ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4/1/20

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Ασφάλεια διασωστών- Κίνδυνοι στον τόπο του ατυχήματος - Εισαγωγή στον απεγκλωβισμό πολυτραυματία (Μέρος Πρώτο)Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
EKABNews

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Ασφάλεια διασωστών- Κίνδυνοι στον τόπο του ατυχήματος - Εισαγωγή στον απεγκλωβισμό πολυτραυματία (Μέρος Πρώτο)


Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός

Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Ασφάλεια διασωστών- κίνδυνοι στον τόπο του ατυχήματος.

Η ασφάλεια των διασωστών έχει πρωταρχική σημασία και δεν πρέπει να παραβλέπεται, διερχόμενα αυτοκίνητα, ηλεκτροφόρα καλώδια, πιθανότητα ανάφλεξης, τραυματισμοί από κομμένες λαμαρίνες και επικίνδυνα υλικά αποτελούν μερικούς μόνο από τους πολλούς κινδύνους.

Συγκεκριμένα:

Επικίνδυνα υλικά:

Η ασφάλεια είναι τα πιο σημαντικό μέλημα σε ένα περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Με την άφιξή σας, θα πρέπει να γίνει πρώτα προσπάθεια να μελετηθούν οι ετικέτες και οι αναγνωριστικοί αριθμοί.

Όλα τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να διαθέτουν πινακίδες ασφαλείας, παρόλο που αυτό δεν γίνεται πάντα. Αυτές οι πινακίδες σημαίνονται με έγχρωμες επιγραφές και έχουν σχήμα διαμαντιού.

Παρόλο που είναι σημαντικό να παρθούν πληροφορίες από τις πινακίδες δεν θα πρέπει ποτέ να πλησιάζεται κάποιο αντικείμενο που είναι σημασμένο με πινακίδα. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν μαζί με το διασώστη ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση των πινακίδων από απόσταση.

Μια ειδικά εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη ομάδα διαχείρισης επικίνδυνων υλικών θα κλιθεί να προχωρήσει στην απόρριψη των υλικών και την απομάκρυνση των ασθενών. Δε θα πρέπει να ξεκινήσει η φροντίδα των ασθενών παρά μόνο αφού έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο του συμβάντος ή η σκηνή έχει καταστεί ασφαλής για να ξεκινήσει η διάσωση.

Τα επικίνδυνα υλικά είναι ταξινομημένα ανάλογα με το επίπεδο τοξικότητας, το οποίο υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας που απαιτείται.

Τα επίπεδα τοξικότητας (0, 1, 2, 3, 4) αποτελούν δείκτες του κινδύνου που εμπεριέχει η ουσία για τον άνθρωπο. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη η τοξικότητα και τόσο μεγαλύτερη η τοξικότητα και τόσο περισσότερες προφυλάξεις χρειάζονται.

Ηλεκτρισμός:

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκληθεί από τεχνητές (ενεργειακές γραμμές) ή φυσικές πηγές (κεραυνοί). Ανεξαρτήτως της πηγής, πρέπει να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για τον διασώστη και τον ασθενή προτού αρχίσει η φροντίδα του ασθενούς.

Ηλεκτροφόρα σύρματα:

Η ποσότητα του ρεύματος που εμπλέκεται επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο επικινδυνότητας για βλάβη. Δεν πρέπει να αγγίζονται 18 ηλεκτροφόρα σύρματα που βρίσκονται στο έδαφος. Ο χειρισμός των συρμάτων είναι πέρα από την εκπαίδευση των διασωστών.

Ενεργά ή «ζωντανά» ηλεκτροφόρα σύρματα ιδιαίτερα οι γραμμές υψηλής τάσης, συμπεριφέρονται με απρόβλεπτο τρόπο. Χρειάζεται σε βάθος εκπαίδευση για να είναι σε θέση ο διασώστης να χειρίζεται τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια επείγουσα κατάσταση από το ηλεκτρισμό.

Στον τόπο του ατυχήματος οι ηλεκροφόρες γραμμές, τόσο οι υπέργειες όσο και οι υπόγειες, είναι πιθανό να αποδειχτούν επικίνδυνες. Οι κατεστραμμένες υπέργειες γραμμές είναι συνήθως ένας ορατός κίνδυνος. Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή ακόμη και αν δεν υπάρχουν σπινθήρες από το σύρμα. Ορατοί σπινθήρες δεν είναι πάντοτε παρόντες σε ενεργά σύρματα.

Η περιοχή γύρω από πεσμένες ηλεκτροφόρες γραμμές είναι πάντοτε μία επικίνδυνη ζώνη. Η επικίνδυνη περιοχή εκτείνεται πολύ πέραν του άμεσο τόπου του ατυχήματος. Χρησιμοποιούνται οι ειδικοί πάσσαλοι για να σημάνετε την περίμετρο της επικίνδυνης ζώνης. Η επικίνδυνη ζώνη πρέπει να είναι ζώνη περιορισμένης πρόσβασης. Μόνο το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα οχήματα των επειγόντων υπηρεσιών επιτρέπεται να εισέρχονται στην περιοχή.

Κεραυνοί:

Οι κεραυνοί είναι ένα πολύπλοκο φυσικό φαινόμενο. Οι κεραυνοί αποτελούν διπλό κίνδυνοo: μέσω απευθείας πλήξης ή μέσω ρεύματος εδάφους. Όταν κτυπήσει ένας κεραυνός, το ρεύμα απλώνεται στο έδαφος, ακολουθώντας το δρόμο της μικρότερης αντίστασης.

Για την αποφυγή να χτυπήματος από ένα τέτοιο ρεύμα εδάφους ο διασώστης πρέπει να κρατηθεί μακριά από αγωγούς υδάτων, υγρές περιοχές, μικρές λακκούβες, και βρεγμένα σχοινιά.

Αν ο διασώστης εμπλακεί σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση διάσωσης πρέπει να περιμένει να περάσει η καταιγίδα.

Αναγνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημεία πριν πέσει ο κεραυνός.

Τα περιβάλλοντα φορτίζονται, υπάρχει η αίσθηση γαργαλητού στο σώμα και είναι πιθανό τα μαλλιά να σηκωθούν στις άκρες. Σε αυτή τη περίπτωση είναι επικείμενη η πτώση κεραυνού. Μετακίνηση προς την χαμηλότερη δυνατή περιοχή.

Σε ανοιχτή περιοχή, κάντε τον εαυτό σας όσο μικρότερο στόχο γίνεται. Για να αποφευχθεί το απευθείας αρχικό χτύπημα, χρειάζεται απομάκρυνση από προβολές του εδάφους, όπως ένα δένδρο μόνο του.

Αφαίρεση από το άτομο κάθε εξοπλισμού ιδιαίτερα μεταλλικού. Αποφυγή φραχτών και άλλων μεταλλικών συσκευών. Τοποθέτηση ηλεκτρομονωτικού υλικού όπως μια κουβέρτα κάτω από τα πόδια. Μέσα στο αυτοκίνητο η το ασθενοφόρο υπάρχει προστασία, καθώς τα οχήματα προστατεύουν από κεραυνούς.

Πυρκαγιά:

Υπάρχουν πέντε συχνοί κίνδυνοι σε μια πυρκαγιά:

1) Ο καπνός.
2) Η ένδεια οξυγόνου.
3) Οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος.
4) Τα τοξικά αέρια.
5) Η κατάρρευση του κτηρίου

Ο καπνός αποτελείται από σωματίδια πίσσας και άνθρακα. Αυτά τα σωματίδια ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα με την επαφή τους με αυτό. Τα περισσότερα σωματίδια του καπνού παγιδεύονται στο ανώτερο αναπνευστικό, αλλά πολλά μικρότερα εισέρχονται στους πνεύμονες.

Ορισμένα σωματίδια καπνού δεν είναι απλά ερεθιστικά, αλλά μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Πρέπει να είστε εκπαιδευμένοι στη χρήση κατάλληλων μέσων προφύλαξης των αεραγωγών, όπως το αυτοπεριοριζόμενο αναπνευστικό σύστημα ή μια συσκευή μιας χρήσεως για βραχυπρόθεσμη προστασία και να υπάρχουν διαθέσιμα σε όλα τα συμβάντα πυρκαγιάς.Εισαγωγή στον απεγκλωβισμό πολυτραυματία

Τα περισσότερα συμβάντα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πληρώματα των πυροσβεστικών εξόδων αφορούν ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται μικρά επιβατηγά αυτοκίνητα.

Κάθε ατύχημα είναι μοναδικό.

Μεταβλητές, όπως ο αριθμός και ο τύπος των εμπλεκομένων οχημάτων, η θέση τους, ο αριθμός και η κατάσταση των επιβαινόντων άλλοι εξωτερικοί κίνδυνοι, παίζουν το ρόλο τους και διαμορφώνουν ιδιαίτερες συνθήκες για κάθε επιχείρηση διάσωσης.

Παρόλα αυτά ανάλογα με τη θέση που έχει το όχημα μετά την σύγκρουση και ανάλογα με τη μέθοδο που θα επιλεγεί για να αφαιρεθούν κομμάτια και να απελευθερωθεί ο εγκλωβισμένος τραυματίας, υπάρχει ένα πρωτόκολλο ενεργειών, που μπορούμε να ακολουθήσουμε σε γενικές γραμμές, και αφορά το τεχνικό μέρος της διάσωσης.

Με τον όρο «τεχνικό μέρος της διάσωσης» νοούνται τα βήματα της επιχείρησης απεγκλωβισμού στα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως τα διασωστικά εργαλεία και διάφορες τεχνικές μέθοδοι για να επιτελεστεί το έργο.

Τα δύο τεχνικά μέρη της επιχείρησης απεγκλωβισμού είναι η σταθεροποίηση του αυτοκινήτου και η δημιουργία περισσότερου χώρου σε αυτό.

Υπάρχουν τρία είδη εγκλωβισμού που συμβαίνουν στα τροχαία ατυχήματα, τα οποία επηρεάζουν το είδος της βοήθειας και το χρόνο μεταφοράς.

Αυτά είναι:

 -Ο μηχανικός εγκλωβισμός, κατά τον οποίο ο τραυματίας αν και δεν είναι ενσφηνωμένος στα συντρίμμια του οχήματος, αδυνατεί να εξέλθει λόγω παραμόρφωσης του οχήματος.

-Ο φυσικός τύπου 1, στον οποίο απαιτείται η δημιουργία χώρου για να προσεγγιστεί ο πολυτραυματίας και να δεχθεί βοήθεια από την ομάδα διάσωσης και

-Ο φυσικός εγκλωβισμός τύπου 2 , κατά τον οποίο ο τραυματίας είτε συμπιέζεται είτε έχει διατμηθεί από συντρίμμια του οχήματος.

Είναι ευνόητο ότι σε αυτόν τον τύπο εγκλωβισμού δεν είναι δυνατή η κατεπείγουσα μετακίνηση του. Επίσης, προφανής είναι η ανάγκη συμβολής κι άλλων υπηρεσιών όπως της πυροσβεστικής της οποίας το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στον ασφαλή απεγκλωβισμό.

Επείγον απεγκλωβισμός

Το αυτοκίνητο θεωρείται σταθεροποιημένο, έτσι ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί απότομα παρασύροντας το διασώστη. Ο διασώστης ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, λύνει την ζώνη από το θύμα ή την κόβει και απεγκλωβίζει τα πόδια του θύματος από το σύστημα τροχοπέδησης, έπειτα πιάνει το θύμα από την μέση τοποθετώντας το κάθε χέρι στα πλευρά του θύματος, έτσι περιστρέφει το θύμα ώστε η πλάτη του να βλέπει το άνοιγμα της πόρτας του οχήματος, στην συνέχεια γέρνει το θύμα πίσω ώστε η πλάτη του θύματος να ακουμπήσει το θώρακα του. Το κεφάλι του θύματος στηρίζεται στο ώμο του διασώστη. Τέλος το πλήρωμα διάσωσης πιάνει το θύμα με την λαβή Rautek και το απομακρύνει από το όχημα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: «ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΠ».
ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΡΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 7/12/2019


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews