευρήματά σας κατά την άφιξή σας στον τόπο του ατυχήματος.

Επίσης πρέπει να καταγράψετε σε μια λίστα τα ζωτικά σημεία και να αναφέρετε συνοπτικά το παθολογικό ή χειρουργικό ιστορικό που σχετίζεται με την παρούσα κατάσταση και τις όποιες πληροφορίες για αλλεργίες ή φάρμακα.

Φροντίστε να συμπεριλάβετε κάθε θεραπεία και τα αποτελέσματά της, που έλαβαν χώρα κατά την πρωτοβάθμια περίθαλψη πριν την είσοδό του στο νοσοκομείο.

Ενόσω βρίσκεστε στο νοσοκομείο έχετε την ευκαιρία να αναπληρώσετε τα όποια αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διακομιδή, όπως μάσκες οξυγόνου, γάζες ή επίδεσμοι.

Μην ξεχνάτε ότι η προτεραιότητά σας είναι η μεταφορά του ασθενούς και η ενημέρωση για το ιστορικό του στο αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου.

Η αναπλήρωση των αναλώσιμων υλικών έρχεται σε  δεύτερη μοίρα.

Η Επιστροφή στο Σταθμό
Μόλις αναχωρήσετε από το νοσοκομείο ενημερώστε το κέντρο κλήσεων αν βρίσκεστε ή όχι σε υπηρεσία και που πρόκειται να πάτε.

Μόλις επιστρέψετε στο σταθμό πρέπει να κάνετε τα εξής:

  Να καθαρίσετε και να απολυμάνετε το ασθενοφόρο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, εφόσον δεν έχετε προλάβει να το κάνετε στο νοσοκομείο.
Να εφοδιάσετε το ασθενοφόρο με κάθε υλικό που δεν αναπληρώσατε στο νοσοκομείο.

Το Στάδιο του Γενικού Ελέγχου

Μετά τη Διακομιδή

Στο στάδιο αυτό πρέπει να συμπληρώσετε και να καταχωρήσετε τις γραπτές αναφορές και να ενημερώσετε ξανά το κέντρο κλήσεων για την κατάσταση, τη θέση και την ετοιμότητά σας.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη συντήρηση του ασθενοφόρου, ώστε να είναι ασφαλές και έτοιμο για νέα κλήση. Αυτό σημαίνει συχνοί έλεγχοι ρουτίνας. Χρησιμοποιήστε μια λίστα για να καταγραφούν οι απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή αλλαγές στον εξοπλισμό και τα υλικά.

Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσετε την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων μετά από κάθε διακομιδή.

• Σφουγγαρίστε το πάτωμα και καθαρίστε τα πλευρικά τοιχώματα, ή την οροφή του οχήματος από τυχόν αίμα, εμετό ή όποιες άλλες ακαθαρσίες, με σαπούνι και νερό.
  Καθαρίστε και απολυμάνετε το εσωτερικό του ασθενοφόρου σύμφωνα με τους πολιτειακούς και τοπικούς κανονισμούς (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό διάλυμα 10% για να πλύνετε το ασθενοφόρο μετά από κάθε περίπτωση πιθανής μόλυνσης).
  Φροντίστε τα άχρηστα και μολυσμένα υλικά να απορριφθούν με τον τρόπο που ορίζει η υπηρεσία σας.
  Καθαρίστε το αμάξωμα του ασθενοφόρου όσο χρειάζεται.
  Αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε κάθε σπασμένο ή καταστραμμένο εξοπλισμό χωρίς καθυστέρηση.
  Αντικαταστήστε κάθε είδος εξοπλισμού ή αναλώσιμων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
  Φροντίστε να ανεφοδιαστεί το όχημα με καύσιμα εάν τα επίπεδα καυσίμου στο ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλά από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του λαδιού κάθε φορά που το όχημα ανεφοδιάζεται.

Είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσετε τις έννοιες των λέξεων «καθάρισμα», «απολύμανση», «υψηλού βαθμού απολύμανση» και «αποστείρωση», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  Καθάρισμα. Η διαδικασία απομάκρυνσης της βρωμιάς, της σκόνης, του αίματος ή άλλων ορατών μολυσματικών στοιχείων από μια επιφάνεια.
  Απολύμανση. Η εξολόθρευση των παθογόνων παραγό\πων από την άμεση εφαρμογή χημικών ουσιών για το σκοπό αυτό, σε μια επιφάνεια.
  Υψηλού βαθμού απολύμανση. Η εξολόθρευση παθογόνων παραγόντων με τη χρήση πολύ δραστικών μέσων απολύμανσης.
Αποστείρωση. Η διαδικασία εκείνη, όπως η χρήση θερμότητας, που εξαφανίζει κάθε ίχνος μικροβιακής μόλυνσης.
Να φροντίσετε ώστε η απόρριψη των μολυσμένων υλικών που δεν έχουν απολυμανθεί να γίνεται με την τοποθέτησή τους σε κατάλληλα δοχεία που χρησιμοποιούνται για επικίνδυνα βιολογικά απόβλητα.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Το σασί του ασθενοφόρου και τα εξαρτήματα της μηχανής υφίστανται μεγαλύτερη καταπόνηση από ένα τυπικό αυτοκίνητο ή φορτηγό. Γι' αυτό τον λόγο οι οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας για την περιοδική συντήρηση του ασθενοφόρου πρέπει να τηρούνται αυστηρά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση λιπαντικών, λαδιών ή φίλτρων, τη συντήρηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης και διαφορικού, των φρένων, τον έλεγχο ανάρτησης και συμπεριφοράς των τροχών και του συστήματος διεύθυνσης.

Όπως στην περίπτωση αναφοράς του επείγοντος περιστατικού, οι τοπικές και οι ατομικές διαφοροποιήσεις επηρεάζουν τις μηχανολογικές επιθεωρήσεις ρουτίνας. Η υπηρεσία πρέπει να αναπτύξει τη δική της φόρμα επιθεώρησης και για τα τρία είδη ελέγχου, ώστε τίποτα να μην παραλείπεται. Οι φόρμες αυτές πρέπει να συμπληρώνονται όχι μόνο για να εξασφαλίζεται αλλά και να κατοχυρώνεται νομικά ο έλεγχος του οχήματος. Για αυτό πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 3 χρόνια.


ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥΔημοσιεύτηκε 1/10/2019
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews