ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5/1/20

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Μηχανισμός κάκωσης - Ταξινόμηση τραυμάτων - Συγκρούσεις - Πτώσεις - Διατιτραίνοντα τραύματα (Μέρος Δεύτερο)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020
EKABNews

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Μηχανισμός κάκωσης - Ταξινόμηση τραυμάτων - Συγκρούσεις - Πτώσεις - Διατιτραίνοντα τραύματα (Μέρος Δεύτερο)Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Μηχανισμός κάκωσης.

Οι τραυματικές κακώσεις αναπτύσσονται στο σώμα όταν οι ιστοί του σώματος εκτίθενται σε ενεργειακά επίπεδα ανώτερα από την αντοχή τους .

Τρεις μορφές της ενέργειας συνδέονται χαρακτηριστικά με το τραύμα (εξαιρείται η θερμική ενέργεια, η οποία προκαλεί τα εγκαύματα):
η δυναμική ενέργεια, η κινητική ενέργεια και το έργο.

Το έργο ορίζεται ως η δύναμη που ενεργεί από απόσταση, δηλαδή η δύναμη που απαιτήθηκε για να κάμψει το μέταλλο, επί την απόσταση, κατά την οποία το μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου σχετίζεται με μετωπική σύγκρουση.

Παρόμοιες δυνάμεις που κάμπτουν, έλκουν ή συμπιέζουν τους ιστούς πάνω από τα φυσιολογικά όρια τους οδηγούν σε έργο που προκαλεί τραύμα.

Η ενέργεια ενός κινούμενου αντικειμένου καλείται κινητική ενέργεια και υπολογίζεται ως εξής: κινητική ενέργεια 1/2mv2, όπου m=μάζα (βάρος) και v=ταχύτητα, στην περίπτωση της σύγκρουσης μηχανοκίνητων οχημάτων, η κινητική ενέργεια του επιταχυνόμενου αυτοκινήτου μετατράπηκε στο έργο που δαπανήθηκε για το σταμάτημα του αυτοκινήτου, συνήθως με τη συντριβή του εξωτερικού τμήματος.

Ομοίως οι επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν κινητική ενέργεια επειδή ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα με το αυτοκίνητο, αυτή η ενέργεια τους μετατρέπεται σε έργο προκειμένου να σταματήσουν.

Αυτό το έργο είναι που προκαλεί τον τραυματισμό των επιβατών. Σύμφωνα με την εξίσωση της κινητικής ενέργειας, η ενέργεια που είναι διαθέσιμη για να προκαλέσει τον τραυματισμό διπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται το βάρος ενός αντικειμένου αλλά τετραπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται η ταχύτητά της, για παράδειγμα με την αύξηση της ταχύτητας ενός αυτοκινήτου από 50 mph σε 70 mph διπλασιάζεται η ενέργεια που είναι διαθέσιμη για να προκαλέσει τραυματισμό.

Αυτή η άποψη θα είναι σαφέστερη στην εξέταση των τραυμάτων από πυροβολισμό, η ταχύτητα της σφαίρας (υψηλής ταχύτητας έναντι της χαμηλής) έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στη πρόκληση του τραυματισμού, από τη μάζα (μέγεθος) της σφαίρας, για αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί στο νοσοκομείο ο τύπος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν.

Το ποσό κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε για την εκτέλεση του έργου στο σώμα υποδεικνύει τη βαρύτητα του τραυματισμού, οι τραυματισμοί υψηλής ενέργειας προκαλούν συχνά τόσο σοβαρές κακώσεις ώστε οι ασθενείς μπορεί να σωθούν μόνο με την άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Η δυναμική ενέργεια είναι το προϊόν της μάζας (βάρος), της δύναμης της βαρύτητας, του ύψους, και συνδέεται συνήθως με την ενέργεια των αντικειμένων που πέφτουν.

Ένας εργάτης σε μια σκαλωσιά έχει κάποια δυναμική ενέργεια επειδή βρίσκεται κάποιο ύψος επάνω από το έδαφος, όταν ο εργάτης πέφτει η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια, καθώς ο εργάτης χτυπά το έδαφος η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε έργο που παράγεται κατά το σταμάτημα του σώματος και στο οποίο οφείλονται τα κατάγματα των οστών και η καταστροφή των ιστών.


Αποτέλεσμα εικόνας για Μηχανισμός κάκωσης τροχαια

Ταξινόμηση τραυμάτων

Αμβλύ τραύμα- Τροχαία ατυχήματα.

Οι συγκρούσεις μηχανοκίνητων οχημάτων, μία από τις συνήθεις αιτίες αμβλέων τραυμάτων διακρίνονται χαρακτηριστικά σε:
Α) Μετωπικές
Β) Πλευρικές
Γ) Οπίσθιες
Δ) Περιστροφικές
Ε) Ανατροπές

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των τύπων σύγκρουσης είναι η κατεύθυνση της δύναμης της σύγκρουσης.

Στις περιστροφικές και τις ανατροπές υπάρχει η δυνατότητα των πολλαπλών συγκρούσεων.

Οι συγκρούσεις μηχανοκίνητων οχημάτων περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά μια σειρά τριών συγκρούσεων ,οι τρείς συγκρούσεις είναι:

Α) H σύγκρουση του αυτοκινήτου με ένα άλλο αυτοκίνητο, ένα δέντρο ή κάποιο άλλο αντικείμενο. Η ζημιά στο αυτοκίνητο είναι ίσως το πιο δραματικό μέρος της σύγκρουσης αλλά δεν έχει άμεση σχέση με τη φροντίδα του ασθενούς, εκτός από το ότι καθιστά ενδεχομένως δύσκολο τον απεγκλωβισμό, ωστόσο παρέχει πληροφορίες για τη δριμύτητα της σύγκρουσης και επομένως έχει έμμεση σχέση με τη φροντίδα του ασθενούς. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά στο αυτοκίνητο τόσο μεγαλύτερη ενέργεια έλαβε χώρα και επομένως τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να προκληθεί κάκωση στον επιβάτη., εάν υπάρχει σημαντική ζημιά σε ένα ή παραπάνω αυξάνεται αυτόματα, απαιτείται μεγάλη ποσότητα δύναμης για να συντρίψει και να παραμορφώσει ένα όχημα, να εισέλθει στο χώρο των επιβατών, να ξεκολλήσει τα καθίσματα από τη θέση τους και να καταστρέψει το τιμόνι. Τέτοια ζημιά υποδηλώνει την παρουσία τραυματισμού ή κάκωσης υψηλής ενέργειας.

Β) Η σύγκρουση του επιβάτη έναντι του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Ακριβώς όπως η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη μάζα και την ταχύτητα του αυτοκινήτου μετατρέπεται σε έργο ώστε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, έτσι και η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη μάζα και την ταχύτητα του επιβάτη μετατρέπεται σε έργο ώστε να σταματήσει το σώμα του. Οι συνηθέστεροι τραυματισμοί περιλαμβάνουν τα κατάγματα των κάτω άκρων (γόνατα στο ταμπλό), το χαλαρό θώρακα (κλωβός πλευρών στο τιμόνι) και τα τραύματα της κεφαλής (κεφάλι στο παρμπρίζ).Τέτοιοι τραυματισμοί εμφανίζονται συχνότερα εάν ο επιβάτης 23 δεν φορά ζώνη ασφαλείας. Αλλά ακόμα και όταν ο επιβάτης φορά κατάλληλα ρυθμισμένη ζώνη ασφαλείας τραυματισμοί μπορεί να προκληθούν ειδικά στις πλευρικές συγκρούσεις και στις συγκρούσεις ανατροπής.

Γ) Η σύγκρουση των εσωτερικών οργάνων του επιβάτη έναντι των στερεών δομών του σώματος. Οι τραυματισμοί που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της τρίτης σύγκρουσης μπορούν να μην είναι τόσο εμφανείς όσο οι εξωτερικοί τραυματισμοί, αλλά είναι συχνά οι πιο απειλητικοί για τη ζωή. Παραδείγματος χάριν, καθώς το κεφάλι του επιβάτη χτυπά στο παρμπρίζ ο εγκέφαλος συνεχίζει να κινείται προς τα πρόσω έως ότου σταματήσει χτυπώντας στο εσωτερικό του κρανίου. Αυτό προκαλεί τραυματισμό σύνθλιψης (ή μώλωπα) στο πρόσθιο μέρος του εγκεφάλου και τέντωμα (ή σκίσιμο) στο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου. Ομοίως στη θωρακική κοιλότητα, η καρδιά μπορεί να χτυπήσει στο στέρνο και ενίοτε, να ραγεί η αορτή και να προκληθεί σοβαρότατη αιμορραγία.

Μετωπικές συγκρούσεις

Η κατανόηση του μηχανισμού του τραυματισμού μετά από μια μετωπική σύγκρουση περιλαμβάνει αρχικά την αξιολόγηση του συμπληρωματικού συστήματος προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων.

Όταν εφαρμόζονται σωστά οι ζώνες ασφαλείας επιτυγχάνουν τη συγκράτηση των επιβατών σε ένα όχημα και παρεμποδίζουν τη δεύτερη σύγκρουση μέσα στο όχημα, επιπλέον μπορούν να μειώσουν τη βαρύτητα της τρίτης σύγκρουσης αυτής των οργάνων του επιβάτη με το θώρακα ή το κοιλιακό τοίχωμα.

Οι αερόσακοι παρέχουν το τελικό σημείο συγκράτησης των επιβατών και μειώνουν επίσης τη βαρύτητα των κακώσεων επιβράδυνσης επιτρέποντας στις ζώνες ασφαλείας να λειτουργούν καλύτερα και να προστατεύουν τον επιβάτη από τραυματισμούς καθώς κινείται προς τα εμπρός.

Ο μηχανισμός κάκωσης και η κατάσταση του εσωτερικού του οχήματος υποδεικνύουν τις πιθανές περιοχές τραυματισμού.

Α) Το γόνατο μπορεί να χτυπήσει στο ταμπλό, με συνέπεια κάταγμα των ισχίων ή εξάρθρημα.

Β) Σοβαρές κακώσεις στο θώρακα και την κοιλιά μπορεί να προκληθούν από την πρόσκρουση στο τιμόνι.

Γ) Κακώσεις στο κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη, (μπορεί να προκληθούν όταν το πρόσωπο και το κεφάλι προσκρούσουν στο παρμπρίζ).

Οπίσθιες συγκρούσεις.

Οι οπίσθιες συγκρούσεις είναι γνωστές για το ότι προκαλούν κακώσεις που μοιάζουν με την κίνηση του μαστιγίου, ιδιαίτερα όταν το κεφάλι ή/και ο λαιμός δεν συγκρατείται από κατάλληλα τοποθετημένα προσκέφαλα. Με τη σύγκρουση το σώμα και ο κορμός ωθούνται προς τα πρόσω, καθώς το σώμα ωθείται προς τα εμπρός, το κεφάλι και ο λαιμός μένουν πίσω επειδή δεν συγκρατούνται από ένα προσκέφαλο και εμφανίζονται να επιστρέφουν απότομα στην θέση τους σχετικά με το κορμό. Καθώς το όχημα σταματά οι επιβάτες που δεν συγκρατούνται από κάποιο σύστημα ασφαλείας κινούνται προς τα εμπρός χτυπώντας στο ταμπλό. Σε αυτό τον τύπο σύγκρουσης η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και η πέριξ περιοχή μπορεί να τραυματιστεί.

 Η ΑΜΣΣ είναι λιγότερη ανεκτική σε βλάβες υπερέκτασης, άλλα τμήματα της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο τραυματισμού, επιπλέον στον ασθενή μπορεί να προκληθούν κακώσεις που σχετίζονται με την μετακίνηση του εγκεφάλου δηλαδή, στην «τρίτη» σύγκρουση, αυτή του εγκεφάλου με το κρανίο.

Πλευρικές συγκρούσεις.

Οι πλευρικές συγκρούσεις είναι σήμερα πιθανώς η πρώτη αιτία θανάτου από τροχαία ατυχήματα. Όταν ένα όχημα συγκρούεται πλευρικά, χαρακτηριστικά βάλλεται πάνω από το κέντρο βάρους του και αρχίζει να απομακρύνεται από την πλευρά της επαφής, αυτό οδηγεί σε πλευρική κάκωση του αυχένα. Η μετακίνηση γίνεται πλευρικά, και οι ώμοι και το κεφάλι του επιβάτη κτυπούν προς την κατεύθυνση του εισβάλλοντος οχήματος και πίσω.

Στην περίπτωση αυτή ωθείται ο ώμος, ο θώρακας, τα άνω άκρα, το κρανίο έναντι της πόρτας ή του παραθύρου. Η ΑΜΣΣ έχει μικρή ανοχή στην πλευρική κάμψη, εάν υπάρχει σημαντική διείσδυση στο θάλαμο των επιβατών υπάρχει η πιθανότητα για πλευρικούς τραυματισμούς στο θώρακα και την κοιλιά, πιθανά κατάγματα κάτω άκρων, λεκάνης και πλευρών. Επιπλέον τα ενδοκοιλιακά όργανα διατρέχουν κίνδυνο λόγω μιας πιθανής τρίτης σύγκρουσης.

Περίπου 25% όλων των σοβαρών κακώσεων της αορτής που προκαλούνται από σύγκρουση σε τροχαία ατυχήματα είναι αποτέλεσμα της πλευρικής σύγκρουσης.

Συγκρούσεις ανατροπής

Τα είδη των κακώσεων που σχετίζονται με τις συγκρούσεις ανατροπής ποικίλλουν ανάλογα με το αν ο επιβάτης ήταν δεμένος ή όχι, πιο απρόβλεπτες είναι οι 25 συγκρούσεις ανατροπής κατά τις οποίες ο επιβάτης που δεν ήταν δεμένος μπορεί να δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα στο εσωτερικό του οχήματος όταν αυτό ανατραπεί μία ή περισσότερες φορές.

Το συχνότερο απειλητικό για τη ζωή συμβάν σε μια ανατροπή είναι η πλήρης ή μερική εκτίναξη του επιβάτη από το όχημα, οι επιβάτες που εκτινάχθηκαν μπορεί να χτύπησαν στο εσωτερικό του οχήματος πολλές φορές προτού εξέλθουν από το όχημα.

Ο επιβάτης μπορεί επίσης να χτυπήσει σε διάφορα αντικείμενα, όπως σε δέντρα, προστατευτικά κιγκλιδώματα ή το εξωτερικό του οχήματος πριν σταματήσει.

Οι επιβάτες που εκτινάχθηκαν μερικώς μπορεί να χτύπησαν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οχήματος, ενώ μπορεί επίσης να καταπλακώθηκαν από το εξωτερικό του οχήματος καθώς αυτό ανατράπηκε.

Η πλήρης εκτίναξη και η μερική εκτίναξη είναι σημαντικοί μηχανισμοί κάκωσης.

 Οι επιβάτες ακόμα και όταν είναι δεμένοι μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά κατά τη διάρκεια μια σύγκρουσης ανατροπής, τα είδη των κακώσεων είναι πιο προβλέψιμα όταν το σύστημα περιορισμού που χρησιμοποιείται κατάλληλα αποτρέπει την έξοδο του ατόμου από το όχημα .

Ένας επιβάτης που κάθεται στην πλευρά της ανατροπής ενός οχήματος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού λόγω της φυγόκεντρης δύναμης(ο ασθενής καρφώνεται στη πόρτα του οχήματος). Όταν η οροφή χτυπά στο έδαφος σε μια ανατροπή ο επιβάτης που είναι δεμένος μπορεί πάλι να κινηθεί αρκετά προς την οροφή ώστε να έρθει σε επαφή και να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη. Επομένως οι συγκρούσεις ανατροπής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και για τους δεμένους αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό για τους μη δεμένους επιβάτες επειδή αυτές οι συγκρούσεις παρέχουν πολλές δυνατότητες για δεύτερες και τρίτες συγκρούσεις.

Περιστροφές

Οι περιστροφές είναι εννοιολογικά παρόμοιες με τις ανατροπές, η περιστροφή του οχήματος παρέχει ευκαιρίες στο όχημα να χτυπήσει αντικείμενα όπως κολώνες, πιο συγκεκριμένα όταν ένα όχημα περιστρέφεται και προσκρούει σε μια κολώνα ,οι επιβάτες βιώνουν όχι μόνο περιστροφική αλλά και πλευρική σύγκρουση.

Πτώσεις

Η πιθανότητα κάκωσης μετά από πτώση σχετίζεται με το ύψος από το οποίο ο ασθενής έπεσε, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της πτώσης τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα τραυματισμού. Πτώση από ύψος μεγαλύτερο από το ύψος του ασθενούς 3 φορές θεωρείται σημαντική, ο ασθενής προσγειώνεται στο έδαφος ακριβώς όπως ένας μη δεμένος επιβάτης χτυπά στο εσωτερικό ενός οχήματος. Τα εσωτερικά όργανα κινούνται με την ταχύτητα του σώματος του ασθενούς προτού χτυπήσει στο έδαφος και ακινητοποιηθεί.

Οι ασθενείς που πέφτουν και προσγειώνονται στα πόδια τους συνήθως φέρουν λιγότερο σοβαρές ενδοκοιλιακές κακώσεις επειδή τα πόδια τους μπορεί να απορροφήσουν σημαντικό μέρος της δυναμικής ενέργειας από την πτώση, όπως είναι όμως φυσικό μπορεί να φέρουν πολύ σοβαρές κακώσεις στα κάτω άκρα ή στα οστά της πυέλου και τη σπονδυλική στήλη .

Οι ασθενείς που πέφτουν με το κεφάλι, όπως σε ατυχήματα κατά την κατάδυση φέρουν πιθανώς σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι ή/και τη σπονδυλική στήλη.

Στις πτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

α) το ύψος της πτώσης,
β) το έδαφος στο οποίο πέφτει ο ασθενής,
γ) το τμήμα του σώματος που προσέκρουσε αρχικά, μετά από την πορεία της ενεργειακής μετατόπισης,
δ) απαιτείται πάντα έλεγχος για ανακοπή ή συνοδές παθήσεις που μπορεί να σχετίζονται ή να προκάλεσαν την πτώση.

Διατιτραίνοντα τραύματα

Τα διατιτραίνοντα τραύματα είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα αμβλέα τραύματα.

Τα διατιτραίνοντα τραύματα χαμηλής ενέργειας μπορεί να προκληθούν τυχαία ή με σκόπιμη εισαγωγή από νύσσον ή τέμνον όργανο.

Στα διατιτραίνοντα τραύματα χαμηλής ενέργειας οι κακώσεις προκαλούνται από τα αιχμηρά άκρα του αντικειμένου που εισάγεται στο σώμα και σχετίζονται επομένως με τη πορεία του αντικειμένου, ωστόσο όπλα όπως τα μαχαίρια μπορεί να περιστράφηκαν σκοπίμως προκαλώντας μεγαλύτερη κάκωση από όση υποδηλώνει το εξωτερικό τραύμα.

Στα διατιτραίνοντα τραύματα μέσης και υψηλής ταχύτητας η πορεία του αντικειμένου (συνήθως σφαίρα) μπορεί να μην είναι τόσο εύκολα προβλέψιμη, επειδή η σφαίρα μπορεί να εξουδετερωθεί, να περιστραφεί ή ακόμη και να εξοστρακιστεί μέσα στο σώμα προτού εξέλθει, επίσης λόγω της ταχύτητας της το κρουστικό κύμα που προκαλείται από τη σφαίρα, προκαλεί πρόσθετη κάκωση εκτός της πορείας της, αυτό το φαινόμενο λέγεται σπηλαιοποίηση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό των εσωτερικών οργάνων άσχετα με την πραγματική πορεία της σφαίρας.

Επομένως η περιοχή που βλάπτεται από βλήματα μέσης και υψηλής ενέργειας μπορεί να είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο αυτών. Αυτό εξηγεί γιατί τα τραύματα εξόδου είναι συχνά πολλές φορές μεγαλύτερα από εκείνα της εισόδου. Όπως και στα τροχαία ατυχήματα, η ενέργεια μίας σφαίρας που μπορεί να προκαλέσει βλάβη είναι συνάρτηση μάλλον της ταχύτητάς της παρά της μάζας της, εάν η μάζα της σφαίρας διπλασιάζεται, η διαθέσιμη ενέργεια διπλασιάζεται, εάν η ταχύτητα της σφαίρας διπλασιάζεται η ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κάκωση τετραπλασιάζεται. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να καθοριστεί ο τύπος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε και κυρίως το διαμέτρημα του.

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - ΑσφΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Ασφάλεια διασωστών- Κίνδυνοι στον τόπο του ατυχήματος - Εισαγωγή στον απεγκλωβισμό πολυτραυματία (Μέρος Πρώτο)


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: «ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΠ».
ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΡΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 7/12/2019


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews