ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9/1/20

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Καρδιακή ανακοπή σε πολυτραυματία - Νευρολογική εκτίμηση - Έκθεση – αφαίρεση ενδυμάτων - Αναλγησία (Μέρος Έκτο)
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020
EKABNews

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Καρδιακή ανακοπή σε πολυτραυματία - Νευρολογική εκτίμηση - Έκθεση – αφαίρεση ενδυμάτων - Αναλγησία (Μέρος Έκτο)Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

Καρδιακή ανακοπή σε πολυτραυματία
Η καρδιακή ανακοπή μετά από τραυματισμό αν και δεν είναι συχνή μπορεί να υπάρξει και συνήθως οφείλεται σε κακώσεις μα συμβατές με την ζωή.

Ο καρδιακός ρυθμός στην πλειονότητα είναι ασυστολία και ή άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα και εάν η αιτία της δεν είναι η απόφραξη αεραγωγού ή το αναπνευστικό σύστημα η πρόγνωση είναι φτωχή σε σημείο που η προσπάθεια για αναζωογόνηση να θεωρείται ματαιοπονία.

Αίτια της ανακοπής μπορεί να είναι πνευμοθώρακας υπό τάση, αιμοπερικάρδιο ή υποογκαιμία, η δε αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι περιπτώσεις ανάνηψης από ανακοπή λόγω τραυματισμού είναι μεμονωμένες.

Οι περισσότεροι ασθενείς που επέζησαν της καρδιακής ανακοπής μετά από τραυματισμό οφείλουν την επιβίωση τους σε τέσσερα σημεία: το νεαρό της ηλικίας τους, την συμμετοχή ενός οργάνου, την άμεση εφαρμογή απλής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής και την γρήγορη χειρουργική επέμβαση (<10min).  

Οι αλγόριθμοι εφαρμογής βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ισχύουν και στη περίπτωση του τραυματία, με ιδιαίτερη προσοχή στην διάγνωση και αντιμετώπιση αναστρέψιμων αιτίων (4Η και 4Κ) όπως είναι ο πνευμοθώρακας υπό τάση.

Νευρολογική εκτίμηση σε πολυτραυματία
Η νευρολογική παρακολούθηση με τον έλεγχο του μεγέθους των κορών των οφθαλμών είναι υποχρεωτική όχι μόνο σε περιπτώσεις με ΚΕΚ, αλλά αναζητείται και πιθανή βλάβη της σπονδυλικής στήλης, με τον έλεγχο της κινητικότητας των δακτύλων των άνω και κάτω άκρων.

Ασθενείς με κλίμακα Γλασκώβης <8 πρέπει να διασωληνώνονται.

Σε περιπτώσεις βαριάς ΚΕΚ (κλίμακα Γλασκώβης <8) επιβάλλεται η παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης που γίνεται με τοποθέτηση ειδικού καθετήρα στις κοιλίες του εγκεφάλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πίεση εγκεφαλικής άρδευσης (CPP= MAP-ICP) θα πρέπει να διατηρείται σε τιμές άνω των 70mmHg. 

AVPU και Κλίμακα Γλασκώβης
Μια γρήγορη νευρολογική εξέταση που μπορεί να μας καθοδηγήσει όσον αφορά στη βαρύτητα της κάκωσης  είναι  η ΑVPU:

A. Alert (Ξύπνιος)
V. Responds to Vocal stimuli (Αντιδρά σε Λεκτικά ερεθίσματα)
P. Responds to Painful stimuli (Αντιδρά μόνο σε Επώδυνα ερεθίσματα)
U. Unresponsive (Δεν αντιδρά σε τίποτα)
Μετά την πρώτη εκτίμηση χρησιμοποιείται η κλίμακα Γλασκώβης (GCS 15/15) που αποτελεί μια λεπτομερή, γρήγορη, απλή, προγνωστική και διαγνωστική μέθοδο για ασθενείς με νευρολογική βλάβη.

Εξετάζει και βαθμολογεί :

Α) Το άνοιγμα των οφθαλμών
Β) Την κινητική απάντηση
Γ) Την λεκτική αντίδραση (Πίνακας 2).


Έκθεση – αφαίρεση ενδυμάτων
Αφαιρούνται τα ρούχα του τραυματία, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατόπιν, ο τραυματίας ελέγχεται εξονυχιστικά όπως  για τραύματα, αιμορραγία, μη φυσιολογική κινητικότητα του θώρακα και των άκρων.

Το θύμα προφυλάσσεται από τη υποθερμία, που είναι καταστρεπτική για τον πολυτραυματία, μετά την αφαίρεση των ενδυμάτων με κουβέρτες ή σεντόνια ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, κουβέρτες αλουμινίου που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και γενικότερα ισοθερμικές κουβέρτες.

Η αρχική εκτίμηση και σταθεροποίηση του τραυματία πρέπει να γίνει το πολύ σε 10΄. Αυτά αποτελούν τα «πλατινένια 10 λεπτά» της «χρυσής ώρας». Μετά την αρχική εκτίμηση του πολυτραυματία και σταθεροποίηση, πραγματοποιείται και ο απεγκλωβισμός.

Η αφαίρεση των ενδυμάτων είναι βασική για την εκτίμηση των κακώσεων. Τα ρούχα μπορεί να κρύβουν κακώσεις που αιμορραγούν επικίνδυνα για τον ασθενή.
Επειδή η αφαίρεση τους είναι δύσκολη σε ασθενή που είναι σε κωματώδη κατάσταση ή διασωληνωμένος, με φλεβικές γραμμές και εκτός των άλλων διάφοροι χειρισμοί περικλείουν κινδύνους για δευτερογενής βλάβες σε προϋπάρχουσες κακώσεις της σπονδυλικής στήλης.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ασθενή που βρίσκεται σε εγρήγορση, η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του τραυματία θα πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες των ανθρώπων που ασχολούνται με το επείγον περιστατικό προνοσοκομειακά και νοσοκομειακά.

Αναλγησία        
Η αναλγησία θεωρείται απαραίτητη στον πολυτραυματία . Συνήθως οπιοειδή όπως μορφίνη. Τις περισσότερες φορές η αναλγησία του βαριά τραυματισμένου είναι στη πραγματικότητα καταστολή-αναλγησία και μάλιστα πραγματική γενική αναισθησία, που πρέπει πάντα να συνοδεύεται από ελεγχόμενο αερισμό ο οποίος πολύ συχνά αρχίζει κατά την προνοσοκομειακή φάση.
Η καταστολή και η αναλγησία εξασφαλίζουν επίσης την ανοχή από τον ασθενή του μηχανικού αερισμού και ελαττώνουν την ενδοκράνια πίεση.

Τραύμα και εγκυμοσύνη
Η έγκυος υπόκειται σε φυσιολογικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την διαδικασία αναζωογόνησης. Παρόλα αυτά οι βασικές αρχές της αναζωογόνησης δεν μεταβάλλονται.

Πρέπει να λαμβάνεται όμως υπόψιν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο άτομα και ότι η καλύτερη αντιμετώπιση του εμβρύου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μητέρας.

Στην εγκυμοσύνη η αναπνευστική συχνότητα ηρεμίας δεν μεταβάλλεται, όμως ο αναπνεόμενος όγκος αυξάνει κατά 40% διότι αυξάνεται η κατανάλωση του οξυγόνου. Παρατηρείται φυσιολογική αναπνευστική αλκάλωση η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στη αξιολόγηση των αερίων αίματος. Ο σφυγμός αυξάνεται σε 85-95 σφύξεις το λεπτό. Η αρτηριακή πίεση πέφτει 5-15mmHg  το δεύτερο τρίμηνο της κύησης.

Το τρίτο τρίμηνο ο όγκος αυξάνει κατά 50% με σχετική μείωση του αιματοκρίτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάσει, η έγκυος, ίσως το 30-50% του όγκου αίματος χωρίς να εμφανίσει έκδηλη συμπτωματολογία. Επομένως η υποκατάσταση των υγρών πρέπει να γίνεται επιθετικά και να βασίζεται περισσότερο στην εκτίμηση της σοβαρότητας του τραύματος παρά στις μετρήσεις των ζωτικών σημείων.

Λόγω του υποτασικού συνδρόμου που συμβαίνει στην ύπτια κατάκλιση, που επισυμβαίνει λόγω της πίεσης που ασκεί η εγκυμονούσα μήτρα στην κάτω κοίλη φλέβα, τοποθετείται αμμόσακος κάτω από τον δεξιό γλουτό απομακρύνοντας έτσι την μήτρα από την κάτω κοίλη φλέβα. Μόλις αποκλειστεί κάκωση της σπονδυλικής στήλης, η ασθενής αντιμετωπίζεται καλύτερα γυρισμένη στο αριστερό πλάι.

Λαμβάνεται αίμα για ομάδα καθώς και για να διαπιστωθεί εμβρυομητρική αιμορραγία. Αν χρειαστεί ακτινογραφία λαμβάνονται ειδικά μέτρα προκειμένου να μην εκτεθεί το έμβρυο, όμως δεν πρέπει οι ακτινογραφίες να αποκλείονται μόνο και μόνο λόγω εγκυμοσύνης.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνει επείγουσα καισαρική προκειμένου να γίνει σωστά η αναζωογόνηση της μητέρας ή προκειμένου να διασωθεί το έμβρυο μετά το θάνατο της.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: «ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΠ».
ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΡΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 11/12/2019


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews