ΕΙΔΗΣΕΙΣ

3/5/20

ΣΠΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ (Μέρος Τρίτο)Κυριακή, 3 Μαΐου 2020
EKABNews                 

ΣΠΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ (Μέρος Τρίτο)

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου


Τράχηλος

Σπάνιοι τραυματισμοί στην περιοχή του τραχήλου μετά από ΚΑΡΠΑ αφορούν σε βλάβες σε νεύρα, στις φωνητικές χορδές και στους αρυταινοειδείς χόνδρους, που προκύπτουν από τους χειρισμούς της αναζωογόνησης.

Κατάγματα του υοειδούς οστού και του θυρεοειδούς χόνδρου σπάνια συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ωστόσο έχουν επιβεβαιωθεί από ανάνηψη ή λαρυγγοσκόπηση.

Ρήξεις του έσω χιτώνα των καρωτίδων έχουν παρατηρηθεί ως αποτέλεσμα της μηχανικής ελκτικής δύναμης κατά τη διάρκεια υπερέκτασης της κεφαλής.

Σωστικά μέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η τραχειοτομή μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω επιπλοκές.

Ανάλογα με το μέγεθος της τομής, έχουν περιγραφεί βλάβες του βλεννογόνου και αιμορραγίες με μεταφορά αίματος στο αναπνευστικό σύστημα.

Θώρακας

Περιπτώσεις ραβδομυόλυσης και νεφρική ανεπάρκεια μετά από εξωτερική απινίδωση και ανάταξη έχουν αναφερθεί, αλλά φαίνεται να είναι αρκετά σπάνια γεγονότα.

Πλευρές που έχουν υποστεί κάταγμα μπορεί να προκαλέσουν καρδιακό επιπωματισμό, τραυματισμό του μυοκαρδίου, του περικαρδίου, του υπεζωκότα και του διαφράγματος καθώς και πνευμοθώρακα ή/και αιμοθώρακα, με αποτέλεσμα η επιτυχία των μέτρων ανάνηψης να επηρεάζεται αρνητικά.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται περίπτωση ρήξης του δεξιού κόλπου της καρδιάς μετά από κάταγμα του στέρνου εξαιτίας ΚΑΡΠΑ σε άνδρα 82 ετών. Οι κακώσεις αποκαλύφθηκαν από τη μεταθανάτια εξέταση. Ακόμη και αν αυτές οι επιπλοκές είναι σπάνιες, το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι ενήμερο για την πιθανότητα εμφάνισής τους.

Έχει αναφερθεί ότι η ρήξη της αορτής, ιδιαίτερα της κατιούσας αορτής, μετά από ΚΑΡΠΑ παρατηρείται σε ποσοστό 1%.46 Σύμφωνα με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, αυτές οι επιπλοκές είναι σπάνιες και προκύπτουν πιο συχνά αν οι εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις συνδυάζονται με ενεργές συσκευές συμπίεσης-αποσυμπίεσης όπως το Cardio Pump.

Εισρόφηση του περιεχομένου του στομάχου μπορεί να προκληθεί αν οι εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις εκτελούνται με σημαντική δαπάνη ενέργειας.

Εισρόφηση του γαστρικού περιεχομένου μπορεί να συμβεί κατά την αγωνιώδη φάση του θανάτου ωστόσο, σπάνια ευθύνεται για την ασφυξία. Εντούτοις το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να αγνοηθεί καθώς μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωσή των ασθενών στους οποίους διενεργήθηκε ΚΑΡΠΑ με επιτυχία.

Από ιατρο-νομική άποψη, εισρόφηση αίματος στους αεραγωγούς είναι σημείο ότι το θύμα ήταν ζωντανό κατά τη στιγμή του τραυματισμού.

Κοιλιά

Φυσιολογικά, τα σπλάχνα της κοιλίας επηρεάζονται λιγότερο από τα σπλάχνα και τις υπόλοιπες δομές του θώρακα καθώς οι μηχανικές προσπάθειες ανάνηψης επικεντρώνονται κυρίως στην καρδιά. Ωστόσο, τα όργανα της άνω κοιλίας, όπως το ήπαρ, ο στόμαχος και ο σπλήνας μπορεί να τραυματιστούν λόγω της θέσης τους.

Οι τραυματισμοί των σπλάχνων της κοιλίας οφείλονται κυρίως σε κατάγματα πλευρών και / ή στέρνου με τις εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται κατά την ΚΑΡΠΑ να μεταφέρονται μέσω του ασταθούς θώρακα προς τα όργανα της κοιλίας, οδηγώντας σε ρήξεις και διατρήσεις. Η δομή που κυρίως επηρεάζεται είναι ο αριστερός λοβός του ήπατος εξαιτίας της ανατομικής του θέσης. Έχει αναφερθεί ότι οι ηπατικές βλάβες αφορούν στο 0,6 % του συνόλου των περιπτώσεων, ενώ κακώσεις του σπληνός ή του στομάχου είναι ακόμη πιο σπάνιες.52 (εικόνα 8)

Ειδικότερα σε μελέτη που διεξήχθη στην Αυστρία σε διάστημα 14,5 ετών βρέθηκε σοβαρή ηπατική βλάβη σε 15 από 2558 θύματα καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στα οποία εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ. Η σοβαρή ηπατική βλάβη αφορά σε διάσχιση/ρήξη και αιμορραγία/αιμάτωμα.Η κύρια αιτία αυτών των κακώσεων θεωρείται ότι είναι οι ανεπαρκείς χειρισμοί κατά την εκτέλεση της ΚΑΡΠΑ. Άλλη μελέτη έχει αναφέρει κακώσεις του ήπατος σε ποσοστό 2.1 % των περιπτώσεων ενώ οι ρήξεις του σπληνός ή του στομάχου ήταν ακόμη σπανιότερες. Ωστόσο , όχι μόνο οι μηχανικές θωρακικές συμπιέσεις αλλά και η τεχνητή αναπνοή ευθύνονται για αυτές τις κακώσεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται περίπτωση ρήξης σπληνός μετά από ΚΑΡΠΑ που διενεργήθηκε από μη εξειδικευμένο προσωπικό (υιός θύματος) σε άνδρα 74 ετών που υπέστη καρδιακή ανακοπή. (εικόνα 9)


Έχει περιγραφεί πολύ σπάνια επιπλοκή που περιελάμβανε αιμάτωμα του τοιχώματος της αορτής και διάσχιση του ήπατος με ψευδοανεύρυσμα της ηπατικής αρτηρίας μετά από ΚΑΡΠΑ. Το περιστατικό αφορούσε σε γυναίκα 71 ετών με ιστορικό πνευμονικής εμβολής υπό αγωγή με βαρφαρίνη, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Άλλη σπάνια επιπλοκή της ΚΑΡΠΑ είναι το πνευμοπεριτόναιο. Έχει περιγραφεί περίπτωση ασθενούς που ανέπτυξε πνευμοπεριτόναιο μετά από ΚΑΡΠΑ. Παρά τη σοβαρή κατάσταση του ασθενούς, διεξήχθη κοιλιοτομή για να αποκλειστεί η διάτρηση κοίλου σπλάχνου. Δέκα μόλις περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία.

Εσφαλμένη διασωλήνωση της τραχείας (τοποθέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα στον οισοφάγο) μπορεί να οδηγήσει σε γαστρική υπερέκταση λόγω της συνεχούς εμφύσησης αέρα μέσα στον στόμαχο (εικόνα 8), γεγονός που στη χειρότερη περίπτωση ακολουθείται από ρήξη στομάχου, αιμαπεριτόναιο και πνευμοπεριτόναιο. (εικόνα 9)


Η γαστρική ρήξη κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ είναι σχετικά σπάνιο γεγονός. Λιγότερες από 30 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία τις δύο τελευταίες δεκαετίες.57 Με τη συνέχιση της ΚΑΡΠΑ, ο κίνδυνος πρόκλησης μια ρήξης στομάχου αυξάνεται καθώς ο στόμαχος, θα συμπιέζεται κατά την ίδια χρονική στιγμή τόσο από το εσωτερικό από τον αέρα όσο και από το εξωτερικό από θωρακικές συμπιέσεις.

Συνολικά, οι ψευδείς διασωληνώσεις είναι πιο εύκολο να γίνουν αντιληπτές από τις διασχίσεις των σπλάχνων από θραύσματα οστών με επακόλουθη αιμορραγία στην κοιλιακή κοιλότητα, διότι οι ψευδείς διασωληνώσεις γρήγορα εμφανίζουν κλινικές ενδείξεις όπως κυάνωση και καμπυλότητα της κοιλιάς. Αυτές οι καταστάσεις είναι εύκολο να αναγνωριστούν και να θεραπευτούν άμεσα με την τοποθέτηση του σωλήνα αερισμού εντός της τραχείας. Η ψευδής διασωλήνωση μπορεί να συμβαίνει συχνά, αλλά διορθώνεται κατά την εφαρμογή των μέτρων ανάνηψης. Έτσι, τα στοιχεία των ψευδών διασωληνώσεων στην ιατροδικαστική ρουτίνα βρίσκονται σπάνια.Σπλαγχνικά τραύματα μετά από προσπάθειες ανάνηψης είναι σπάνια, αλλά υπό συνεχή και έντονη ανάνηψη, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, σε αντίθεση με τη λανθασμένη διασωλήνωση της τραχείας. Ελεύθερο υγρό στην κοιλιακή κοιλότητα, ιδίως αιμορραγικό, μπορεί να εμφανιστεί σε λανθάνοντα διαστήματα. Καθώς η ενδοκοιλιακή αιμορραγία γίνεται συμπτωματική με αιμοδυναμική αστάθεια, απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση, εάν η εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ είναι επιτυχής.

Συνολικά, οι διαδικασίες περιπλέκονται από τις ενδοκοιλιακές αιμορραγίες. Η διάγνωση μίας ενδοκοιλιακής αιμορραγίας λόγω της εφαρμογής μέτρων ανάνηψης είναι δύσκολη καθώς κατάρριψη της κυκλοφορίας είναι συνηθισμένο εύρημα σε ασθενείς υπό ανάνηψη.54 Επιπλέον, η χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών σε ποσοστό έως 10 %, ιδιαίτερα εάν οι ασθενείς βρίσκονται ήδη υπό αντιπηκτική αγωγή.

Περαιτέρω βλάβες

Πετέχειες στο πρόσωπο και στους επιπεφυκότες είναι σημαντικά μεταθανάτια ευρήματα που υποδηλώνουν ασφυξία και σχετίζονται συχνά με στραγγαλισμού. Ωστόσο, άλλες μη βίαιη αιτίες, όπως ο θάνατος καρδιακής αιτιολογίας, οδηγούν επίσης σε πετέχειες στο πρόσωπο.

Οι πετέχειες προκαλούνται από υποξία και αύξηση της ενδοτριχοειδικής πίεσης και μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ΚΑΡΠΑ.

Μελέτη αναφέρει τέσσερις περιπτώσεις ανάνηψης που σχετίζονται με πετέχειες, οι τρεις εξ αυτών στην περιοχή του προσώπου και μία στο βλεφαρικό επιπεφυκότα.

 Σε άλλη μελέτη αναφέρονται πετέχειες στο βλεφαρικό επιπεφυκότα σε ποσοστό 21% και στο πρόσωπο σε ποσοστό 6% σε σύνολο 50 περιστατικών στα οποία είχε εφαρμοστεί ΚΑΡΠΑ.

Οι αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς, ανιχνεύονται συχνά σε κακοποιημένα παιδιά, ειδικά σε βρέφη. Ωστόσο αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς μπορεί να προκληθούν και από καρδιακές μαλάξεις.60 Εντούτοις είναι εξαιρετικά σπάνιες.38

Υπαραχνοειδής αιμορραγία μπορεί να επαχθεί από την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ.

Η υπερέκταση της κεφαλής κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει διάσχιση των σπονδυλικών αρτηριών και υπαραχνοειδείς αιμορραγίες.

Ωστόσο, υπαραχνοειδής αιμορραγία που σχετίζεται με θωρακικές συμπιέσεις είναι σπάνια. Ήπια υπαραχνοειδής αιμορραγία παρατηρήθηκε σε κυοφορούσα γυναίκα και αποδόθηκε σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση από τις θωρακικές συμπιέσεις.

 Στην εικόνα 9 απεικονίζεται ένας ανθρώπινος σκελετός και η συχνότητα των τραυμάτων που προκαλούνται από τους χειρισμούς της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η έρευνα για την επίπτωση των καταγμάτων πλευρών και στέρνου σε ενήλικες και παιδιά μετά από τη συμπίεση του θώρακα κατά την ΚΑΡΠΑ, με την αναζήτηση στο Medline και την εξέταση της βιβλιογραφίας, έδειξε ότι η επίπτωση των καταγμάτων των πλευρών κυμαίνεται από 13-97% και των καταγμάτων του στέρνου από 1-43%.

Αναφορές για εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ σε παιδιά δείχνουν ότι η επίπτωση των καταγμάτων των πλευρών κυμαίνεται από 0-2% χωρίς κατάγματα του στέρνου. Μεθοδολογικές μελέτες για τα θωρακικά κατάγματα λόγω της συμπίεσης του θώρακα στην ΚΑΡΠΑ δεν υπάρχουν και οι διαθέσιμες μελέτες δεν μπορεί να συγκριθούν μεταξύ τους.

Σε βρέφη και νήπια, η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σπάνια προκαλεί σκελετικές κακώσεις του θώρακα.

Στους ενήλικες τα κατάγματα του στέρνου συμβαίνουν τουλάχιστον στο 1/5 των περιπτώσεων και τα κατάγματα των πλευρών τουλάχιστον στο 1/3 των περιπτώσεων.

Τα κατάγματα του στέρνου και των πλευρών σπάνια προκαλούν σοβαρή εσωτερική βλάβη των οργάνων και θάνατο. Ωστόσο περαιτέρω προοπτικές μελέτες πρέπει να οργανωθούν προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπλοκές από τα μεταθανάτια ευρήματα.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Εδιμβούργου σε μία περίοδο 15 μηνών, τα έτη 2000-2001, και κατά την οποία ελέγχθηκαν τα αρχεία 1823 θανάτων που εξετάστηκαν εκεί. Μελετήθηκαν 499 περιπτώσεις (343 άνδρες, 156 γυναίκες) στις οποίες εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ πριν από το θάνατο.

Κατάγματα πλευρών βρέθηκαν στο 29% των περιπτώσεων, κάταγμα στέρνου στο 14% και 11% των περιπτώσεων εμφάνισαν εξωτερικές εκχυμώσεις ή αιμορραγίες των μαλακών μορίων.

Τα κατάγματα πλευρών αφορούσαν περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες (37% έναντι 26%? P <0.05).

Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για τα κατάγματα του στέρνου (γυναίκες 17%, άνδρες 12%? P = 0,051).

 Η συχνότητα των καταγμάτων πλευρών παρουσίαζε αύξηση με την ηλικία (Ρ <0,001). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στον αριθμό των καταγμάτων πλευρών για τα δύο ημιθωράκια (Ρ = 0,631).

Στη μελέτη περιλήφθηκαν όλες οι περιπτώσεις ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής εφαρμογής ΚΑΡΠΑ και δεν έγινε διάκριση του προσωπικού που εφάρμοσε την ΚΑΡΠΑ σε εξειδικευμένο και μη ούτε της τεχνικής που εφαρμόστηκε.

Ως εκ τούτου παρέχει μία 35 αντιπροσωπευτική εικόνα της επίπτωσης των καταγμάτων πλευρών και στέρνου σε μη επιζώντες της ΚΑΡΠΑ.62 Σε αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, εξετάστηκαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής από 231 θανάτους στο Πανεπιστήμιο Pamukkale της Τουρκίας για μια περίοδο 12 μηνών, την περίοδο 2004-2005.

Οι θωρακικές κακώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ είναι τα κατάγματα των πλευρών και του στέρνου, εκχυμώσεις και αιμορραγίες των μαλακών μορίων και εντοπίστηκαν σε 104 περιστατικά. Από τους 104 ασθενείς 87,5% ήταν ενήλικες, και 13 ασθενείς (12,5%) ήταν παιδιά.

Η ηλικία μέση (SD) στην παιδιατρική ομάδα ήταν 5,48 (± 5,96) και στην ενήλικη ομάδα ήταν 44.88 (± 18.31). 44 από τους 104 ασθενείς (42,3%) πέθαναν από τραυματική αιτία και 60 (57,7%) από μη-τραυματική αιτία. Εκχυμώσεις εντοπίστηκαν σε 26 άτομα (28,8%), αιμορραγίες των μαλακών μορίων σε 16 άτομα (17,6%) και κατάγματα (στέρνου και πλευρών) σε 12 ενήλικα άτομα (13,2%).

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ανεξαρτησία μεταξύ των θωρακικών κακώσεων σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και την τραυματική-μη τραυματική αιτία θανάτου (ρ> 0,05). Αυτή η μελέτη έδειξε χαμηλή συχνότητα των καταγμάτων πλευρών και στέρνου μετά τη συμπίεση του θώρακα για την ανάταξη της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2004, διεξήχθη για να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα της απλής ακτινογραφίας θώρακος συσχετίζονται με τα μεταθανάτια ευρήματα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιοπνευμονική ανάνηψη μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.

Για το σκοπό αυτό συγκρίθηκαν τα ευρήματα της ακτινογραφίας θώρακος και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής 19 ατόμων που δέχθηκαν ΚΑΡΠΑ. Κατάγματα διαγνώστηκαν σε 9 από τα 19 άτομα μέσω της ακτινολογίας και σε 18 από τα 19 άτομα με νεκροψία-νεκροτομή (κατάγματα πλευρών 6/19 έναντι 17/19, P = 0,002 και κατάγματα στέρνου σε 5/19 έναντι 9/19, P = 0.227).

Ο συνολικός αριθμός των απομονωμένων καταγμάτων των οστών που ανιχνεύθηκε με την ακτινολογία ήταν 18 (12 πλευρών και 6 στέρνου) και με νεκροψία-νεκροτομή 92 (83 κατάγματα πλευρών και 9 κατάγματα στέρνου).

 Η πλειονότητα των καταγμάτων των πλευρών βρισκόταν στο πρόσθιο τμήμα του θωρακικού κλωβού και τα κατάγματα του στέρνου κατά κύριο λόγο αφορούσαν στο χαμηλότερο 1/3. 8 από τους 19 ασθενείς ελάμβαναν θρομβολυτική ή αντιθρομβωτική θεραπεία κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, αλλά καμία σημαντική επιπλοκή της αιμορραγίας που σχετίζεται με την ΚΑΡΠΑ δεν εντοπίστηκε κατά τη νεκροψία-νεκροτομή.ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιπλοκές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης νομικές συνέπειες και ηθικά διλήμματα
ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕΛΗΛΙΓΚΑ ΑΓΜ: 429613

Επιμέλεια Κειμένου
Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥΔημοσιεύτηκε 26/04/2020

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews