ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23/3/20

Νέες οδηγίες για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ – ΚΕΠΥ

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020
EKABNews                 


Η παρακάτω ανακοίνωση διαβιβάζεται από την Κυριακή το απόγευμα (22/03/2020) σε κάθε βάρδια από όλους του Ασυρμάτους του ΕΚΑΒ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες του ΕΟΔΥ [ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19, Οδηγίες για τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) - ΚΕΠΥ], με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2020, αναφορικά με την προβλεπόμενη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας και συγκεκριμένα για την χρήση των μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας, υπενθυμίζουμε τα εξής:

1- Στις περιπτώσεις διακομιδών περιστατικών ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού Covid-19 προβλέπεται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, η οποία όμως θα πρέπει να αντικαθίσταται ανά περιστατικό (κατόπιν της ολοκλήρωσης της διακομιδής) αλλά και όποτε υγρανθεί η εσωτερική πλευρά της.

2- Οι μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, δύναται να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια διακομιδής ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού Covid-19 όπου θα χρειαστούν ειδικοί χειρισμοί που έχουν ως συνέπεια την πρόκληση αερολύματος. Βάσει του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αλλά και του ΕΟΔΥ, οι ειδικοί χειρισμοί υψηλού κινδύνου για μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19 αφορούν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, τον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, την τραχειοτομή, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, την βρογχοσκόπηση αλλά και την χρήση AMBU.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των οδηγιών του ΕΟΔΥ ειδικά για τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) – ΚΕΠΥ, οι οποίες ΠΡΕΠΕΙ να τηρούνται απαρέγκλιτα:


1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 κατά τη μεταφορά του ασθενή

1.1. Βασικές προφυλάξεις

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιείται στον ασθενή κατά τη μεταφορά του.
Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική:
• χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή
• κάλυψη μύτης και στόματος του ασθενή κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο
• εφαρμογή υγιεινής χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών του ασθενοφόρου με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής.
Η διαχείριση του ιματισμού και των μολυσματικών απορριμμάτων του ασθενή θα γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.

1.2. Επιπρόσθετες προφυλάξεις για τη διαχείριση περιστατικού με πιθανή λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων
• Όλο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έρθει σε επαφή με τον ασθενή, αλλά και τυχόν συνοδοί του ασθενή (προσωπικό υπηρεσιών υγείας, μέλη της οικογένειας του ασθενή), θα πρέπει να εφαρμόζουν εκτός των βασικών προφυλάξεων και τις προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.
• Ορισμός συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας που θα εμπλακούν αποκλειστικά στη μεταφορά ασθενών με πιθανή λοίμωξη από τον νέο κοροναιό.

• Όλα τα άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή θα πρέπει να εφαρμόζουν:
 Απλή χειρουργική μάσκα
 Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή
προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου)
 Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια
 Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)
 Υγιεινή των χεριών
 Αποφυγή επαφής ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια

• Ιατρικός εξοπλισμός (στηθοσκόπια, θερμόμετρα, πιεσόμετρα) αποκλειστικής χρήσης για
τον συγκεκριμένο ασθενή.
• Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγους
• Χρήση της μικρότερης δυνατής διαδρομής με το ασθενοφόρο
• Ενημέρωση του τμήματος υποδοχής του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας που θα υποδεχθεί τον ασθενή για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς
• Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή πρέπει να εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και την υγιεινή των χεριών
• Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών του ασθενοφόρου μετά τη μεταφορά του ασθενή
• Περιορισμός των συνοδών στο ελάχιστο δυνατό
• Καταγραφή όλων των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή κατά τη μεταφορά του.

Αερογενείς προφυλάξεις
Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, τραχειοτομή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βρογχοσκόπηση, χρήση AMBU) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης κορωνοϊών.

Οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος θα πρέπει να
εφαρμόζουν:
 Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
 Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου)
 Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια και εάν δεν είναι διαθέσιμη, αδιάβροχη ποδιά για προστασία από ενδεχόμενη διαβροχή της ρόμπας από μεγάλη ποσότητα βιολογικών υγρών.
 Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)
 Υγιεινή των χεριών

Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται σε επαρκώς αεριζόμενο θάλαμο ή σε θάλαμο αρνητικής πίεσης εάν είναι εφικτό. Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας στο θάλαμο, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο.

Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράς

Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρόσθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διάστημα που ο ασθενής είναι συμπτωματικός.

Αερομεταφορά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος
Σε περίπτωση αερομεταφοράς, πρέπει να τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες. Δεν είναι αναγκαία η μεταφορά του ασθενή εντός φορητού θαλάμου αρνητικής πίεσης.

Σημείωση: Οι παρούσες οδηγίες αναμένεται να αναθεωρηθούν, με βάση τα νέα επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό.

Βιβλιογραφία
1. World Health Organization (WHO). International travel and health, διατίθεται στο link: https://www.who.int/health-topics/coronavirus (21 Ιανουαρίου 2020)
2. Centers for Disease Control and Prevention. Travel notices, διατίθεται στο linkhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html (21 Ιανουαρίου 2020)
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), διατίθεται στο link: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associatednovel-coronavirus-wuhan-china-2019 (21 Ιανουαρίου 2020)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τηλ. 2105212000 www.eody.gov.grΟδηγίες για τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) – ΚΕΠΥ (ΕΟΔΥ 13 Μαρτίου 2020)
Facebook Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΕΚΑΒ)
23/03/2020
Μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας στο link το pdf με τις νέες οδηγίες για τους επαγγελματίες της υγείας από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας που αναφέρει την χρήση των μέσων προστασίας για τον Κορωνοϊό.
Με βάση τις νέες αυτές οδηγίες δόθηκε η εντολή του ΕΟΔΥ.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf?fbclid=IwAR0oNxGOLd0_vMRfJqIKzqB0vjjH3NRIY46pkRFot73Y_vYrhS3qMc3Ffac

Δείτε στο EKABNews
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews