ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8/1/20

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Αρχική αντιμετώπιση στον τόπο του ατυχήματος - Αεραγωγός (Μέρος Τέταρτο)Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020
EKABNews

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ - Αρχική αντιμετώπιση στον τόπο του ατυχήματος - Αεραγωγός (Μέρος Τέταρτο)

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


Πολυτραυματίας είναι ο ασθενής με τραυματικές κακώσεις πολλών συστημάτων ή οργάνων. Ο τραυματίας με δύο ή περισσότερες κακώσεις εκ των οποίων η μία τουλάχιστον απειλεί την επιβίωσή του ορίζεται κλινικά ως πολυτραυματίας.

Παρά το ορθό της διατύπωσης, η ονοματολογία αυτή αποδεικνύεται αδύναμη στο περιβάλλον της επείγουσας αντιμετώπισης.

Σε αυτό το στάδιο ο πολυτραυματίας είναι ένας ασθενής, μια από τις κακώσεις του οποίου απειλεί τη ζωή του, την ακεραιότητά του ή στον οποίο ο μηχανισμός ή η βία του τραυματισμού θέτει την υπόνοια ότι μπορούν να υπάρχουν τέτοιες βλάβες.

Κάποιος που έπεσε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου χωρίς όμως να φέρει εμφανείς βλάβες είναι ένας πολυτραυματίας μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Γίνεται αρχική ταχεία αντιμετώπιση της κατάστασης του ασθενούς για τυχόν υπάρχουσες απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Συνήθως γίνεται από τον επικεφαλής της ομάδας τραύματος στο θάλαμο αναζωογόνησης. Οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί την ζωή του ασθενούς πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, παρέχοντας τα μέσα για τον επαρκή έλεγχο του αερισμού και της αιμοδυναμικής κατάστασης του.

Οι προτεραιότητες στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία περιλαμβάνουν το γνωστό σύστημα ABC

-Airway: (αεραγωγός με έλεγχο της ΑΜΣΣ)
-Breathing: (αερισμός και υποστήριξη της αναπνοής -οξυγόνο, αερισμός με ambu)
-Circulation: (κυκλοφορία και έλεγχος της αιμορραγίας)
-Disability: (Αξιολόγηση της νευρολογικής κατάστασης)
-Exposure: (Αφαίρεση ενδυμάτων και προστασία από το ψύχος), δηλαδή Την εξασφάλιση του αεραγωγού, τον επαρκή αερισμό και την αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς.

Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι απλές άμεσες.

Σε όλους τους ασθενείς πρέπει να χορηγείται οξυγόνο, επειδή πολλές δευτερογενείς βλάβες μετά το τραύμα οφείλονται σε αρτηριακή υποξαιμία.

Ο θώρακας πρέπει να ακροάται αμφοτερόπλευρα. Σε περίπτωση αιμοθώρακα ή πνευμοθώρακα πρέπει να τοποθετούνται μεγάλης διαμέτρου σωλήνες παροχέτευσης.

Σε ασθενείς που η αρτηριακή πίεση δεν μπορεί να μετρηθεί απαιτείται άμεση διασωλήνωση της τραχείας, αερισμός με 100% Ο2, και ταχεία χορήγηση υγρών.

Διεσταλμένες κόρες των οφθαλμών, δεν είναι υποχρεωτικά ενδεικτικές μη ανατάξιμων βλαβών του εγκεφάλου και δεν αποτελούν ένδειξη διακοπής της προσπάθειας διάσωσης.

Η νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η νευρολογική εκτίμηση του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ασθενείς με έντονη υπόταση παρά την ταχεία και συνεχή χορήγηση υγρών, χρήζουν επίσης άμεσης διασωλήνωσης για να διατηρηθεί η ανταλλαγή των αερίων. Αυτοί οι ασθενείς είναι συνήθως υποψήφιοι για άμεση χειρουργική επέμβαση, λόγω της μαζικής αιμορραγίας.

Αεραγωγός

Η διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού αποτελεί άμεση ενέργεια σε αυτή την ομάδα ασθενών. Ξένα σώματα, αίμα ή εμέσματα που πιθανόν να υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα ενός πολυτραυματία δυσκολεύουν την διασωλήνωση του ασθενούς.

Ανεξάρτητα από το χρόνο λήψης του τελευταίου γεύματος είναι σωστό να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου, επειδή η γαστρική στάση μετά από τραύμα είναι πολύ συχνή.

Το καλό επίπεδο συνείδησης του ασθενή βοηθά πολύ στην εκτίμηση της βατότητας του αεραγωγού. Εάν ο τραυματίας μιλάει καθαρά και απαντάει στις ερωτήσεις μας είναι απίθανο να έχει απόφραξη αεραγωγού, αντίθετα είναι πολύ πιθανό να υπάρχει όταν ο τραυματίας είναι σε κώμα και η αναπνοή του είναι θορυβώδης.

Σε περίπτωση κώματος ο αεραγωγός είναι επισφαλής ακόμα και αν προς στιγμήν είναι ελεύθερος

Χειρισμοί απελευθέρωσης αεραγωγού είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο βλάβης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Η χρήση αεραγωγού (στοματοφαρυγγικού – ρινοφαρυγγικού) αν και σε ανάλογες περιπτώσεις είναι χρήσιμη, δεν προτείνεται από τους συγγραφείς, ο κίνδυνος εμέτου και εισρόφησης είναι υπαρκτός.

Τραυματίες ακόμα και σε βαθύ κώμα (GCS=3) είναι δυνατόν να έχουν αντανακλαστικά.

Ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός αν και γίνεται καλύτερα ανεκτός ενδέχεται να προκαλέσει αιμορραγία σε ήδη τραυματισμένη ρινική κόγχη.

Η στοματοτραχειακή διασωλήνωση αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εξασφάλισης του αεραγωγού “gold standard”.Ο αεραγωγός παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα ειδικά για τους μη αναισθησιολόγους και πολύ περισσότερο για τους μη γιατρούς, η εκπαίδευση χρόνο και δεξιότητες που αφορούν τον αεραγωγό δύσκολα μαθαίνονται και εύκολα ξεχνιούνται.

Σε υποψία κατάγματος της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ή κατάγματος βάσης κρανίου η διασωλήνωση ενέχει επιπλέον κινδύνους. Κάθε πολυτραυματίας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κάταγμα της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ.

Η διασωλήνωση θα πρέπει να διεξάγεται με όλους τους περιορισμούς που αφορούν αυτούς τους τραυματίες προς αποφυγή βλαβών.

Ιδιαίτερα επικίνδυνοι χειρισμοί είναι η κάμψη και η υπερέκταση της αυχενικής μοίρας, που ενέχουν κίνδυνο μετατόπισης ασταθούς κατάγματος με καταστροφικές συνέπειες για τον τραυματία.

Η διασωλήνωση γίνεται απωθώντας το ανώτερο μέρος του αυχενικού κηδεμόνα που εμποδίζει το άνοιγμα του στόματος, ενώ ένας τρίτος ακινητοποιεί το κεφάλι χωρίς έκταση, εμποδίζοντας απλώς τις κινήσεις του αυχένα.

Ο αυχενικός κηδεμόνας θεωρείται «εκ των ων ουκ άνευ» στην αντιμετώπιση του τραυματία και πρέπει να γίνεται πριν από τον απεγκλωβισμό του. Η επιλογή του σωστού μεγέθους καθώς και η ορθή τοποθέτηση του είναι βασικά για την σωστή και ασφαλή ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης. Η χρήση αυχενικών κηδεμόνων μεταβλητού ύψους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Το κεφάλι, το πρόσωπο και η τραχηλική χώρα θα πρέπει να εξετάζονται επίσης προσεκτικά.

Τα κατάγματα βάσεως κρανίου αντένδειξη για ρινική διασωλήνωση ή τοποθέτηση Levin από την ρινική οδό.

Τα κλινικά σημεία που υποδηλώνουν κάταγμα βάσης κρανίου είναι τα παρακάτω.

Α) Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Β) Περικογχικό αιμάτωμα,
Γ) Αιμορραγία ή εκροή ΕΝΥ από τον έξω ακουστικό πόρο,
Δ) Μώλωπας στην μαστοειδή απόφυση, (σημείο του Battle).

O σπασμός του μασητήρα ή ένα υπογλώσσιο αιμάτωμα μπορεί να σχετίζονται με κάταγμα της κάτω γνάθου, αλλά η διασωλήνωση από το στόμα είναι συνήθως δυνατή. Η μετακίνηση του σώματος της άνω γνάθου σε περίπτωση κατάγματος Le Forte 3 ενέχει τον κίνδυνο απόφραξης του αεραγωγού.

Η πρόσθια έλξη της γνάθου μπορεί να απελευθερώσει την απόφραξη αεραγωγού, δυνατόν όμως να προκαλέσει μεγαλύτερη αιμορραγία, δυσχέρεια στην διασωλήνωση ή εισρόφηση αίματος.

Σε περίπτωση λαρυγγικού τραυματισμού ή αιματώματος στην αυχενική ή τραχηλική χώρα απαιτείται άμεση διασωλήνωση, για την αποφυγή της απόφραξης του αεραγωγού λόγω πιέσεως από το αιμάτωμα ή οιδήματος το όποιο μπορεί να αναπτυχθεί ταχέως.

Η επείγουσα τραχειοστομία και η επείγουσα κρικοθυρεοειδοτομή έχει ελάχιστες ενδείξεις στη φάση της αρχικής ανάταξης του πολυτραυματία, η μόνη απόλυτη ένδειξη είναι η αδύνατη διασωλήνωση λόγω ανατομικών δυσχερειών ή πολλαπλών παραμορφωτικών κακώσεων των γνάθων που συνοδεύονται από μεγάλη αιμορραγία.

Πολλαπλές άκαρπες προσπάθειες διασωλήνωσης μπορεί να ευθύνονται για σοβαρές επιπλοκές.

Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται σε μια επείγουσα διασωλήνωση είναι η εξής:

1. Έγκαιρη αποδοχή της αποτυχίας
2. Πρόληψη εισρόφησης (χειρισμός Sellick, αναρρόφηση, κατώτερης θέσης κεφαλής)
3. Αερισμός με μάσκα προσώπου ή ενδεχομένως με λαρυγγική μάσκα και FiO2=1

Σε περίπτωση επαρκούς αερισμού, δοκιμάζεται άλλη τεχνική διασωλήνωσης, ενώ, εάν ο αερισμός είναι αδύνατος εκτελείται επείγουσα τραχειοστομία.

 Όσον αφορά τις εναλλακτικές τεχνικές διασωλήνωσης, αυτές μπορεί να είναι η τυφλή ρινοτραχειακή, ή στοματοτραχειακή διασωλήνωση με την βοήθεια λαρυγγικής μάσκας Fastrach (νέα μοντέλα), η χρήση οδηγών με φωτεινή πηγή ή στο νοσοκομείο, η χρήση του ινοπτικού βρογχοσκοπίου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ: «ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΠ».
ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΡΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2016

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 8/12/2019About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews