ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/1/20

Σχεδιασμός οκτάωρου σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων και μικρο-διδασκαλίας με θέμα τη διαλογή σε Μαζικές Απώλειες ΥγείαςΤρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
EKABNews

 Ο Φώτης Μπαξεβάνης είναι Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Αθήνας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή. 2.
Σχεδιασμός σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. με θέμα την εκτίμηση-αντιμετώπιση του τραυματία. 2.
Σχεδιασμός μικρο-διδασκαλίας με θέμα τη διαλογή θυμάτων σε Μαζικές Απώλειες
Υγείας. 6.
Συμπεράσματα 9.
Παραρτήματα 10.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής θα εστιάσω στον σχεδιασμό ενός σεμιναρίου οκτώ ωρών, που αφορά νεο-διοριζόμενους εργαζόμενους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων. Το σεμινάριο θα έχει θέμα την εκτίμηση και αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του τραυματία. Επιπλέον, στοχεύει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, δίνοντας αυτοπεποίθηση στους Διασώστες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αποτελείται από ένα θεωρητικό γνωστικό αντικείμενο, το οποίο καθορίζει το πρακτικό πλαίσιο που ακολουθεί, το οποίο εμπλουτίζεται με ερωτήσεις των εισηγητών, ώστε να αποφευχθεί η άγονη και κουραστική παράθεση γνώσης προς τον εκπαιδευόμενο.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα αναφερθώ, μέσα από τον σχεδιασμό μιας μικρο-διδασκαλίας, σε μια ιδιαίτερη διδακτική ενότητα του σεμιναρίου, τη διαλογή θυμάτων σε Μαζικές Απώλειες Υγείας. Στόχος της είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η καταπολέμηση του άγχους των διασωστών που επιχειρούν σε ιδιαίτερες περιστάσεις, καθώς οι πόροι που διαθέτουν για την αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων δεν επαρκούν για την φροντίδα όλων. Έτσι, πρέπει να αποφασίσουν με ποιες προτεραιότητες θα παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες.

Προγραμματισμός σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. με θέμα την εκτίμηση-αντιμετώπιση του τραυματία. Με την ευκαιρία της πρόσληψης είκοσι προνοσοκομειακών διασωστών, αποφοίτων αρχικής εκπαίδευσης ενηλίκων, με φορέα υλοποίησης το Ι.Ε.Κ./Ε.Κ.Α.Β., ο οργανισμός του Ε.Κ.Α.Β. δημοσιοποιεί οκτάωρο σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο αντικείμενο της εκτίμησης και αντιμετώπισης του τραυματία σε προνοσοκομειακό περιβάλλον.

Ο σκοπός του σεμιναρίου, με δεδομένη τη μικρή του διάρκεια, είναι η επικαιροποίηση της γνώσης των νεο-προσληφθέντων διασωστών στις βασικές αρχές της εκτίμησης και αντιμετώπισης του τραυματία. Οι στόχοι του σεμιναρίου κινούνται στους άξονες των γνώσεων, των ικανοτήτων, των στάσεων συμπεριφορών. Ο στόχος στο επίπεδο γνώσεων, αφορά στη γνώση του αλγόριθμου εκτίμησης και αντιμετώπισης απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή (A-B-C-D-E), στις ενδείξεις ακινητοποίησης του  τραυματία και στις κατάλληλες αποφάσεις για την ορθή διακομιδή του περιστατικού στο καταλληλότερο και κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό. Στόχος στο επίπεδο ικανοτήτων, είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on) στην ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.), ώστε να περιοριστούν οι βλάβες που έχει υποστεί ο τραυματίας, κατά τη στιγμή της ενέργειας των βλαπτικών δυνάμεων στο σώμα. Τέλος, οι στόχοι αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, εστιάζουν στην υποχρέωση των Διασωστών να αποφεύγουν τον κίνδυνο την ώρα που επιχειρούν, να προσεγγίζουν τον τραυματία υποπτευόμενοι τραυματισμούς, με βάση τα ευρήματα της κινηματικής και να έχουν αυτοπεποίθηση εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες γνώσεις και τεχνικές.

Χαρακτηριστικό του σεμιναρίου, είναι η μη επιβάρυνση του με οποιοδήποτε κόστος από πλευράς εκπαιδευτών. Τη στιγμή που πραγματοποιούν εκπαίδευση στο πλαίσιο του φορέα εργασίας τους, οι εκπαιδευτές δεν λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή. Οι εγκαταστάσεις παρέχονται επίσης δωρεάν, καθώς βρίσκονται εντός του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. Περιλαμβάνουν ένα αμφιθέατρο διαλέξεων και συνεδριάσεων, χωρητικότητας 300 περίπου ατόμων, το οποίο θα φιλοξενήσει τις εισηγήσεις του σεμιναρίου, καθώς διαθέτει οθόνη προβολής, προβολέα διαφανειών και φορητό υπολογιστή. Στο ίδιο επίπεδο, υπάρχουν τέσσερις αίθουσες στις οποίες τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων θα ασχοληθούν με τις πρακτικές δεξιότητες του σεμιναρίου. Σε κάθε αίθουσα, δύο εκπαιδευτές θα επιβλέπουν τη σωστή εφαρμογή των δεξιοτήτων. Κάθε ομάδα θα μετακινείται διαδοχικά στη διπλανή αίθουσα, αλλάζοντας εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Ο διαθέσιμος εκπαιδευτικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του πρακτικού μέρους του σεμιναρίου περιλαμβάνει προπλάσματα αεραγωγού, βοηθήματα εξασφάλισης αεραγωγού (στοματοφαρυγγικούς-ρινοφαρυγγικούς-υπεργλωττιδικούς αεραγωγούς), αυτοδιατεινόμενους ασκούς (Bag-Valve-Mask, BVM), μάσκες προσώπου-τσέπης (pocket mask), σανίδες ακινητοποίησης, διαιρούμενα φορεία, στρώματα ακινητοποίησης πολυτραυματία κενού αέρος, κράνη μοτοσικλέτας, ιμάντες ακινητοποίησης, σετ ακινητοποίησης κεφαλής). Τα προπλάσματα-κούκλες βοηθούν στην προσομοίωση σεναρίων αντιμετώπισης τραυματία (Patient-Simulations). Η χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού προέρχεται κυρίως από δωρεές. Μόνο το 2018 χρησιμοποιήθηκε κονδύλι για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού, το οποίο τα παρελθόντα έτη παρέμενε ανενεργό, με αποτέλεσμα να επιστρέφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Διοικητικό προσωπικό του τμήματος εκπαίδευσης παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο σεμινάριο, με εκτυπώσεις προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και παρουσιολογίου που υπογράφεται από αυτούς. Καθώς η συνεχιζόμενη εκπαίδευση Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων δεν επιβαρύνει με κανένα τρόπο τους συμμετέχοντες, δεν παρέχει τροφοδοσία (catering) στη διάρκεια των διαλειμμάτων του σεμιναρίου. Τέλος, η κάλυψη εξόδων για την έκδοση εισιτηρίων μετακίνησης και διανυκτέρευσης των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαμένουν εκτός Αττικής, είναι στη διακριτική ευχέρεια των προϊσταμένων των κατά τόπους παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. στα οποία ανήκουν.

Η ομάδα-πληθυσμός του σεμιναρίου είναι νεο-προσληφθέντες απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ./Ε.Κ.Α.Β., στο πλαίσιο της μη-τυπικής εκπαίδευσης, όπως καθορίστηκε από τον οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β., σε συνεργασία με το Γραφείο Κινήσεως Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Σκοπός είναι η επικαιροποίηση των γνώσεών τους, καθώς μεταξύ τους υπάρχουν Διασώστες απόφοιτοι εδώ και μια δεκαετία. Τόπος υλοποίησης του σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας. Λόγω του μικρού αριθμού των εκπαιδευομένων δεν υπάρχει ανάγκη καθορισμού κριτηρίων επιλογής (συμπλήρωση ερωτηματολογίου, συνέντευξη, first come first served). Τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής των εκπαιδευομένων είναι διασφαλισμένα λόγω του κοινού γνωστικού υπόβαθρου που διαθέτουν.

Καθώς το Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ο χρόνος υλοποίησης του σεμιναρίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Ιδανικά, η ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι καθημερινή και ώρα πρωινή. Αυτό συμβαίνει, διότι είναι στατιστικά αυξημένες οι αιτήσεις των εργαζομένων για ρεπό τα Σαββατοκύριακα, καθώς επιθυμούν να καλύψουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Επίσης, τις καθημερινές είναι μεγαλύτερη η δυνατότητα υποστήριξης του στόλου των ασθενοφόρων των επειγόντων, από αυτόν των χρόνιων περιστατικών, κάτι που δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην πρωινή τους βάρδια και πρέπει να επανεκπαιδεύονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια. Τέλος, για το Ε.Κ.Α.Β., η δυνατότητα σχεδιασμού ενός σεμιναρίου με δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση κρίνεται αδύνατη. Ο οργανισμός αδυνατεί να υποστηρίξει εκπαίδευση e-leanring, καταγράφοντας έλλειμα ψηφιακής ενσωμάτωσης.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, η συμμετοχή των δύο φύλων καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης, όπου κύριο ρόλο παίζει ο βαθμός απόκτησης της πιστοποίησης γνώσεων και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η πολυτεκνία. Έτσι, οι  συμμετέχοντες είναι αυτοί που έχουν πρόσφατα προσληφθεί στα πλαίσια των επιχειρησιακών αναγκών του οργανισμού και η θέση που κατέχουν σε αυτόν έχει συνάφεια με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Οι διδακτικές ενότητες, μαζί με τα χαρακτηριστικά τους, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

(πίνακας 1)

Σχεδιασμός μικρο-διδασκαλίας με θέμα τη διαλογή θυμάτων σε Μαζικές
Απώλειες Υγείας.

Μέσα από το εκπαιδευτικό σεμινάριο της προνοσοκομειακής εκτίμησης αντιμετώπισης του τραυματία, θα επιλεγεί μια εκ των θεματικών ενοτήτων για να σχεδιαστεί μια μικρο-διδασκαλία διαρκείας 20 λεπτών. Αυτή θα αφορά στη διαλογή-triage, δηλαδή «στην ταξινόμηση ή αξιολόγηση» (“to sort or sieve”), των θυμάτων Μαζικών Απωλειών Υγείας, με βάση τη βαρύτητα των κακώσεών τους. Αυτή συνεπάγεται τη θέσπιση προτεραιοτήτων στην παροχή ιατρικής φροντίδας και διακομιδής των θυμάτων στο κατάλληλο νοσοκομείο (πίνακας 2)


Ακολουθεί το περιεχόμενο της μικρο-διδασκαλίας, το οποίο θα έχει τρία μέρη.
Με αυτό επιχειρείται μια ευαισθητοποίηση πάνω στο αντικείμενο της διαλογής
θυμάτων Μαζικών Απωλειών Υγείας (Μ.Α.Υ).
(πίνακας 3)Αφού πραγματοποιηθεί η αλληλογνωριμία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, τονίζεται ότι η επιλογή του θέματος «Διαλογή θυμάτων σε Μαζικές Απώλειες Υγείας», εστιάζει στην καταπολέμηση του στρες που αντιμετωπίζει το πλήρωμα ασθενοφόρου, όταν βρεθεί σε μια κατάσταση, όπου οι πόροι που διαθέτει δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των θυμάτων που εμπλέκονται σε ένα συμβάν. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, αφορούν στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης και προσέγγισης ενός περιστατικού μαζικών απωλειών υγείας. Έχοντας ως κύριο γνώμονα την ασφάλεια όσων επιχειρούν και την έγκαιρη και έγκυρη μετάδοση της πληροφορίας, το πλήρωμα ασθενοφόρου διευκολύνει το κέντρο επιχειρήσεων στην σωστή διαχείριση της κατάστασης.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που επελέγησαν έχουν ως σκοπό να εμπλέξουν το ακροατήριο στη εκπαιδευτική διαδικασία της διαλογής, θέτοντας προτεραιότητες με βάση πληροφορίες που αποτυπώνονται στα έντυπα φύλλα εργασίας που του δόθηκαν. Έτσι αποφεύγεται η στείρα παράθεση δεδομένων, μέσω μιας προβολής σε power point από ένα υπολογιστή. Αποφεύγοντας τη μετάδοση μιας γρήγορης και συμπυκνωμένης γνώσης, ωφελείται και ο εκπαιδευτής καθώς βελτιώνει τις διδακτικές του δεξιότητες.

Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από τους εκπαιδευομένους, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην αναδιοργάνωση του σχεδιασμού της. Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κάποια σημεία της διδασκαλίας του, ώστε να επιδράσει περισσότερο στο ακροατήριο. Μέσω βιντεοσκόπησης της μικρο-διδασκαλίας, ο εκπαιδευτής μπορεί ο ίδιος να αξιολογήσει την προσπάθεια του, στοχεύοντας στην ενίσχυση των δυνατών του σημείων και στην διόρθωση των αδύνατων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένα σεμινάριο θεωρείται επιτυχημένο όταν εκπληρώνει κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις, όπως σεβασμό στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου, αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις, ενημερωμένους επιμορφωτές, λειτουργικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Στόχος του σχεδιασμού ενός οκτάωρου σεμιναρίου για την επιμόρφωση ΔιασωστώνΠληρωμάτων ασθενοφόρων, στα επίπεδα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, είναι να υπενθυμίσει στους συμμετέχοντες ότι : Ο τραυματίας δεν επέλεξε αυτούς που θα τον θεραπεύσουν, καθώς είναι ο τραυματισμός του που τον ανάγκασε να αναζητήσει τη βοήθειά τους. Ωστόσο, οι πάροχοι υγείας επέλεξαν να τον θεραπεύσουν, ενώ θα μπορούσαν να ασκήσουν ένα άλλο επάγγελμα. Έτσι, αποδέχθηκαν την ευθύνη της αντιμετώπισης του τραυματία στις δυσκολότερες και πλέον απρόβλεπτες συνθήκες.

Ο σχεδιασμός της μικρο-διδασκαλίας έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το ακροατήριο, εν προκειμένω τους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β., σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σκοπός της μικρο-διδασκαλίας είναι, να επηρεάσει τη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να μπορούν να ταξινομήσουν επιτυχώς θύματα Μαζικών Απωλειών Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των κακώσεών τους και τις προτεραιότητες παροχής ιατρικής φροντίδας και διακομιδής στο κατάλληλο νοσοκομείο.

Διαλέξεις που αποφεύγουν στείρες εισηγήσεις και είναι εμπλουτισμένες με ερωτοαπαντήσεις και συζητήσεις δημιουργούν νέες διαδρομές μάθησης και νέους χάρτες στο μυαλό των εκπαιδευόμενων. Οι πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας από τον εξειδικευμένο εκπαιδευτή απομακρύνουν κάθε αμφιβολία των εκπαιδευόμενων Διασωστών για την αλληλουχία ενεργειών και τεχνικών δεξιοτήτων και καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες επιμόρφωσής τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

2 σχόλια :

 1. Συνάδελφε Φώτη, αρχικά συγχαρητήρια που εξελίσσεσαι. Από την εργασία σου συγκρατώ δύο πολύ σοβαρά δεδομένα:
  1ον) Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Οργανισμό ΕΚΑΒ πρέπει τα πληρώματα «να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην πρωινή τους βάρδια και να επανεκπαιδεύονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια»
  2ον) «Ένα σεμινάριο θεωρείται επιτυχημένο όταν εκπληρώνει κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις, όπως σεβασμό στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου».
  Θα αναφέρω μόνο ότι, στην τελευταία συνέλευση των εργαζομένων, οι συνδικαλιστές που μας εκπροσωπούν έφεραν ως θέμα προς ψήφιση το εξής : Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΡΕΠΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στα νησια τι γινεται? εδω και 4 χρονια κανενας δεν ενδιαφερθεικαι. η προηγουμενη σειρα 10 χρονια υπαλληλοι δεν εχουν κανει ενα σεμιναριο για τα νεα πρωτοκολλα.φαινεται οτι εκτος απο το θεμα των μεταθεσεων η υπηρεσια μας εχει γραμμενους και σε αυτο το θεμα.εμεις ακομα και στα ρεπο μας θελουμε να γινει το θεμα ειναι ποιος θα ερθει εδω να να μας εκπαιδευσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews